Podjeli

Nema regije unutar nekog naroda u svijetu koji može nabrojiti više osvajača i okupatora od naše hrvatske Dalmacije.
Dalmaciju su prije Krista pokušali osvojiti i kolonizirati Grci, mada znamo kako se skriva da su u četiristo godišnjem ratu to isto pokušali i Romani u okrilju Rimskog carstva. Zatim povijest bilježi Bizant, potom Veneciju, Avare, Bavarce, Franke, Langobarde, Hune, Mongole, Napuljske Aragonce, Đenovu,onda Osmanlije, pa znamo za Dušanovu srpsku državu, Zahumlje, potom imamo Austro ugare, potom Ruse i Francuze koje smjeniše nakratko Englezi, da bi poslije njih došli Talijani. Stvaranjem Jugoslavije su došli Jugoslaveni, odnosno Srbi, da bi početkom drugoga rata nanovo došli Talijani, te nakon kapitulacije prvi puta Nijemci i nakon drugoga rata opet Jugoslaveni. I na kraju nam na uspostavljenu Hrvatsku državu nakratko dođoše Jugoslaveni sa četnicima i tu je kraj “vidljivoj” okupaciji jedne male hrvatske regije Dalmacije.
Važno je ovdje istaknuti da nisam imao vremena, a nije posebno niti bitno poredati sve okupatore i osvajače kronološki, ali najdugovječniji su svakako bili Mlećani i Austrougarska. Još teže bi bilo poredati sve okupatore i po broju žrtava i zločina te sličnih zlostavljanja poput danka u krvi kojeg su provodili Osmanlije a slično zlo je radio i Napoleon odvodeći muževe u rat mobilizirajući ih prisilno za svoje ratove diljem Europe, kao i Mlećani odvodeći ih prisilno za galiote na svoje ratne i trgovačke brodove. No ovo je tema i predmet proučavanja za profesionalne i nezaposlene povijesničare koji bi mogli napraviti zanimljiva istraživanja.
Ipak je najveće zlo došlo u novijoj povijesti u 20.stoljeću da su na sramotu dijelu hrvatskoga naroda i možda najviše žrtava učinili sami Hrvati u sastavu terorističkih skupina formiravši partizanske jedinice koje su pod vodstvom komunističke partije i Tita počinili najveće zločine svome vlastitome narodu i svojoj Državi ND Hrvatskoj. Slične jedinice i pokrete otpora su imali Talijani, Francuzi, Poljaci, i Grci, ali niti jedni nisu poubijali u tolikom broju svoj narod kao što to učiniše Hrvati uz pomoć ostalih okolnih naroda. Naravno da je ovoj sramoti kumovala i hrvatska malobrojna masonerija instruirana od mentora iz Engleske, ali ubijati svoju vlastitu braću bez suđenja, zbog nekih izmišljenih razloga tobožnje izdaje, je jedinstveno u povijesti na europskome tlu, a možda i u svijetu.
Pobrojao sam samo osvajanja i okupaciju na prostor Dalmacije jer je na pomorskim putevima, te je bila izloženija od kontinentalnog dijela Hrvatske. A zanimljivo je da su tri talijanska entiteta napadala Dalmaciju, a od toga napuljski Aragonci samo strateški važnu, od Venecije tada okupiranu Korčulu. Tako da je Korčula jedinstven primjer u ovome nizu raznih okupatora i osvajača koja je u dva navrata u 15. i 19. stoljeću napadana kada je već bila pod okupacijom.  U 15.st. pod Venecijom, a napadnuta od napuljskih Aragonaca i u 19. stoljeću od Rusa kada je bila pod okupacijom Francuza. Korčula je u svijetu jedinstvena i po tome što je u manje od sedam godina doživjela da je okupiraju tri danas ponajjače svjetske sile. Francuzi, Rusi i Englezi, te bi danas mogli reći da je jedan od najnapadanijih gradova i otoka na svijetu po broju raznih osvajača.
Grci
Rimljani
Bizant
Venecija
Avari
Bavarci
Langobardi
Franci
Huni
Avari
Napulj
Genova
Osmanlije
Austrougari
Francuzi
Rusi
Englezi
Talijani
Partizani
Nijemci
Jugoslaveni
Smiljan Strihić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika