Podjeli

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u RH;

 

Članak 19.

„…(1) Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih ma­njina prava na zastupljenost u Hrvatskom saboru.

(2) Pripadnici nacionalnih manjina, biraju najmanje pet a najviše osam svojih zastupnika u posebnim izbornim jedinicama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvat­ski sabor, a čime ne mogu biti umanjena stečena prava nacionalnih manjina.

(3) Pripadnicima nacionalnih manjina koji u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s više od 1,5% stanovnika jamči se najmanje jedno, a najviše tri zastupnička mjesta pripadnika te nacionalne manjine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

(4) Pripadnici nacionalnih manjina, koji u ukupnom stanov­ništvu Republike Hrvatske sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika imaju pravo izabrati najmanje četiri zastupnika pripadnika nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor…“

 

 

  1. saziv Hrvatskog sabora (Zastupnici nacionalnih manjina):

 

Bilek, Vladimir(NZ; zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine)

 

Jankovics, Robert(NZ; zastupnik mađarske nacionalne manjine)

 

Jeckov, Dragana(SDSS; zastupnica srpske nacionalne manjine)

 

Kajtazi, Veljko(NZ; zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine)

 

Lekaj Prljaskaj, Ermina(NZ; zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine)

 

Milošević, Boris(SDSS; zastupnik srpske nacionalne manjine)

 

Pupovac, Milorad(SDSS; zastupnik srpske nacionalne manjine)

 

Radin, Furio(NZ; zastupnik talijanske nacionalne manjine)

 

DIP je zaprimio 190 lista i 17 „manjinskih kanditatura“, činjenica je da je po Izbornom zakonu tj po Ustavu Republike Hrvatske a koji pod hitno treba mijenjati obzirom da je riječ o broju stanovnika manjina u Hrvatskoj na kojima se temelji i broj njihovih zastupnika u Saboru.

Stječe se dojam da je ovdje srpska manjina a ne smijemo zaboraviti da je u pitanju agresorska manjina, jer ne tako davno Hrvatska je i radila ovaj Ustav upravo nakon rata sa Republikom Srbijom. Pa jesmo li mi onda nagradili srbe za svu agresiju prema nama, šutnju koja još uvijek traje dok mi tražimo svoje nestale, a nismo recimo tako nagradili jednu Mađarsku koja nam je u Domovinskom ratu iznimno puno pomogla.

Da li treba uvesti Zakon da je broj Srba u Saboru isti kao i Hrvata u skupštini Srbije ili naprosto svakoj manjini ostaviti mogućnost jednoga zastupnika. Jer biti manjina u Hrvatskoj i dalje prije svega znači biti Hrvat, onome kome to ne odgovara otvorena su mu vrata prema državama koje preferiraju više stranih državljana nego svojih tj onih koji u istima žive.

 

Za portal „Bez cenzure“ : književnica i novinarka Jadranka Balatinac


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Izbori