Podjeli

  1. travnja, dan je kada se svake godine održava Svjetski dan plesa.

Slavi se od 1982.godine, širom svijeta čitaju se međunarodne i nacionalne poruke ljudi neraskidivo vezanih uz ples.

Na inicijativu UNESCO-a, taj datum je odabran, prema danu rođenja Jeana Georgesa Noverrea.

Ples je umijeće, koje spaja ljude jedne s drugima i omogućuje kreativnost, kako plesom ponekad možemo izreći više nego riječima.

Ples potiče razvoj društvenih vještina, smanjuje stres te potiče pozitivno razmišljanje i dobro raspoloženje.

Branka Mioč


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema