Podjeli

Korizmeno propitkivanje

Riječi su med ili otrov

Riječ Božja

Riječ Božja naziv je za objavu, božansku poruku koju proroci prenose ljudima radi njihova spasenja. U Starom zavjetu riječ Božja ima slojevito značenje. Promatra se kao dinamična i stvaralačka. Kad Bog izgovori riječ ona postaje čin i događaj. Riječju Bog stvara svijet i potiče ljude da djeluju po njegovim naumima. Bog se objavljuje po prorocima, nadahnutim ljudima koji pomno osluškuju riječ Božju i priopćuju je ljudima. U Novom zavjetu Isus svoju riječ, svoje naviještanje evanđelja („a ja vama kažem“) stavlja uz bok starozavjetnoj riječi. U Evanđelju po Ivanu i u crkvenih otaca druga božanska osoba (Sin) utjelovljenjem se izrekla u Isusu iz Nazareta pa se također naziva Riječju (logos). „VerbaDomini“ u biblijskoj su teologiji Isusove riječi u Pracrkvi, koje su se skupljale i memorirale, te usmeno prenosile. I one su kao takve imale poseban autoritet. Smatra se da je već oko 50. godine u Palestini nastala i postojala zbirka Gospodinovih riječi. U novozavjetnoj teologiji ta je zbirka nazvana riječju Quelle (izvor). Ona je kao izvor,zajedno s Evanđeljem po Marku, poslužila evanđelistima Mateju i Luki.

Osnovni komunikacijski alat ljudske komunikacije jest jezik

Razni autori ističu da je jezik osnovni alat kojim spoznajemo sami sebe, ali i svijet oko sebe. Njime odražavamo i ponovno uspostavljamo našu zajedničku stvarnost. Bez jezika kao instrumenta komunikacije gotovo ne bi bilo ni čovjeka ni ljudskog društva kakvo poznajemo.

Ljudska komunikacija dijeli se na verbalnu komunikaciju i neverbalnu komunikaciju

Verbalna komunikacija jest komunikacija koju pojedinac ostvaruje govorom (i pismom kao zapisom govora), a neverbalna komunikacija jest ona koju ostvaruje neverbalnim znakovima.

Lijepa riječ i željezna vrata otvara

Radi li se o poslovnoj komunikaciji, prijateljskim razgovorima uz kavu, obiteljskim sastancima,posve je nevažno. Lijepom riječju lakše ćemo od nekoga zatražiti neku pomoć, mirnije ćemo razriješiti svaki problem, ako smo pristojni i ako dajemo na znanje da nam je stalo do onoga o čemu netko drugi govori. Ljubaznim razgovorom lakše ćemo uspostaviti komunikaciju u prvom kontaktu s nekom osobom.U današnje vrijeme ljudi su vrlo zaposleni, uvijek u žurbi, nemaju mnogo vremena misliti o dobrim međuljudskim odnosima. No, činjenica je da se uz malo pristojnosti i obzirnosti prema drugome lakše mogu postići razni ciljevi. Ako naiđemo na neljubaznost u komunikaciji, naš ljubazni pristup mogao bi promijenititijek komunikacije. Normalno je da su ljudi nemirni, nervozni nakon napornog radnog dana, rada s kolegama ili šefom koji ne razumiju njihove probleme ili ne želi saslušati neke sugestije.No, ako im pokažemo da nam je stalo i da razumijemo njihovu frustraciju, možda uspijemo postići da se te osobe nakon razgovora s nama ipak bolje osjećaju. Čovjeku koji neljubazno zatraži da mu netko objasni gdje se nalazi jer je izgubljen u gradu većina ljudi neće ni htjeti pomoći. Prodavačici koja se neljubazno ponaša prema kupcima nitko više neće željeti doći u trgovinu.Pronaći će radije onu trgovinu gdje su zaposlenici ljubazni.Ne trebamo se bojati biti ljubazni prema drugima. Ne trebao razmišljati da ne trebamo biti ljubazni prema onima koji nisu ljubazni prema nama. Pokažimo da smo bolja osoba, bolji karakter, da imamo manire, lijep odnos prema ljudima. Osmijeh i lijepa riječ čine čuda. Malo razumijevanja i još uvijek premalo pažnje poklanjamo jedni drugima.Zato se pokušajmo ponašati prema drugima onako kako bismo željeli da se drugi ponašaju prema nama.

Teorije o komunikaciji

Postoji mnogo modela koji opisuju komunikacijske procese, počevši od najjednostavnijih modela prijenosa poruke od pošiljatelja do primatelja nekim kanalom. Komunikacija je akcija čiji je cilj prenijeti poruku od jednog pošiljatelja do drugog. Ima modela koji komunikaciju promatraju kao interakciju s ciljem zajedničkog stvaranja poruke u kojemu je pošiljatelj istodobno i primatelj, i obrnuto, i koji se događa međusobnom transakcijom poruke i povratne veze. Svi spomenuti komunikacijski pristupi formirali su široko polje raznih teorija koje opisuju komunikaciju i njezine fenomene.ClaudeShannon i WarrenWeaver u svojim su radovima opisali model komunikacije često nazivan i „majkom svih modela”, koji se sastoji od naizgled jednostavnog sustava koji povezuje izvor ili pošiljatelja informacije, kanal kojim se informaciju šalje, primatelja ili odredište, te buku koja utječe na informaciju tijekom procesa prijenosa. U skladu s pogledima kibernetičke tradicije, Shannon i Weaver komunikaciju promatraju kao dio sustava kojemu je cilj dostaviti što je moguće točniju i neizmijenjenu informaciju, na koju utječu razne smetnje ili „buka u kanalu“. Što je buka manja, to je manja i neizvjesnost glede same informacije, i obrnuto. „Povećanje buke“ u kanalu povećava vjerojatnost da će informacija biti prenesena samo djelomično ili da će biti krivo reinterpretirana, pa se time stvara neizvjesnost o javnoj informaciji. Zato je javna informacija često iskrivljena pod vidom jedne klike ljudi.

Što je to verbalna komunikacija?

Verbalna komunikacija jest govorna ili pisana komunikacija u kojoj se koriste riječi. Sposobnost dobrog govora čimbenik je prirodne obdarenosti, ali je potrebno i konstantno unaprjeđivati kulturu izražavanja i graditi osobni stil. Iako razgovaramo s ljudima svakoga dana, efektivna govorna komunikacija jest vještina koju se mora naučiti i prakticirati. Neke bi čimbenike verbalne komunikacije trebalo stalno imatina umu.A glavni je:govoriti jasno, da nas slušatelji mogu čuti i razumjeti što god da kažemo.

Verbalna komunikacija ima dva osnovna oblika –monolog i dijalog

U svim našim verbalnim komunikacijama treba izbjegavati monolog. Monologom se obično kao načinom komunikacije koriste osobe koje misle da sve znaju, osobe koje tvrdoglavo žele svoje teze i stajališta nametnuti sugovorniku. Sugovornik se u takvim razgovorima osjeća nelagodno jer gotovo da ne može doći do riječi. Koliko god bili pametni i stručni, moramo osluškivati i pružiti priliku sugovorniku da izrazi sebe i svoja stajališta. Samo dijalog koji poštuje sugovornika i ne želi nad njim dominirati ima dinamičnu i stvarateljsku moć. Kad su događaji o kojima se razgovara teški i izgledaju nerješivi, zaključke treba donositi dijalogom i kompromisom. Svako osuđivanje druge strane, osoba ili zajednice povlači za sobom mogućnost da riječi postanu izrazito otrovne i opasno degradirajuće.

Korizmeno propitkivanje naših razgovora.

Korizmeno vrijeme je poput duhovnih vježbi. Intelektualno i duhovno povlačenje u samog sebe, svoju savjest, u tišini i sabranosti, povlašteno vrijeme za propitkivanje.Jesu li moje riječi, moja komunikacija s ljudima, med ili otrov? Time ne mislimo samo na naš govor i razgovor, nego i na pisanu riječ, dopise, korespondenciju, na našeobjave na društvenim mrežama. Često nam je komuniciranje na društvenim mrežama na rubu vulgarnosti ili već ima „otrovan miris“. Sve se rjeđe čuje rečenica „Drug puta, prije nego što progovoriš stavi vodu u usta“.A to znači da trebamo dobro razmisliti, pričekati prije negoli izreknemo neku brzu, nervoznu, osuđujuću, provokativnu misao ili zaključak. Ljudi znaju nakon ishitrenih izjava kazati „Nisam tako mislio, zaletio sam se“ panastoje isprikom to popraviti ili čak izbrisati otrovnu i nepromišljenu poruku. „Ne moraš sine vazda sve kazati što misliš, nekad je dobro i vode u usta uzeti. Svaka koja ostane je zlatna…pazi: riječi su med i otrov, ne možeš ih vratiti kad ih jednom izgovoriš.“

Molitva za zaštitu

Dolazim u prisutnost Isusa Krista i potpuno se njemu podlažem. Na sebe oblačim svu opremu Božju da se mogu oduprijeti đavlovim lukavstvima.Stojeći čvrsto,opasujem bedra istinom i oblačim oklop pravednosti.Uvijek uza se imam štit vjere:njime ću ugasiti sve goruće strijele Zloga.Prihvaćam kacigu spasenja i mač Duha,to jest Riječ Božju. U ime Isusa Krista raspetoga,umrlog i uskrsnulog,vežem sve duhove zraka,atmosfere,vode,vatre,vjetra,zemlje,podzemlja i pakla.Vežem također utjecaj svake izgubljene ili pale duše koja je možda prisutna,sve poslanike Sotone,sva društva vještica ili jezgre obožavatelja Sotone koji su možda prisutni na neki nadnaravan način.Zazivam Krv Isusa Krista na zrak, atmosferu, vodu, vatru, vjetar, na zemlju i sve njezine plodove oko nas, na podzemlje i pakao. U ime Isusa Krista zabranjujem svakoj neprijateljskoj sili da se obraća ili pomaže,na bilo koji način,drugim zlim silama;u ime Isusovo zabranjujem svakoj zloj sili da se obraća meni ili da čini bilo što osim onoga što ja zapovijedam u Isusovo ime.U ime Isusa Krista,ovo mjesto,sve prisutne,njihove obitelji i poznate,mjesta gdje žive,sve što posjeduju,njihove poslove i sve izvore zarade,pečatim krvlju Kristovom. U ime Isusa Krista zabranjujem svim palim duhovima, družbama, sotonskim grupama ili poslanicima, kao i svima koji su s njima povezani,podložnicima ili vlastima, da nanesu bilo kakvu štetu ili osvetu meni, mojoj obitelji ili suradnicima,kao i bilo čemu što posjedujemo.U ime Isusa Krista i po zaslugama njegove Predragocjene Krvi,prekidam i lomim svako prokletstvo, vradžbinu, urok, blokadu, zle čine, čaranje, zle veze, zamke, zastranjivanje, laži, zapreke, varke, pomućenost uma, duhovnu vezanost ili utjecaj,svaku bolest tijela, duše, uma ili duha koja postoji u nama, ovom mjestu ili osobama, mjestima i stvarima koje smo spomenuli, a dolaze od nekih duhovnih sila ili po našim pogreškama i grijesima. Križ Isusa Krista sada postavljam između sebe i svih naraštaja moga obiteljskog stabla.U ime Isusa Krista,neka ne bude izravne veze između tih naraštaja.Sve veze neka se očiste Predragocjenom Krvlju Gospodina Isusa Krista. Marijo,Majko Bezgrješna,zaodjeni me u svjetlo,snagu i silu tvoje vjere.Oče,molim te, zapovjedi anđelima i svetima da mi budu na pomoć. Hvala ti,Gospodine Isuse,što si moja Mudrost,Pravda,moje Posvećenje i Otkupljenje.Predajem se djelovanju tvoga Duha Svetoga i primam tvoju istinu o ozdravljenju naraštaja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.Kako bijaše na početku,tako i sada, vazda,i u vijeke vjekova. Amen.

pater O.Robert DeGrandis

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema