Podjeli

Ratni ministar zdravstva prof. dr.sc. Andrija Hebrang ne posustaje u svojoj borbi za prava hrvatskih branitelja i stradalnika, a poglavito i dalje vodi skrb o onima koji trebaju ili će trebati zdravstvenu zaštitu. Nu, što se sve događa s hrvatskim braniteljima kad je u pitanju njihovo zdravstveno stanje stavio je papir, kako se kaže, i uputio na 40 raznih adresa, ili bolje rečeno svima onima kojih se to tiče. Međutim, odgovor je dobio samo od jednog državnog službenika! A uz ostalo upozorava i na veliku smrtnost hrvatskih branitelja u životnoj dobi koja je ispod očekivanog trajanja života u Republici Hrvatskoj.

Kad se pročita pismo dr. Hebranga, može se zaključiti da je već „pet iza dvanaest“, ali to malo nekoga prema svemu sudeći  zanima. A branitelji umiru kao nikada prije…

Pa, što je to u tom dopisu da ga gotovo nitko ne će ili nema vremena sagledati?

A čovjek koji je cijelu  ratnu agresiju  proveo na čelu zdravstvene službe kao ministar zdravstva, član Kriznog stožera RH i predsjednik Glavnog sanitetskog stožera i te kako ima pravo i obvezu ukazati na dobre i loše strane zdravstvenog sustava, osobito kad su u pitanju ljudi koji su bili prvi kad je trebalo.

Tako uz ostalo prof. dr. sc. Andrija Hebrang je napisao, ili bolje rečeno upozorio:

…“Naša briga za branitelje pokrivala je cijelo ratno područje od prve pomoći na prvoj crti bojišnice i transporta  do konačnog zbrinjavanja ranjenika. Žalosno je da je  ministar branitelja u novom Zakonu o hrvatskim braniteljima kao i u novim Izmjenama sve te dragovoljce svrstao u kategoriju „sudionika DR“, govorim o onima koji bili su prvi i pravi dragovoljci na prvim crtama naoružani osobnim naoružanjem. Neki od njih još nisu ostvarili status hrvatskog branitelja, a sada ih odbijaju s napomenom da u Zakonu nema uporišta! Status se može dodijeliti samo poginuli medicinarima i invalidima DR-a, ali ne i ostalim dragovoljcima. Razlog je izbaciovanje saniteta iz statusa dragvoljca i uvažavanje smo onih koji su mobilizirani preko HV i MUP-a. Ostali, mobilizirani preko Glavnog sanitetskog stožera po odlukama Vrhovnika kao i ministra obrane Gojka Šuška su izbačeni iz novog Zakona! Sve samo zato, što informacije u Ministarstvo dolaze od onih koji još nisu ni mislili na javljanje u obranu dok su medicinari bili na prvim crtama puno prije osnivanja HV. Sada su u branitelje uvršteni i pripadnici Narodne zaštite, od kojih većina, za razliku od medicinara, nije ni primirisala bojišnicu! No to je druga tema koju ćemo mi nastaviti izboriti svim sredstvima. No ne možemo se pomiriti s činjenicom da smo imali bolju zdravstveu zaštitu branitelja u ratu nego sada! Ukupna smrtnost naših branitelja (od 30 520 teško ranjenih i 30 000 lakših) bila je 1,49%, ukupno jke umrlo 907 ranjenika, što smo publicirali u stručnim radovima u zemlji i inozemstvu, a sada ih umire 13,4 svaki dan ili 4 888 samo u 2019. godini!  Razlog tome je nestručno i neorganizirano vođenje preventvnih pregleda! Bio sam na poziv ministra Medveda član radne skupine za izradu plana preventivnih pregleda prije donošenja prvog Zakona ove Vlade, a naš prijedlog je usvojen na međuresornom sastanku, a naknadno temeljito okljaštren od strane nestručnog osoblja! Zato ću  iznijeti osnovne nedostatke sadašnjeg sustava a podatke citiram prema Izvješću HZZJZ o pobolu i smrtnosti te o preventivnim pregledima branitelja za 2019. godinu. Gotovo identični podaci su objavljivani za prethodne godine, od 1916. kada su preventivni pregledi započeli, ali nesturučni tim koji ih organizira i provodi nije ništa poduzeo. Iznosim analizu na temelju navedenih podataka:

 

 1. UKUPAN BROJ BRAITELJA KOJI SU UMRLI 2019.G. JE 4 888 I TAJ SE BROJ GODINAMA BITNO NE MIJENJA.To je znak DA SE NEŠTO HITNO MORA MIJENJATI U SISTEMATSKI PREGLEDIMA!!!

 

 1. Preventivni pregledi se provode u BOLNICAMA, koje za to nisu organizirane niti osposobljene, a takav je način preventivnih pregleda i PROTUZAKONIT! Naime, čl. 30. Zakona o zdravstvenoj zaštiti određuje da se u PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI provode preventivni pregledi, a posebno se navode i hrvatski brtanitelji! Dakle, nikako se ti pregledi ne mogu obavljati u bolnicama, u njih liječnik primarne zaštite upućuje branitelje na specijalističke preglede i dijagnostiku! Dakle, oni koji su pekrojili početni prijedlog ne poznaju ni temeljni zakon hrvatskog zdravstva ali to ih ne opravdana za nezakonuto postupanje! Treba naglasiti da su liječnici primarne zdravstvene zaštite educirani za provođenje preventivnih pregleda, a liječnici u bolnicama za specijalističke preglede i dijagnostiku. Liječnici primarne zaštite imaju uvid u cjelokupni socijalno-zdravstveni status svog opsiguranika, što nije slučaj s liječncima u bolnicama. Analizu takvih protuzakonitih preventivnih pregleda dajemo također na temelju Izvješća HZZJZ za 2019. godinu, a rezultati su vrlo slični i za prethodne tri godine od kada se takvi pregledi obavljaju.

 

 1. Broj prventivnih pregleda je smiješno malen, od kraja 2016. do kraja 2019. godine bilo je ukupno 56 363 pregleda ili 17 877 godišnje! Tim tempom svih oko 400 000 branitelja biti će pregledano za više od 20 godina!!! Naravno da do tada više neće biti živi!

 

 1. Primjerice, u tri godine obavljanja sistematskih pregleda je postavljena sumnja za postojanje malignog tumora u 933 branitelja. Zamislimo koliko bi takvih sumnji bilo postavljeno da se godišnje pregledava barem 200 000 branitelja (kako bi svi došli na red u dvije i pol godine!) te da se u preglede uvede određivanje tumorskih markera za tumore abdomena i prostate, a kamo li i niskodozni CT za karcinom pluća kod branitelja pušača! Spašavali bi godišnje nekoliko tisuća života onih koji su se žrtvovali za stvaranje naše Hrvatske!

 

Rješenje: U primarnoj zaštiti treba obvezati liječnike da pregledaju sve branitelje na svom području u godinu dana te ih prema nalazu upućuju na pojedine specijalističke preglede. Pregledi se moraju odvijati izvan radnog vremena kako ne bi isšli na štetu redovitih osiguranika, te naravno odgovarajuće plaćeni.

 

 1. Sadržaj sistematskih pregleda. Poznato je da sadržaj sistematskih pregleda direktno utječe na peživljavanje, a ovaj sadržaj pregleda za branirtelje je izrazito insuficijentan. Iako je najčešći uzrok smrti maligni tumor ili kardiovaskularne bolesti, NIKADA NI JEDNOM BRANITELJU NISU ODREĐENI TUMORSKI MARKERI NI NISKODOZNI CT!!! Kakva je to prevencija malignih bolesti? U pregledima nema ergometrije koja je često potrebna na temelju kliničkog pregleda. Zbog ovakvih insuficijentnih sadržaja pregleda broj umrlih branitelja se nakon uvođenja sistematskih pregleda nije smanjio!

 

Kao primjer navesti ću preventivne preglede za otkrivanje karcinoma pluća. U godini 2020. umrlo je od te bolesti 613 muških branitelja i 13 žena, ukupno 626 umrlih. Danas postoji efikasna metoda za rano otkrivanje karcinoma bronha u fazi kada je izlječiv, a još ne daje simptome i ne može se otkriti na rtg snimci pluća. To je niskodozni CT, metoda koja je u RH ustaljena. Najnovije studije u USA pokazuju da je nakon uvođenja niskodozne CT pretrage pluća SMRTNOST SMANJENA ZA 25%! To znači, da bi mi mogli spasiti od smrti GODIŠNJE 200 BRANITELJA samo od ove bolesti !!! Sada su oni na žalost žrtve manjkavih i nestručno organiziranih prventivnih opregleda.

Ovdje nema prostora za analizu ostalih tumora kao uzroka smrti branitelja, ali slična je sudbina i onih kojima nisu određeni tumorski markeri, a nisu u sistematskim pregledima određeni ni jednom branitelju!

 

 1. Kvaliteta izvedenih preventvnih pregleda je izrazito slaba, što proizlati i Izvješća HZZJZ kako slijedi:

 

 • Podaci o pulsu nisu navedeni kod pregleda 35 443 branitelja! To se ne bi moglo dogoditi da preventivne preglede obavlja primarna zdravstvena zaštita čiji liječnici su educrani za preventivne preglede! Ne moram napominjati da se bez podataka o pulsu ne mogu rano otkriti brojni poremećaji srčamog ritma, tim više što kod 1 932 branitelja nije izveden ni EKG pregled!
 • Sistolički tlak nije izmjeren kod 34 412 branitelja a dijastolički tlak nije nije izmjeren kod 34 472 branitelja! Ovome ne treba komentar kada podsjetimo da je smrtnost od klardiovaskularnih bolesti vodeća a broj branitelja koji boluju od visokog tlaka uopće nije utvrđen!
 • RTG srca i pluća nije napravljen kod 2 418 branitelja! Budući da nije određen liječnik koji ih vodi nakon pregleda, ovo je direktna posljedica nereda. Da preglede vodi izabrani liječnik primarne zaštite ovakav propust bi se primijetio i ispravio.
 • UZV abdomena koji otkriva brojne bolesti, od tumora do bolesti velikih krvnih žila, nije naveden u nalazima 2 030 branitelja, što je veliki propust koji može stajati života brojne branitelje!
 • UZV prostate nije napravljen kod 13 287 branitelja. Kada iz podataka vidimo da je UZV prostate pokazao patološki nalaz kod 20,2 % onih kojima je ova pretraga naopravljena, lako je izračunati da bi se patološki nalaz prostate našao kod još 2 654 branitelja da je pretraga svima napravljena! Ovako, prepušteni su sudbini bez da su isjkorišrtene mogućnosti ranog otkrivanja karcinoma prostate!
 • UZV dojke nije napravljen kod 834 braniteljice! Vidimo da je postotak patoloških nalaza nađen kod 17 % braniteljica kod kojih je pretraga učinjena,.što znači da je nemarom previđeno oko 140 patoloških nalaza.
 • Ginekološki nalaz je učinjen kdo 1 450 braniteljica, a nije učinjen kod 1 221 braniteljice. Moguće posljedice ovog nemara jasne su i laiku!
 • Podatak o tjelesnoj težini ne postoji kod 6 810 branitelja.
 • Podatak o pušenju nije naveden kod 1 914 branitelja a o konzumiranju alkohola kod 2 626 branitelja. Sve su to značajni rizici opasnih bolesti.
 • Laboratorijske pretrage su izrazito nemarno provedene: Kod 12 795 branitelja nema podatka o encimima, kod 8 176 nema podataka o jetrenim probama, kod 7 457 nema podataka o komplenoj krvnoj slici! Svaki komentar je suvišan!

Zaključno, preporuke za daljnje specijalističke preglede dobilo je 27 722 branitelja a preporuke za daljnje specijalističke dijagnostičke metode dobilo je 25 000 branitelja! Podsjećam da su pregledi rađeni u bolnicama, dakle u ustanovama koje moaraju PROVESTI a ne PREPORUČITI daljnje specijalističke i dijagnostičke preglede !!! Kome su slali te pacijente? U druge bolnice ili u susjedne ambulante svoje bolnice?

ZAKLJUČAK: Dosadašnji tzv. sistematski pregledi branitelja, prema rezultatima koje objavljuje HZZJZ, su protuzakonito organizirani, nekompletni, nemarno izvedeni i logično je da nisu doveli do smanjenja broja umrlih branitelja.

PREPORUKA: HITNO U MINISTARTSVU BRANITELJA IMENOVATI STRUČNU SKUPINU VANJSKIH (FAKULTETSKIH !) STRUČNJAKA SA ZADATKOM DA IZRADE PREPORUKE ZA SISTEMATSKE PREGLEDE HRVATSKIH BRANITELJA KOJI BI DOVELI DO SMANJENJA NJIHOVE SMRTNOSTI! Toliko zavrijeđuju branitelji koji su svoje zdravlje ugradili u temelje neovisne hrvatske države!

ONIMA KOJI KAŽU DA BI PRAVI SISTEMATSKI PREGLEDI BRANTELJA BILI PRESKUPI ODGOVARAM: BRANITELJI NISU PITALI ZA CIJENU SVOJEGA ZDRAVLJA KADA SU SVOJE ŽIVOTE STAVILI NA RASPOLAGANJE DOMOVINI ! TO JE NAJBOLJE POZNATO ONIMA KOJI SU BILI UZ NJIH NA PRVIM CRTAMA BOJIŠNICE U NAMETNUTOJ NAM SRPSKO-CRNOGORAKOJ AGRESIJI! Sadašnji nemar uzrokuju oni koji su bili daleko od bojišnice, ili pak oni koji zbog egoistične računice stavljaju svoj interes iznad braniteljskog! Za kraj citirati ću našeg generala Janka Bobetka: „Hrvatska država polaže ispit na tome koliko će se brinuti o svojim braniteljima!“. Pali smo na ispitu! Možemo li položiti popravni ispit?“ – pita se na kraju prof. dr.sc. Andrija Hebrang, ratni ministar zdravstva te moli da se njegovi navodi i stručno provjere.

Mladen Pavković,

predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata91. (UHBDR91.)


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji