Podjeli

Zašto kaznena prijava zbog zločina protiv čovječnosti i genocida mijenja dva poslovna broja u mjesec dana?

Tko radi na njenom odbacivanju i zašto?

Tko se boji?

 

Svi znate, 21. 12. 2020. podigla sam kaznenu prijavu zbog zločina protiv čovječnosti i genocida.

Dana 19.02.2021. preuzimam podnesak iz DORH-a, točnije iz Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta vrlo neprimjerenog sadržaja.

 

Na isti sam morala odgovoriti direktno glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj – Šipek.

I jesam:

Ja, niže potpisana  Arna Šebalj  (u daljnjem tekstu: oštećenik) navodim kako sam, već prvim saznanjem o poslovnom broju  prijave zaprimljene u DORH-u u Gajevoj 30a dana 22.12.2020., da je u poslovnom broju oznaka slovima KR,  bila svjesna daljnjeg  (NE)postupanja već očekivanih pritisaka politike, zavrzlame te očekivanog traženja razloga za odbacivanje, tj. NEpostupanje po mojoj kaznenoj prijavi zbog zločina protiv čovječnosti i genocida.

I to se upravo dogodilo.Preuzimanjem podneska iz DORH-a dana 19. veljače 2021. sam, između ostalog, saznala da je kaznena prijava promijenila i poslovni broj, što upućuje na činjenicu kako je proslijeđena na neku manipulativnu radnju kojom bi se što brže ista odbacila, a sve zbog pritisaka politike i ostalih upletenih u ovaj projekt tzv. pLandemije COVID-19.

Zaprimljenim podneskom dana 19.02.2021. dovedena sam u okolnost kažu tehničke – pravne naravi – obrazlaganja već obrazloženog, jer po navodima iz tog podneska  „…ne proizlazi da bi osobe koje navodite u podnesku počinile kaznena djela  ….već se radi o paušalnim navodima kojima izražavate nezadovoljstvo trenutnom društvenom situacijom   …  pozivamo vas da svoj podnesak ispravite i dopunite ….odnosno da jasno i određeno navedete koje točno osobe prijavljujete, za koje kazneno djelo prijavljujete, koju osobu, kada su i gdje i na koji način počinili navedeno kazneno djelo, uz dostavljanje dokaza ili prijedloga dokaza potkrijepljujete takve svoje navode.“

Dovodite me kao prijaviteljicu kaznene prijave, a ne PODNESKA, točnijeoštećenicu,  u ponižavajuću situaciju tvrdeći kako ja ….svojim paušalnim navodima izražavam nezadovoljstvo trenutnom društvenom situacijom. Ovo je neprimjereno mišljenje iz vašeg podneska kojeg je potpisala zamjenica ravnateljice USKOK-a Ana Trstenjak, te je isto izrečeno s namjerom i izvan konteksta cijele kaznene prijave ozbiljnog sadržaja i činjeničnih navoda te predstavlja uvod u nepoštenu nakanu odbacivanja kaznene prijave jer pored svih činjeničnih navoda te priloženih dokaza vi tražite, rekli bi stari ljudi „kruh nad pogačom“! Ali kad mediji objave „teroristički napad“ repićem škampa  vi žurno, po službenoj dužnosti, podižete kaznene prijave protiv „teroriste“.  Ne čudim se što smo najkorumpiranija država u EU.

A Hrvatska je taoc predsjednika Vlade zbog njegove odanosti isključivo EU, a ne Republici Hrvatskoj i njenim građanima,  a sve poradi njegove buduće karijere.

No, spremno sam i to sve detaljno i ponovo učinila, nadopunjeno novim činjenicama te dokaznim materijalom. Sad ga već imate – uzevši u obzir i kaznenu prijavu zbog zločina protiv čovječnosti i genocida, od 21. 12. 2020.- skoro na petstotinjak stranica.

 

Kako sam kaznenu prijavu istog dana, 21.12.2020. uputila i Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu, i dopunu ću proslijediti istom. Ali i novoimenovanoj, delegiranoj od strane EU, javnoj tužiteljici, Lauri CordutaKovesi, koja preuzima Ured delegiranog javnog tužitelja EU u Hrvatskoj zbog korupcije u pravosuđu jer je Hrvatska najkorumpiranija država u EU.

 

Zgrožena sam beskrajnom pokvarenošću, glupošću i lakomislenošću naših vlastodržaca koji sveopćimcijepljenjem  stvaraju GENETSKI MODIFICIRANI NAROD – STANOVNIŠTVO – a samocjepivo nema veze s gripom zvanom korona i sigurno će izazvati trajnu invalidnost cjelokupnog stanovništva u narednih par godina, ako ne i prije. A mnogi će zbog istoga i umrijeti, već umiru. Posljedice već vidimo iako se sve dobro skriva, no, istina se uvijek probije u javnost.

 

Uvjerena sam kako su pokvarenjaci koji su se javno cijepili koristili aqua destilat – destiliranu vodu, a ako nisu onda je pouzdano da slijepci vode slijepce.

Preporučam Vama kao i svima ostalima samo mali uvid i neke činjenice.

How COVID-19 ‘Vaccines’ May DestroytheLivesofMillions:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/01/31/covid-19-vaccine-gene-therapy.aspx

 

Na kraju zahtjevam od Vas da provjerite što se to s mojom kaznenom prijavom događa, tko to radi na njenom odbacivanju te zašto mijenja poslovne brojeve? Kao i da me o istome pisanim putem izvijestite.

U svakom slučaju očekujem isti tretman kao i oni zbog kojih se po službenoj dužnosti podižu kaznene prijave a razlozi za isto su benigni, točnije ni nema ih.

 

 

Što će učiniti i da li će glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj – Šipekne znam, no, ne očekujem baš ništa.

A dopuna kaznene prijave, prema zahtjevu za dopunom od 15. 02. 2021. iz USKOK-a glasi:

 

 

————–

Zagreb, 05. ožujka 2021.

Tel. broj:

 

 

 

n/r osobno

Glavna državna odvjetnica

Zlata Hrvoj – Šipek, dipl. iur.

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Gajeva 30 a

10000 Zagreb

 

 

DOPUNA

KAZNENE PRIJAVE

zatraženo podneskom od 15. veljače 2021.

sukladno  čl. 205. st. 7. ZKP-a, preuzetog u

pošt. sandučiću 19. veljače 2021.

na broj: KR-US-135/2021

 

I.

Dana 21. prosinca 2020., putem pošte, uputila sam kaznenu prijavu  preuzetu u DORH-u dana 22. 12. 2020., broj: KR-US-135/2020. te u zakonskom roku dostavljam dopunu kaznene prijave naprijed navedene, a prema traženju DORH-a, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zagreb, Vlaška 116.

Ja, niže potpisana Arna Šebalj  (u daljnjem tekstu: oštećenik) navodimkako sam, već samim saznanjem da je u poslovnom broju oznaka slovima KR,  bila svjesna daljnjeg  (NE)postupanja već očekivanih pritisaka politike, zavrzlame te očekivanog traženja razloga za odbacivanje, tj. NEpostupanje po mojoj kaznenoj prijavi zbog zločina protiv čovječnosti i genocida.

I to se upravo dogodilo preuzimanjem podneska iz DORH-a dana 19. veljače 2021. Dovedena sam u obrazlaganje već obrazloženog, jer po navodima iz podneska  „…ne proizlazi da bi osobe koje navodite upodnesku počinile kaznena djela  ….već se radi o paušalnim navodima kojima izražavate nezadovoljstvo trenutnom društvenom situacijom   …  pozivamo vas da svoj podnesak ispravite i dopunite ….odnosno da jasno i određeno navedete koje točno osobe prijavljujete, za koje kazneno djeloprijavljujete, koju osobu, kada su i gdje i na koji način počinili navedeno kazneno djelo, uz dostavljanje dokaza ili prijedloga dokaza potkrijepljujete takve svoje navode.“

 

Dovodite me kao prijaviteljicu kaznene prijave a ne PODNESKA, točnijeoštećenicu,  u ponižavajuću situaciju tvrdeći kako ja ….svojim paušalnim navodima izražavam nezadovoljstvo trenutnom društvenom situacijom. Ovo je neprimjereno mišljenje iz vašeg podneska kojeg je potpisala zamjenica ravnateljice USKOK-a Ana Trstenjak, te je isto izrečeno s namjerom i izvan konteksta cijele kaznene prijave ozbiljnog sadržaja i činjeničnih navoda te predstavlja uvod u nepoštenu nakanu odbacivanja kaznene prijave jer pored svih činjeničnih navoda te priloženih dokaza vi tražite, rekli bi stari ljudi „kruh nad pogačom“! Ali kad mediji objave „teroristički napad“ repićem škampa  vi žurno, po službenoj dužnosti, podižete kaznene prijave protiv „teroriste“.  Ne čudim se što smo najkorumpiranija država u EU.

A Hrvatska je taoc predsjednika Vlade zbog njegove odanosti isključivo EU, a ne Republici Hrvatskoj i njenim građanima,  a sve poradi njegove buduće karijere.

No, spremno sam i to sve detaljno i ponovo učinila, nadopunjeno novim činjenicama te dokaznim materijalom. Sad ga već imate – uzevši u obzir kaznenu prijavu zbog zločina protiv čovječnosti i genocida, od 21. 12. 2020.- skoro na petstotinjak stranica.

 

Kako sam kaznenu prijavu istog dana, 21.12.2020. uputila i Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu, i dopunu ću proslijediti istom. Ali i novoimenovanoj, delegiranoj od strane EU, javnoj tužiteljici, Lauri CordutaKovesi, koja preuzima Ured delegiranog javnog tužitelja EU u Hrvatskoj zbog korupcije u pravosuđu jer je Hrvatska najkorumpiranija država u EU.

-tekst Podneska od 15.02.2021.  u prilogu

 

II.

 

Općeniti pokazatelj opravdane sumnje počinitelja kaznenog djela

 

 1. Navodim da je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Vlada RH), kao izvršna vlast, donijela nekoliko podzakonskih akata(1) na temelju kojih je donijela nezakonite mjere koje sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. toč. (1), st. 2, 6, 8 i 11 Kaznenog zakona Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: KZ), (2)Zakon o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda, čl. 6 (genocid) st. (b) i (c) te čl. 7. (zločin protiv čovječnosti) toč. (1) st. (b), (c), (e) i (k).

Svi dalje navedeni ostvarili su obilježja kaznenih djela naprijed navenih kako slijedi:

 

2.Osumnjičenik, Andrej Plenković,predsjednik Vlade Republike Hrvatske,  izravno je odgovoran za gore navedena kaznena djela, i to potpisivanjem u ime Vlade RH svih Podzakonskih akata, dosljednije Uredbi iz ožujka i srpnja 2020.do danas 05.02.2021., sve redom nezakonite mjere u nezakonitom izvanrednom stanju , a  koje sadrže sva obilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

Isto tako sve navedene odluke (podzakonski akti i uredbe) kojih je potpisnik Andrej Plenković kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske sadrže činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

3.SuosumnjičenikDavor Božinović, podpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, Načelnik tzv. Nacionalnog stožera potpisivanjem brojnih odluka od 21. 03. 2020. sve do danas direktni je izvršitelj Vlade Republike Hrvatske i supočinitelj te izravno odgovoran za kaznena djela  koja sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

 

Sve navedene odluke (podzakonski akti i uredbe) kojih je potpisnik Davor Božinović kao podpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova, a prije svega kao Načelnik tzv. Nacionalnog stožera sadrže i činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

 1. Suosumnjičenik Vili Berošministar zdravstva, NIJE ČLAN tzv. NACIONALNOG STOŽERA,u rad tzv. Nacionalnog stožera uključen je  kao stručni suradnik, nema pravo glasa, ne  može o bilo čemu odlučivati.  No, svojim istupima u javnom prostoru širio je kako paniku tako i neistine te su njegove izjave često bile kontradiktorne same sebi a među građanima je sve to izazivalo poseban strah kao i paniku.  Vili Beroš donosi  je 11. 03. 2020. donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2  Ali, takva odluka traži medicinski temelj takve odluke jer on je za takvu odluku nužan. Bitan je ovaj datum 11. ožujka 2020. Prema tada važećem Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ministar zdravstva odluku donosi na prijedlog Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvoobvezan je prijedlog potkrijepiti činjenicama.

A činjenice koje navodi HZJZ su i bile PODLOGA  Beroševe odluke. Tih je „činjenica“ prema odgovoru HZJZ  (koji je potpisao  netko drugi, a ne Krunoslav Capak)šest, a one su redom na slici ovog dokumenta iz članka s logicno.com

https://www.logicno.com/politika/hzjz-pismeno-priznao-da-nema-temelja-za-donosenje-odluke-o-epidemiji.html

 

A te su tzv. studije, njih šest, nemaju veze sa stanjem u vrijeme donošenja Odluke o proglašenju epidemije:

 1. Studija s datumom travnja  koja se umjesto odgovorima na pitanja iz zahtjeva bavi usporednom patogenezom COVID-19, SARS i MERS u neljudskom modelu primata
 2. Studija identifikacije koronavirusa od 5. svibnja
 3. Na stranicama ECDC s datumom lipnja nalazi se obična vijest koja u par redaka govori o načinu transmisije bolesti
 4. Studija identične tematike i naziva kao studija pod rednim brojem 1. datirana svibnja
 5. Studija od siječnja koja se ne bavi izolacijom virusa niti pitanjima iz zahtjeva nego se bavi kliničkim značajkama pacijenata kod kojih je RT-PCR testom detektirano prisustvo virusa na ciklusu od 45 amplifikacija
 6. Studija od srpnja koja se bavi upalom pluća kod rezus majmuna

 

Dakle, ne samo da se samo jedna od ovih „osnova“ na temelju kojih je proglašena epidemija bavi onim  što je sadržano u Vili Beroševoj odluci nego su sve „osnove“ , osim jedne,  datirane nakon 11. ožujka 2020kada Vili Beroš donosi spornu odluku. S obzirom na to da kao temelj za donošenje odluke može poslužiti samo ono što je postojeće u doba njezina donošenja postavlja se pitanje kako je moguće da se kao temelj za donošenje Odluke o proglašenju epidemije navode studije kojih u vremenu njezina donošenja uopće nije bilo ili pak studije koje sa sadržajem odluke nemaju baš nikakve veze?

 

Iz ovoga je jasno daje HZJZ kao odgovor i kao svoj temelj poslao studije ili članke koji su datirani poslije 11. ožujka potvrdio da nije postojala nikakva valjana osnova za  donošenje „Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2“, odnosno da Odluka donesena bez ikakve podloge i kao takva zapravo uopće ne postoji jer iza nje apsolutno ništa ne stoji što je ravnatelj Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio svojim potpisom i pečatom Zavoda.

A da sve bude još gore za Vili Beroševu nevaljanu odluku, ona je suprotna čl. 5. i čl. 90. Ustava Republike Hrvatske jer nikad nije objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske „Narodnim novinama“, što je čini nesukladnom s Ustavom, a još je gore to što Odluka uopće ne sadrži napomenu koja se odnosi na obvezu njezina javnog objavljivanja. Gdje se objavljuje dokument kojim se proglašava epidemija? U 24sata? Na Net.hr? Na Indexu? Jasna Omejec, bivša predsjednica Ustavnoga suda odlukom U-II-296/2006 od 27. listopada 2010., NN 126/10, i Smiljko Sokol, bivši predsjednik Ustavnoga suda, odlukama U-II-778/1998 od 22. ožujka 2000., NN 34/00, U-II-778/1998 od 22. ožujka 2000., NN 34/00, i U-II-994/2002 od 16. siječnja 2003., NN 14/03, u predmetima u kojima odluke tijela javne vlasti nisu objavljenje u „Narodnim novinama“proglašavaju neustavnima.

Iz svega ovoga je jasno kako je Vili Beroš potpisaoOdluku o proglašenju epidemije koja nemabaš nikakvog medicinskog pokrića.

Stoga kao „članu, gostu, u tzv. Nacionalnom stožeru“ Vili Beroša odgovornost, kao supočinitelja, i te kako je velika,  te je izravno odgovoran za kaznena djela  koja sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

Suosumnjičenik Vili Beroš, ministar zdravstva, a prije svega kao stručni suradnik  tzv. Nacionalnog stožera svojim postupanjima počinio je kaznena djela koja sadrže i činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

 1. SuosumnjičenikKrunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), član tzv. Nacionalnog stožera, poznat je po svojim kontradiktornim izjavama i preporukama koje su dovodile do straha građana ali i do nejasnog postupanja u mnogim okolnostima te su odražavale i dvostruka mjerila, ovisno na koga su se pojedine mjere odnosile te u koju svrhu. Tako je recimo T-portal 24.03.2020. objavio naslov:

Capak: „Ne tražite od ljudi da nose maske prilikom ulaska u trgovine, pošte… To nema smisla kod zdravih ljudi“

 

„Ovo što se traži od ljudi da se nose maske prilikom ulaska u trgovinu, to nema smisla kod zdravih ljudi. Oni koji su bolesni – dobro je da nose maske, prilikom kihanja ili sličnog, ali nije nužno. Nismo dali preporuke za nošenje maske za osobe koje su zdrave niti mislimo da su te preporuke korisne“, rekao je Capak.

„Ona je zaštita ako osoba ima simptome.“, govori Capak.

 

TELEGRAM je dana 11.05.2020. objavio vrlo zanimljivo mišljenje Krunoslava Capaka.

 

„Capak je maloprije posve ozbiljno rekao da ljudi iz samoizolacije mogu s maskama ići glasati“

Kao ravnatelj HZJZ odgovoran je svojim nestručnim i netočnim odgovorom Ministarstvu zdravstva koja je bila presudna za donošenje Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, odnosno ta je Odluka donesena bez ikakve podloge i kao takva zapravo uopće ne postoji jer iza nje apsolutno ništa ne stoji što je kao ravnatelj Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak,  potvrdio svojim potpisom i pečatom Zavoda. Tim činom je sve građane Republike Hrvatske direktno ugrozio svim slijedećim podzaskonskim aktima i uredbama koje su donošene na štetu cijelog stanovništva i gospodarstva.

Iz svega ovoga je jasno kako je Krunoslav Capakpresudio donošenjuOdluke o proglašenju epidemije koja nemabaš nikakvog medicinskog pokrića.

Stoga je kao član u tzv. Nacionalnom stožeru  Krunoslav Capak odgovoran, kao supočinitelja, te je izravno odgovoran za kaznena djela  koja sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

Suosumnjičenik Krunoslav Capak,  ravnatelj HZJZ, a prije svega kao člantzv. Nacionalnog stožera svojim postupanjima počinio je kaznena djela koja sadrže i činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

6.SuosumnjičenikAlemka Markotićravnateljica Klinike za infektologiju dr. Fran Mihaljević, nije članica  tzv. Nacionalnog stožera ,  ali je svojim tzv. stručnim procjenama, javnim izjavama te svim svojim radnjama uvelike pridonijela situaciji u kojoj su se našli građani Republike Hrvatske.

 

Tako je 08. 02. 2020. u RTL emisiji Alemka Markotić govorila o okupljanjima ali i iboterorizmu što je zapanjilo hrvatske građane.

MARKOTIĆ O OKUPLJANJIMA ‘To ima elemente bioterorizma, iako ta riječ zvuči vrlo grubo’

– Svako neodgovorno ponašanje koje može doprinijeti ugrožavanju tuđeg života i zdravlja ima elemente bioterorizma – tvrdi Alemka Markotić

 

K tome, Alemka Markotić se i sama nalazi u nekoliko afera koje će zasigurno imati pravosudne posljedice.  Čak i međunarodne. O istome su pisali i mediji.

Portal logicno.com05.08.2020. objavljuje članak naslova: REMDESIVIR – Znamo sumu: 63.000.000 €, znamo tko lobira i znamo imena naručitelja – Kada će biti podignuta optužnica?

„Ako ste zaboravili, to je onaj isti lijek kojeg je stožerašica Alemka Markotić promovirala dva mjeseca ranije. Remdesivir je lijek s vrlo ozbiljnim nuspojavama u odnosu na Klorokin koji se smatra jednim od najsigurnijih lijekova na tržištu.“

EMA (Europska agencija za lijekove), koja kontrolira i autorizira lijekove u EU, odlučila je, danas 25. lipnja, preporučiti kontroverzni i opasni lijek, opskurne tvrtke GileadSciences, što je prvi korak za njegovu komercijalizaciju na europskom tržištu.“

 

Potom je portal 25.11.2020.objavio još jedan članak: Istražuje li FBI Alemku Markotić zbog neučinkovitog Remdesivira kojeg je promovirala?

„Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, Remdesivir, antivirusni lijek koji prodaje Gilead, nije učinkovit u liječenju Covid-19.

Antivirusni lijek Remdesivir se ne preporučuje pacijentima primljenim u bolnicu zbog Covid-19, bez obzira na težinu njihove bolesti, jer trenutno nema dokaza da poboljšava preživljavanje ili da se izbjegava stavljanje na umjetno ventilaciju”, piše institucija. Odluka je pala nakon mišljenja odbora stručnjaka, čiji su zaključci objavljeni u medicinskom časopisu BMJ.“

 

Iz svega ovoga je jasno kako je Alemka Markotić  iako NIJE članica tzv. Nacionalnog stožera

odgovorna, kao supočinitelj, te je izravno odgovorna za kaznena djela  koja sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

Suosumnjičenik Alemka Markotić,  kao stručni suradnik  tzv. Nacionalnog stožera svojim postupanjima počinila je kaznena djela koja sadrže i činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

7.SuosumnjičenikMaja Grba – Bujević, članica Stožera, od samog početka, čak i prije proglašenja epidemije 11. 03. 2020., davala je kontradiktorne izjave koje su unosile strah i paniku među građane.

Tako je 24.02.2020. u Direktu na RTL-u dala jednu zaista nečuvenu izjavu od osobe s razine člana tzv. Nacionalnog stožera:

„Koronavirus ne možete zaustaviti maskom, one vas neće zaštititi. Zato ih ne kupujte“

 

Par mjeseci kasnije navalila je u svojim izjavama i na najmlađe, na djecu, te je tako za Jutarnji listi 17.07.2020. izjavila:  „I najmanje treba učiti na maske, to je svakodnevica. Neki o tome moraju pričati s psihijatrom.

Grba Bujević rekla je da „asimptomatski ljudi mogu proširiti virus na nekog drugog i zato je nošenje maski vrlo bitno.“

Iako je nakon parlamentarnih izbora napustila tzv. Nacionalni stožer, to političko tijelo, to je nelišava odgovornosti.

 

Kao članica tzv. Nacionalnog stožera odgovorna jekao supočinitelj, te je izravno odgovorna za kaznena djela  koja sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

Suosumnjičenik  Maja Grba – Bujević, članicatzv. Nacionalnog stožera svojim postupanjima počinila je kaznena djela koja sadrže i činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

8.SuosumnjičenikDamir Trut, zamjenik načelnika  tzv. Nacionalnog stožera i predstavnik Civilne zaštite, od proglašenja epidemije bio je „desna ruka“ načelnika tzv. Nacionalnog stožera Davora Božinovića, ovdje isto suosumnjičenika  i sveprisutan čovjek u ime tzv. Nacionalnog stožera u medijima. Svakodnevno je na platou preko puta  7PP u Nehajskoj ulici 7. medije izvještavao o tom „strašnom“ virusu, zaraženima, broju umrlih, broju onih u samoizolaciji i mjerama koje se moraju i kako primjenjivati.

A sam je u kafićima nakon uživanja u svjetlima kamera satima uživao u društvu opskurnih osoba bez primjenjivanja mjera, bez maske, bez distance.

 

 

Njegovo svakodnevno pojavljivanje u medijima bilo je u svakom pogledu neprimjereno tim više što isti nema adekvatna znanja a osobito ne obrazovanje da bi o bilo kakvim okolnostima oko tzv. virusa mogao kompetentno govoriti i baš time je činio nemjerljivu štetu građanima Republike Hrvatske šireći neistine, strah i paniku.

Kao član tzv. Nacionalnog stožera odgovoran jekao supočinitelj, te je izravno odgovoran za kaznena djela  koja sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

SuosumnjičenikDamir Trut, člantzv. Nacionalnog stožera svojim postupanjima počinio je kaznena djela koja sadrže i činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

9.Bernard  Kaić, epidemiolog,  činio je u bezbrojnim svojim nastupima u TV emisijama silnu štetu te je prijetnjama i veličanjem tog „strašnog“ virusa širio kako strah, tako i paniku a o neistinama i iznošenju neprovjerenih i neutemeljenih podataka da i ne govorimo a sve to je izazivalo silan strah kod građana kako za svoje zdravlje tako i za gospodarstvo.

Tako je još 9. lipnja 2020. Jutarnji list objavio:EPIDEMIOLOG KAIĆ O DRUGOM VALU „Bih li opet preporučio zatvaranje RH? Da!“

 

Već18. lipnja 2020. Večernji list objavljuje tekst: Epidemiolog Kaić: „Čudi me da je pao broj testiranja, možda smo već ušli u drugi val!“

Iako Bernard Kaić nije član tzv. Nacionalnog stožera odgovoran jekao supočinitelj, te je izravno odgovoran za kaznena djela  koja sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

SuosumnjičenikBernard Kaić, stručni član tzv. Nacionalnog stožera svojim postupanjima počinio je kaznena djela koja sadrže i činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

10.Zvonimir Šostar, ravnatelj  Nastavnog zavoda „Andrija Štampar“, nije član tzv. Nacionalnog stožera ali je sveprisutan u medijima od početka tzv. epidemije te je svojim nastupima i izjavama činio veliku štetu širenjem straha i izazivanjem panike kod ljudi, osobito kod starijih jer je često komentirao upravo mjere oko starijih u staračkim domovima. Ta populacija, uz djecu i sada, trpjela je i trpi najveći teror i živi kao u logorima. Napuštena od obitelji i najbližih, a sve zbog  zabrana koje je donijeo  još početkom ljeta tzv. Nacionalni stožer.

 

Portal mirovina.hr  13. listopada 2020. objavio je šokantan naslov: Stroge mjere u Zagrebu: Maske i na otvorenom, zabranjene posjete starijima

 

I početkom 2021., točnije 18. veljače 2021. suosumnjičenik Zvonimir Šostar širi strah i paniku već dovoljno umornom građanstvu, a dnevnik.hr objavljuje naslov: Šostar otkrio o čemu ovisi hoće li doći do trećeg vala epidemije, najavio i megapunkt na Velesajmu: “Mogli bismo cijepiti do 10 tisuća ljudi dnevno”

 

Zvonimir Šostar nije član tzv. Nacionalnog stožera ali odgovoran jekao supočinitelj, te je izravno odgovoran za kaznena djela  koja sadrže svaobilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. točka 1. st.2, 6, 8  i 11. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske o ukidanju temeljnih ustavnih ljudskih prava i sloboda, a koji eskaliraju ograničavanjem gore spomenutih ljudskih prava i temeljnih sloboda reguliranih Ustavom Republike Hrvatske ali i međunarodnim konvencijama.

Suosumnjičenik  Zvonimir Šostar, svojim postupanjima počinio je kaznena djela koja sadrže i činjenični opis zločina  genocid iz čl. 6. st.(b) – nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine (stariji u domovima kao u konclogorima, te zločin nad djecom u školama kao i zabranom sportskih aktivnosti); st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje;čl. 7.zločin protiv čovječnosti, toč. 1. st. (b), (c), (e) i (k) Zakona o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda, koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo28. ožujka 2001. (NN 5/2001). Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

DOKAZI: sve predano uz kaznenu prijavu od 21.12.2020.

 

Isto tako svi dalje navedeni osumnjičeniciostvarili su obilježja spomenutih kaznenih djela u glavi II točka 1.:

 1. Branko Herček

Damir Pilčik (MUP), Zagrebačka županija

 1. Franetović Mate, Splitsko-dalmatinska županija
 2. Anđelko Ferek – Jambrek, načelnik, Krapinsko –zagorska županija
 3. Roman Rosavec, načelnik stožera
  Željko Prpić, zamjenik načelnika stožera, Sisačko-moslavačka županija
 4. Josip Ribar, karlovačka županija
 5. Robert Vugrin , Varaždinska županija
 6. Ratimir Ljibić, načelnik stožera
  Melita Ivančić, zamjenica, Koprivničko-križevačka županija
 7. Dalibor Jurina, Bjelovartsko-bilogorska županija
 8. NačelnikNN, Primorsko-goranska županija
 9. Vice Nekić, načelnik stožera, Ličko-senjska županija
 10. Marijo Klement, načelnik, Virovitičko-podravska županija
 11. Vedran Neferović, načelnik, Požeško-slavonska županija
  Željko Jakopović, zamjenik
 12. Stjepan Bošnjaković, načelnik, Brodsko-posavska županika
 13. Načelnik NN, Zadarska županija
 14. Goran Ivanović, načelnik, Osječko-baranjska županija
 15. NačelnikNN, Šibensko-kninska županija
 16. Zdravko Kelić, načelnik, Vukovarsko-srijemska županija
 17. Denis Stipanov, voditelj Službe civilne zaštite, Istarska županija
 18. Joško Cebalo, načelnik, Dubrovačko-neretvanska županija
 19. Alan Resman, Međimurska županija

 

III.

 

Opće povrede i pomoćna poveznica na početku bolesti

 1. Mjere sadržane u Uredbama i Pravilnicima, poput ograničenja kretanja iz jedne općine u drugu, obveznog nošenja maski zbog virusa koji nema dokazanu smrtnost , uzrokuje osjećaj tjeskobe, javljaju se depresivni, anksiozni i drugi mentalni poremećaji, zbog ograničenog disanja ugrožena je sigurnost za život i zdravlje ljudi.
 2. Takvo stručno mišljenje dala je Stručna svjetska federacija liječnika u listopadu 2020., a sad već i brojne znanstvene studije.

Dokaz:

 1. a) uzimanje dokaza kod sudskog vještaka odgovarajuće medicinske struke po nalogu suda,
 2. b) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3798006980210709&id=100000043325535

 

PCR test (test otkrivanja virusa Covid – 19)

1.PCR testovi su lažni jer ne postoji rigorozan znanstveni pristup, a izumitelj Prof. dr. KaryMullis, dobitnik Nobelove nagrade za izum PCR testa, objasnio je da nije prikladan za dijagnosticiranje bolesti.(3)

3Prof.dr.KaryMullis: “PCR metoda omogućuje pojačavanje i dokazivanje DNA, ali nije dokaz infekcije ili bolesti.“

 

Svako ljudsko biće u sebi nosi takav virus kao dio svoje endogene flore. Stoga PCR test ne može razlikovati živi virus i kratku sekvencu RNA. Takav je test neprikladan za dobivanje pouzdanih i znanstveno vjerodostojnih informacija. Zbog visoke stope lažno pozitivnih rezultata i niske stope prevalencije, gotovo svaki pozitivan test – t. ja primjer – lažno pozitivan. Dakle, ne samo četvrtina ili polovica pozitivnih PCR testova su lažni, već čak 90% takvih testova. PCR test povećava broj slučajeva Covid-19 za 10 puta. Sukladno tome, PCR test treba odmah povući kako bi se tražili novozaraženi slučajevi. Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u potpunosti je bio upoznat s navedenim, jer ga je o svojim nalazima prethodno  izvještavali  i hrvatski znanstvenici, a imao je i sve uvide u znanstvene radove i saznanja inozemnih eksperata, ali na sve se oglušio. Isto tako, otvorenim pismom dobio je sve činjenice i saznanja o istome, objavljeno javno 30.11. 2020.

 

2.Prof. dr. Jean-FrancoisToussaint (direktor Instituta za biomedicinu i epidemiologiju u Parizu i suradnik sa Sveučilišta Harvard) objasnio je da je epidemija Covid-19 u Europi gotova, a trenutna histerija posljedica je porasta PCR pozitivnih ljudi. Većina njih nema kliničkih znakova ili su samo lakše bolesni, samo nekolicini je ili će trebati bolničko liječenje.

 1. U Republici Hrvatskoj , praktički svi javni mediji jednoglasno zastrašuju stanovništvo svakodnevnim naglašavanjem broja PCR lažno pozitivnih osoba, bez davanja podataka o pridruženim bolestima i starosti svih hospitaliziranih i umrlih PCR pozitivnih osoba. Porast broja dnevno pozitivnih ispitanika s PCR-om uglavnom je posljedica povećanja broja dnevnih PCR testova. Na temelju ovih laboratorijskih rezultata, Vlada RH, slijedeći preporuke savjetodavne skupine pod vodstvom prof. Alemke Markotić, dr.sc. Krunoslava Capaka, epidemiologa Bernarda Kaića, te ostalih osoba NN koje donose odluke u zdravstvu, poduzima štetne restriktivne mjere. Hrvatske  bolnice prestrašene su  panikom i najavom nekontroliranog priljeva suvišnih pacijenata, unatoč činjenici da tijekom cijele pandemije Covid-19 nisu liječile toliko respiratornih virusnih infekcija kao prethodnih godina, na pr. u ožujku  2020., prema izjavama na TV epidemiologa iz bolnice „Fran Mihaljević“ Bernarda Kaića, sezonska gripa obuhvati la je od 50 do 60 tisuća stanovnika u sezoni 2019/2020,  a njih oko 20 % bude i hospitalizirano  zbog virusnih infekcija (gripe). Zanimljivo, sezona 2020/2021 ostala je bez gripe!!!

 

 1. Masovno testiranje i svakodnevno isticanje broja PCR pozitivnih osoba plaše ljude i služe kao izgovor za štetne restriktivne mjere. Sve mjere temelje se na svakodnevnom lažnom porastu slučajeva Covid -19. Dakle, sve već spomenute mjere su nelogične, pravno neprihvatljive, nemoralne i zastrašujuće.Ljudi su u teškoj nevolji, pristup hitnim medicinskim službama je poremećen, ljudi pate od plućne infekcije, što slijedi u nastavku. Sve je to namjera Vlade Republike Hrvatske, točnije predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, zajedno sa svojim suučesnicima u počinjenju kaznenog djelasva obilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. toč. (1), st. 2, 6, 8 i 11 Kaznenog zakona RH,(2) Zakon o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda, čl. 6 (genocid) st. (b) i (c) te čl. 7. (zločin protiv čovječnosti) toč. (1) st. (b), (c), (e) i (k).

Dokaz:

 1. a) ispitivanje oštećene strane,
 2. b) ispitivanje dr. sc. Krešimir Pavelić na adresu svjedoka,
 3. c) ispitivanje prof. dr. sc. Valerije Vrček na adresu svjedoka,
 4. d) ispitivanje dr. sc. Srećko Sladoljev na adresu svjedoka
 5. e) ispitivanje prof. dr. sc. VeloMarkovski (videokonferencija)
 6. f) ispitivanje prof. dr. sc. Mila AlečkovićBataille (videokonferencija)
 7. g) prof. dr. sc. DidierRaoult (videokonferencija)
 8. h) ispitivanje dr. Yeadon Michaela (videokonferencija),
 9. i) ispitivanje prof. dr.prof.dr. Jean-FrancoisToussaint (direktor Instituta za biomedicinu i

epidemiologiju u Parizu i član Sveučilišta Harvard – videokonferencija),

 1. j) sudski prijevod tumača, po potrebi
 2. k) doprinos izumitelja testa (prijevod sudskog tumača) – prof. dr. KaryMullis, dobitnik Nobelove

nagrade za izum PCR testa,

 1. l) https://www.mojvideo.com/video-kaj…/d349f996f5f439d866a1
 2. lj) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4466330470075895&id=100000969581998
 3. m) https://www.24ur.com/…/opazamo-zaplete-ob-prebolevanju…
 4. n) https://www.logicno.com/hrana-zdravlje/sto-nam-o-covid-19-cjepivu-presucuju-vlada-stozer-i-

sabor-politicki-znanstvenici-i-rezimski-mediji.html
o) uvid u dokument: otvoreno pismo predsjedniku Vlade od 30. 11. 2020., preslika

 1. p) intervjui i tekstovi znanstvenika oko istog, preslike
 2. r) https://www.logicno.com/politika/udarno-cenzurirani-film-hold-up-zbog-kojeg-mnogi-strepe-upravo-dostupan-na-hrvatskom.html

(sve dostavljeno uz prijavu 21.12.2020.)

 

 

Zatvaranje zemlje (tzv. “Lockdawn”) ne utječe na širenje virusa

 

1.To se može utvrditi jer je interval između hvatanja virusa i smrti kod ne-preživjelih duži od intervala između zatvaranja i vršne dnevne smrti. Zatvor (ili mjera koja ograničava kretanje), međutim, usmrtio je više ljudi nego sam virus. Službe hitne njege pacijenata bile su i još uvijek su poremećene, što samo po sebi nije niti kontroverzno. U Švedskoj (bez zatvaranja i obveznih maski) manje je ljudi umrlo od ili zbog virusa SARS Cov-2 nego u nekim europskim zemljama, gdje se provode “zaključavanje” i druge restriktivne mjere.

 

 1. Prema gore navedenom, profesori infektologije i epidemiologije s najuglednijih svjetskih medicinskih škola Stanford, Yale, Harward i Oxford izvještavaju da su mjere Covid-19 beskorisne i da da će i u budućnosti nanijeti ogromnu i nepopravljivu štetu javnom zdravlju.

 

3.Prof. dr. Karina Reiss i mikrobiolog prof. SucharidBhakdi (emeritius prof.sa Sveučilišta u Mainzu) izjavio je da su klinička slika i smrtnost Covida-19 usporedivi s umjerenom godišnjom epidemijom gripe.

4.Prof. Dr. Carl Heneghan (klinički epidemiolog, ravnatelj Centra za medicinu utemeljenu na dokazima Sveučilišta u Oxfordu), preferira švedski model. S početkom škole na jesen, kao i svake godine, 3-4 puta je više respiratornih infekcija, ali nije potrebno zatvarati škole i društva, kako mediji u hrvatskoj objavljuju.

 

 1. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da korona  paket mjera donosi i veće kazne za one koji će se okupljati na javnim mjestima  kao i u trgovinama i ostalim zatvorenim prostorima gdje je to određeno  tijekom zabrane druženja. Kazne su se kretale:

a)U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Odluka, NN 35/2020-737, u nastavku: Odluka) građanima se zabranjuje napuštanje mjesta prebivališta, odnosno stalnog boravka bez ovjerene propusnice. Propusnice se izdaju pod Odlukom određenim okolnostima. Za nepoštivanje Odluke određene su novčane kazne u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kn (čl. 127. st. 4. Zakona o državnom inspektoratu NN 115/18, u nastavku: ZDI).

b)Koordinacija i upravljanje zdravstvenim sustavom u kriznim situacijama uređeno je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, u nastavku: Zakon), uspostavljanjem Kriznog stožera (čl. 196. st. 1. Zakona) čije članove imenuje resorni ministar. Ministru je predviđena i mogućnost donošenja posebnih mjera (čl. 196. Zakona), poput Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija) u kojoj se naređuje pridržavanje mjere izolacije u trajanju od 14 dana svim osobama koje ulaze u RH. Za nepoštivanje rješenja o samoizolaciji određene su novčane kazne u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kn (čl. 127. st. 4. ZDI-a).

c)Za nepoštivanje mjera samoizolacije, prekršitelj može i kazneno odgovarati, sukladno Kaznenom zakonu (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19; dalje: KZ) u kojem je navedeno da će se osoba koja ne postupi po propisima ili naredbama nadležnog državnog tijela koje naređuje mjere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti među ljudima, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kazniti kaznom zatvora do dvije godine (čl. 180. st. 1. KZ-a). U opisanom kaznenom djelu nastanak posljedice širenja zaraze ne uvjetuje postojanje kaznenog djela, već kazneno djelo postoji neovisno o tome je li počinitelj nekoga doista i zarazio ukoliko je svojim ponašanjem doveo do prouzročenja opasnosti. U prekršajnom zakonu (NN 107/07, 39/13, 110/15, 70/17, 118/18, dalje: PZ) određeno je da ako je protiv počinitelja prekršaja započeo kazneni postupak 

zbog kaznenog djela kojim je obuhvaćen i prekršaj, neće se pokretati prekršajni postupak, odnosno već pokrenuti postupak će se obustaviti (čl. 10. PZ-a).

d)Za nepoštivanja mjere nošenja maski, sukladno odlukama donešenim od 27. studenog do 10. prosinca 2020. a kojima su određene novčane kazne i za ne nošenje maski u za to određenim prosrtorima u visini od 500 kuna za isti prekršaj, kao i kazne za odgovornu osobu ali i tvrku kaznama od 10.000 do 40.000 kuna.

Ministar je predložio  Vladi RH izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s kojom bi oni koji bi kršili mjere, pored plaćanja visokih kazni, mogli dobiti i zatvorsku kaznu čak i do 3 godine. (4)

4https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304  (sve odluke)

Dokaz:

 1. popis Odluka koje je donosila Vlada kao i Načelnik Stožera i potpredsjednik Vladei ministar unutarnjih poslovaDavor Božinovićod počekta tzv.pandemije, točnije, od 19. ožujka 2020. do 10. siječnja 2021.
 2. uvid u Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 134/2020.

(sve dostavljeno uz prijavu 21.12.2020.)

 1. Unatoč “ohrabrujućim brojkama”, ministar zdravstva Vili Beroš, ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak te Alemka Markotić vjeruju da bi se broj pacijenata kojima je potrebno akutno liječenje ili intenzivna njega mogao znatno povećavati u sljedećih 10 do 14 dana te predlažu strože mjere i nakon Božića 2020. Stoga stalno podsjećaju  javnost da poštuju mjere za suzbijanje koronavirusa.  Njihove izjave u proljeće i ljeto 2020. totalno su suprotne od ovih danas.

Dokaz:

 1. uvid u novinske tekstove i izjave

(sve dostavljeno uz prijavu 21.12.2020.)

7.Andrej Plenković, Alemka Markotić, Vili Beroši Krunoslav Capakgovore stalno o dramatičnoj situaciji te traže još jače mjere, čak i potpuno zatvaranje države. Dana 18. 12. 2020. opet su donijeli odluku o zabrani kretanja  među županijama te ograničenjima za Božićne blagdane, druženja, odlaske na mise, zabranu održavanja polnoćke u ponoć te organičenja rada i dalje djelatnostima koje doprinose „povećanju broja zaraženih“bez ikakvih znanstveno utvrđenih dokaza,  među kojima je i sport djece, i to individualni sport što je totalno diskriminirajuće.

Dokaz:

a)ispitivanje Andreja Plenkovića, Vilija Beroša,  Alemke Markotić, Krunoslava Capaka, Bernarda Kaića,  Damira Truta, Maju Grba – Bujević, Zvonimira Šostara(pozvati na adresu svjedoka),

 1. b) ispitivanje Yeadon Michaela (videokonferencija),
 2. c) sudski prijevod tumača, po potrebi
 3. d) https://m.youtube.com/watch?v=LrRijSa8494,
 4. e) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4625804574128483&id=100000969581998
 5. f) ispitivanje dr. Karine Reiss i mikrobiolog prof.dr. SucharidBhakdi (zaslužni profesor

Sveučilišta u Mainzu – videokonferencija),

 1. g) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4036276516400866&id=100000556724707
 2. h) saslušanje dr. Carla Heneghana (videokonferencija)
 3. i) https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nHqz-Wk3hus

j)https://www.logicno.com/?s=remdesivir

 1. k) kako nastaje cjepivo: https://jubitu.com/videos/watch/e56abc1c-6cd8-45f4-a79f-cc01ef664490
 2. l) https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/izdvojili-smo-sva-pitanja-oko-kojih-je-vrludao-stozer-maske-samoizolacija-bliski-kontakt-15004648
 3. m) https://amp.index.hr/article/2171193/ovo-je-pet-najvecih-gresaka-naseg-kriznog-stozera
 4. n) https://www.telegram.hr/zivot/sad-kad-ljudi-iz-samoizolacije-mogu-na-izbore-zgodno-je- podsjetiti-na-izjavu-profesorice-markotic-da-je-to-bioterorizam/

 

VI.

 

Smrtnost od COVID 19

 

 1. Koja je stopa smrtnosti s Covidom 19 iskrivljena u ovom smislu riječi, „da ako netko umre i uzrok njegove smrti nije jasno dijagnosticiran, uzrok smrti pripisuje se COVID 19“. Takve su izjave davali: Andrej Plenković, Krunoslav Capak , Alemka Markotić, Maja Grba-Bujević, Bernard Kaić, Zvonimir Šostar, te mnogi drugi NN, među kojima svakako zamjenici  ravnatelja HZJZ, te po hijerarhiji svi koji u ovom projektu sudjeluju i izvršavaju naloge naprijed navedenih.

 

 1. Da postoji iskrivljenje smrtnosti, međutim podaci DZS i HZJZ bili su kontradiktorni i ulaze u sukob sami sa sobom. Dakle, prema podacima DZS u prvih 6 mjeseci 2020. broj umrlih iznosio je26.456 smrtnih slučajeva. Za isto razdoblje 2019.  bilo  je 27.441 osoba(službeni mailovi kao dokaz) što znači da je u 2020. i pored covida-19 umrlo manje 985 osoba. Prema podnesku iz Ministarstva zdravstva podatak za smrtnost u prvih 6 mjeseci 2019. bio je 27.118 umrlih. Čak ni podatke nisu u stanju uskladiti. Međutim, ne treba zanemariti da, ako uzrok smrti nije dokazan, preminuli se tretira da je umro od Covid-19 (vidi prvu točku gore)što je nedopustivo, a obdukcije se ne rade.

 

 1. U vezi s navedenim, prof.dr. Klaus Puschel, voditelj sudske medicine sa Sveučilišta u Hamburgu, koji je obducirao više od 100 ljudi s dijagnozom Covid-19, rekao je: „Opasnost od virusa SARS Cov-2 uvelike je pretjerana. Svi mrtvi bili su u prosjeku stari 80 godina i svi su imali životno opasne bolesti prije infekcije Covid-19. Nitko nije umro od virusa SARS Cov-2. Promjene na organima često su bile slične onima kod bolničkih infekcija. “
 2. Isti stav zauzeo je akademik molekularni biolog prof.dr. Miroslav Radman, koji je u studenome 2020. rekao: “U Hrvatskoj je u prvih osam mjeseci ove godine umrlo 1.967 ljudi manje nego u istom razdoblju prošle godine.”

 

 1. Navedena znanstvena stajališta potvrđuje i prof. dr. John Ioannidis (Medicinski fakultet Stanford), koji na temelju meta-istraživanja i službenih podataka zaključuje da je smrtnost od Covid-19 bolesti 0,15% zaraženih ili slično smrtnosti od umjerene epidemije gripe (unatoč cijepljenju stanovništva protiv gripe).

 

 1. Prof.dr. UrselHeudorf (specijalistica za javno zdravstvo u Frankfurtu), prof.dr. Torsten Bauer (predstojnik plućne klinike u Berlinu), prof.dr. Henrik Streeck (ravnatelj Instituta za virusologiju Medicinskog fakulteta u Bonnu) u skladu sa svojom medicinskom doktrinom navodi da, unatoč naglo rastućem broju PCR pozitivnih osoba, broj bolesnika s Covid-19 kojima je potrebna bolnička skrb i dalje ostaje mali.

Dokaz:

a)ispitivanje Davora Božinovića, Krunoslava Capaka, Alemke Markotić, Bernarda Kaića, Zvonimira Šostara, (pozvati na  adrese svjedoka),

 1. b) izjave Davora Božinovića, Krunoslava Capaka, Vilija Beroša, Maje Grba-Bujević, Alemke Markotić, Damira Truta, dr. NN
 2. c) ispitivanje prof. dr. Klaus Puschel – voditelj sudske medicine, Sveučilište u Hamburgu

(videokonferencija),

 1. d) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4597933620248912&id=100000969581998
 2. e) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2739374453047836&id=1840597172925573
 3. f) ispitivanje molekularnog biologa dr. Radman Miroslava (videokonferencija)
 4. g) ispitivanje prof. dr. John Loannidis (Medicinski fakultet Stanford – videokonferencija)
 5. h) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4643444335697840&id=100000969581998
 6. i) saslušanje Prof.dr. UrselHeudorf (specijalistica za javno zdravstvo u Frankfurtu), prof.dr. Torsten

Bauer (predstojnik plućne klinike u Berlinu), prof.dr. Henrik Streeck (ravnatelj Instituta za

virusologiju Medicinskog fakulteta u Bonnu – videokonferencija),

 1. j) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4098832676811916&id=100000556724707

 

VII.

 

Maske

 

1.Radnici koji su u radnom odnosu i koji su zdravi moraju nositi masku na poslu 8 sati ili više tijekom obavljanja posla. Nikada  u povijesti čovječanstva nijedna “zdravstvena kriza” nije ograničavala  disanje, jer je disanje osnovna fiziološka funkcija života.

 

 1. Vlada Republike Hrvatske počinila je dva kumulativna kaznena djela, naime kazneno djelo propusta, jer nije skrenula pozornost na nuspojave nošenja maski, a potonja je trebala počiniti takvo

kazneno djelo.(5) Maska je pomoćni medicinski proizvod. Nuspojava dugotrajnog nošenja maske uzrokuje infekciju pluća, jer tijekom izdisaja izdišemo floru koja se ne nalazi u plućima, već u ustima i držimo je u maski. (6)Tako se u masku učitavaju mikroorganizmi koji ne pripadaju plućima i štete nam. Udišući zrak, udišemo oralnu floru natrag u pluća. Čim napustimo opasnu zonu, moramo je srušiti. Stoga je obvezno nošenje maski (7)u javnom okruženju, odnosno na otvorenom, s takvim medicinskim nalazom, neprihvatljivo i namjerni je uzročnik bolesti kod svih stanovnika Republike Hrvatske, kao i izazivanje nepotrebne panike.

 

U skladu s općom znanstvenom doktrinom, Prof.dr. JayBatacharya (Sveučilište Stanford) objasnio je da su mjere poput PCR testiranja i snimanja kontakata, propisano obvezno nošenje maski pogreška koja samo uzrokuje neželjenu paniku.

 

 1. Vlada Republike Hrtvatske nije namjerno upozorila ljude na kontraindikacije. Nakon nekoliko sati nošenja maski, pluća se zapravo urušavaju, pod pretpostavkom da gotovo 1.300 000 ljudi radi i obvezno je maske nositi na radnom mjestu, ali i na otvorenom. K tome tu je i oko pola milijuna djece i mladih u školama i fakultetima.

 

__________________________________

5Maska je medicinski proizvod. Tipično je za sve medicinske uređaje, kao i za lijekove, objašnjavati što liječi i

koje su moguće nuspojave takvog medicinskog proizvoda.

6Maska sadrži mikroorganizme koji oštećuju pluća.

7Prema definiciji medicinske znanosti, zaraženi nose masku kako ne bi zarazili zdrave.

 

 1. Ograničenje kretanja, obvezno nošenje maski i druge mjere Covid nisu imale značajan utjecaj na širenje zaraze, ali predstavljaju neopravdano kršenje ljudskih prava i nanose ogromnu zdravstvenu, socijalnu i ekonomsku štetu.

Dokaz:

 1. a) uzimanje dokaza kod sudskog vještaka po nalogu adresara suda
 2. b) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4578637602178514&id=100000969581998
 3. c) saslušanje prof.dr. JayBatacharya (Sveučilište Stanford – video konferencija)
 4. d) nalaz švicarskog Instituta za mikrobiologiju i zdravlje od 26. 08. 2020., preslika

e)maske i znanstveni dokazi o štetnosti, popis međunarodnih znanstvenih radova i poveznice

 1. f) izjave o maskama znanstvenika, prof.dr.sc. VeloMarkovski, uvid u intervju od 18.12.2020., preslika

 

VIII.

 

Medicinsko osoblje

 

 1. Neprihvatljivo je da ljudi iz Vlade kao i članovi i „gosti“ tzv. Nacionalnog stožera u medijima, na TV daju kontradiktorne izjave kojima su od samog početka zbunjivali javnost te doveli u pitanje i regularnost mjera kao i svoje kompetencije. A kako govori predsjednik Vlade Andrej Plenković, kako tada tako i dana 16. 12. 2020. na tiskovnoj da je „borba protiv Covida politička utakmica a sve u službi zaštite zdravlja građana“. Ravnatelj HZJZKrunoslav Capak kao i ministar Vili Beroš uvjeravaju stalno da “samoizolacija zaraženih sprječava širenje virusa”. Da je virus zaista toliko agresivan, onda bi smrtnost bila katastrofalna, a ona je prema podacima iz HZJZ kao i DZS manja u odnosu na prethodnu godinu, kao i godine prije toga. Vlada Republike Hrvatske ni ne govori koliko  imaslučajeva u kojima su ljudi samo zaraženi, ali ne pokazuju simptome virusa. Sve ovo posljednje pokazuje krajnje sustavan i sofisticiran način zastrašivanja stanovništva Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske daje ili izaziva privid “brige za narod Republike Hrvatske” pod izlikom „znanosti“, dok se izvlači oko ključnih i važnih pitanja. Međutim, ako već inzistira na tome da je „virus izrazito agresivan i opasan“ kako onda da mnogi asimtomatski medicinski djelatnici – osoblje može provesti tijek liječenja unatoč infekcijama i na radnom mjestu s čime smo upoznati i kroz medije jer je i to kazneno djelo (ako je virus „tako zarazan i smrtno opasan kao što nam tvrde“)kad se općeopasnom radnjom ili  sredstvom izazove opasnost  za život i tijeloljudi većeg opsega …iz čl. 215. st. 1. KZ-a, za koje je zapriječena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.  Tu je rad mimo mnogih protokola gdje zdravstveni djelatnici primjenjuju – već utvrđeno – krive protokole, opasne lijekove (kao Remdesivir) a koje po odluci Vlade opet kupujemo iako se oko njegove neučinkovitosti kao i opasnosti oglasila i WHO,  potom otkazivanje redovnih pregleda i liječenja svih ostalih bolesnika, te su tako svi dovedeni u stanje opasno za život, a jedan konkretan primjer je i javno poznat, teška razvijena bolest zbog odgađanja pregleda i liječenja (i sad stanje kad se više ni kemoterapije ne mogu primjenjivati kod žene iz Vinkovaca kojoj je cca 45 godina, a  gdje su zakazali svi, od bolnice u Vinkovcima, do bolnica Osijek i Vukovar, a koja je prema nalazu od 14. 12. 2020. ima još najviše 2 do 3 mjeseca života).  Isto tako mnogi liječnici nisu upućeni oko primjene, upotrebe  Ili ga primjenjuju i kad to nije potrebno kod pacijenata,  gdje  … ako zdravstveni djelatnici ne postupe po pravilima struke … što predstavlja obilježja kaznenog djela iz čl. 181. st. 1. KZ-a. (8)

8 Uvid u članke  215. st. 1. KZ-a; čl. 181. st. 1 KZ-a;

 

Dokaz:(sve dostavljeno uz prijavu od 21.12.2020.)

 1. a) linkovi za videa kao i članci

HINA 16.10.2020.

https://www.hina.hr/vijest/10495513

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO): Lijek za kojeg se vjerovalo da liječi COVID-19 potpuno je neučinkovit. Pokazalo je to ispitivanje u 405 bolnica.

 

ŽENEVA, 16. listopada 2020. (Hina/dpa/Reuters) – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pokopala je u petak nade da  lijek za ebolu Remdesivirdaje male ili nikakve rezultate u liječenju covida-19, dok Hidroksiklorokin, Lopinavir/Ritonavir i proizvodi interferona su korisni u borbi protiv covida-19.

https://www.novilist.hr/uncategorized/svjetska-zdravstvena-organizacija-lijek-za-kojeg-se-vjerovalo-da-lijeci-covid-19-potpuno-je-neucinkovit-pokazalo-je-to-ispitivanje-u-405-bolnica/

https://thefreedomarticles.com/no-one-has-died-from-the-coronavirus-bulgarian-doctor/

b)https://vimeo.com/430519792

 1. c) kronologija oko bolesti Suzane Dakić, Vinkovci (dokumentacija se može dostaviti prema potrebi)
 2. d) Poveznice za sve tekstove oko stožera i Remdesivira:

https://www.logicno.com/?s=remdesivir

 

 1. Na temelju navedenog, dr. RainerFullmich podigao je međunarodnu tužbu zbog pandemije Covid-19 – zločina protiv čovječnosti- u kojoj je istaknuo ključne činjenice koje u osnovi i rezultiraju

   zločinom protiv čovječnosti,  a to su:
– PCR laboratorijski testovi ne dokazuju broj zaraženih i bolesnih ljudi i njihovu zaraznost

– masovno testiranje i svakodnevno isticanje broja PCR pozitivnih ljudi plaši ljude i služi kao izgovor za

štetne restriktivne mjere,

– SARS Cov-2 virus nije novi virus, već je inačica već poznatih virusa Corona, koji godišnje uzrokuju

respiratorne infekcije slične gripi,

– Pandemija Covid-19 je u smislu smrtnosti ili ugrožavanje ljudskog zdravlja jednako il približno

opasna kao svaka sezonska gripa,

– Ograničenje kretanja, obvezno nošenje maski i druge mjere  nisu imale značajan uticaj na

širenje zaraze, ali predstavljaju neopravdano kršenje ljudskih prava i nanose ogromnu zdravstvenu,

socijalnu i ekonomsku štetu.
Dokaz:

 1. a) https://ceflix.org/…/crimes-against…/goodgospelplaylist
 2. b) https://ceflix.org/…/crimes-against…/goodgospelplaylist
 3. c) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4107537519274765&id=100000556724707

 

 1. Čak i ako su zadržali svoje lažne podatke da je broj zaraženih ljudi onakav kako ih prenose mediji u Hrvatskoj, takav postupak ne opravdava obvezno nošenje maski za zdravu populaciju.

 

 

Pristup javnim informacijama

 

Sukladno  Zakona o pristupu javnim informacijama,  20.  kolovoza  2020.  HZJZi Ministarstvu zdravstva sam kao oštećenik  uputila sljedeća pitanja sa zahtjevom:

– znanstveno istraživanje, dokazi da je Covid-19 očito zarazan i znanstveni dokazi da se virusna infekcija širi zrakom;

– dokazi iz znanstvenih istraživanja da su medicinske maske korisna zaštita protiv Sar-Cov-2;

– dokazi o izolaciji virusa Sars-Cov-2 u skladu s Kochovim postulatima i studije koje pokazuju uzročnu vezu između Sars-Cov-2 i sumnje na zaraznu bolest Covid-19;

– potvrda o prikladnosti PCR testa za otkrivanje infekcije Sars – Cov 2;

– podaci o broju ciklusa pojačanja korištenih u Sloveniji od početka ispitivanja do danas po mjesecima, broju ciklusa pojačanja za ožujak 2020., do studenog 2020.;

– podaci o postotku broja pozitivnih testova za Sars -Cov-2

 1. a) asimptomatski,
 2. b) ima blage simptome slične prehladi
 3. c) ima ozbiljne, po život opasne simptome,
 4. d) umiru od pridruženih bolesti,
 5. e) umiru od Covid-19 (zatražila stručno mišljenje o promjeni tkiva zbog Covid-19 i odsutnosti svih ostalih pridruženih bolesti);

– potrebni su znanstveni dokazi da je medicinska maska ​​bila primjerena, nužna i neškodljiva za nošenje 8 sati tijekom službe, s obzirom na činjenicu da prodavači ne rade u sterilnom okruženju i s otvorenim ranama, kao prvotna svrha medicinske maske u radu kirurga.

– Dokazi da su medicinske maske koje se prodaju u Hrvatskoj besprijekorne, ne sadrže štetne tvari po zdravlje i da su sterilne. Zatražila sam izjavu o sastavu maski (materijal s kojim se tvarima obrađuju). Tražila sam informacije o tome tko u Republici Hrvatskoj provjerava integritet maski, ako ih Vlada Republike Hrvatske od nas zatraži. Također sam zatražila podatke o učestalosti gripe u grafičkom obliku za Hrvatsku.

HZJZ i Ministarstvo zdravstva RHtada nisu dostavili nikakve podatke na ova pitanja, pod izgovorom da nisam dostavila podatak svog prebivališta – adresu , a na ista pitanja od 18.12.2020. do završetka pisanja ove prijave odgovor nije stigao, ali je 15.12. 2020. tajnica iz kabineta ministra Beroša obećala odgovor, rekavši  kako se na izradi odgovora radi.(9)

Dokaz:

a)odgovor  iz HZJZ , DZS i Ministarstva zdravstva oko smrtnosti  u RH od 3. 09. 2020., preslika

b)odgovor o primjeni 2 i 3 sekvencnog testa  od  21. 09. 2020., preslika

c)odgovor na upit od 14. 12. 2020. , čeka se konačan odgovor

d)poziv iz ureda ministra o dopuni Zahtjeva od 16.12.2020., preslika

(sve dostavljeno uz prijavu 21.12.2020.)

 1. Takvim teškim ponašanjem Vlada Republike Hrvatske, osumnjičenik Andrej Plenković, kao predsjednik Vlade te svi naprijed navedenisuosumnjičenicinanose i dan danas velike patnje stanovništvu Republike Hrvatske, kao i gubitak prihoda, gubitka službe, zabrane ostvarivanja temeljnih ustavnih prava za stanovništvo Republike Hrvatske, kao što je sloboda kretanja, rada,

prava na zdravlje, obrazovanja i drugih Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Dokaz:

 1. a) kao i prije.

 

XI.

 

Opis zločina

 

 1. Na temelju gore navedenog daju se sva pravnaobilježja kaznenog djela protiv čovječnosti iz čl. 90. toč. (1), st. 2, 6, 8 i 11KZ-a(10), koji propisuje da onaj tko naredi ili počini djela koja su sastavni dio velikog ili sustavnog napada na civile(11) sa znanjem osumnjičenika-počinitelja , da se takav napad ili drugo slično neljudsko postupanje namjerno uzrokuje velike patnje ili teške tjelesne ozljede ili narušava mentalno ili tjelesno zdravlje.
 2. Stoga postoji osnovana sumnja da su:
 3. a) predsjednik Vlade Republike RH Andrej Plenković, kao osumnjičenik-počinitelj, zajedno sa suosumnjičenicima-supočiniteljima(12)
 4. b) Davor Božinović
 5. c) Vili Beroš
 6. d) Krunoslav Capak
 7. e) Alemka Markotić
 8. f) Maja Grba-Bujević
 9. g) Damir Trut
 10. h) Bernard Kajić
 11. i) Zvonimir Šostar

___________________________

9Odluke upravnog tijela ne dostavljaju se (na njih se ogluši) ako nisu ispunjene procesne pretpostavke za razmatranje, što znači da se o sadržaju zahtjeva uopće ne želi dati obavijest. U danom se slučaju HZJZ kao i Ministarstvo zdravstva oglušilo na upit od  21. 08. 2020., odnosno, očito nisu bili spremni snositi teret dokazivanja jer nisu imali takve podatke.

10 Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda (‘ICC Statut’) iz 1998. godine definira zločin protiv čovječnosti u prvom stavku članka 7. Statuta.

11 Napad na civilno stanovništvo je ponašanje koje uključuje opetovano počinjenje djela iz članka 7. stavka 1. Rimskog Statuta protiv civilnog stanovništva u provođenju ili podržavanju politike države ili organizacije s takvim ciljevima članak 7. stavak 2. Statuta MKS-a(‘ICC Statut’).

12 Počinitelj kaznenog djela je također onaj tko počini kazneno djelo zajedno s drugim svjesno sudjelujući u službi ili na drugi način presudno pridonoseći službi supočinitelj vidičl. 90. toč. (1), st. 2, 6, 8 i 11 KZ RH.

 

kao i svi ostali predstavnici županijskih stožera naprijed navedenih, koji su ovdje suosumnjičenici-supočinitelji  a svi su počinili kaznena djela protiv čovječnosti, inkriminiranihprema članku 90. toč. (1), st. 2, 6, 8 i 11 KZ RH, kao i obilježje kaznenih djela iz čl. u čl. 6. – genocid, st. (b) nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine;(c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje; kao i obilježje kaznenog djela zločina protiv čovječnosti  u čl. 7. st. 2. Međunarodnog kaznenog suda (‘ICC Statut’), kao i znajući ili su morali znati da je takvo ponašanje kazneno djelo, te su to i dalje nastavili raditi i još uvijek rade kao trajni zločin.

 

3.Kazneno djelo zločina protiv čovječnosti počinjeno je na način da su osumnjičenik-počinitelj, zajedno sa suosumnjičenicima -supočiniteljima kaznenog djela u tijeku, prouzročili nezakonitu situaciju koju i dalje čine ograničavajući ili zabranjujući ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i slobode kao što su pravo na rad, pravo na zdrav život, pravo na udruživanje, pravo na obrazovanje, pravo na kretanje i druga temeljna ljudska prava, da su potonji znali ili trebali znati da je nošenje maski štetno, da dolazi ili bi se mogla dogoditi plućna infekcija velikog broja stanovništva i da je to obvezno nošenje maski zdravih ljudi neprihvatljivo  i štetno za cjelokupno stanovništvo Republike Hrvatske.(13)

 

4.Osumnjičenik-počinitelj je zajedno sa svojim  osumnjičenicima-suučesnicima također znao ili mogao znati da su PCR testovi neprihvatljivi, pa su sve mjere temeljene na mjerama poput zatvaranja državne granice, zabrane kretanja,  zabrane prometa javnog prijevoza,  te svih ostalih mjera koje je poduzeo izvršila je Vlada Republike Hrvatske te Stožer imenovan od Vlade, kao i svi županijski stožeri. i namjerava ih izvršiti u budućnosti – nezakoniti.

 

5.Osumnjičenik-počinitelj i suosumnjičenici-supočinitelji  nesumnjivo su znali da je smrtnost ljudi za Covid -19 narušena, jer su neizravno govorili da je broj smrtnih slučajeva u kojima nije utvrđena smrtnost uzrok smrti koji se pripisuje Covidu – 19.

 

 1. Stoga je mjera zabrane kretanja ili ograničenja kretanja, koja je u dodatnoj vezi s PCR testom, počinjena s izravnom namjerom, jer je osumnjičeni-počinitelj, zajedno sa svojim suosumnjičenicima-supočiniteljima, morao i mogao biti svjestan svog nezakonitog ponašanja.

Čineći takva djela, osumnjičenik-počinitelj je, zajedno sa svojim suosumnjičenicima-supočiniteljima, počinio djela koja su sastavni dio velikog, planiranog i sustavnog napada na stanovništvo Republike Hrvatske, a i osumnjičenik-počinitelj i njegovi suosumnjičenici-supočinitelji bili su svjesni da je takav napad bio namjeran i da je nanio i još trajno nanosi i dalje velike patnje, narušavanje mentalnog i tjelesnog zdravlja za cijelo civilno stanovništvo a osobito za neke skupine stanovništva Republike Hrvatske.
_________________________________

13 Pojedinac ne može biti prekršajno kažnjen u slučaju nepoštivanja obveze nošenja maski u zatvorenim javnim prostorima navedenom u Uredbi. Čak i ako je mjera sročena kao obveza, riječ je o tzv. nepotpunoj pravnoj normi (leximperfecta), za čiju povredu nije propisana zakonska sankcija, a time i osnova za moguće postupanje inspekcijskog tijela protiv prekršitelja.

 

 

XII

 

Oduzimanje predmeta

 

Oduzimanje predmeta mjera je proceduralne prisile dvojake prirode. S jedne strane, namijenjen je osiguranju sigurnosti ljudi, a s druge strane, to je i mjera za pružanje dokaza.

 

Na temelju gore navedenog, opravdano se ukazuje na neprihvatljivost cjepiva Covid-19, koje će u Republici Hrvatskoj dostupno već od kraja prosinca 2020. ili početka 2021., koji su štetni za

stanovništvo Republike Hrvatske, pa se predlaže oduzimanje cjepiva za Covid – 19 sve dok  se u neovisnom laboratoriju ne izvrši izvanredna analiza.

Dokaz:

a)Ispitivanje prof. dr. Bede Stadlera (emeritus imunološkog fakulteta, Medicinski fakultet, Bern,

Švicarska): 70-80% ljudi na Covid-19

 1. b) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4597929703582637&id=100000969581998
 2. c) Sluh mikrobiologije dr. SucharidBhakdi: u učinkovitom i sigurnom cjepivu protiv Corone-19

propušteni je projekt:

 1. d) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2754677394810553&id=1977684662509834
 2. e) https://www.facebook.com/101017414921399/videos/1017620225415185

 

XIII

 

Odgovornost za propust kaznenog djela

 

Predsjednik Sabora Republike HrvatskeGordan Jandrokovićizravno je upoznat s gore navedenim nalazima (obilježja zločina protiv čovječnosti, te obilježjem kaznenog djela genocida), pri čemu potonji nije prijavio zločin kao ni počinitelje, tj. osumnjičenike kaznenih djela, pa su prisutna sva obilježja  kaznenog djela neprijavljivanja počinitelja kaznenih djela  iz  članka  302. KZ RH.

Dokaz:

 1. a) sva dokumentacija upućivana na adresu predsjednika Sabora kao i članci o istome
 2. b) ispitivanje Gordana Jandrokovića (poziv na adresu)

 

Kazneno djelo neprijavljivanja počinitelja  kaznenog djela ili počinitelja iz  članka 302. KZ-a RH počinio je počinitelj koji zna da se počinitelj kaznenog djela kažnjava s 10 godina zatvora ili više ili koji samo zna da takvo je djelo počinjeno, ali ga ne objavljuje, premda o takvoj pritužbi ovisi da je počinitelj ili djelo na vrijeme otkriveno, kažnjava se zatvorom od 10 godina .

 

Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Gordan Jandroković obaviještavan je iz više izvora o tim kršenjima u više navrata trajanja tzv. korona krize pisanim putem na ured Sabora , no nije ni komentirao navedena saznanja.

 

Dakle,Gordan Jandrokovićpočinio je kazneno djelo neprijavljivanja počinitelja kaznenog djela iz  članka 302. KZ-a, budući da je znao da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela protiv čovječnosti iz članka 90.  toč. (1), st. 2, 6, 8 i 11 KZ RH, kao i obilježje kaznenih djela iz čl. u čl. 6. – genocid, st. (b) nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine;(c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje; kao i obilježje kaznenog djela zločina protiv čovječnosti  u čl. 7. st. 2. Međunarodnog kaznenog suda (‘ICC Statut’), kao i da je znao ili morao znati da je takvo ponašanje kazneno djelo,

te su to i dalje nastavili raditi i još uvijek rade kao trajni zločin,  nije ih prijavio tijelima za provođenje zakona, kao ni državnom odvjetništvu, a na potonjem je bilo da osumnjičenika-počinitelja (kao i suosumnjičenika) na vrijeme identificiraju, kako bi spriječio daljnja kršenja velikih patnji, narušavanja mentalnog i tjelesnog zdravlja za cijelo civilno stanovništvo Republike Hrvatske, ali to nije učinio, djelovao je s izravnom namjerom da počini gore navedeno kazneno djelo. Počinitelj je također bio prisutan u vrijeme počinjenja kaznenog djela i znao je ili je trebao znati da je takvo njihovo ponašanje  kazneno djelo propusta, preciznije,kazneno djelo neprijavljivanja počinitelja kaznenog djela.

 

XIV

Na temelju svega navedenog, molim nadležno  Državno odvjetništvo za brzo i prioritetno saslušanje svih navedenih osumnjičenika – počinitelja kao i suosumnjičenika -supočinitelja kao i počinitelja kaznenog djela koje ima obilježje kaznenog djela neprijavljivanja počinitelja kaznenih djela.

 

Krajnje vrijeme je da se “kipu pravde” ponovo prekriju oči u kaznenom zakonu početnim citatom rimskog zakona “da mihifactum, dabotibiius” – dajte mi činjenice i ja ću vam dati pravdu.

 

I za kraj jedna sjajna misao, citiram je:

„Svaka predstava ima svoj kraj, pa će i ova.“

 

 

Mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

 

 

 

Dostavlja se uz ovaj odgovor na podnesak DORH-a od 15. 02. 2021.:

 • Podnesak Glavnoj državnoj odvjetnici, Zlata Hrvoj – Šipek, kao prigovor
 • CD sa svim dokumentima nabrojenim ovdje kao dokazima radi lakšeg rada DORH-a
 1. Podnesak od 15.02.2021., broj: KR-US-135/2021 (AT/AT), preslika
 2. Kaznena prijava od 21. 12. 2020., preslika
 3. Popis linkova i link za video dr. VernonColemana: Liječnicima i medicinskom sestrama koji cijepe cjepivom protiv COVID-19 sidit će se kao ratnim zločincima. 11.02.2021., preslika
 4. Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima?, 5.02.2021., preslika
 5. Video s prijevodom i tekst: dr. WuZunyou, glavni epidemiolog kineskog Centra za kontrolu zaraznih bolesti (CDC) priznaje da virus SARS-CoV-2 nikada nije izoliran, 4. 02. 2021., preslika
 6. Demontiran članak portala N1 naslova „Je li cjepivo protiv COVIDA-19 sigurno?“ kojim se obmanjujućim informacijama javno promovira cijepljenje, 2. 02. 2021., preslika
 7. Protuzakonitost nošenja maske, 9.01.2021., preslika
 8. Stižu cjepiva! Marketinška agresivnost neviđena! A cjepivo još u „šumi“ – rekli bi naši stari! I opet CDC! Sastojci cjepiva=otrovne supstanceza čovjeka!!!, 13.01.2021., preslika
 9. Prvi uspjeh inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP!, 17.01.2021., preslika
 10. 30 studija koje potvrđuju štetnost/beskorisnost lockdowna – mjera zaključavanja, 2.02.2021., preslika
 11. HZJZ pismeno priznao da nema temelja za donošenje odluke o epidemiji, 18.01.2021., preslika
 12. Oporba traži ostavku Alemka Markotić, a pojma nemaju da nije članica Stožera, 12.02.2021., preslika
 13. PRED NAMA JE NAJVEĆI NURNBERG SVIH VREMENA: Reiner Fuellmich s ostalim njemačkim odvjetnicima oko kolektivne tužbe, 25.02.2021., preslika
 14. Sve je više dokaza o korona udruženom zločinačkom pothvatu?. 5.10.2020., preslika

IZVOR: logicno.com

Arna Šebalj


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe