Podjeli

Bila san prisritna onoga dana
kad san na babinom dvoru stala a mati me dosla viti i posla mi crvene klompice doniti.
Bile su bas prilipe crvene sa dva cvitica sa strane i kad san ih obula ni bilo kraja mojoj sreci pa bi najradije bila posla s njima i leci .I tako sam s njima klampanala i klampanala i babi tlak dizala.
Dok baba ni zalampala  uzela moje klompe i bacila u najveci plot isprid kuce a to mibome bilo gore nego da me tuce.
Stoje moje klompe  u visokom plotu svaka na svoju stranu i ja ne znan sto cu .
A dosa moj mali ujac pa stapon po plotu uvatija jednu po jednu moju divotu .
I tako sam morala paziti i stati klampanati ako san mislila kos babe ostati.
Ana-Marija Lisica


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema