Podjeli

Vladajući , odnosno vladajuća klasa , i premda se, kada im odgovara, često pozivaju na pravo Europske Unije, zapravo se opiru postupku usuglašavanja domaćeg zakonodavstva pa  zažmire na oba oka i toleriraju postupanja Javnih Bilježnika i FINA-e , ne bi li im na taj način osigurali priliv i preživljavanje na teret dužnika i ovršenika.                                                                                                                                                                    Znakovito je, da su predstavnici Odvjetničke komore, predstavnici Javnih Bilježnika, zatim predstavnici FINA-e na sastancima izjavili…da ne će moći ostvariti priliv, ako im se ukinu ili smanje troškovi ovrha… Zar su sve te službe osnovane da bi ( dobro) živjele na teret dužnika i ovršenika ???                         Eklatantan je primjer  …. potraživanje na ime parkirne karte od 8 kuna , pa slijedi kazna od 80 kuna i na to sve svi mogući troškovi koji mogu dostići preko 400 kuna….                                                                                                                                                       Vladajući, dakle Zakonodavac je također,nažalost, prenio svoje neotuđivo pravo i dužnost i  da donosi iznos zatezne kamate, na  ne-državne institucije HUB-a, tako da ovi potonji, unatoč sukobu interesa, koristeći monopolski položaj stvaraju sve veće i veće  dužnike ,i dugove , i to iznad mogućnosti stvaranja profita i dakako iznad iznosa prosječne profitne stope.                                                                 Stoga teško prolaze  ovršenici umirovljenici. No još teže preživljavaju ovršenici u obitelji sa djecom, budući da se dječji doplatak kreće od 199,99 kuna do nekih 300 kuna po djetetu mjesečno, što je sramotno malo, imajući u vidu da se Vladajući hvale da je navodno  prosječna plaća u Hrvatskoj 6700 kuna., a u Zagrebu i više.  Ministarstvo obitelji , ne poduzima nikakve domografske mjere obnove.                                                                                  Podsjećam, ovo sve je moguće zahvaljujući izbornom sustavu, kojim se omogućuje da se osvaja vlast sa samo 602.000 ili 16,7%  glasova biračkog tijela naspram 3,680.000 upisanih birača ( tadašnji izvori DIP-a), pa nam 76 zastupnika ,i.e. vladajući  koji ne predstavljaju većinu građana donose Zakone po svojoj mjeri i zamisli,i nerijetko protiv interesa većine građana RH.Ovakav nizak stupanj predstavničke  demokracije je nalik na antičku demokraciju Periklovog doba kada su žene i robovi bili obespravljeni, pa je skoro redovito za Perikla,kako kaže Grčki arheolog, glasalo nešto preko 8% stanovnika.                                                        Stoga  se BLOKIRANIMA  sugerira da se, gdjegod i kadgod je moguće, pozivaju na Ustavne odredbe čl.134.i 141.C Ustava RH, te Čl.5.Zakona o sudovima i time ustraju na primjeni EKLJP, Protokola 1, svih direktiva EU, kao i sudske prakse EU, na što se oslanjaju posljednje Presude  VSRH I nekih domaćih sudova.                                                                                                             .                  Pa , zar nismo zato glasali na referendumu, ratovali, mnogi stradali , poginuli  i t.d.????

Glasajmo za promjenu izbornog sustava….jer postojeći generira i regenerira,.. korupciju, autokraciju, poslušnike ( Sanader, FIMI-MEDIA, PLANINSKA, Mjenice AGROKORa..Kuščević, Žalac, Rimac ,Horvat, Bandić itd…)                                                                                                                                                        Opaska: Ako je prema prošlogodišnjem popisu stanovništva bilo 3,881.529 stanovnika u Hrvatskoj a istovremeno navodno cca 3,680.000 upisanih birača (posljednji izvori DIP-a), tada bi razliku od samo 201.529 trebali sačinjaviti djeca i maloljetnici, a što ne odgovara stvarnosti. Naime,pretpostavlja se da je u Hrvatskoj , valjda, cca 750.000 djece i maloljetnika, zajedno.

Sapienti satis                                                                                                                      BLOKIRANI  ….. svibanj 2022.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo