Podjeli

Poštovani, cijenjene kolegice i kolege,

Hrvatska matica iseljenika ima čast pozvati Vas u četvrtak  27. listopada 2022. u 12 sati na svečano predavanje Lectura Maruli prima s temom „Judita – hrvatska pjesma nad pjesmama“ povodom istodobne promocije prvoga kritičkoga izdanja hrvatskoga nacionalnoga epa, Marko Marulić, Istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena (Dubrovnik: Knjižnica Male braće 2021.), koje će se održati u  Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb. Predavač je profesor  Zvonko Pandžić (Würzburg, Njemačka).

Sažeto, pola milenija od prvotiska Marulićeve Judite u Hrvatskoj su obilježila čak četiri izdanja toga prvoga hrvatskoga nacionalnoga epa. Među njima se bogatstvom opreme, ali i svježinom uvida o Ocu hrvatske književnosti izdvaja trostruko izdanje Judite koje je u nakladi Knjižnice Male braće u Dubrovniku priredio filolog s višedesetljetnom njemačkom adresom Zvonko Pandžić, koji će sam predstaviti taj svoj fascinantni nakladnički pothvat te s publikom podijeliti dosad (ne)poznate činjenice vezane uz vlastito petnaestogodišnje istraživanje fokusirano na Marulićevu Juditu!

O predavaču: Zvonko Pandžić je naš iseljenik, hrvatski i njemački filozof i filolog, profilirani istraživač europske renesanse i hrvatskoga humanizma, stručnjak za filozofiju jezika i povijest (meta)jezičnih ideja. Studira u Freiburgu im Breisgau, potom predaje u višoj državnoj službi u trajnom zvanju kao viši studijski savjetnik (Oberstudienrat). Nakon više od 15 godina istraživanja po europskim i hrvatskim knjižnicama i arhivima, otkrio je brojna nepoznata djela Marka Marulića u rukopisu na hrvatskom i latinskom jeziku te mnoge inkunabule iz njegove privatne biblioteke s rubnim bilješkama i minijaturama. Preko tih bilježaka i iluminacija, kao i sustavnom i hermeneutičkom usporedbom teksta klasičnih i humanističkih epova s tekstom Judite, prepoznao je (dešifrirao) i Marulićeve dosada posve nepoznate književne izvore i poetologijske uzore (loci similes) te ih je, uz već poznati Jeronimov prijevod biblijske Knjige Judita, kolacionirao u ovom kritičkom izdanju (Platon, Ovidije, Horacije, Vergilije, M. T. Varon, Marcijal, sv. Augustin, Boecije, Dante, Petrarca, Boccaccio itd.). Jedan od razloga da ti izvori i uzori nisu prije bili prepoznati leži u činjenici da je Marulićev glavni poetski i poetologijski model bio Dante. Od njega je preuzeo ideju otmjenijega narodnoga kao književnoga jezika (volgare illustre, curiale volgare), metodu kriptičkoga citiranja (parlar coperto) i, navlastito, „vidljivoga govorenja“ (visibile parlare) u poeziji. U predavanju će u nekoliko pjesničkih zahvata i stihova Judite biti pokazano kako Marulić u svoj pjesmotvor integrira ideje i stihove najpoznatijih svjetskih klasika (starih poeta; quelli che anticamente poetaro). Snaga Judite kao pjesničkoga djela izbirljive i nadvremenske umjetničke imaginacije jamči da će se ona sama, kao i dosada, znati oduprijeti svim aktualnim i budućim pokušajima njezina „otkazivanja“ kroz sljedeći semimilenij.

***U dvorani će se moći pregledati (i kupiti) jubilarno izdanje Judite, također prigodna izložba glavnih djela klasične i ranonovovjekovne starine koja je Marulić izravno citirao ili neizravno u nju integrirao te više knjiga i studija iz hrvatske humanistike priređivača i autora Zvonka Pandžića. Svečano predavanje i prezentacija trostruke Judite te prigodna izložba knjiga i domjenak održavaju se u sklopu Matičina učešća u Mjesecu hrvatske knjige 2022. Izjave za medije priređivača Z. Pandžića predviđene su prije početka predavanja, te nakon domjenka.

Očekujući Vaš dolazak srdačno Vas pozdravljam,

Prof. Mijo Marić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika

U privitku: Pozivnica

  1. s. Molimo Vas da potvrdite Vaš dolazak do 26. listopada na adresu: [email protected]


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema