Podjeli

Franjo Habulin izrekli  ste nešto malo poluistina i puno povijesno netočnih  zaključaka.

Prije svega Brezovica nije važan datum u hrvatskoj povijesti, jer se na taj dan u Brezovici nije dogodilo apsolutno ništa. To je rekla i Kristina Ikić Baniček , pa ste  bar mogli uskladiti govore:

„Činjenica da se samog 22. lipnja 1941. nije svih 79 boraca našlo zajedno i činjenica da se istoga dana kada su krenuli na svoj antifašistički put nisu našli točno ovdje, gdje je nekoliko dana kasnije bilo prvo pravo postrojavanje, ne mijenja povijesnu istinu da je za polovicu njih taj put završio tragično….“

Znači obilježavate nešto što se  u Brezovici  na ovaj dan nije dogodilo!

ZAVNOH je upisan u Preambulu Ustava RH, to je točno, ali u toj Preambuli nabrojani su i :

 • hrvatskih kneževina u VII. stoljeću;
 • srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj utemeljenoj u IX. stoljeću;
 • Kraljevstvu Hrvata uspostavljenome u X. stoljeću;
 • samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije;
 • samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora o pragmatičnoj sankciji iz godine 1712.;
 • Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. godine o uređenju odnosa između Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Pragmatičke sankcije iz godine 1712.;
 • odluci Hrvatskoga sabora 29. listopada godine 1918. o raskidanju državnopravnih odnosa Hrvatske s Austro-Ugarskom te o istodobnu pristupanju samostalne Hrvatske, s pozivom na povijesno i prirodno nacionalno pravo, Državi Slovenaca, Hrvata i Srba, proglašenoj na dotadašnjem teritoriju Habsburške Monarhije;
 • osnutku Banovine Hrvatske godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini

Po  vašoj logici Franjo Habulin Hrvatska je i  feudalna kneževina, kraljevina, i Banovina ako  je antifašistička, jer se ZAVNOH spominje u Preambuli, jer je sve ovo nabrojano u Preambuli.

Ako pratimo povijesni slijed onda vrijedi zadnje što je nabrojano, a to je :

 • na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.
 • u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Što znači da su temelji sadašnje države Hrvatske:

 • Prvi slobodni demokratski izbori 22 i 23 travnja 1990.godine,
 • Referendum o samostalnosti održan 19.svibnja 1991.godine kada je izašlo na glasovanje 83,56% birača, a glas ZA samostalnu Hrvatsku dalo je glas 93,24% birača.
 • Novi Ustav od 12.1990.godine, NN 56/1990,
 • Domovinski rat u kojem su hrvatski branitelji sa krunicom oko vrata pobijedili agresorsku JNA i Srbiju.

25.Lipnja 1991.godine u Hrvatskom Saboru su  predstavnici SKH-SDP-a većinom  napustili Sabor i nisu glasali za Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske (za nju je glasao samo jedan zastupnik SDP-a – Marko Vlašić Čiče iz Čare na Korčuli).

 1. listopada 1991.godine, Sabor je na sjednici u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici donio “Odluku o raskidu svih državno-pravnih sveza na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ”, kojim je konačno ostvareno odvajanje od Jugoslavije.

Znači Hrvatska je prekinula sve državno-pravne sveze sa Jugoslavijom i nije sljednik Jugoslavije. Nije ni sljednik NDH. Jugoslavije i NDH  više nema na karti svijeta i sve što je vezano uz njih, nije vezano za Hrvatsku.

Da bi na dan 22.lipnja 2023.godine, dakle 32 godine poslije Franjo Habulin izjavio:

 • „Samo i jedino zahvaljujući Narodno-oslobodilačkoj borbi, Komunističkoj partiji koja ju je povela i maršalu Josipu Brozu Titu koji ju je doveo do pobjedonosnog završetka, vraćeni Istra, veliki dio obale i najveći broj otoka, što je sve ta famozna ustaška, a navodno hrvatska vlast prepustila fašistima s onu stranu Jadrana.“

Franjo Habulin  molim lijepo naučite povijest:

Hrvatska je raskinula sve državno-pravne sveze sa Jugoslavijom  još 8.listopada 1991.godine.  Jugoslavija je preko JNA bila agresor na Hrvatsku i kakve veze ima Tito sa sadašnjom Hrvatskom? Nikakve! NOB, Titov lik i djelo propalo je skupa sa Jugoslavijom. Nema ih, ne postoje, propalo!

Istru nije ustaška vlast prepustila fašistima, nego Kraljevina SHS, koja je potpisala Rapalski ugovor 12. studenog 1920.godine sa Kraljevinom Italijom. 1920. godine ustašama ni traga nije bilo. I nije ZAVNOH pripojio Istru Hrvatskoj nego Istarski rodoljubi koji su Proglas napisali prije ZAVNOH-a 13.rujna 1943, godine i istarsko svećenstvo na Pariškoj mirovnoj konferenciji koja je završena 10.veljače 1947.godine.

 • „Nije dobro kada ljudi koji dolaze na ovo obilježavanje nagađaju hoće li čuti makar samo jednu pjesmu s kojom su jurišali i ginuli herojski borci Narodno-oslobodilačke vojske.“

Ma dajte Franjo Habulin nemojte biti patetičan. Ako vam se slušaju partizanske pjesme imate YouTube pa slušajte do mile volje i nemojte ih nametati nama koji ih ne želimo slušati! NOB nije hrvatska vojska, nego jugoslavenska JNA, koja je napala hrvatske gradove i sela. Hrvati imaju svoje pjesme iz Domovinskog rata kada su ginuli za Hrvatsku. Kakve veze ima NOB  sa sadašnjom Hrvatskom? Opet ponavljam Jugoslavije nema, NOB i sve vezano uz Jugoslaviju nemaju nikakve državno-pravne sveze sa ovom Hrvatskom!

A sada „BISER“ izjava Franje Habulina :

 • Nije dobro kada pristajemo da se nametne rasprava o zločinima pobjednika, a bilo ih je, i to ne samo u Jugoslaviji, kako bi se utišala rasprava o besprimjernim zločinima okupatora i onih koji su im služili

Ma vidi , vidi zločini pobjednika nisu besprimjerni kao zločini okupatora! Zar pobjednici smiju činiti zločine? Pa da u euforiji pobjede mogu ubijati po miloj volji? Au Franjo Habulin tako nešto izjaviti i ostati „živ“ je van svake pameti! Zar postoji razlika u zločinu? Jesu li partizani ubijali  humanije ? Zločin je zločin,  ma tko ga počinio i uvijek ostaje zločin, mrtav čovjek, mrtvo ljudsko biće iza počinjenog zločina! Nepojmljivo je da čovjek može ovako nešto izjaviti!

Po međunarodnim normama za ratne zarobljenike , a to su do 1939. pravila utvrđena Haškom konvencijom iz 1899. i 1907. godine, priznata od strane svih civiliziranih naroda i smatrana su deklarativnim zakonima. i običaji ratovanja, postupanje prema ratnim zarobljenicima , sve treba biti  po medunarodnom humanitarnom  pravu. Prema ovoj  odluci država nije morala ratificirati Haške  konvencije, ali ih je bila obavezna  provoditi. Iako je njihov sadržaj u velikoj mjeri zamijenjen drugim ugovorima, Haške konvencije iz 1899. i 1907. i dalje ostaju simboli potrebe za ograničenjima rata i poželjnosti njegovog potpunog izbjegavanja. A Titova vojska nije poštovala nikakve Haške Konvencije. Upravo je to potvrdio Franjo Habulin sa svojim zločinima pobjednika.

 • „Nije dobro kada nema reakcije one države koja sama za sebe svojim ustavom poručuje da je zasnovana i na vrijednostima antifašizma, na orkestrirane napade na čovjeka bez kojega je antifašistički otpor na cijelom području nekadašnje Jugoslavije naprosto nezamisliv“

Opet moram ponoviti Franjo Habulin, sadašnju ovu Hrvatsku napala je vojska tog čovjeka, njegova JNA , kojoj je bio na čelu do smrti. Sa njegovom tekovinom Jugoslavijom propala je i njegova vojska, otišla u nepovrat. Ne tiče nas se, on je u ropotarnici povijesti skupa sa svojom Jugoslavijom, Opet podsjećam da je Hrvatska raskinula sve državno-pravne sveze sa Jugoslavijom još 8.listopada 1991.godine, a vi 32 godine poslije kažete da to nije dobro! Ma dajte već jednom naučite prihvatiti te činjenice, koje izgleda prelaze vašu mogućnost poimanja stvarnosti!

 • „Nije dobro kada se pod izlikom slobode mišljenja i iznošenja vlastitih stavova tolerira najgrublje falsificiranje dokazanih i činjenicama potkrijepljenih povijesnih istina. Ta se takozvana sloboda mišljenja i iznošenja stavova prakticira posve jednostrano. Ako ‘istražujete’ ustaše, a riječ ‘istražujete’ stavljam pod navodnike, onda je to dobrodošlo, naravno pod uvjetom da se ocjene do kojih ćete doći bitno razlikuju od onih iz vremena Jugoslavije.“

Potvrdili ste što sam  prije napisala. Sloboda mišljenja znači slobodu istraživanja i prihvaćanja povijesnih činjenica koje iznosim u ovom tekstu. Kriteriji Jugoslavije ne postoje. Jugoslavija ne postoji. Nema je i sve što se nje tiče ne postoji. Postoje samo povijesne činjenice za povjesničare. Živite u Hrvatskoj, koja je nastala odvajanjem i prekidanjem svih državno-pravnih sveza sa Jugoslavijom. Koliko puta to treba ponoviti da dopre do vaše svijesti?

Da pokušam ovako: Pokažite mi Jugoslaviju na karti svijeta! Nađite je u popisima država UN! Nema je! Ne postoji! Postoji samo u vašoj i još nekim glavama koje ne mogu prihvatiti stvarnost!

 • „Ako istražujete Narodno-oslobodilački pokret, vaše će istraživanje dobiti zeleno svjetlo samo ako taj pokret u najmanju ruku prikažete kao nešto sumnjivo. Preferira se, međutim, jasna osuda, dakle partizani su bili zločinci, Tito je jedan od deset mega-ubojica dvadesetoga stoljeća; i da dalje ne nabrajam“

Franjo Habulin nisam ih ja izmislila , nego vam nabrajam Rezolucije i Deklaracije koje govore o zločinima komunizma i njihovoj osudi.

 1. Rezolucija Parlamentarne skupštine broj 1096, prihvaćena je 27. lipnja 1996. na 23. zasjedanju na temelju Izvještaja s nacrtom Rezolucije broj 7568 od 3. lipnja 1996., koji je pripremio rumunjski parlamentarni zastupnik Adrian Severin.
 2. Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe broj 1481 o potrebi međunarodne osude zločina totalitarnih komunističkih režima iz 2006. temelji se na Izvještaju s nacrtom Rezolucije 10765 od 16. prosinca 2005., koji je pripremio švedski parlamentarni zastupnik, Göran Lindblad. Napisana je na osnovi Crne knjige komunizma po kojoj je u komunističkim zemljama ubijeno preko 100 milijuna ljudi, a Hitler i Mussolini ubili su oko 60 milijuna ljudi.

U njoj se navodi da su totalitarni komunistički režimi koji su vladali u srednjoj i istočnoj Europi u prošlom stoljeću, a koji su još na vlasti u nekoliko zemalja svijeta, bili, bez iznimke, obilježeni masovnim kršenjima ljudskih prava. Ta kršenja razlikovala su se ovisno o kulturi, zemlji i povijesnom razdoblju, a uključivala su pojedinačna i kolektivna ubojstva i smaknuća, smrti u koncentracijskim logorima, izgladnjivanja, deportacije, mučenja, prisilni rad i druge oblike masovnog fizičkog terora, progone na temelju nacionalne i vjerske pripadnosti, kršenje slobode savjesti, misli i izražavanja, slobode medija, a osim navedenih kršenja ljudskih prava, obilježje komunističkog režima je i nedostatak političkog pluralizma. Zločini su opravdavani u ime teorije klasne borbe i načela diktature proletarijata, pod krinkom čega je bila ozakonjena »eliminacija« ljudi koji su smatrani opasnima za izgradnju novog društva i, kao takvi, označeni su neprijateljima totalitarnih komunističkih režima.

 1. Vijećem Europske unije, 8. travnja 2008. godine, održana je Europska javna rasprava o zločinima počinjenim pod totalitarnim režimima u suradnji s Europskom komisijom, što je bila prva takva rasprava na razini Europske unije. Zaključak rasprave bio je da bi države članice EU. Nakon ove rasprave, Europski je parlament 2. travnja 2009.godine, usvojio Rezoluciju o europskoj savjesti i totalitarizmu temeljeći je, između ostaloga, na Općoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, Rezoluciji Opće skupštine Ujedinjenih naroda od 9. prosinca 1948. o genocidu, Povelji o temeljnim pravima Europske unije i već spomenutoj Rezoluciji 1481 /2006 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.
 2. Rezolucija Europskog parlamenta od 19. rujna 2019.godine o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, o izjednačavanju zločina fašizma, nacizma i komunizma , jer zločin je zločin u kojem god sistemu i režimu počinjen. Europski parlament pozvao je sve države članice EU da jasno i principijelno preispitaju zločine i djela agresije koja su počinili totalitarni komunistički i nacistički režimi, izrazio je zabrinutost zbog kontinuirane upotrebe simbola totalitarnih režima u javnom prostoru i u komercijalne svrhe (nekoliko europskih zemalja zabranilo je upotrebu i nacističkih i komunističkih simbola), te je napomenuo da u javnim prostorima nekih država članica (parkovima, trgovima, ulicama itd.) i dalje postoje spomenici kojima se veličaju totalitarni režimi, što otvara put iskrivljivanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava.
 3. Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj1945. – 1990. godine, koju je usvojio Hrvatski Sabor

NN 76/2006

I kraj vašeg govora opet pokazuje da ste van vremena i prostora:

„Krajnje je vrijeme, sada to po treći puta kažem, da se odupremo povijesnom revizionizmu koji je prodro u sve sfere života.

Krajnje je vrijeme da zatražimo od Države da konkretnim potezima dokaže da zaista jest ono za što sama u svojem Ustavu tvrdi da jest; na primjer zakonskom zabranom i sankcioniranjem isticanja nacističkih, fašističkih i ustaških, naravno i četničkih, simbola i obilježja“

Franjo Habulin doista je krajnje vrijeme da shvatite nakon 32 godine . da je Hrvatska raskinula sve državno-pravne sveze sa Jugoslavijom , da Hrvatska nije sljednik Jugoslavije, da ste upravo vi povijesni revizionisti, jer se ponašate kao da živite u Jugoslaviji, a ne u Hrvatskoj.

Zaboravili ste nabrojati da pored nacističkih, fašističkih i ustaških, naravno i četničkih  zabrane i  komunistička  obilježja uključivši i crvenu zvijezdu, samo onda ne znam koji ćete amblem uzeti za SABA RH.

Što se Ustava RH tiče Hrvatska je nastala na antifašizmu isto toliko kao i  na feudalizmu kneza Branimira, Banovini Hrvatskoj, isto kao i na Kraljevini SHS, kao i na Austro-ugarskom carstvu.

Hrvatska je po Ustavu RH, Republika Hrvatska koja se oblikuje  i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.

Članak 1.

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.

U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

Ja tu ne vidim nigdje taj vaš antifašizam, naglašavam VAŠ. Jer pravu definiciju antifašizma izrekao je na jednom skupu predsjednik Gradskog vijeća grada Buzeta, Davor Prodan:

„Antifašizam je najsuptilniji oblik djelovanja protiv svih vrsta nasilja, on je plemenito stanje duha, antifašizam je toliko  sofisticiran i filozofski dubok da ga vidim van ambijenta stranačkog nadmetanja i svrstavanja.“

Takav antifašizam kao stanje duha,  označava čovjekoljublje, označava ljubav i poštovanje svakog ljudskog bića. To je najbliža definicija Božje ljubavi i uređenja svijeta po Božjim zakonima!

„Antifašizam je politički pokret utemeljen na najširim demokratskim osnovama i na negaciji bitnih ideoloških postavki totalitarnih režima.“

U zapadnoeuropskim demokracijama antifašizam postaje ideološki temelj za dosljedno suprotstavljanje svim oblicima rasizma, ksenofobije i antisemitizma.

U komunističkom bloku antifašizam postaje nedodirljivi ideologem, a antifašizam nisu masovni komunistički zločini počinjeni  nakon rata. Za zločine  opravdanja nema i ne mogu zločinci biti antifašisti.

Fašizam i ustaštvo  u Hrvatskoj ne postoje. Fašizam je prestao postojati 8.rujna 1943.godine kapitulacijom Italije. Ustaštvo nestankom NDH 1945.godine. Postoje  samo u glavama komunista kojima treba fašizam da bi mogli biti „antifašisti“, jer bez fašizma nema ni  njihova  antifašizma.

Takav komunistički antifašizam i nije ugrađen u Ustav RH. U Ustavu RH nema spomena antifašizma,  ali ima demokracije, slobode, jednakosti,  ravnopravnosti, poštivanje prava čovjeka, vladavina prava i demokratski višestranački sustav kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Franjo Habulin možete se vi ljutiti koliko god hoćete, a znam da ste na mene kivni i da žalite što mi se vaš portal ispričao, ali pokušajte osporiti moje navode kao neistinite ili netočne, baš me zanima sa kojim argumentima! Mislim da nećete, jer ih jednostavno nemate, a to je šahovskim rječnikom rečeno ŠAH-MAT, za mene!

Lili Benčik/ hrvatskepravice


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika