Podjeli

Prema prijedlogu ex ministra Ćorića (tć), 2. lipnja 2021. razrješena je Sonja Tomasic Škevin dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, zbog isteka mandata (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_63_1207.html ).

Ako krenemo od odredbi zakona o regulaciji energetske djelatnosti (“NN 68/18), članak 23. definira da (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće Agencije koje ima pet članova od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik a (2) Predsjednik Upravnog vijeća rukovodi radom Upravnog vijeća. U istom članku Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina, s mogućnošću još jednog izbora. Prikupljanje kandidatura za predsjednika i članove Upravnog vijeća provodi Ministarstvo.

U članku 24., nedvosmisleno stoji da je Vlada Republike Hrvatske dužna je najmanje 30 dana prije isteka mandata člana Upravnog vijeća, predložiti Hrvatskom saboru razrješenje s dužnosti člana Upravnog vijeća kojem ističe mandat i dostaviti obrazloženu listu kandidata, prethodno dostavljenu od strane Ministarstva, za izbor novoga člana Upravnog vijeća.

A kako to radi tj provodi Zakon, predsjednik Sabora Gordan Jandroković najbolje se vidi iz gore naveden odluke:

 “…..Hrvatski sabor na sjednici 2. lipnja 2021….. razrješuje se mr. sc. SONJA TOMAŠIĆ ŠKEVIN dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, s danom 15. studenoga 2020….“.. U potpisu , HRVATSKI SABOR, Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

Misli li Gordan Jandroković i dalje nezakonito upravljati Saborom RH kao i u ovom slučaju?

Zašto Gordan Jandroković, kao predsjednik Sabora, nije postupio prema članku 23. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti koji definira da (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće Agencije koje ima pet članova a ne 3 (tri) kako je sada?

Za koga Gordan Jandroković čuva mjesta u Upravnom Vijeću HERA-e?

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika