Podjeli

Prva subota u mjesecu je dan koji odražava stanje hrvatskog društva u kojem prevladava mržnja. Agresivna mržnja prema vjernicima kršćanima i Katoličkoj crkvi.

S jedne strane muškarci koji klečeći mole krunicu, mirno bez buke koja bi nekog uznemiravala u organizaciji udruge „Vigilare“, koja uredno prijavi skup policiji.

A sa druge strane bučan i agresivan skup sa bubnjevima, degutantnim transparentima, zastavama LGBT duginih boja i zastavama  SDP, koje policija zbog agresivnosti mora držati na udaljenosti od molitelja.

Znači jedan nestranački, apolitički skup katolika molitelja krunice, prosvjednici pretvaraju u političku borbu za vlast!

U  fotografiji su prikazani molitelji i žena na bicikli kao borac za ljudska prava!?

Tko je ispunjen mirom i spokojnom molitvom, a iz koga naprosto kulja mržnja fotografija jasno predočava!

Prosvjednike protiv molitve organiziraju nevladine udruge Centar za žene žrtve rata “ROSA”, Centar za ženske studije Zagreb, Centar za mirovne studije, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Centar za suočavanje s prošlošću “Documenta”, Ženska soba i Ženska mreža Hrvatske.

Nevladine udruge financira Hrvatska Vlada iz Proračuna, kao što iz Proračuna djelomično financira i vjerske zajednice, jer su po Ustavu RH  po članku 14 svi hrvatski državljani pred zakonom jednaki;

Članak 14.

„Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.“

Što znači da bi oni koji traže raskid Vatikanskih ugovora i prestanak financiranja vjerskih zajednica , trebali tražiti  i prestanak financiranje udruga civilnog društva. Po čemu su udruge civilnog društva kao udruženje građana iznad prava vjernika kao građana RH?

To znači da se ne bore za ljudska prava svih, već se zalažu za diskriminaciju vjernika, kao  manje vrijednih  građana RH.

„Tiha misa“ Arijane Lekić Fridrih

Prosvjednicima se pridružila  i umjetnica Arijane Lekić-Fridrih, sa svojom „tihom misom“ tijekom koje  koristi crvenu boju i ruže kako bi upozorila na povećanje broja slučaja femicida i neravnopravnost žena.

„Tiha misa“ uz policijski kordon koji čuva molitelje !?

„Tiha misa“ uz zaglušujuću buku bubnjeva !? TIHA?

Korištenjem  pojma misa za svoj performans „umjetnica“ Arijana Lekić Fridrih,  pokazuje ponižavanje vjernika kršćana i njihova obreda komunikacije s Bogom! Samo je svećenik kvalificirani tumač Božje Riječi, pa zato misu  mogu držati samo zaređeni službenici, to jest „pridržana je svećeniku ili đakonu“ (kan. 767, § 1). Zlouporaba pojma misa kao prosvjed prema moliteljima krunice, je krajnje neprimjeren i zlonamjerni govor mržnje i zamjena teza, jer  molitva krunice nije misa, već samo molitva.

„Veliki“ borci za ljudska prava iz LGBT zajednice osporavaju vjernicima njihova ljudska prava

„Veliki“ borci za ljudska prava pripadnici LGBT  zajednice, ne dopuštaju drugima borbu za njihova ljudska prava.  Bučne i po meni degutantne i nakaradne LGBT „parade ponosa“ po ulicama i trgovima su njima dopušten način borbe  za ostvarivanje njihovih ljudskih prava, a mirna javna molitva krunice, po njima ne smije biti dopušten način ISKAZIVANJA vjerskih uvjerenja  kršćana katolika!?

Kakva su to mjerila? Jesu li oni nad ostalim ljudima, posebni  da za sebe traže ljudska prava, a drugima osporavaju?  Nije li to krajnje diskriminacijski?

SDP se kao stranka otvoreno svrstala uz prosvjednike

SDP koji se kao stranka, a ne kao pojedinac, pojavila na prosvjedu sa notornim manipulatorom Fredom Matićem što uopće ne čudi zbog njihova stava i opredjeljenja prema vjeri i Katoličkoj crkvi.

SDP je stranka koja je ideološki sljednik Komunističke partije čiji su članovi u prošlosti počinili teške i gnjusne zločine prema Katoličkom svećenstvu, pa je njihovo svrstavanje uz prosvjednike sa te strane razumljivo, ali ne i opravdano.

Samo da podsjetim da je u i nakon 2.svjetskog rata, kada su Komunisti došli na vlast ubijeno 663 katolička svećenika i 33 časne sestre, in odium fidei, iz mržnje prema vjeri. Nedavno smo u Istri obilježili  76 obljetnicu mučeničke smrti Bl. Miroslava Bulešića kojega su titovi omladinci zaklali nakon krizme u Lanišću 24.kolovoza 1947.godine.

Mržnja prema vjernicima i Katoličkoj crkvi

Nazovi napredni, liberalni borci za ljudska prava iskazuju otvorenu mržnju prema vjernicima i Katoličkoj crkvi, što je nespojivo sa demokracijom i ljudskim pravima.

Prvo sa Općom deklaracijom UN o ljudskim pravima NN 12/2009

Usvojena i proglašena od Opće skupštine,  Rezolucijom 217 A (III),  10. prosinca 1948.

Članak 18.

„Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi; to pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja i slobodu da pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoju vjeroispovijed ili uvjerenje poučavanjem, bogoslužjem, praktičnim vršenjem i obredima.“ Drugo sa Ustavom RH

Ustav  RH NN 85/2010, u skladu sa Općom Deklaracijom o ljudskim pravima UN također definira :

Članak 40.

„Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.“

Članak 41.

„Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.“

Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, JAVNO  obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

Ovi prosvjednici  neka izvole pročitati Deklaraciju UN  i Ustav RH, prije prosvjeda, jer jasno piše „ slobodno javno očitovanje vjere ..“

Prosvjednici traže i ukidanje financiranja Katoličke crkve i ukidanje Vatikanskih ugovora, što je u suprotnosti sa Ustavom  RH, jer u članku 41. jasno piše da „ u svojoj djelatnosti uživaju „zaštitu i pomoć države“.

Ustavom RH definirano je i pravo na miran prosvjed NN 85/2010:

Članak 42.

„Svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom.

Ali je isto tako prigodom prosvjeda zabranjeno i kažnjivo širiti i pozivati na nasilje govorom mržnje.“

Članak 39.

„Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.“

Što čeka DORH?

Molitva Krunice

I na kraju podsjećam za koje nakane muškarci svake prve subote u mjesecu, mole krunicu:

 1. za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda,
 2. za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru,
 3. za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova,
 4. za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu,
 5. za svete, autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja,
 6. za duše u čistilištu,
 7. za osobne nakane.

Krunica je snažna molitva Majci Božjoj, kojom Hrvati časte i štuju Djevicu Mariju kao Kraljicu Hrvata i njoj se utječu.

Svećenik isusovac o. Petar Perica skladao je  1904. pjesmu “Zdravo djevo” povodom proslave pedesete obljetnice  proglašenja dogme Bezgrešnog začeća. Zdravo djevo su hrvatski vjernici  od srca prihvatili i ona je izrasla u najizvođeniju marijansku pjesmu hrvatskih katolika! Zbog nje je vjerojatno  i ubijen. Ustvari partizani su ubijali sve nacionalno osviještene hrvatske intelektualce, jer sa neobrazovanima se lakše manipulira i vlada!

Kada su partizani u listopadu 1944. ušli u Dubrovnik, među uhićenima  je bio  i popularni padre Petar. Zajedno sa 53 istaknuta Dubrovčanina, mučen je, skinuli su ga do gola, pretukli i bacili u jamu  i okrutno likvidiran je na otočiću Daksi 25 listopada 1944.godine. Bez suda i bez  krivnje!

Zdravo Djevo, Kraljice Hrvata

Zdravo, Djevo, svih milosti puna,

vječnog sunca ogrnu te sjaj.

Oko čela zvjezdana ti kruna,

ispod nogu stenje pakla zmaj.

 

Rajska Djevo, kraljice Hrvata,

naša Majko, naša zoro zlata,

odanih ti srca primi dar,

primi čiste ljubavi nam žar.

 

Blažena si, jerbo sva si čista,

zmijin dah ne okuži ti grud!

Zvijezda sreće i nama da blista,

noći grijeha mrak rasprši hud!

 

Rajska Djevo, kraljice Hrvata,

naša Majko, naša zoro zlata,

odanih ti srca primi dar,

primi čiste ljubavi nam žar.

 

Molitvom se nikoga ne ugrožava, nikomu ne čini zlo, niti smanjuje ljudska prava. Svatko ima slobodu izbora, svjetonazora pa tako i slobodu vjeroispovijedi!

Lili Benčik/hrvatskepravice


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema