Podjeli

U skladu sa Člankom  40.Zakona o medijima NN 59/2004

 • Svatko ima pravo od glavnog urednika zahtijevati da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su bila povrijeđena njegova prava ili interesi. Pravo na ispravak imaju i pravne osobe i druge organizacije i tijela, ako su informacijom bila povrijeđena njihova prava i interesi. Svrha ispravaka je ispravljanje netočne ili nepotpune informacije.

Vodnjanski đir, napisali ste mi arogantno , svisoka da ništa ja nemam pravo od vas zahtijevati, zar ne? A vidite kao imam i to mi Zakon omogućava, koji je iznad vaše arogancije.

Stoga ZAHTJEVAM da objavite u skladu sa Zakonom o medijima  ispravak netočnih informacija objavljenih 13.kolovoza 2023.godine u članku„ PULSKA BLOGERICA LILI BENČIK PONOVNO SVOJIM PAMFLETIMA UDARA PO SRBIMA U HRVATSKOJ, TITOISTIMA, EX KOMUNISTIMA, “ANTIFAŠITIMA” I DRUGIMA, u kojem su povrijeđena moja prava i izneseno niz neistina bez dokaza i argumenata

https://www.vodnjanski.info/pulska-blogerica-lili-bencik-ponovno-svojim-pamfletima-udara-po-srbima-u-hrvatskoj-titoistima-ex-komunistima-antifasitima-i-drugima/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR2BSfERngnKsVU8qCxp8bT5euBiacB0yMBcs-PIKMW2p1_kKerDiULxusE

Vodnjanski đir  bahato iste i  arogantno odgovarali  na moje primjedbe o netočnostima u navedenom članku , a u međuvremenu ste mi  blokirali pristup portalu na Facebooku, tako da sam prisiljena reagirati u skladu sa Zakonom o medijima.

Prvo ne pišem pamflete nego analize, na osnovu dostupnih dokumenata čiji izvor uvijek navedem kao link ili kao fusnotu.

Drugo nikoga ne udaram niti fizički napadam, već prozivam, a to je ogromna razlika.

Moje tekstove objavljuju portali domoljubnog hrvatskog usmjerenja, a ne kako u članku piše „desničarskim , ultradesničarskim i proustaškim medijima“ Takve kvalifikacije Armando Černjul nije ovlašten davati. Za medije su ovlašteni Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije, kojima u registru ne postoji takva kvalifikacija. To je znači lažno predstavljanje medija.

 

Ovako izgleda upisnik medija, pa pronađite kvalifikacije iz teksta! Nema ih! Znači laž!

Tekst nitko nije okvalificirao kao govor mržnje, već je analiza ponašanja aktera koji su tema.

Nigdje u mojem tekstu nema , niti sam igdje izjavila laži  i konstrukcije koje je Armando Černjul napisao;

„Međutim, valja istaknuti da blogerica falsificira stvaranje hrvatske države i to je njezino osobno naklapanje. Hrvatsku državu nije stvorila poražena ustaško-fašistička i nacistička Nezavisna Država Hrvatska na čelu s poglavnikom i ratnim zločincem Antom Pavelićem! Oslobodili su je partizani na čelu s Vrhovnim komandantom, maršalom Josipom Brozom Titom koji su stvorili Jugoslaviju i u njoj Narodnu Republiku Hrvatsku (NRH) i potom Socijalističku Republiku Hrvatsku (SRH). To je činjenica i povijesna istina za koju zna europska i svjetska povijest!! Isto je tako povijesna istina da su srbočetnička JNA sa srpskim (četničkim) paravojnim skupinama napali Hrvatsku, ubijali hrvatske vojnike i civile, palili gradove i mjesta. I tijekom Domovinskog rata stvorena je neovisna samostalna Republika Hrvatska.“

Ovaj citat je skup laži i upravo Černjul falsificira povijest , jer njegove povijesne istine nema u Ustavu RH, ni u drugim dokumentima.

Svugdje pišem povijesne istine bazirane na Ustavu RH, a ne iskrivljene laži koje piše Černjul

Hrvatska je stvorena u Domovinskom ratu obranom od agresorske JNA i velikosrpskih četnika, zaslugom hrvatskih branitelja koji su u obranu krenuli slabo naoružani sa krunicom oko vrata. JNA je proizašla iz Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije . JNA je Hrvatskoj oduzela njeno oružje Teritorijalne obrane i podijelila četnicima u Krajini. Znači JNA se opredijelila za Srbiju i skupa sa velikosrpskim četnicima napala Hrvatsku.

Razoreni Vukovar je slika JNA, jer ga je JNA razarala sa 6,5 milijuna granata, 3.000 poginulih! Zarobljene Vukovarske branitelje JNA je odvela u logore na teritorij Srbije.

Sve to dokaz je da je JNA agresor i nikako ne može biti u temeljima Hrvatske države

Prvo naoružanje Hrvatska vojska zaplijenila je zauzevši kasarne JNA.

Prema tome Hrvatska nije sljednica ni NDH, koja je izgubila rat, ni  NOB-a, ni Jugoslavije. Tlapnje koje Černjul piše , a vi Vodnjanski đir objavili nemaju veze sa povijesnim činjenicama.

U  Preambuli Ustava RH nabrojan je povijesni slijed hrvatske državotvornosti:

Ako pratimo povijesni slijed onda vrijedi zadnje što je nabrojano, a to je :

-na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.

-u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Što znači da su temelji sadašnje države Hrvatske:

1.Prvi slobodni demokratski izbori 22 i 23 travnja 1990.godine,

2.Referendum o samostalnosti održan 19.svibnja 1991.godine kada je izašlo na glasovanje 83,56% birača, a glas ZA samostalnu Hrvatsku dalo je glas 93,24% birača.

https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/povijest-saborovanja/vazni-datumi/19-svibnja-referendum-o-hrvatskoj-samostalnosti

3.Novi Ustav od  22.12.1990.godine, NN 56/1990,

4.Domovinski rat u kojem su hrvatski branitelji sa krunicom oko vrata pobijedili agresorsku JNA i Srbiju.

5.25.Lipnja 1991.godine u Hrvatskom Saboru su  predstavnici SKH-SDP-a većinom  napustili Sabor i nisu glasali za Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske (za nju je glasao samo jedan zastupnik SDP-a – Marko Vlašić Čiče iz Čare na Korčuli).

Ustavna odluka Sabora Republike Hrvatske o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske (25. lipnja 1991.)

 1. listopada 1991.godine, Sabor je na sjednici u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici donio “Odluku o raskidu svih državno-pravnih sveza na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ”, kojim je konačno ostvareno odvajanje od Jugoslavije.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1991_10_53_1265.html NN 53/1991

Znači Hrvatska je prekinula sve državno-pravne sveze sa Jugoslavijom i nije sljednik Jugoslavije. Nije ni sljednik NDH. Jugoslavije i NDH  više nema na karti svijeta i sve što je vezano uz njih, nije vezano uz ovu  Hrvatsku, sve je povijest. Armando laže!

Dalje Armando Černjul nema nikakvo pravo meni sugerirati gdje ću ja živjeti, o čemu ću ja pisati. To je već miješanje u moj privatni život i kršenje mojih ljudskih prava , diskriminacija  po raznim osnovama iz točke 7 i mog ljudskog dostojanstva iz točke 8 Članka 98 Zakona o elektroničkim medijima

Vodnjanski đir citiram vam Zakon koji se odnosi na glavnog urednika portala koji takav tekst objavi, a vi razmislite zašto je portal SABA RH otkazao suradnju Armandu Černjulu. Proučite Zakon. Ja sam ga sa svojim odvjetnikom dobro proučila, još sa Sabh.hr. Materijala za prijavu imam više nego dovoljno. To što ste me blokirali na FB uzaludno vam je , znak je samo vašeg straha i slabosti, a prijatelja imam koji mi šalju preslike sa vašeg portala ukoliko mi zatreba.

Zakonom o elektroničkim medijima NN 111/2021

XVI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 98.

 • Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

7.objavi audiovizualnu komercijalnu komunikaciju koja dovodi u pitanje poštivanje ljudskog dostojanstva (članak 21. stavak 4. podstavak 1.)

 

 1. objavi audiovizualnu komercijalnu komunikaciju koja uključuje ili promiče bilo kakvu diskriminaciju na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnosti ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije (članak 21. stavak 4. podstavak 2.)

 

 1. objavi audiovizualnu komercijalnu komunikaciju koja potiče ponašanje koje je štetno za zdravlje ili sigurnost (članak 21. stavak 4. podstavak 3…

 

»od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 132.720,00 eura« NN114/2022

Lili Benčik/ hrvatskepravice


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema