Podjeli

Pored prethodno navedenih nabava u Prijenosnom području Split, tvrtka Brodometalurgija d.o.o., odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj za Prateće radove za polaganje podmorskog kabela 110 kV Dugi Rat – Postira. Vrijednost nabave iznosi 5.612.025,00 kuna. Iz naziva nabave, nije moguće naslutiti o kakvim se radovima radi. Sam naziv nabave, tendenciozno je napisan, da ne privuče pozornost potencijalnih ponuditelja. Uvidom u  Troškovnik, u pitanju su građevinski radovi (strojni iskop zemlje i betona i armirano betonski radovi na kopnu i u moru) i ronilački radovi. Tvrtka Brodometalurgija d.o.o. ne posjeduje niti jedan mogući resurs (ljudski i materijalni) da bi mogla izvesti bilo koju troškovničku stavku, ali zna tko može radove izvesti. Kao i u prethodnim nabavama oslanjajući se na sposobnost tvrtki koje imaju ljudske i materijalne resurse, dostavlja najpovoljniji ponudu. Zašto Prijenosno područje Split predmet nabave, Prateći radovi za polaganje podmorskog kabela 110 kV Dugi Rat – Postira nije podijelila u dvije grupe (građevinski i ronilački radovi), jer se ne radi o srodnim poslovima, i kad se zna da na tržištu postoji mali broj tvrtki koje udovoljavaju ljudskim i materijalnim resursima, odgovor se zna, i Brodometalurgija d.o.o. mora nešto zaraditi.

Tvrtku Brodometalurgija d.o.o., kao ugovornog podizvoditelja angažira tvrtka Končar – Montažni inženjering d.d. za izvođenje radova na Polaganju podmorskog kabela  110 kV Dugi Rat – Postira. Vrijednost nabave iznosi cca 92.000.000,00 kuna. Na dan pisanja ovog teksta nemamo točne informacije za koji dio premeta nabave je angažirana tvrtka Brodometalurgija d.o.o., ali pretpostavljamo da su u pitanju ronilački radovi na kabelskoj trasi. Na način na koji je Končar Montažni inžinjering d.d. angažirao tvrtku Brodometalurgija d.o.o. na isti način mogao je direktno angažirati i tvrtku koja je izvela ronilačke radove u moru bez posrednika. Zašto Končar Montažni inženjering d.d. nije angažirao kao podizvoditelja tvrtku koja je izvela ronilačke radove odgovor se zna, i Brodometalurgija d.o.o. mora nešto zaraditi.

 Analizirajući obje nabave opravdano se nameće pitanje, zašto je investitor HOPS d.o.o., polaganje podmorskog kabela podijelio u dvije nabave, s obzirom da su se radovi izvodili u kontinuitetu za kabelski vod Dugi Rat – Postira. Da li je cijepanje nabave u skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi ili nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odgovor se zna, i Brodometaurgija d.o.o. mora nešto zaraditi.

Analizirajući sve nabave za izvođenje radova opravdano se postavlja pitanje, čime je tvrtka Brodometalurgija d.o.o. zaslužila blagodati koje je moguće pronaći samo u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split ?

Drugo pitanje glasi: čime su tvrtke Baso d.o.o. i EP inženjering zaslužile blagodati da godinama, svaki dan izvode radove dijelom kao ugovorni izvođači, dijelom kao neugovorni izvođači i dijelom da tvrtka Brodometalurgija koristi resurse tvrtke Baso d.o.o., u objektima Prijenosnog područjaSplit, odgovor se zna, i Brodometalurgija d.o.o mora nešto zaraditi.

Predsjednik uprave tvrtke Brodometalurgija d.o.o. iz Splita je Denis Čović, uspješni poduzetnik, za hrvatske uvjete bogat čovjek,  jedan od trojice vlasnika tvrtke i Predsjednik Uprave. Denis Čović, suvlasnik je i tvrtke Magus it solutions d.o.o. iz Splita, vlasnik ugostiteljskog obrta Marko Polo, Dračevica-Tučepi, vlasnik vile Vinka, Dračevice- Tučepi i vlasnik tvrtke EP Inženjering d.o.o., iz Splita koja je mnogim radnicima Prijenosnog područja Split, trn u oku.

Denis Čović, preuzeo je tvrtku EP Inženjering d.o.o od bivšeg vlasnika, Bore Štambaka iz Zagreba dana. 31.05.2019. Boro Štambak, stric je Bruna Štambaka, pomoćnika direktora Sektora za izgradnju HOPS d.o.o. Od dana kada je postao „de jure“ vlasnik, jedne od najuspješnijih mikro tvrtki u Hrvatskoj, slučajno ili ne, znatno se povećala poslovna suradnja između Brodometalurgije d.o.o. i HOPS d.o.o., a posebno sa Prijenosnim područjem Split. Od dana osnivanja tvrtke Brodometalurgija d.o.o., do dana kada Denis Čović postaje vlasnik tvrtke EP Inženjering d.o.o., tvrtka Brodometalurgija d.o.o ostvarila je prihod prodajom robe od 200.000.000,00 kuna Od dana kada je Denis Čović postao vlasnik tvrtke EP Inženjering d.o.o., do danas, tvrtka Brodometalurgija d.o.o., ostvarila je prihod prodajom robe HOPS-u (najvećim dijelom prijenosnom području Split) u iznosu od cca 150.000.000,00 kuna, i od izvođenja, u iznosu od cca 30.600.000,00 kuna.

Što je tajna ovakvog poslovnog uspjeha teško je sa sigurnosti tvrditi, ali se može osnovano sumnjati da su „de facto“ vlasnic/vlasnici tvrtke EP Inženjering d.o.o., (sa ili bez ortačkog ugovora, pismenim ili usmenim putem), radnik/radnici iz HOPS d.o.o. Kako drukčije objasniti činjenicu da se dugi niz godina ne provode odredbe internih akata iz područja javne nabave i internih propisa iz područja zaštite na radu donesenih u skladu sa zakonom, da se donose protuzakoniti interni akti putem kojih se protuzakonito pogoduje brojnim tvrtkama za izvođenje radova u objektima HOPS d.o.o., među kojima je i tvrtka EP Inženjering d.o.o.

Nastavlja se,

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika