Podjeli

Nova Publishers Inc. iz New Yorka (SAD) nedavno je izdala probni otisak jedne vrlo vrijedne knjige čiji je urednik znanstvenik i književnik, profesor emeritus Sveučilišta u Splitu. Djelo nosi znakovit naslov: Croatia: Past, Present and Future Perspectives (Hrvatska: prošlost, sadašnjost i buduće perspektive) sažeto prezentira ono najvažnije što bi o Hrvatskoj trebali znati stranci, ali i potomci naših iseljenika koji ne govore hrvatski jezik. I to je jedna od bitnih značajki knjige koja je tiskana na engleskom upravo zato što se ne rijetko srećemo ili s potpunim nepoznavanjem hrvatske povijesti, kulture i društvene zbilje, ili se o svemu tomu iz raznih razloga u svijetu govori i piše pristrano i ideološki obojano.

Urednik dr. sc. Matko Marušić je autor predgovora i dijela knjige koji govori o hrvatskoj budućnosti, dok je sažet prikaz povijesti Hrvata (od dolaska na Jadran do pristupa Europskoj uniji napisala Karmen Perković, profesorica povijesti iz Zagreba. Željko Holjevac, sveučilišni profesor povijesti iz Zagreba opisao je položaj hrvatskoga naroda u Austro-Ugarskoj i njegovu borbu za samostalnost, a Sanda Ham, sveučilišna profesorica hrvatskoga jezika iz Osijeka, autorica je poglavlja o hrvatskom jeziku, njegovom povijesnom razvoju i značajkama i razlikama u odnosu na srpski jezik. Povjesničarka Esther Gitman iznijela je još jednom na svjetlo dana istinu o blaženom kardinalu Alojziju Stepincu u svjetlu njegovih nespornih zasluga u spašavanju ljudskih života i požrtvovnom humanitarnom radu pogotovu tijekom Drugoga svjetskog rata, ali i progona što ih je za života doživio i nepravednih objeda koje se mogu čuti i danas iz nekih krugova. Darko Richter, ugledni liječnik iz Zagreba osvijetlio je lik maršala Svetozara Boroevića (s kojim je u srodstvu). Marino Erceg komunikolog iz Zagreba napisao je dio o jugoslavenskom “komunizmu s humanim licem” (tijekom 60-ih godina prošlog stoljeća) i to je čitatelju prikazao kroz autentična pisma Smiljane Rendić koja je zapostavljena i u našoj javnosti gotovo nepoznata, ali svakako predstavlja značajnu osobu u našoj novijoj povijesti. Neka od prijelomnih razdoblja novije hrvatske povijesti (Hrvatsko proljeće i Domovinski rat) opisali su povjesničari Josip Mihaljević iz Zagreba i Andrijana Perković-Paloš iz Splita, a složene hrvatsko-srpske odnose tijekom XIX. i XX. stoljeća sažeto i koncizno je raščlanio ugledni splitski političar i liječnik Mihovil Biočić. Politolog, istraživač, novinar i publicist, Igor Vukić iz Zagreba, kroz analizu kontroverznog filma “Dnevnik Diane Budisavljević” ilustrirao je povezanost hrvatske prošlosti i sadašnjosti. I na kraju (ali ništa manje važno), urednik Matko Marušić je u obliku SWOT-analize donio procjenu budućnosti Hrvatske.

Treba još spomenuti kako su recenzenti knjige Hrvat iz SAD-a, dr. sc. Neven Karlovac, pokojni prvi predsjednik Hrvatskog Sabora, Žarko Domljan, te profesori Sveučilišta u Splitu, Edi Miloš (povijest) i Goran Kardum (psihologija). Rukopis su lektorski uredili dr. sc. Neven Karlovac i njegov sin, gosp. Harwey Karlovac, dok su preporuke na koricama knjige dali gosp. Žarko Domljan, gosp. Vinko Sabljo (predsjednik Hrvatskog svjetskog sabora) i američki profesor engleskog jezika i dekan Los Angeles Valley College (Kalifornija, SAD) Marwin S. Zuckerman koji o knjizi kaže:

“Za one koji traže povijesno točan i sveobuhvatan pogled na Hrvatsku, knjiga Hrvatska: prošlost, sadašnjost i buduće perspektive koju je priredio Matko Marušić zahvalan je izvor. Poglavlja koja su napisali istaknuti učenjaci i povjesničari ispravljaju prethodna iskrivljenja hrvatske povijesti. Knjiga uključuje zanimljivu perspektivu hrvatske budućnosti i sjajno poglavlje o hrvatskom jeziku. Vrlo čitljiva, autoritativna, objektivna.”

(Vidi: https://narod.hr/hrvatska/u-americi-tiskana-knjiga-o-hrvatskoj-proslosti-sadasnjosti-i-buducnosti-urednika-dr-sc-matka-marusica; stranica posjećena 18. 10. 2020.)

Vrlo lijepu fotografiju za naslovnicu donirao je splitski umjetnik gosp. Ivo Pervan, ali je čitateljima ostavljeno da prepoznaju o kojem se mjestu radi.

Za naše prilike ova publikacija jest malo skupa (230 dolara – nešto manje od 1.500 kuna), ali treba uzeti u obzir kako je uistinu riječ o kvalitetnoj i bogato opremljenoj knjizi koja na svojih 450 stranica bez suvišnih fraza progovara jezikom činjenica o Hrvatskoj i u tom smislu predstavlja vrlo značajan, jedinstven publicistički pothvat.

Važno je također napomenuti da su se autori, urednik i recenzenti unaprijed odrekli svojih honorara, što je za svaku pohvalu i predstavlja rijedak primjer u našoj publicističkoj praksi.

Svima koji su sudjelovali u kreiranju ovog vrlo vrijednog djela (koje kao i obično kad su u pitanju publikacije koje afirmativno progovaraju o Hrvatskoj prolazi nezapaženo kod naših mainstream medija), iskrene i zaslužene čestitke.

Poveznica na knjigu: https://novapublishers.com/shop/croatia-past-present-and-future-perspectives/

Na kraju, bio bi red da se kratko osvrnemo i na prof. emeritusa, Matka Marušića, koji već dugi niz godina vrijedno radi na promociji naše Domovine u svijetu.

 Pored izuzetno bogatog znanstvenog i stručnog rada, kao i samoprijegornog angažiranja na obrazovanju mladih kadrova, ovaj naš intelektualac ističe se brojnim aktivnostima u međunarodnim udrugama, asocijacijama i institucijama a sve s ciljem promicanja hrvatske znanosti, povijesti i kulture.

Ovom prigodom, evo samo djelića bogatog životopisa znanstvenika i književnika koji i danas s gotovo pune 74. godine života vrijedno radi, stvara i riječju i djelom daje svoj dragocjeni doprinos Hrvatskoj.

 

Sažetak

U časopisima koji su indeksirani u bazi podataka “Web of Science” objavio je 218 radova, koji su dobili 3194 citata, tako da njegov H-indeks iznosi 32.

Pet najvažnijih znanstvenih članaka:

Marušić M. Transfer of immunity by transfer of bone marrow cells: T‑cell dependency. Cellular Immunology. 1978;38:440‑449.

Marušić M. Biological foundations of prediction in an unpredictable environment. British Journal for the Philosophy of Science. 1989;40:485‑499.

Marušić M. Evolutionary and biological foundations of malignant tumors. Medical Hypotheses. 1991;34:282‑287.

Marušić. War and medical education in Croatia. Academic Medicine. 1994;69:111‑113.

Marušić M i sur. Indirect demonstration of the lifetime function of human thymus. Clinical and Experimental Immunology. 1998;111:450-456.

 

Znanstveni radovi objavljeni u posljednje tri godine

2017.

Banožić A, Buljan I, Malički M, Marušić M, Marušić A. Short– and long–term effects of retrieval practice on learning concepts in evidence–based medicine: Experimental study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2017, 2017. https://doi.org/10.1111/jep.12740.

Viđak M, Tokalić R, Marušić M, Puljak L, Sapunar D. Improving completion rates of students in biomedical PhD programs: an interventional study. BMC Medical Education (2017) 17:144. DOI 10.1186/s12909-017-0985-1.

Malički M, Marković D, Katavić V, Marušić M, Marušić A. Perceptions of ethical climate and research pressures in different faculties of a university: cross-sectional study at the University of Split, Croatia. Sci Eng Ethics, 2017; (), 1-15. http://link.springer.com/article/10.1007/s11948-017-9987-y.

2018.

Marušić M. Vjera u Boga vrhunac je znanosti. U: Letica S, urednik. Božja znanost. Zagreb: Večernji list; 2018. str. 52-54.

Sapunar D, Marušić M, Puljak L, Grković I, Malički M, Marušić A, Čivljak M, Tanjić Ž. The establishment of Medical School at Catholic University of Croatia: principles, goals, standards and organization. Acta Medica Academica. 2018;47(1):61-75. DOI: http://dx.doi.org/10.5644/ama2006-124.215.

Marušić A, Marušić M. Explore! Dream! Discover! Croat Med J. 2018; 59: 1-2.

How to choose an evidence-based medicine knowledge test for medical students? Comparison of three knowledge measures. BMC Medical Education. December 2018; 18(1). DOI: 10.1186/s12909-018-1391-z.

2019.

Malički M, Marković D, Katavić V, Marušić M, Marušić A. Perceptions of ethical climate and research pressures in different faculties of a university: cross-sectional study at the University of Split, Croatia. Sci Eng Ethics, Malički, M., Katavić, V., Marković, D. et al. Sci Eng Ethics (2019) 25: 231. https://doi.org/10.1007/s11948-017-9987-y.

385. Juric D, Pavličević I, Marušić A, Malički M, Buljan I, Šarotić V, Mrduljaš-Đujić N, Komparak A, Vujević M, De Micheli Vitturi D, Šušnjar P, Puljiz T, Jerčić M, Leskur D, Marušić M. Effectiveness of treatment of newly diagnosed hypertension in family medicine practices in South Croatia. BMC Family Practice. 2019;20:10. https://doi.org/10.1186/s12875-019-0902-2.

Marušić M, Tomić V, Gudelj D, Wager E, Marušić A. University repository overlay journal – increasing the quality and visibility of student research at the University of Split, Croatia. European Science Editing. 2019;45(2):39-41. DOI:10.20316/ESE.2019.45.19007

Ljutić D, Marušić M, urednici. O Sveučilištu i Gradu u prigodi 45 godina Sveučilišta u Splitu. Split: Sveučilište u Splitu; 2019.

Roguljić M, Poklepović Peričić T, Gelemanović A, Jukić A, Šimunović D, Buljan I, Marušić M, Marušić A, Wager E. What patients, students and doctors think about permission to publish patient photographs in academic journals: a cross-sectional survey in Croatia. Science and Engineering Ethics. 2019; pp 1–19| https://doi.org/10.1007/s11948-019-00134-y

Buljan I, Tokalić R, Marušić M, Marušić A. Health numeracy skills of graduate medical students: cross-sectional and controlled before-and-after study. BMC Medical Education. December 2019; 19(1). DOI: 10.1186/s12909-019-1902-6.

 

druge znanstvene aktivnosti

 

– Autor, koautor i urednik 40 knjiga, udžbenika i nastavnih tekstova.

– Marušić M, organizator. Drukčije o tumorima. Simpozij Hrvatskog društva fiziologa, 1981. Referati tiskani u Period biol 1981;83. Uvodna riječ: MARUŠIĆ M. Drukčije o tumorima 1981;83:329‑330.

– Marušić M, organizator. Mjerila za vrednovanje znanstvenog rada. Simpozij Hrvatskog društva fiziologa, Zagreb, 1981. Referat: Marušić M. Protiv primijenjene znanosti. Period biol 1981;83:329‑330.

– Marušić M, organizator. Žena u znanosti. Simpozij Hrvatskog društva fiziologa, Zagreb, 1982. Referati tiskani u Rad Med Fak Zagreb 1984;25. Zaključna riječ: Marušić M: Žena u znanosti Rad Med Fak Zagreb 1984;25:195‑201.

– Član uredništva časopisa Periodicum biologorum (od 1979. do 1991.)

– Osnivač i glavni urednik časopisa Croatian Medical Journal, 1991.-2009.

 

IZRAVNO DJELOVANJE NA SPLITSKU BIOMEDICINSKU ZNANOST
Studirao je u Zagrebu jer u Splitu nije bilo medicinskoga fakulteta; nakon diplome ostao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu jer se odlučio baviti znanstvenoistraživačkim radom. No, sve godine do službenoga povratka u Split razvijao je splitsku medicinu, ustrajao na osnivanju medicinskoga fakulteta, što je naposljetku i uspio učiniti.

– Nastavnik na Medicini u Splitu od 1978., bez prekida. Za rad u Splitu dobio plaketu Grada Splita.

– U osnivanju Medicinskoga fakulteta u Splitu:

a) oko 80 medicinara iz Splita i Dalmacije poslao na 2-4-godišnje usavršavanje u SAD i Njemačku,

b) od Hrvatske mornarice (admiral Letica) 1991. dobio dvije zgrade na Križinama, koje su postale Medicinski fakultet,

c) kao prodekan Medicinskoga fakulteta u Zagrebu za Područne studije medicine u Osijeku i Splitu (1991.-1994.) izborio se za osamostaljenje (1997.) i s dr. D. Sapunarom napravio elaborat samostalnoga fakulteta.

– Zbog protivljenja ukidanju Područnoga studija medicine u Splitu, godine 1982. umalo izbačen s Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Iste godine izabran za prodekana Područnoga studija, ali mu je nastup na dužnost spriječen optužbom za nacionalizam.

– Osnivač i glavni urednik uglednog znanstvenoga časopisa Croatian Medical Journal proglasio je (i) splitski Medicinski fakultet vlasnikom časopisa, zajedno s ostala tri medicinska fakulteta u Hrvatskoj.

– Od godine 2009. do 2011. obnašao je funkciju dekana Medicinskoga fakulteta u Splitu. Pritom je napravio oko 50 novosti, od kojih su glavne:

a) uveo europski nastavni program koji studentima koji diplomiraju 2013. donosi europsku diplomu,

b) uveo studij medicine na engleskom jeziku,

c) organizirao Doktorsku školu koja udružuje nekoliko poslijediplomskih studija,

d) povećao znanstvenu produkciju za 49%,

e) osnovao Centar za kliničke vještine,

f) uveo sustav e-upravljanja kvalitetom,

g) elektronički raspored nastave i uporabe dvorana itd. (Marušić M, urednik. Nastavni program medicina. Integrirani preddiplomski i diplomski studij. Split: Medicinski fakultet u Splitu; 2011., ISBN 978-953-7524-12-8.; Marušić M. Medicinski fakultet u Splitu u dekanskom mandatnom razdoblju 2009.-2011. Fakultetskom vijeću. Split: Medicinski fakultet u Splitu; 2011., ISBN 978-953-7524-10-4.),

h) su-uredio knjigu hrvatske poezija na hrvatskom i engleskom jeziku, kao luksuzni rad Fakulteta: Utrobičić A, Malički M, Marušić M, urednici. Put u Split/Passages to Split. Split: Medicinski fakultet u Splitu; 2011., ISBN 978-953-7524-11-1).

 

Ostalo
Sudjelovao u brojnim humanitarnim i drugim akcijama u tijeku Domovinskog rata 1991.-1995. i širenju istine o Hrvatskoj. Jedan je od osnivača i rukovoditelja akcije “Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu”.

 

Dodatni podatci i napomene
Objavio velik broj pripovjedaka, rasprava, edukacijskih i polemičnih tekstova, te 7 beletrističkih knjiga:

1. Snijeg u Splitu. Zagreb: Školska knjiga, 1987. (Knjiga je uvrštena u lektiru za 4. razred osnovne škole; 5 izdanja.)

2. Plaču li anđeli? Zagreb: Medicinska naklada, 1996. (3 izdanja). Američko izdanje: Do Angels Cry?, Ooligan Press, Portland University, Portland, WA, USA (ISBN: 978-932010-23-7).

3. Škola plivanja. Zagreb: Alfa; 2003. (4 izdanja).

4. Medicina iznutra. Zagreb: Medicinska naklada; 2006. (3 izdanja).

5. Živjeti u župi Radobilji. Zagreb Medicinska naklada; 2007.

6. Life of an editor. Zagreb: Medicinska naklada i Croatian Medical Journal; 2010.

7. Mi Hrvati. Zagreb: Medicinska naklada; 2019. (2 izdanja)

 

Link na kojem možete čuti intervju dr. sc. Matka Marušića Hrvatskom radiju Split vezano za knjigu:

https://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/croatia-past-present-and-future-perspectives/243636/?fbclid=IwAR3H5ShdNPc0BTPjaXgS7t7yUtAUFFIP_HQPE08ERRA6k5_mGsXUSGkwPY4

 

 

Zlatko Pinter


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema