Podjeli

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, čuveni i nadaleko poznati DKOM, objavio je na svojoj stranici RJEŠENJE po žalbama triju žalitelja a koji su smatrali da je natječaj za nabavu brojila električne energije –  napredna mjerna infrastruktura, netransparentan te da pogoduje određenim subjektima.

Na punih 38 stranica je državni kontrolor objašnjavao pučanstvu i zainteresiranoj javnosti  meritum rješenja a koje se svodi na pri(prosto) citiranje navoda žalitelja odnosno odgovora naručitelja (Hrvatska elektroprivreda). U rješenju ne postoji niti naznaka o stavu DKOM-a u vezi s notornom činjenicom da naručitelj sada, već po četvrti put (praktički ista natječajna dokumentacija počevši od 2017. godine) pokušava favorizirati dva dobro umrežena proizvođača naprednih brojila, što je iz navoda žalitelja bjelodano i utemeljeno dokumentirano.

Notorno rješenje državne komisije kao i nebrojeno puta do sada ne uvažava činjenicu da ovako upotrijebit ću riječ perfidno sačinjena tenderska dokumentacija rezultira u enormno visokim cijenama robe i usluga a koje će platiti građani ove države (procijenjena vrijednost nabave 219 milijuna kuna). Uvjeren sam  da će kada dođe vrijeme za podastiranje pravih dokaza a to su cijene mjerne opreme u cijeloj Europskoj uniji, koje su predmet ove nabave,  doći do šokantnih saznanja vezanih na pravu i realnu vrijednost nabave napredne mjerne infrastrukture.

Međutim, pravo pitanje koje se nameće javnosti je ustvari  svrha i misija DKOM-a. Suhoparni pravni izričaj je samo pokriće za razarajuće djelovanje inih lobija u hrvatskom društvu koji zahvaljujući nekompetentnosti i neupućenosti DKOM-a slobodno možemo reći pljačkaju već ionako osiromašenu Hrvatsku državu kao i narod. Dakle, nema niti naznake u djelovanju komisije da se uključe tehnički savjetnici- inženjeri i stručnjaci za pojedina tehnička područja, koji će uglavnom pravnicima u DKOM-u objasniti i pojasniti u ovom slučaju koncepciju razvoja naprednih brojila. Naravno poduprto informacijama o kretanju cijena predmetne opreme u svijetu. Takve se usluge nazivaju konzultantska savjetovanje, koje koristi sav napredni svijet.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave zasigurno nije upućena u dosadašnje funkcioniranje sustava daljinskog očitanja „pametnih“ brojila, da pojasnim pouzdanost očitanja PLC brojila. Naravno, to i nije bio predmet žalbi,  ali kada javnost sazna pravo stanje stvari to jest izuzetno niskoj efikasnosti očitanja dobit će se pravi uvid u rad Operatora distributivnog sustava odnosno činjenici da je projekt uvođenja PLC tehnologije potpuno zakazao.

Obzirom da je vrijednost nabave naprednih brojila izuzetno velika te ima znatan utjecaj na općenito budući razvoj Hrvatske elektroprivrede, uz opasku da je DKOM vrlo površno proučio cijeli postupak javne nabave te donio krajnje neprimjereno rješenje, pozivam Državno odvjetništvo da se uključi u dubinsko snimanje i istragu gore navedene javne nabave.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema