Podjeli

Dana 5. svibnja 2021. godine dostavljamo popis članova Domovinskog pokreta
Istarske županije koji ovim putem izražavaju želju za izlaskom iz stranke, te za brisanjem
iz evidencije članstva stranke Domovinski pokret.
U nastavku navodimo neke od razloga izlaska iz stranke Domovinski pokret:
• loša i nedjelotvorna komunikacija sa središnjicom i rukovodstvom stranke
• nedemokratski način rada stranke
• nepoštivanje odredbi Statuta stranke
• neprihvaćanje službenih odluka izglasanih na sastancima predsjedništva Ogranaka i
Podružnice DP-a u Istarskoj županiji
• nedefiniranje ciljeva i smjernica za svakodnevni rad na terenu
• nepoštivanje članova koji su bili volonteri još od predsjedničkih izbora, koji su zaslužni za
izgradnju platforme stranke i širenje članstva Domovinskog pokreta na području Istarske
županije, te koji su cijeli dosadašnji rad financirali isključivo iz vlastitih dobrovoljnih
novčanih sredstava
• neispunjeno obećanje predsjednika stranke Miroslava Škore kako će ujedno biti i
predstavnik i kordinator u radu Podružnice stranke na području Istarske županije; nakon
osnutka Podružnice Domovinskog pokreta Istarske županije predsjednik Miroslav Škoro
se nije niti jendom obratio predsjedništvu i članovima osnovanih Ogranaka, nije
odgovarao na službene dopise, te nas nije niti jednom posjetio, što je dovelo do
višemjesečnog zamrzavanja rada većine članstva u nekoliko Ogranaka; izjave
predsjednika stranke u javnosti ne odražavaju se vjerodostojno u radu na terenu kao npr.
nemogućnost samostalnog formiranja i rada ogranaka, te izlaganja problema sredine u
kojoj se nalazimo i zajedničkog pronalaska rješenja istih
• ovim putem isto tako navodimo neke od problema u pisanom obliku upućenih
predsjedniku stranke Miroslavu Škori, uručene dana 16.2. 2021. godine, na koji nismo
dobili odgovor, u nadi početka bilo kakve vrste komunikacije s članovim Ogranaka:
• od dana osnivanja Ogranka do današnjeg dana nije se puno toga promijenilo,
naime, i dalje kao i prije toga, nema nikakvog protoka informacija od dolje prema
predsjedniku stranke ili predsjedništvu; sve naputke, kao i neke zabrane smo
dobivali neformalno i nepropisno Statutu stranke u grupu na društvenoj mreži
isključivo od nedavno imenovane predsjednice Podružnice DP-a u Istarskoj županiji
Romine Ališić Crnokrak, a prije toga nama predstavljene kao buduće tajnice
Podružnice Domovinskog pokreta u Istarskoj županiji nakon njezinog osnutka
• sve informacije su prenošene usmenim putem, nikada pisanim, niti sa potpisom
osobe koja iza toga stoji; smatramo da je taj način komuniciranja neprihvatljiv, kako
za nas tako i za članove Domovinskog pokreta svih Ogranaka
• oglušivanje na dane prijedloge za riješavanjem zakupa poslovnih prostora za
potrebe rada Ogranaka
• nefinanciranje rada i političkog djelovanja Ogranaka; sve je financirano vlastitim
novcem; samostalno smo financirali sve segmente našeg rada, putovanja te
organiziranja sastanka, skupova, javnih okupljana i prijema središnjice i članova
predsjedništva iz Zagreba sa svim popratnim sadržajima, reklamama, oglasima i
člancima za medije, domjencima i prostorima za održavanje privatnih sastanaka i
smještaja; sve je odradeno na viskokom i profesionalnom nivou, te na
reprezentativnim lokacijama; troškovi svega toga nisu bili simbolični
• neodgovor na upit za potrebom financiranja javne platforme Domovinskog pokreta
na portalu iVijesti, kako je obećano na dan osnivanja Ogranka da će stranka
osigurati sredstva za rad i novčanu potporu Ogranku Poreč što je opet samo
izgovor i prepuštanje nas samima sebi, bez ikakve potpore stranke; tim putem smo
stvarali priliku za iznošenjem različitih tema koje zanimaju gradane, pokrivaju
aktualnosti ali i ujedno približavaju teme, ciljeve i stavove Domovinskog pokreta; na
taj smo način gradanima pružali mogućnost da nam se približe, da se uključe u naš
pokret ali i da aktivno sudjeluju u predlaganju tema slijedećih tirbina; do sada se to
pokazalo jako pozitivnim i korisnim pristupom, s obzirom na odaziv dolaska većeg
broja gradana na javne tribine i na online live tribine
• degradacija rada vlastite stranke i stvaranja negativnog ugleda stranke
• rušenje izgradene priče koja je bila prepoznata od velikog broja ljudi na lokalnim
područjima osnovanih Ogranaka u Istarskoj županiji i na nivou Hrvatske
• gubitak povjerenja naših sugradana; ignoriranje osoba koje su sudjelovale u radu
na terenu, a unaprjedivanje onih koji nisu sudjelovale u radu, nego su se
pojavljivale iz sjene kada je to očito bilo iz nekog političkog razloga potrebno;
potrebno je razjasniti da li su to ujedno i službeni načini provodenja politike DP-a
• za predstojeće lokalne izbore suptilno se preko “poslušnih” članova DP-a predlažu
kompromitirani pojedinci kako bi ih se uvrstilo na liste Ogranaka DP-a; upozoravali
smo kako bi pojavljivanje takvih pojedinaca na listama DP-a negativano i izravo
utjecalo na pozitivan izborni rezultat
• uspjeh izborne liste umanjuje se ukoliko se na njoj nalaze osobe koje su u našim
gradovima već odavno prepoznate kao osobe koje su do sada već bili na listama
različitih političkih opcija, a njihov cilj je utjecati negativno na ugled i ozbiljnost
stranke i na odbijanje glasača i na kraju na loš rezultat; o takvim osobama smo bili
upozoreni od naših gradana i simpatizera; ukoliko smo nešto željeli graditi
dugoročno onda su se na listi trebali pojaviti isključivo naši članovi koji imaju čisti
ugled, s time bi očuvali povjerenjne naših glasača
• neočitovanje osobno ili pisano o tome da se kompromitirani pojedinci koji će utjecat
na izborni rezultat i na ugled stranke neće naći na listi za predstojeće lokalne izbore
• nemogućnost tadašnjeg predsjedništva i podrpredsjedništva Ogranaka u dogovoru
sa svim ostalim članovima za sastavljanjem prijedloga lista za predstojeće lokalne
izbore
• zbog svih navedenih razloga na koje nismo dobili odgovore nismo u mogućnosti
nastaviti sa svojim radom na terenu; nismo u mogućnosti podržati liste koje nismo
sastavljali kao predsjednici i podpredsjednici Ogranaka; iz istih razloga primorani
smo zajednički napustiti svoje pozicije, te o istome obavijestiti javnost, te ljude koji
su nas do sada podržavali i pružali svoje povjerenje, a ujedno pružali i dobrovoljna i
financijska sredstva za naš rad
• nezadovoljstvo članstva na način rada i neprihvatljivu komunikaciju glavnog tajnika
stranke Domovinskog pokreta Darija Žepine: smatramo da je za takvo mjesto trebala biti
odabrana kompetentnija i stručnija osoba s obzirom da se Domovinskom pokretu kroz
članstvo priključio dovoljan broj ljudi različitih profila, obrazovanih, stručnih, vrijednih i
humanih, individualaca i prvenstveno volontera/financijera koji nisu kompromitirani na
bilo koji način, te nisu voljni prihvatiti različite vrste nepoštivanja; neprihvaćanje odabira
tajnika sebi poslušnijih članova, te nepoštivanje hijerarhije u radu odabranih
predsjednika Ogranaka u više gradova na području Istarske županije, posebno kao
primjer navodimo poticanje u radu na terenu članova Nike Blažanovića i Elvisa Damiania
bez informiranja ostalih članova predsjedništva Ogranaka, njihovo samostalno i tajno
organiziranje sastanaka, tiskovnih konferencija i obraćanja različitim medijima kroz tisak i
društvene mreže, učlanjivanje novih ciljano probranih članova u stranku bez
obavještavanja postojećeg članstva, na različite načine zaobiljaženje u radu službeno
izabranog rukovodstva Ogranaka
• neodgovaranje na sve navedene probleme niti nakon informiranja stranke o budućoj
odluci napuštanja stranke većine dosadašnjih članova
• od pojavljivanja ili prezentacije u javnosti u studenom 2020. ogranci Umag i Medulin nisu
službeno registrirani
• korištenje laži pojedinih članova, kleveta, osuda i besramnog pokušaja javnog
sramoćenja, nepoštivanje članstva, rad iza leda, guranje zbog vlastitiog probitka i
interesa
• nedopustivo ponašanja odredenih članova za vrijeme održavanja službenih sastanaka,
stvaranjem galama, agresivnog ponašanja, ponižavanja i pokušaja opstrukcija
sastanaka u cijelosti
• nesudjelovanje u rješavanju točaka dnevnog reda, nasilno prekidanje sastanaka
nametnutim umjetnim vremenskim ograničenjem
• ignoriranje mišljenja većine članova
• uskraćivanje svih bitnih informacija ključnih za neometan rad Ogranka Domovinskog
pokreta
• pokušaji inverzije istine i manipuliranja većinom članova
• onemogućavanje sudjelovanja u radu hrvatskih branitelja što je sveukupno u potpunoj
suprotnosti sa Statutom Domovinskog pokreta i Poslovnikom za Istarsku županiju koji je
još uvijek na snazi
• verbalni napadi pojedinih članova i pokušaji fizičkog nasrtanja
• obezvrijedivanje stavova, mišljenja i rada stvorene platforme
• manipulacija s ostavkom Zvonimira Blaževića
Navodimo datume do sada predanih ostavki članova na rukovodećim pozicijama:
1. Zvonimir Blažević – 16.1.2021. godine, Ostavka na dužnost člana predsjedništva
Domovinskog pokreta u Istarskoj županiji, ne podrška i nemogućnost osnivanja
Ogranka u Gradu Pazinu, branitelj
2. Danijela Širić – 02.03.2021. godine ostavka na Dužnost predsjednice Domovinskog
pokreta Ogranka Poreč zbog odluke predsjedništva o raspuštanju Ogranka Poreč
3. Marica Vlahović – 04.03.2021. godine, Ostavka na dužnost predsjednice Domovinskog
pokreta Ogranka Medulin
4. Miroslav Jelavić – 08.03.2021. godine, ostavka na dužnost člana predsjedništva
Domovinskog pokreta Ogranka Poreč i člana predsjedništva Domovinskog pokreta
Podružnica Istarske županije, branitelj
5. 13.04.2021. godine – Ogranak Umag/Buje – ostavke na dužnosti: Zlatica Hudovernik
(dopredsjednica), Ivan Barberić (dopredsjednik), Gracijano Kert (tajnik), branitelj, Milan
Vidović (rizničar), te članovi Nada Kos Veliki, Hrvoje Čurćibašić, Damir Lukež, Josip
Jeger i Morena Jedrejčić
Popis članova Domovinskog pokreta Istarske županije koji s današnjim datumom
5.5.2021. godine traže trajno brisanje iz evidencije članstva Domovinskog pokreta u
Republici Hrvatskoj:
1. Ivana Žumer, do sada nije dobila iskaznicu od DP-a
2. Željko Tadijanović, IŽ005189
3. Viktorija Vranjković, IŽ005179
4. Danijela Širić, IŽ005179
5. Gracijano Kert, IŽ005144
6. Zlatica Hudovernik, IŽ005134
7. Ivan Barberić, IŽ005099
8. Hrvoje Ćurćibašić, IŽ005124
9. Damir Lukež, do sada nije dobio iskaznicu od DP-a
10. Nada Kos Veliki, Ž005147
11. Milan Vidović, do sada nije dobio iskaznicu od DP-a
12. Josip Jeger, IŽ005137
13. Morena Jedrejčić, do sada nije dobila iskaznicu od DP-a
14. Zvonimir Blažević, IŽ005106
15. Marijan Zović, IŽ005207
16. Rita Ujčić, do sada nije dobila iskaznicu od DP-a
17. Gina Kraljević, do sada nije dobila iskaznicu od DP-a
18. Vedran Berton, IŽ005103
19. Božena Turčinović, IŽ005197
20. Branimir Aničić, do sada nije dobio iskaznicu od DP-a
21. Grozdana Škabić
Ljubazno Vas molimo da nam dostavite ispisnice kao dokaz o izlasku iz stranke.
Naš ulazak u stranku Domovinski pokret Miroslava Škore voden je idejom za stvaranjem
nove opcije u Republici Hrvatskoj koja bi se borila za bolje i pravednije demokratsko
društvo. Opcije koju bi predvodili obični, a s druge strane vrijedni i ostvareni ljudi koji prvo
ne gledaju na sebe nego na ljude oko sebe. Koji su spremni volontirati i komunicirati sa
ljudima različitih od nas samih u svrhu kretanja prema istom cilju, a to su prijeko potrebne
promjene na svim područjima. Sve do sada smo postigli u zajedništvu, pozitivnom ozračju
i sa jako puno euforije i entuzijazma. Do sada smo većinu prepreka samostalno uspjeli
ukloniti s našeg puta i nastavili dalje. S obzirom da više nismo u mogućnosti obavljati svoje
zadatke savjesno i moralno, te zbog izostanka savjeta i podrške centralnog predsjedništva
primorani smo časno napustiti stranku Domovinski pokret. Ukazujemo i na izostanak hrvatskog dijela u imenu stranke Domovinskog pokreta kao npr. Hrvatski domovinski pokret ili Domovinski pokret Hrvatska.

Zahvaljujemo na radu svim dosadašnjim članovima Domovinskog pokreta Podružnice
Istarske županije.
Dana 5. svibnja 2021. godine, Poreč

Članstvo Domovinskog pokreta Podružnice
Istarske županije

Danijela Širić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika