Podjeli

Hrvatsko društvo je u dugogodišnjoj tranziciji, mediji neprestano pišu o tome kao da se Republika Hrvatska oporavlja od teške bolesti pa joj je potreban dugotrajan oporavak. Je li takozvana tranzicija nabolje ili nagore ću pokušati analizirati kroz ovaj napis kako bih doprinio ozdravljenju društva, posebno kroz segment institucija sudstva.

Sudstvo, općenito,  je zasigurno jedan od dijelova vlasti koja izaziva nezadovoljstvo javnosti poglavito zbog odluka koje su sve samo ne pravedne ali u ovom slučaju i zakonite. Došli smo do crte kada se sve više ljudi pita tko su hrvatski suci i kako uvesti nadzor nad ovom, mnogi ih zovu kastom.

Ovaj je portal prvi u Hrvatskoj započeo seriju članaka o naprednoj mjernoj infrastrukturi koji provodi Hrvatska elektroprivreda, točnije od 2017. godine. Nakon nekoliko godina priprema HEP se sukladno europskim direktivama odlučio zamijeniti stara brojila naprednim a zovu ih još pametna brojila. Način izrade tehničke dokumentacije  koju je HEP prakticirao svih ovih godina, je sve samo ne nepristran, kako bi prema Zakonu o javnoj nabavi morao omogućiti slobodno kretanja robe i jednakog tretmana sudionika. Dokumentacija o nabavi je naime pisana za poznate dobavljače i tvrtke. Upozoravao sam na desetine puta kako se javna nabava u HEP-u vodi na netransparentan način te održao niz sastanaka s hrvatskim institucijama, koje su upoznate s elementarnom pljačkom javnog novca svih građana Hrvatske.

Vratimo se na meritum. Tema ovog članka je hrvatsko sudstvo odnosno Visoki upravni sud (VUS), koji je nakon žalbe  tvrtke Telur DKOM-u i negativnog rješenja istog, zaprimilo tužbu. Iznenađujuće je da je presuda VUS-a uslijedila prije očitovanja tužitelja – tvrtke Telur. Poslije više od godinu dana pravne bitke i pokušaja dokazivanja da je HEP-ov natječaj namješten, stotina stranica očitovanja, VUS se nije udostojao pričekati na odgovor Telur-ova branitelja. Napominjem da se radi o natječaju vrijednosti od preko 53 milijuna eura. U odvjetničkim krugovima kruži informacija da sud u vrlo visokom postotku donosi odbijenice jer je DKOM neprikosnoveni vladar javne scene u području nabave. Je li VUS upoznat da je DKOM već poništio vlastitu odluku iz studenog 2022. godine? Je li VUS razmišljao o činjenici da proteklih šest godina samo dvije kompanije prodaju brojila i da je ostalim svjetskim igračima praktički zabranjen ulaz u dvorište HEP-a. Da li je sud upoznat s cijenama brojila koje nabavlja HEP u usporedbi s onima koje se plaćaju u europskim zemljama ? Morali bi znati da se u Europskoj zajednici takav oblik pogodovanja ne tolerira i strogo kažnjava jer je transparentnost postupka nabave jedan od temelja funkcioniranja Europske Unije. Sve ovo vodi ka zaključku da se sud kao i DKOM bave suštinski pravnim izričajem i možebitnim pogreškama tenderske dokumentacije a ne osnovnim problemom a to je cijena naprednih brojila i trošenje javnog novca.

Ono što je nevjerojatno je činjenica da VUS, uostalom kao i DKOM, smatra da je opravdana činjenica kako postoji mogućnost da pojedini gospodarski subjekti posjeduju tipna odobrenja izdana od Državnog zavoda za mjeriteljstvo koja su još uvijek važeća, budući da se ona izdaju na rok od 10 godina. Ovo ne samo pokazuje da VUS ne poznaje Zakon (za koji se nije ni potrudio zainteresirati) već stavlja u rizik da bi brojila koja bi bila ugrađena u elektrodistribucijsku mrežu bila nelegalna te izazvala na tisuće tužbi potrošača (skoro 300.000 brojila). Naime, brojilo koje bi imalo tipno odobrenje bi moralo proći prvi pregled a to nije moguće jer brojila s takvim odobrenjem ne odgovaraju MID-u (Measurement Instruments Directive).

Prema pojašnjenju pravog eksperta za mjerne sustave brojilo potrošnje električne energije sa tipnim odobrenjem koje nije u skladu s tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ( preporučujem VUS-u da  pogleda NN 74/14, 111/18, 114/22) nije u skladu s Zakonom o mjeriteljstvu, što znači da bi njegova ugradnja bila protuzakonita. Ovo je samo posljedica izuzetno loše i nestručno napisane dokumentacije o nabavi kojoj je bio jedini cilj takozvano zaključavanje tendera za poznate igrače.

Ovo samo pokazuje kako se struka ne cijeni jer se sofisticirani predmeti  u koje spadaju napredni mjerni uređaji prepuštaju pravnim odlukama koje ne zadiru u bit problema a to se u praksi pretvara  u pogodovanje određenim ponuditeljima. Prema hrvatskom kaznenom zakonu je pogodovanje određenim ponuditeljima kazneno djelo jer prilagođava uvjet javne nabave određenim subjektima.

Ovom prilikom postavljam otvoreno pitanje zašto DKOM nije angažirao stručnog konzultanta, koji poznaje materiju tj. napredne mjerne uređaje, europsku praksu i naposljetku G3 PLC komunikaciju   koja je sukus rasprave koja se odvija već treću godinu na raznim razinama, od medija do nadležnih institucija. Pravnici nisu u stanju prepoznati kompleksnu problematiku te u svojim očitovanjima uglavnom vjeruju naručitelju (u ovom slučaju zasigurno) jer ne poznaju a nisu se ni potrudili sagledati pristranost kojom je napisan tender. Ponavljam, zar je šest godina dobivanja natječaja od jedne te iste tvrtke slučajnost ili ima elemente klasičnog kartela !?

Kako bih zorno opisao značaj i poštivanje praktičnog i teoretskog znanja i vještina u području elektrotehnike (engl. know how) , završiti ću s primjerom nepoštovanja stručnosti koja se može dogoditi svakome od nas. Odlazite na pregled doktoru s možebitnom indikacijom da ste teško bolesni. Prima vas liječnik koji se u životu nije previše trudio i ulagao u znanje pa vas pošalje kući s preporukom uzimanja aspirina.

Ovo gore je samo nešto maliciozni poučak da se površnost ne smije nagrađivati već sankcionirati, hrvatski građani žive u Europi i zaslužuju proizvode koji su cjenovno najniži naravno poštujući zahtijevane standarde kvalitete. Govorim u kontekstu nabave roba usluga koje umjesto nas nabavlja Hrvatska elektroprivreda, javnim novcem.

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika