Podjeli

U dijelu hrvatske javnosti na žalost još uvijek prolazi nezapaženo da je Europska komisija prije tri godine odobrila hrvatski plan za širokopojasnu mrežu nove generacije (NGN). Radi se naime o novoj 5G mreži za koju mnogi stručnjaci upozoravaju da dolazi s visokom cijenom jer, osim negativnog utjecaja na okoliš, plaćat ćemo je ljudskim zdravljem.

Dodatni problem i to što je Hrvatska danas jedina zemlja unutar Europe u kojoj za postavljanje baznih stanica nije potrebna građevinska dozvola. Posljedica toga je situacija koju imamo u cijeloj državi odnosno u činjenici da je čak 70 posto baznih stanica postavljeno protuzakonito. Naime, već sada imamo situaciju gdje vidimo da bazne stanice preko noći iskrsnu tik do nas i ljudi nemaju nikakva sredstva i mogućnosti iste ukloniti,a što recimo nije slučaj u većini drugih pravno uređenih zemalja. Pitanje što će tek biti s 5G mrežom koja donosi još veće opasnosti i rizike za zdravlje ljudi izloženih elektromagnetskom zračenju novom tehnologijom koja još nije dovoljno ispitana i provjerena. Iako su recimo brojni znanstvenici (više od 180 znanstvenika kiji su zatražili stopiranje 5G mreže)potvrdili da su rizici puno veći od klasičnih mreža, koje mi sada poznajemo.

Implementacija 5G bežične mreže, uključujući 5G iz svemirskih satelita mora trenutno biti zaustavljena jer Hrvatska ni u kojem slučaju ne smije služiti kao bilo čiji zamorac i pilot program, sve dok se putem nezavisnih istraživanja ne utvrdi da je ta tehnologija za ljude ništetna i apsolutno SIGURNA. Isto kao što su to učinile neke druge zemlje. Vrlo bitna napomenana da je čak i svjetska zdravstvena organizacija najavila službenu objavu ispitivanja štetnosti tek za DVIJE godine.

Napomena da se recimo u svjetskim razmjerima posebna pozornost stavlja na zaštiti djece, koja apsorbiraju puno veće količine zračenja od odraslih. Zašto Hrvatska po nekome MORA biti prva zemlja u svijetu s 5G mrežom jer ako ona po nekim tumačenjima predstavlja dobrobit za društvo i gospodarstvo, kako se prikazuje, zašto je onda ne uvode puno bogatije i puno razvijenije zemlje? Dapače, Hrvatska u svoj program Nacionalne razvojne strategije do 2030.g. najavljuje ulaganja u izgradnju širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža VRLO VELIKOG kapaciteta, koje omogućavaju gigabitnu povezivost te razvoj pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža nove generacije, predstavljajući navodno novu razvojnu platformu i širokopojasni pristup  te MASOVNU INTELIGENTNU KOMUNIKACIJU STROJA SA STROJEM BEZ LJUDSKOG. Naime, Vlada RH je KORPORACIJAMA već sada smanjila troškove uvođenja 5G tehnologije u Hrvatsku za 50%! Ali se opravdano pitamo što je s našim životima i koja je u tom slučaju cijena ljudskog zdravlja?

HSP Grada Kaštela želi proizvesti ne samo pozitivnu reakciju šire javnosti, nego konkretno izvući jasno i transparentno očitovanje velikog dijela političara, napose saborskih zastupnika te gradskih i županijskih vijećnika, koji još uvijek skrivaju svoj stav o toj bitnoj, danas možda i najaktualnijoj široj društvenoj problematici.

Osim okoliša dokazano je da su ti radiovalovi u radio frekvenciji u konaćnici štetni za ljude jer 5G mreža dovodi do masovnog povećanja prisilne izloženosti nadasve štetnog visokofrekventnog zračenja. Dokazani uzročno posljedični efekti uvođenja 5G mreže, kao tihoga ubojice, kod ljudi su recimo i brojne vrste oboljenja; rak, stanični stres, oštećenje gena, nedostatci u učenju i pamćenju, neurološki poremećaji, poremećaji plodnosti, hormonski disbalans, nesanica, glavobolje, depresija, vid i imunosni sustav, oštećenje očiju i kože te opće stanje. Činjenica da jednom kada se ta tehnologija uvede, odašiljači 5G mreže bit će doslovno na svakom koraku, a njezine ubitačno visoke frekvencije prolazit će svakodnevno kroz našu kožu i tkiva uzrokujući tako mutacije i tumore. Naime, više od 90% mikrovalnog zračenja apsorbira se kroz našu kožu, odnosno epidermu i dermu, a što znači da će naša koža nakon uvođenja 5G mreže zapravo služiti kao „spužva“ za apsorpciju svih tih štetnih zračenja. Dodatni problem što se 5G bazira na milimetarskim valovima, koji su čak i manji od mikrovalova,a rade na većoj frekvenciji. Ovi manji valovi se lakše apsorbiraju u zgradama, drveću i ljudima tako da je za veću brzinu i bolju povezanost 5G potrebno i više odašiljača, a što će rezultirati time da bi bazne stanice bile instalirane na svakih 100-200 metara.

Tu se svakako pozivamo na Arhušku konvenciju kao obvezujućem dokumentu za sve JLS. Naime, tri glavna stupa Arhuške konvencije su:

 1. Pravo na pristup informacijama u svezi sa:
 2. a) sastavnicama okoliša – zrak, zemlja, voda, tlo, krajobraz, biološka raznolikost..
 3. b) čimbenicima kao što su tvari, energija, buka, ZRAČENJE…
 4. c) stanjem ljudskog zdravlja, životnim uvjetima…
 5. PRAVO NA SUDJELOVANJE JAVNOSTI KOD DONOŠENJA ODLUKA :
 6. a) o određenim projektima ili djelatnostima (čl. 6.) s popisom vrsta djelatnosti kao što su : energetika – rafinerije, termoelektrane, nuklearne elektrane; prerada metala; kemijska industrija; gospodarenje otpadom; prerada otpadnih voda; vađenje sirove nafte i plina; transport plina…

RAZVOJ MOBILNIH MREŽA SA NAGLASKOM NA  5G

U razvoju dosadašnjih mobilnih mreža poznate su nam četiri generacije mobilnih mreža i peta koja se sprema u novije vrijeme uvesti.

–              Prva generacija mobilnih mreža bila je analogna mreža poznata pod nazivom NMT mreža (skraćenica od Nordic Mobile Telephony)

Frekvencijski opseg u kojem je radila bio je 450 MHz-a i 900 MHz-a

–              Druga generacija takozvana GSM mrež skraćeno od Global System for Mobile                       Communications usmjerena na prijenos poruka i govora.

Frekventni opseg GSM sustava je bio 890-915MHz-a i 975-935 MHz-a

Broj frekvencija je 123

Broj kanala124x8=992

Širina kanala je 200KHz-a

Domet od 0,2-35 Km ovisno o konfiguraciji tla.

GPRS je nadogradnja GSM sustava (General Packet Radi Service)

–              Treća generacija mobilne mreže poznate ka 3G također po standardima ITU (International Telekom Union) poznata kao i UMTS mreža (Univerzal Mobile Telekomunikacijki Sistem).

3 G mreža se ističe mogućnošću širokopojasne komunikacije, koristi paketni prijenos i nalazi se na frekvencijskom pojasu od 2MHz-a.

paketni prijevoz

2Mbit/s za korisnike koji su stacionirani

384 Kbit/s za korisnike u pješačkom hodu

144 Kbit/s za korisnike u pokretu vozilom

–              Četvrta mreža 4G je dizajnirana na znatnom poboljšanju 3G mreže.Poznata je i kao LTE mreža. Povećana je brzina prijenos podataka.

Radi na frekvencijskom opsegu od 1800MHz-a i 2600MHz-a-

Vršna brzina prijenosa iznosi1GHz.

4G recimo više zraće ali 5G su gušće odnosno imaju puno više baznih stanica te je kumulativni efekt puno gori, a drugi jako veliko problem je RASPON frekvencija.

–              5G mreža (mreža pete generacije) je najnovija verzija mobilne mreže koju telekomunikacijski operateri žele implementirati, te  kojoj je EU dodijelio mrežnu platformu SHF – Super visoke frekvencije u rasponu od 3do 30 GHz-a  sa probnim opsegom 3,4-3,6 GHz-a i 26 GHz-a.

WHO svjetska zdravstvena organizacija je uvrstila ovu mrežu na ljestvicu zračenja.

Uvođenjem 5G mreže povećati će se broj baznih stanica – odašiljača za cca 2,5 – 3 puta zbog kraćeg valnog dometa.Iz priložene tabele je vidljivo koja je gustoća kojih frekvencija, te će svakome tko je pogleda biti jasno kolika bi mogla biti ugroza za ljudsko zdravlje.

Zračenje 5G  mreže se uspoređuje sa valovima iz mikrovalnih pećnica kojima se priprema hrana. Pretpostavlja se kako će ljudska koža poput spužve upijati više od 90% mikrovalnog zračenja, te stoga postoji opravdana zabrinutost zbog utjecaja ove nove tehnologije na ljudsko zdravlje  koju nitko s pouzdanošću ne može predvidjeti.

Kakav i koliki utjecaj će imati na dojenčad, djecu, trudnice, starije osobe također je velika nepoznanica.

Postoji međunarodni apel osviještenih liječnika kao i znanstvenika koji izričito traže zaustavljanje implementiranja 5G mreže. Sama riječ zračenje ima zlokobni prizvuk, jer se obično povezuje sa nuklearnim i rendgenskim zračenjima koja u povećanim dozama uzrokuju promjenu DNA i carcinome-tumore.

Zračenje će biti desetine do stotine puta veće od onoga koje danas postoji što se može isčitati iz priložene tabele u kojoj je prikazan spektar i gustoća valova.

Stručnjaci upozoravaju da milimetarske valove strašno apsorbira rožnica oka, kao da i obična odjeća debljine do 1 mm povećava absorpciju na kožu efektom rezonancije, a koji također imaju utjecaj osim kože i očiju i na brzinu otkucaja srca, imunološki sustav općenito  i DNA.  Već i kratkotrajna izloženost može imati štatan fiziološki utjecaj na imunološki te kardiovaskularni sustav, a istraživanja pak sugeriraju da dugotrajna izloženost može predstavljati rizik po zdravlje kože, očiju i reproduktivnog sustava. Regulatori su namjerno uskratili –isključili znanstvene dokaze o štetnosti 5G mreže.

Frekvencija 5G je od 65 do 125 GH što znači do 125 milijardi puta u sekundi. Stoga su nano čestice prilagođene ući u rezonancu s frekvencijom 5G. Osciliraju ili se vrte zagrijavajući okolne molekule podižući njihovu energiju i temperaturu. Činjenica da jednom kada se ta tehnologija uvede, odašiljači 5G mreže bit će doslovno na svakom koraku, a njene ubitačno visoke frekvencije moguće će svakodnevno prolazit kroz našu kožu i tkiva uzrokujući tako mutacije i tumore. Činjenica da se više od 90% mikrovalnog zračenja apsorbira kroz našu kožu, odnosno epidermu i dermu, a što znači da će naša koža nakon uvođenja 5G mreže zapravo služiti kao „spužva“ za apsorpciju svih tih štetnih zračenja. Temeljni je problem što 5G radi na velikom RASPONU FREKVENCIJA. Kad radi na frekvenciji oko 3GHz, zrači kao i 4G, no radi li na frekvenciji od 60GHz onda je ono smrtonosno ORUŽJE, jer na toj frekvenciji snop zraka na ulasku u nos i usta mijenja strukturu elektronskog omotača molekule kisika, koja se, tako promijenjena, u struji udahnutog zraka u plućima, ne može vezati za hemoglobin i opskrbiti krv i organe kisikom, već se stvaraju krvni ugrušci, često spominjani kod umrlih od Covida 19. Postoje tvrdnje, a mnogi izražavaju i sumnje da  je Covid 19 tek paravan za ubojito djelovanje 5G tehnologije. Stoga je potrebno zabraniti uvođenje te tehnologije, sve dok struka ne očituje,a  oni koji donose iodluke dobro ne informiraju o svemu. Rade se istraživanja na tu temu u svijetu, i ne treba žuriti, a ljude je nepotebno izložiti rizicima razboljevanja. Stoga i ovaj apel na sve političke zastupnike te županijske i općinske predstavnike JLS, da se mogući osobni ineteresi, neinformiranost ili opća nezainteresiranost ne stavljaju ispred zaštite zdravlja ljudi i interesa lokalne zajednice.

U prilogu:  ELEKTROMAGNETSKI SPEKTAR – TABLICA

SIMBOL                              NAZIV                                      OPSEG Frekvencija                         Valna Duljina

 

VLF            Vrlo niske frekvencije                                            3-30KHz                          100-10Km

LF               Niske frekvencije                                     30-300KHz                                     10-1Km

MF            Srednje frekvencije                                  300-3000KHz                               1000-100m

HF             Visoke frekvencije                                    3-30MHz                                       100-10m

VHF          Vrlo viske frekvencije                                           30-300MHz                                     10-1m

UHF       Ultra visoke frekvencije                                           300-3000Mhz                               100-10cm

SHF        Super visoke frekvencije                          3-30GHz                                        10-1cm

EHF        Extra visoke frekvencije                                           30-300GHz                                    10-1mm

Željan Jurlin


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo