Podjeli

PETI HRVATSKI ISELJENIČKI KONGRES
Izazovi i perspektive zajedništva
MOSTAR
30. lipnja – 3. srpnja 2022.
ČETVRTAK, 30. lipnja 2022.
18.00 sati
Svečana sveta misa za sudionike Kongresa
̶ IZRAVNI TV PRIJENOS ̶
Katedrala Marije Majke Crkve
Nadbiskupa Čule bb, Mostar
20.00 sati

UVODNI PROGRAM – KULTURNA VEČER
Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača
Trg hrvatskih velikana bb, Mostar
Moderatorica: Anita Martinac
Uvodna riječ
Danijel Vidović, ravnatelj Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače
dr. sc. Marin Sopta, predsjednik Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva
Predstavljanje zbornika Hrvatska izvan domovine IV
izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić i Tanja Trošelj Miočević, urednice
Izložba „Dio nas“ u Galeriji kraljice Katarine Kosače
Otvorenje Izložbe: dr. sc. Nevenko Herceg,
predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanske županije
Autori – akademski umjetnici:
Dario Pehar, Mario Šunjić, Dalibor Nikolić, Željko Koren i Tamara Herceg
Kulturno-umjetnički program uz prigodni domjenak

PETAK, 1. srpnja 2022.
Filozofski fakultet u Mostaru
Matice hrvatske bb, Mostar
Predvorje dvorane Sokrat
8.00 – 9.00 sati

REGISTRACIJA I PRIJAVA SUDIONIKA
DVORANA SOKRAT
9.00 – 10.00 sati
CEREMONIJA OTVARANJA
Voditeljica programa: dr. sc. Josipa Mijoč

POZDRAVNI GOVORI
• dr. sc. Marin Sopta, predsjednik Programskog odbora HIK-a
• dr. sc. Mario Jareb, potpredsjednik Matice hrvatske
• Mijo Marić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika
• mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski administrator
trebinjsko-mrkanski
• dr. sc. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara
• dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske
županije
• dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
• dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru
• Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i
mlade RH
• Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH
• Gordan Jandroković, predsjednik Sabora RH
• dr. sc. Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH
10.00 – 11.30 sati

PLENARANA PREDAVANJA
Moderator: dr. sc. Marin Sopta
• dr. sc. Stjepan Šterc (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu):
Hrvatska stvarnost i iseljenički idealizam
• dr. sc. Damir Zorić (Hrvatska udruga poslodavaca): Gospodarstvo i hrvatski
identitet
• dr. sc. Boris Crnković (Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku): Internacionalizacija visokog obrazovanja – prilika za povezivanje
domovinske i iseljene Hrvatske
• mons. dr. sc. Tomo Vukšić (nadbiskup vrhbosanski i apostolski
administrator Vojnog ordinarijata BiH, predsjednik BK BiH i Vijeća HBK i BK
BiH za hrvatsku inozemnu pastvu): Aktualni trenutak Katoličke Crkve u BiH
Predvorje dvorane Sokrat
11.30 – 12.00 sati
Stanka za osvježenje
12.00 – 13.30 sati
PARALELNI PROGRAM
DVORANA SOKRAT
12.00 – 13.30 sati
GOSPODARSKI FORUM
Panel-rasprava
Moderator: Ivić Pašalić
• Darinko Bago (Udruga hrvatskih izvoznika)
• dr. sc. Darijo Jerković (Sveučilište Vitez)
• Vedran Šimunović (Intera tehnološki park Mostar)
• dr. sc. Marko Šantić (Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH)
• dr. sc. Đuro Njavro (Zagrebačka škola ekonomije i managementa)
• dr. sc. Mario Kordić (gradonačelnik Mostara)

DVORANA 2
12.00 – 13.30 sati
DOPRINOS KATOLIČKE CRKVE
BOSNE I HERCEGOVINE INOZEMNOJ PASTVI
Moderator: dr. sc. Tomislav Markić
• mons. dr. sc. Ratko Perić (biskup u miru, Mostar): Don Petar Vuletić – Šjor
• dr. sc. Pavo Jurišić (Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu): Svećenički život
Dragutina Kambera u službi crkvi i narodu
• mons. dr. sc. Anto Orlovac (Banja Luka): Doprinos banjolučke biskupije
hrvatskom inozemnom dušobrižništvu
• fra Ante Marić (Mostar): Djelovanje fra Dominika Mandića
• mr. sc. Zvonimir Ancić (Hrvatska biskupska konferencija): Don Mato Kolić,
hrvatski misionar na Novom Zelandu

DVORANA 3
12.00 – 13.30 sati
DIGITALIZACIJA BAŠTINE
Moderatorica: dr. sc. Irena Miholić
• dr. sc. Tatjana Petrić (Sveučilište u Zagrebu): Pristup i promocija glagoljskoj
baštini u digitalnom okruženju
• dr. sc. Ivana Hebrang Grgić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu):
Digitalizirani izvori o povijesti Hrvata u Novome Zelandu: važnost
međuinstitucijske suradnje i otvorenoga pristupa
• mr. sc.Toni Marić (Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine, Široki
Brijeg): Digitalizacija podataka o elementima nematerijalne kulturne baštine
Hrvata u BiH
• dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku): Virtualna
suradnja – suradnja bez granica
• dr. sc. Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu / ICARUS Hrvatska): Živa baština
– digitalni alati
• dr. sc. Ilija Musa (Sveučilište u Mostaru): Multimedijska prezentacija kulturne
baštine BH Hrvata – kulturna ruta Kosača
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

DVORANA 41
12.00 – 13.30 sati
DRUŠTVO PROMJENA – IZAZOVI ZA POJEDNICE I ZAJEDNICE
Moderatorice: Tanja Trošelj Miočević
• dr. sc. Elizabeta Mađarević (Zagreb): Suvremene migracije – ekonomski
neoliberalizam i kulturološke promjene
• Caroline Hornstein Tomić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Kako
remigracija može pridonijeti razvoju domovine: Praksa u javnoj politici
1 Dvorane 1 – 3 nalaze se u zgradi Filozofskog fakulteta, a Dvorana 4 u zgradi Fakulteta
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti koja se nalazi pored nje.
• Marko Soldo (Klinka Dr. Soldo & Soldo, Njemačka): Migracije u kontekstu
funkcionalne i disfunkcionalne zajednice: psihosocijalni aspekti
• Mirko Vukšić (Privatni psihijatrijski studio za psihoterapiju, Švicarka):
Emotivnost iseljenika
• dr. sc. Sanja Seljan, Antonio Kovač, dr. sc. Ivan Dunđer (Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu): Izazovi digitalne komunikacije: Kako prepoznati lažne i
zlonamjerne poruke kojima se traže informacije ili financijska sredstva?
Predvorje dvorane Sokrat
13.30 – 14.30 sati
Stanka za ručak
14.30 – 16.00 sati
PARALELNI PROGRAM

DVORANA SOKRAT
Panel-rasprava
VRIJEDNOST KONTAKATA I ISKUSTAVA HRVATA IZ DIJASPORE ZA
POSLOVNE PRILIKE U HRVATSKOJ
Moderator: Don Markušić
• Dario Bošnjak (povratnik iz Švicarske)
• Josip Pavičić (Likro, Kanada)
• Ivan Vlaho (Zagrebačka banka)
• Franjo Pašalić (Marina Frapa, Rogoznica)
• Karlo Starčević (Pivovara Ličanka)

DVORANA 2
14.30 – 16.00 sati
DOPRINOS KATOLIČKE CRKVE
BOSNE I HERCEGOVINE INOZEMNOJ PASTVI –
DJELOVANJE FRANJEVACA U BiH
Moderator: dr. sc. Iko Skoko
• fra Zdravko Dadić (Bosna Srebrena): Bosna Srebrena – o nastanku i razvoju
Bosne Srebrene
• fra dr. sc. Iko Skoko (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru): Hercegovačka
franjevačka provincija – o nastanku i razvoju
• fra dr. sc. Robert Jolić (Župa Klobuk): Djelovanje u inozemstvu Hercegovačke
franjevačke provincije
• fra Marinko Šakota (Župa Međugorje): Fra Didak Buntić i iseljavanje iz
Hercegovine
• Anto Pranjkić (Hrvatska radiotelevizija): Fra Serafin Zečević – Hrvatski glas u
dalekoj Kanadi

DVORANA 3
14.30 – 16.00 sati
KULTURNA BAŠTINA – IDENTITET
Moderatorica: Anita Martinac
• dr. sc. Mario Jareb (Matica hrvatska / Hrvatski institut za povijest): Matica
hrvatska kroz 180 godina – njezina misija i djelovanje s naglaskom na
povezanosti s hrvatskim iseljeništvom
• dr. sc. Nikola Čiča (Hrvatsko kulturno društvo Napredak): HKD Napredak –
120 godina u službi čovjeka
• Danijel Vidović (Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača): Kulturne institucije
Hrvata u BiH – stanje i perspektive
• dr. sc. Stipan Tadić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Pavo
Norac – Kevo (Ministarstvo hrvatskih branitelja): Uloga Hrvatske zajednice
Hercegovina u Stuttgartu u očuvanju hrvatskog identiteta kroz kulturu i jezik
• Vedran Vidović (UHAKUD u BiH): Očuvanje nematerijalne kulturne baštine
Hrvata u BiH kroz programe aktivnog rada s kulturno-umjetničkim društvima –
UHAKUD u BiH
• Žana Ćorić (Središnji državni ured za Hrvate izvan RH): Potpora Središnjeg
državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske programima i projektima iz
područja kulture s ciljem očuvanja identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
DVORANA 42
14.30 – 16.00 sati
MIGRACIJSKI PROCESI
2 Dvorane 1 – 3 nalaze se u zgradi Filozofskog fakulteta, a Dvorana 4 u zgradi Fakulteta
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti koja se nalazi pored nje.
Moderator: dr. sc. Dražen Živić
• Ljiljana Benčik (Hrvatske pravice): Istarski egzodus
• dr. sc. Tado Jurić (Hrvatsko katoličko sveučilište): Big Data u istraživanju
hrvatskih migracija
• dr. sc. María Florencia Luchetti, dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za
migracije i narodnosti): Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike
prema izgradnji transdisciplinarnog i transnacionalnog polja proučavanja
• dr. sc. Jelena Nadinić (Asociacišon Croata Jadran, Argentina): Prvi popis
Hrvata i njihovih potomaka iz Argentine
• dr. sc. Monika Komušanac (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu):
Procjena vanjskoga migracijskoga potencijala Hrvatske uslijed dugotrajnih
depopulacijskih procesa
16.00 – 16.30 sati
Stanka za osvježenje
Predvorje dvorane Sokrat
16.30 – 18.00 sati
PARALELNI PROGRAM
DVORANA SOKRAT
16.30 – 18.00 sati

IDENTITETI I SUVREMENE POLITIKE
Moderatorica: dr.sc. Josipa Mijoč
• dr. sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc.
Josip Ježovita (Hrvatsko katoličko sveučilište), dr. sc. Mateja Plenković
(Hrvatsko katoličko sveučilište): Biti Hrvat u globaliziranom svijetu – poimanje
hrvatskog identiteta među hrvatskim iseljenicima u Europi, Sjevernoj i Južnoj
Americi te Australiji
• Rozalija Bregović Pračić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu, Centar za poslovnu etiku): Od Meljana do Melbournea – od migracija
do iseljavanja
• Alex Tudor (Cámara chileno croata de Comercio y Turismo, Chile):
CROCHAMOVA putanja; od osnutka i posjeta predsjednika Tuđmana do danas
(online)
• Daniel Nadinić (Dalban S.A., Cámara Argentino Croata de Industria y
Comercio): Argentinsko-hrvatske komore
• dr. sc. Hrvoje Mandić (Sveučilište u Zagrebu), Miljana Glamuzina (Hrvatski
narodni sabor BiH): Potomci Hrvata iz BiH u iseljeništvu
STUDIO SUM TV
16.30 – 18.00 sati
POVEZIVANJE DIJASPORE I DOMOVINE KROZ SPORT
Panel-rasprava
Moderator: Miljenko Karačić
• Joe Šimunić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac
• Niko Kranjčar, bivši hrvatski nogometni reprezentativac
• predstavnik HNS-a
• Stipe Hrkać, povratnik iz Kanade

DVORANA 2
16.30 – 18.00 sati
ČUVANJE I IZGRADNJA VEZA IZMEĐU HRVATA KOJI ŽIVE IZVAN RH I
DOMOVINE
Moderatorice: Tanja Trošelj Miočević i dr. sc. Vlatka Lemić
• Katica Špiranac (Slovenija), Nada Strasser (Švicarska): Čuvanje hrvatskog
nacionalnog identiteta. Zajednice u dijaspori
• Zlata Vasiljević (NIU Hrvatska riječ, Subotica, Srbija): 20 godina od priznanja
nacionalnom manjinom u Republici Srbiji i 20 godina od osnutka NIU Hrvatska
riječ
• dr. sc. Vanda Babić Galić (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH):
Temeljne odrednice identiteta Hrvata Boke (Što moramo znati o hrvatskoj kulturi
Boke)
• María Cecilia Fernández Šarić (Asociacion Croata Jadran, Argentina): 75
godina povijesti Hrvatske udruge Jadran iz Buenos Airesa
• Damir Milić (Za domovinu Hrvatsku, Vukovar): Novi prijedlozi i projekti
povezivanja Hrvata iz BIH i Hrvatske s iseljeništvom u izgradnji prosperitetnog
svehrvatskog zajedništva i mogućnosti povratka Hrvata u domovine porijekla
• Ivan Soldo (ZA-JEDNO): O projektu ZA-JEDNO

DVORANA 3
16.30 – 18.00 sati
Panel-rasprava
DJECA POVRATNIKA U OBRAZOVNOMU SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE
Moderatorica: dr. sc. Zrinka Jelaska
• dr. sc. Dunja Pavličević-Franić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• dr. sc. Lidija Cvikić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• dr. sc. Marija Bošnjak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
• dr. sc. Irina Budimir (Sveučilište u Mostaru)
*****
Hotel Mepas, Dvorana Queen
21.00 sat
SVEČANA VEČERA
Glazbeni program: Lucija Zovko
SUBOTA, 2. srpnja 2022.
Filozofski fakultet u Mostaru
Matice hrvatske bb, Mostar
9.00 – 10.30 sati
PARALELNI PROGRAM
DVORANA SOKRAT
9.00 – 10.30 sati
RATOVI I RATNI TRAGOVI
Moderator: dr. sc. Hrvoje Mandić
• dr. sc. Ante Nazor (Hrvatski memorijalni centar Domovinskog rata): Politika
Republike Hrvatske i predsjednika Franje Tuđmana prema Bosni i Hercegovini
početkom 1990-ih
• dr. sc. Saša Mrduljaš (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar
Split): Ključni cilj: opstojnost Hrvata u Bosni i Hercegovini
• Anita Martinac (Središte HSK za istraživanje posljedica totalitarizama u BiH):
Stradanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini tijekom Drugog svjetskog rata
i u poraću
• dr. sc. Dražen Barbarić (Sveučilište u Mostaru / Institut za društvena
istraživanja): Politika dostojanstva – strukturno i kulturno nasilje kao faktor
depopulacije Hrvata u Bosni i Hercegovini
• dr. sc. Velimir Veselinović (Sveučilište u Zagrebu): Hrvatska stranka prava u
Bosni i Hercegovini (1990. – 1999.)

DVORANA 2
9.00 – 10.30 sati
KULTURA SJEĆANJA – IDENTITETSKI I EKONOMSKI ASPEKTI
Moderatorica: dr. sc. Sanja Seljan
• dr. sc. Josipa Mijoč, Tihomil Matković, Ivana Jobst (Ekonomski
fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku): Kružna kreativnost i očuvanje
autentičnosti
• dr. sc. Jasna Horvat, dr. sc. Josipa Mijoč, Ivana Plaščak (Ekonomski
fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku): Uloga kulturne jezgre u
projektnim povezivanjima
• Petar Elez (Državni arhiv u Vukovaru): Doprinos Državnog arhiva u Vukovaru
istraživanju zavičajne prošlosti i promidžbi hrvatske kulturne baštine u Srijemu
• Tanja Trošelj Miočević (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Mirila –
Jedinstven kulturni fenomen
• Andrej Steven Horvat (Udruga Hrvatski korijeni): Predstavljanje aktivnosti i
projekata udruge Hrvatski korijeni
• Vinko Hrkać (Udruga Hrvatski korijeni): Postojanje groba kao dokaz postojanja
života

DVORANA 3
9.00 – 10.30 sati
UTJECAJ ISELJENIKA NA HRVATSKO DRUŠTVO I JAVNE POLITIKE
Panel-rasprava
Moderator: Don Markušić
• Don Markušić (povratnik iz Australije)
• Marion Dužić (povratnik iz SAD-a)
• Katarina Matošević (Australija)
• Luke Jurčević (Australija)
• Karlo Starčević (povratnik iz Njemačke)
• Ivan Paulić (Njemačka)
SUM TV – STUDIO
9.00 – 10.30 sati

KOMUNIKACIJSKI MODELI HRVATSKE INOZEMNE PASTVE
Moderator: dr. sc. Siniša Kovačić
• dr. sc. Jerko Valković (Hrvatsko katoličko sveučilište): Radio Vatikan – medij
od posebnog značenja za Hrvate u inozemstvu
• dr. sc. fra Iko Skoko (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru): Mediji i
Hrvatska kustodija sv. Obitelji za SAD i Kanadu
• dr. sc. Adolf Polegubić (Živa zajednica): Hrvatski crkveni mediji u njemačkom
govornom području
• Ksenija Abramović (Laudato TV): Važnost hrvatskih medija danas u
okupljanju hrvatskog naroda
• Slavica Karačić (RTV Herceg-Bosna): Sinergija kao komunikacijska
paradigma hrvatskog medijskog bića – iskustvo Bosne i Hercegovine
Predvorje dvorane Sokrat
10.30 – 11.00 sati
Stanka za osvježenje
11.00 – 12.30 sati
PARALELNI PROGRAM
DVORANA SOKRAT
11.00 – 12.30 sati
POVIJESNI OSVRTI – AKCIJA BUGOJNO
Moderator: dr. sc. Marin Sopta
• Bože Vukušić (Udruga Hrvatski križni put): Akcija Fenix ’72 – priprema, tijek i
završetak
• dr. sc. Ivica Lučić (Hrvatski institut za povijest): Sigurnosno-obavještajni
aspekti Akcije Fenix ’72
• Igor Omerza (Slovenija): Akcija Fenix ’72 prema arhivu Slovenske službe
državne varnosti
POVIJESNI OSVRTI – UDBA
Moderator: Bože Vukušić
• dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), Vinko Živić:
Djelovanje bosansko-hercegovačke Udbe: kvantitativna analiza dosjea
suradničke mreže
• dr. sc. Miroslav Akmadža (Hrvatski institut za povijest): Jugoslavenske
komunističke vlasti o djelovanju komesarijata Svete Obitelji u SAD-u
• dr. sc. Wollfy Krašić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu):
Represija jugoslavenskog komunističkog režima nad Hrvatima Bosne i
Hercegovine u Švedskoj – primjer Ivana Dragičevića (online)

DVORANA 2
11.00 – 12.30 sati
SVEUČILIŠNA NASTAVA, STUDENTI I HRVATSKA DIJASPORA
Moderatorice: dr. sc. Zdenka Weber i dr. sc. Sanja Vulić
• dr. sc. Sanja Vulić, Lidija Bogović (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u
Zagrebu): Potrebe nastavnika hrvatskog jezika u hrvatskim autohtonim
zajednicama u dijaspori
• dr. sc. Natalia Stagl-Škaro (Sveučilište u Dubrovniku): Što će nam stranac
predavati u Dubrovniku? Hrvatski obrazovni sustav iz druge perspektive…
• dr. sc. Gordana Laco (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu): Poticanje
zanimanja studenata za hrvatsku iseljeničku književnost
• Borna Mažar (Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, doktorand): Identitet i
migracijske perspektive Hrvata iz BiH u Zagrebu: Istraživanje stavova
studentske populacije
• dr. sc. Sanja Seljan (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Ivan
Šimek (Kearney – Global Management Consulting, Chicago), dr. sc. Marko
Odak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru), dr. sc. Ivan Dunđer (Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Izazovi i mogućnosti online komunikacije u
višejezičnom okruženju

DVORANA 3
11.00 – 12.30 sati
POVIJESNI OSVRTI – OSOBNE PRIČE
Moderatorica: Rozalija Bregović Pračić
• dr. sc. Marijana Borić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti): Mate Ujević
• dr. sc. Šimun Musa (HAZU BiH): Nikola Martić, pjesnik i ustrajni branitelj
hrvatskoga jezika
• dr. sc. Jure Krišto (Zagreb): Korespondencija fra Dominika Mandića i fra
Davida Zrne o politici
• dr. sc. Zdenka Weber (hrvatska muzikologinja i diplomatkinja): Skladateljska
sudbina između Hrvatske i Bosne i Hercegovine: Josip Magdić (1937. – 2020.)
• Anja Vlašić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, doktorand):
Hrvatski misionar u dijaspori: otac Ante Gabrić u povijesnim izvorima
SUM TV – STUDIO
11.00 – 12.30 sati
Panel-rasprava
ULOGA MEDIJA U POVEZIVANJU DOMOVINE I ISELJENIŠTVA
Moderatorica: Ivana Rora
• Stipe Puđa (Večernji list, Frankfurt)
• Jozo Pavković (Večernji list, Mostar)
• Ruža Studer Babić (portal Moja domovina)
• Anto Pranjkić (Hrvatska radiotelevizija, SO Program za Hrvate izvan RH)
• Vlado Glavaš (bivši urednik i voditelj hrvatskog radio sata Slobodna Hrvatska
iz Chicaga)
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
DVORANA 43
11.00 – 12.30 sati
HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA U PRIVATNIM ZBIRKAMA
Moderatorica: dr. sc. Vlatka Lemić
• dr. sc. Mislav Rubić (Inicijativa za očuvanje hrvatske zrakoplovne baštine):
Udruge u Republici Hrvatskoj koje okupljaju vlasnike privatnih zbirki u domovini
i iseljeništvu
• dr. sc. Tamara Štefanac, dr. sc. Vlatka Lemić (ICARUS Hrvatska): Arhivi u
kontekstu iseljeništva – međunarodni projekt „Arhivi i tragovi migracija“
• dr. sc. Irena Miholić (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb): Referentni
centar za nematerijalnu kulturu – njegovanje, umrežavanje i diseminacija
3 Dvorane 1 – 3 nalaze se u zgradi Filozofskog fakulteta, a Dvorana 4 u zgradi Fakulteta
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti koja se nalazi pored nje.
• Zoran Delibašić: Kulturno blago Jadranskoga mora – problemi očuvanja,
dostupnosti i prezentacije artefakata koje čuvaju morske dubine (online)
• Željko Pračić (Inicijativa za očuvanje hrvatske zrakoplovne baštine): Očuvanje
hrvatske zrakoplovne baštine s osvrtom na privatne zbirke
Predvorje dvorane Sokrat
12.30 – 13.30 sati
Stanka za ručak
13.30 – 15.00 sati
PARALELNI PROGRAM
DVORANA SOKRAT
13.30 – 15.00 sati
DEMOGRAFSKI IZAZOVI
Moderatorica: dr. sc. Stjepan Šterc
• dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Demografske
perspektive revitalizacije stanovništva Republike Hrvatske
• dr. sc. Mislav Rubić (Središnji državni ured za demografiju i mlade RH):
Demografski procesi u Republici Hrvatskoj
• Domagoj Šutalo (Središnji državni ured za demografiju i mlade RH): Studenti
Sveučilišta u Mostaru u migracijskim kretanjima
• Ana Marija Jasak (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu):
Demografski opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini – stvarnost ili utopija?
• dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar):
Demografske značajke Hrvata Bosne i Hercegovine

DVORANA 2
13.30 – 15.00 sati
JEZIK – IDENTITET – KOMUNIKACIJA
Moderatorice: dr. sc. Zdenka Weber i dr. sc. Sanja Vulić
• Tuga Tarle (Hrvatski svjetski kongres, SAD): Hrvatski kulturni identitet – temelj
nacionalne svijesti hrvatskih zajednica u dijaspori
• dr. sc. Marija Musa (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru): Hrvatski jezik u
BiH između zakonske odredbe i stvarne uporabe
• dr. sc. Krešimir Bušić, dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i
narodnosti): Mogućnosti unapređenja primarnog obrazovanja Hrvata izvan
Republike Hrvatske na primjeru hrvatskih zajednica u Vojvodini i BiH
• Nada Pomper (Njemačka): Hrvatska književnost na svjetskoj top listi
• dr. sc. Matijas Baković, dr. sc. Katica Jurčević (Institut za migracije i
narodnosti): Poznavanje povijesnih pisama učenika srednjih škola

DVORANA 3
13.30 – 15.00 sati
ISELJENICI – PROTAGONISTI VREMENA
Moderator: dr. sc. Elizabeta Mađarević
• dr. sc. Ivan Hrstić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Rasna diskriminacija
hrvatskih iseljenika u Australiji i Novom Zelandu tijekom prve polovice 20.
stoljeća (online)
• dr. sc. Marija Benić Penava (Sveučilište u Dubrovniku), Zlata ŽivakovićKerže (Osijek): Iseljavanje iz Slavonije i Dalmacije na prijelazu iz 19. u 20.
Stoljeće
• Stjepan Šulek (novinar, diplomat i politički djelatnik): Esej o prisutnosti
njemačkih, austrijskih i drugih novinara, publicista, povjesničara i političara u
slomu Jugoslavije
• Vlado Glavaš (povratnik iz Sjedinjenih Američkih Država, bivši politički
emigrant): Međuodbor hrvatskih društava
• dr. sc. Marin Sopta (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Hrvatski
islamski centar u Torontu, Kanada
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

DVORANA 44
13.30 – 15.00 sati
LAIČKE UDRUGE I ZAJEDNICE KAO MOST IZMEĐU HRVATA U DOMOVINI I
ISELJENIŠTVU
Moderator: dr. Ivić Pašalić
• Predstavljanje Zaklade Rhema te laičkih udruga i zajednica u RH
4 Dvorane 1 – 3 nalaze se u zgradi Filozofskog fakulteta, a Dvorana 4 u zgradi Fakulteta
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti koja se nalazi pored nje.
• Alan Hržica – Udruga Molitvena zajednica Srce Isusovo
• Molitveno-glazbeni program uz duhovni nagovor – Alan Hržica
15.00 – 15.30 sati
Stanka za osvježenje
DVORANA SOKRAT
15.30 – 17.30
IZVJEŠĆA S PANELA / REZOLUCIJA I RASPRAVA
*****
21.00 sat
VEČERA UZ TAMBURAŠKU GLAZBU
Vinski restoran Romanca
Konjusi bb, Mostar
NEDJELJA, 3. srpnja 2022.
Izlet u Međugorje
9.30 sati
Okupljanje i polazak autobusa ispred hotela MEPAS
13.00 sati
Ručak: Hotel Villa Regina, Međugorje
15.30 sati
Polazak autobusa za Zagreb ispred hotela Villa Regina


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.