Podjeli

Financiranje nacionalnih manjina regulirano je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u daljnjem tekstu Ustavni zakon:

po članku Članak 15.Ustavnog zakona [1]

(1) Pripadnici nacionalnih manjina radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta mogu osnivati udruge, zaklade i fundacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti.

(2) Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave sukladno svojim mogućnostima, financiraju djelovanje institucija iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Udruge, zaklade, fundacije i ustanove iz stavka 1. ovoga članka mogu u nazivu iskazivati da su nacionalne manjine njihovi osnivači.

Radi  rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina osnovao se Savjet za nacionalne manjine koji po članku 35 između ostalih donosi i odluku o rasporedu sredstava koja se dodjeljuju nacionalnim manjinama:

(4) Savjet za nacionalne manjine raspoređuje sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Korisnici sredstava podnose Savjetu godišnja izvješća o trošenju sredstava koja su im doznačena iz državnog proračuna, o čemu Savjet izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor.

(5) Ako u roku od 90 dana od donošenja državnoga proračuna, Savjet za nacionalne manjine ne donese odluku o rasporedu sredstava iz stavka 4. ovoga članka, odluku o tome donosi Vlada Republike Hrvatske.

Administrativno stručne poslove obavlja Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

Nadzor nad utrošenim sredstvima provodi Vlada RH, preko kvartalnih izvješća o utrošenim sredstvima po članku 37

(3) Najmanje jednom godišnje Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provođenju ovoga Ustavnog zakona i o utrošku sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, a Savjet za nacionalne manjine Hrvatskom saboru odnosno njegovom radnom tijelu u čijem je djelokrugu ostvarivanje prava nacionalnih manjina podnosi polugodišnje izvješće o pitanjima koja su u djelokrugu Savjeta te kvartalno izvješće o utrošku sredstava koja su u državnom proračunu osigurana za potrebe nacionalnih manjina.

Za raspodjelu sredstava utvrđeni su kriteriji:

Kriteriji  za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. stavka 4., a u svezi s člankom 36. stavkom 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. listopada 2014., [2]donio je

KRITERIJE:

Glava II.

OPĆI KRITERIJI

Članak 3.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati sljedeće opće kriterije:

 1. Poticati financijsku potporu za ostvarivanje programa udruga i ustanova koje doprinose očuvanju etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, vodeći računa o broju pripadnika nacionalne manjine, broju članova udruge i ustanove, dužini djelovanja i dosadašnjem radu udruge.
 2. Održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava značajnih za pripadnike nacionalnih manjina.
 3. Poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta.
 4. Podupirati programe koji doprinose promicanju vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja.
 5. Provoditi zaključke i odredbe bilateralnih sporazuma i ugovora o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska potpisnik
 6. Neće se financirati političke djelatnosti pojedinaca i grupa članova udruga i ustanova odnosno cijelih udruga i ustanova na izborima i slične aktivnosti.

Neće se financirati politička djelatnost, a godinama se financira Novosti kao politički  portal i tiskovina SNV-a. Novosti politički su i društveni tjednik Srba u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu. Izdaje ga Srpsko narodno vijeće, izabrano političko, savjetodavno i koordinacijsko tijelo srpske zajednice osnovano 1997. temeljem Erdutskog sporazuma. „Web Portal Novosti Samostani srpski tjednik Novosti su novine opće  informativnog karaktera, koje prate i kritički pišu o svim relevantnim političkim, društvenim i kulturnim događajima …

Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2023. godini[3]

Pod Kulturnim manifestacijama Savjet je dodijelio sredstva kako slijedi:

Albanska nacionalna manjina

Bošnjačka nacionalna manjina

Češka nacionalna manjina

Talijanska nacionalna manjina

Srpska nacionalna manjina Vukovar

Sve namjenski raspodijeljena sredstva osim SNV-a. Srpsko narodno vijeće zatražilo je, a Savjet odobrio sredstva koja nikako ne spadaju pod kulturne manifestacije.

Po članku 15 Ustavnog  zakona Republika Hrvatska financira u skladu sa svojim  mogućnostima nacionalne manjine  radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta!

Analizom stavaka to su političke,  a ne kulturne manifestacije. One nisu dio identiteta srpske nacionalne manjine.

 1. Zar je „Dan ustanka naroda Hrvatske -Srb“ dio nacionalnog i kulturnog identiteta srpske nacionalne manjine? Obilježavanje nekadašnjeg jugoslavenskog praznika, a Hrvatska je još Odlukom Sabora od 8.listopada 1991. raskinula sve državno-pravne sveze sa SFRJ. I Savjet odobri potpuno neustavno ,sredstva za obilježavanje državnog praznika SFRJ? A SFR, Jugoslavije više nema i sa njenim nestankom, nema više JNA, ni NOB, ni
 2. Dan sjećanja na Jadovno 1941. godine odnosi se na 2.svjetski rat i NDH. Hrvatska nije sljednik NDH, da bi se iz njenog Proračuna plaćalo srpskoj nacionalnoj manjini Dan sjećanja. To isto nije kulturna manifestacija niti dio nacionalnog i kulturnog identiteta srpske nacionalne manjine. Da ne pišem kako u jami nisu pronađene ljudske kosti[4]
 3. Komemoracija za žrtve dječjeg ustaškog logora u Sisku-Sisak. Na osnovu kojih kriterija je Savjet odobrio isplatu sredstava za sve ove „ustaške stavke“ odnosno NDH? Time izravno Savjet i posredno i Vlada RH krši Ustav RH! Ta odluka je protuustavna, jer Hrvatska po ničemu nije sljednik NDH da bi se iz njenog Proračuna plaćale ovakve komemoracije. Ovo je osim što je protuustavno i zlonamjerno, direktno je upereno protiv Republike Hrvatske i njenih građana koji sa tim događajima nemaju nikakve veze!
 4. Godišnjica partizanskog proboja obruča na Biljegu-Petrova Gora, Vojnić, Obilježavanje prve ustaničke puške i pokolja u Banskom Grabovcu – Banski Grabovac, Petrinja, Obilježavanje godišnjice ustaškog zločina nad pravoslavnim Srbima kotareva Glina i Vrginmost – Glina, Dan proboja logoraša iz Jasenovca 1941. – JUSP Jasenovac, Jasenovac. Sve su to događaji iz 2.svjetskog rata , NOB, Jugoslavije, a kako sam već napisala Hrvatska nije sljednik ni NDH, ni Jugoslavije, a Savjet raspodijeli                                                                                                        sredstva iz hrvatskog Proračuna za obilježavanje događaja koji nemaju nikakve veze sa današnjom Hrvatskom,
 5. Komemoracija za ubijene mještane Varivode- Varivode, Kistanje, je događaj iz Domovinskog rata, akcija Oluja. Hrvatska je vodila politički pravedan i oslobodilački rat, a Oluja je legitimna vojna operacija nakon koje su oslobođeni okupirani teritoriji, te predstavlja krunu svih  pobjeda hrvatske vojske u Domovinskom ratu.

Milorad Pupovac je izravno odgovoran,  jer od samog početka agresije velikosrba na Hrvatsku pokušava nametnuti  kolektivnu krivnju i optužbe o zločinačkom udruživanju i građanskom ratu.

A na Hrvatsku, je izvršena  agresija, kojoj su se pridružili pobunjenici, koji su stvorili paradržavu Republiku Srpsku Krajinu u koju je Pupovac imao slobodan prolaz.

Nisam pravnik, ni sudac, ni državni odvjetnik,  stoga molim da se po Kaznenom zakonu utvrdi:

 • kaznena odgovornost za zloupotrebu položaja i ovlasti,
 • za nenamjensko trošenje javnog novca u svrhu podrivanja suvereniteta i integriteta,
 • te javnog sramoćenja i ponižavanja RH u Hrvatskoj i svijetu

Direktno su odgovorni:

1.Savjet za nacionalne manjine koji je donosio odluke o raspodjeli sredstava za ostvarivanje programa kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija,

Savjetu za nacionalne manjine koji je donosio odluke istekao je mandat, ali su i dalje odgovorni za odluke koje su donosili:

Predsjednik  Aleksandar Tolnauer. potpredsjednici Mirjana Galo i Vladimir Ham, te članovi Vladimir Ham, Darko Šonc, Marija Semenjuk Simeunović, Zorica Velinovska, Zvonko Kostelnik, Branka Baksa, Mirjana Galo, Ishak Hodžić, Bruno Beljak i Danilo Ivezić.

2.Ured za nacionalne manjine, voditelj Alen Tahiri , kojega je Vlada RH postavila 2018.godine, koji u ime Vlade izvještava o namjenskom trošenju sredstava namjenjenih za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a nije vidio da se ta sredstva troše nenamjenski za političke komemoracije koje nikako ne spadaju pod očuvanje kulturnog identiteta Srba u RH.

3.Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, za nenamjensko trošenje javnih sredstava, glavni i odgovorni za svaku odluku SNV-a i Vlade RH i

 1. Stručne službe u Hrvatskom Saboru nisu osporile izvještaje Ureda za nacionalne manjine o nenamjenskom trošenju javnog novca, po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

Lili Benčik/hrvatskepravice

 

Poslano;

1.Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Gajeva 30a, 10 000 Zagreb

[email protected]

2.MUP-Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Ulica grada Vukovara 33

10 000 Zagreb

[email protected], [email protected]

3.Hrvatski Sabor

Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb

Odbor za predstavke i pritužbe

[email protected]

4.Hrvatski Sabor

Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb

Služba za građane

[email protected].

5.Savjet za nacionalne manjine

Mesnička 23

10 000 Zagreb

[email protected]

 1. Ured za ljudska prava i

prava nacionalnih manjina

Mesnička ulica 23

10 000 Zagreb

[email protected]

 1. Srpsko narodno vijeće
 2. Milorad Pupovac

Gajeva 7,

10 000 Zagreb

[email protected]

[1] https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_12_155_2532.html NN 155/2002

[2] https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_123_2361.html NN 123/2014

[3] https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_42_756.html NN 42/2023

[4] http://www.hrsvijet.net/index.php/magazin/28-vijesti/povijesni-identitet/15383-lai-pred-kojima-zastaje-pamet-cijeloj-hrvatskoj-podvaljena-aranova-jama-kao-masovna-grobnica-srba-i-idova


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika