Podjeli

Podjela na općine I gradove

Vlada Jadranke Kosor je na sjednici 23. rujna 2010. godine imenovala Radnu skupinu za decentralizaciju i regionalni preustroj koja je trebala, “prema utvrđenim smjernicama i načelima”, predložiti “funkcionalnu decentralizaciju i regionalnu reorganizaciju Republike Hrvatske”. Pod “funkcionalnom decentralizacijom” podrazumijevala se i odgovarajuća fiskalna decentralizacija. Prošlo je više od deset godina od imenovanja Radne skupine, vladavina Zorana Milanovića, Tihomira Oreškovića i prvi mandat Vlade Andreja Plenkovića, a po pitanju funkcionalne i fiskalne decentralizacije i preustroja lokalne samouprave vladajući nisu ništa poduzeli.                                                  Smatram da bi izborne jedinice trebale biti jedinice područne samouprave ili NUTS 2 statističke regije. Optimalno bi bilo podijeliti Hrvatsku na tri NUTS 2 statističke regije koje bi obuhvaćale po dvije županije. Hrvatska bi imala 5 županija i Grad Zagreb. Minimalna promjena bila bi da uvažavamo preporuke Eurostata tako da županije imaju između 150 i 800 tisuća stanovnika. Tako bismo mogli smanjiti na 11 županija i Grad Zagreb.                                                                                                             Jedinice lokalne samouprave prema analizi stručnjaka Hrvatske narodne banke kao što su dr. sc Sandra Švaljek i drugi trebale bi imati više od tri tisuće stanovnika, a gradovi više od petnaest tisuća. Ti stručnjaci su preporučili da se udruže manje općine ili pridruže većim kako bismo smanjili broj općina i gradova.                                                                                                                   Broj općina i gradova treba smanjiti sukladno istraživanjima stručnjaka  Hrvatske narodne banke tako da jedinice lokalne samouprave imaju više od tri tisuće  stanovnika – općine, a gradovi više od petnaest.

U Hrvatskoj imamo 428 općina, a od toga prema rezultatima popisa stanovnika od 2011. godine, u  220 općina ima manje od 2.500, a 276 manje od 3.000 stanovnika. Imamo 128 gradova, a od toga 18 gradova ima manje od 5.000, a 60 manje od 10.000 stanovnika i 20 županija što  ukupno iznosi 576 administrativnih jedinica. Prije prosinca 1992. godine Republika Hrvatska imala je samo 115 općine. Naše posustalo gospodarstvo ne može više pokrivati troškove za mirovine, socijalnu pomoć, preveliku državnu i lokalnu administraciju i javne službe.                                                                                          Područne samoupravne jedinice = županije prema preporuci Eurostata trebale bi imati između 150 i 800 tisuća stanovnika. Županije s manjim brojem stanovnika od 150 tisuća trebalo bi udružiti ili pridružiti većim. Županije bi optimalno trebale imati više od dvjesto tisuća stanovnika.  To bismo mogli ostvariti tako da se udruže: Ličko-senjska i Zadarska,  Dubrovačko – neretvanska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska, Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska, Koprivničko-križevačka i Međimurska te Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija. Nakon ovakvog preustroja s Istarskom, Osječko-baranjskom, Primorsko-goranskom i Zagrebačkom županijom imali bismo jedanaest županija i Grad Zagreb.

NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021. GODINE

 

Članak 1.

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (u nastavku teksta: HR_NUTS 2021.) statistički je standard koji se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka regionalne statistike prema razinama prostorne podjele Republike Hrvatske.                                                                    Članak 2.

HR NUTS 2021. čini statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, za socioekonomske analize i za postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Članak 3.                                                                                                                                                            HR NUTS 2021. je hijerarhijska klasifikacija kojom se uspostavljaju statističke regije 1., 2. i 3. razine prema kojima se dijeli prostor Republike Hrvatske za svrhe regionalne statistike. Statistička regija 1. razine (u nastavku teksta HR NUTS 1) je Republika Hrvatska kao administrativna jedinica.                                                                                                         Statistička regija 2. razine (u nastavku teksta HR NUTS 2) sastoje se od 4 neadministrativne jedinice nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica niže razine.                                                                                                                                  Statističke regije 3. razine (u nastavku teksta HR NUTS 3) sastoje se od 21 administrativne jedinice (20 županija i Grad Zagreb).                                                                                                                                            NN 125/2019 (20.12.2019.), Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)                  Koalicijska vlada Andreja Plenkovića je 9. prosinca 2019. godine podijelila  Hrvatsku na četiri statističke regije za potrebe Eurostata i povlačenje sredstava iz kohezijskih fondova Europske unije za razvoj regija i to na: Panonsku Hrvatsku, Jadransku Hrvatsku, Grad Zagreb i Sjevernu Hrvatsku. Statističke regije NUTS 2 prema preporukama Eurostata trebaju imati između osamsto tisuća i tri milijuna stanovnika. Sjeverna Hrvatska je od popisa 2011. do 31. prosinca 2019. godine izgubila 40.918 stanovnika. Ima li ona sada dovoljno stanovnika? Bolja bi bila podjela Hrvatske na tri NUTS 2 statističke regije tako da Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska, Varaždinska i Zagrebačka županija čine jednu NUTS 2 statističku regiju, a Panonskoj Hrvatskoj da se pridruže Koprivničko-križevačka i Međimurska županija. Tako bismo dobili s Jadranskom Hrvatskom tri statističke regije s najvećim odstupanjem broja stanovnika unutar granica ±10% od 2001. do 31. prosinca 2019. godine od njihovog prosjeka.

 

I. KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO ŽUPANIJAMA OD POPISA 2001. DO 31. PROSINCA 2019. GODINE I PRIJEDLOG PODJELE HRVATSKE NA TRI NUTS 2 STATISTIČKE REGIJE TE PODJELE NA TRI I ŠEST IZBORNIH JEDINICA
NUTS 2 STATISTIČKA REGIJA SREDIŠNJA, SJEVERNA I ISTOČNA HRVATSKA
ŽUP S1 S11 S19 ΔS1 p ΔS2 Zv
BB 133.084 119.764 105.554 -27.530 -11,87 -14.210 1
KK 124.467 115.584 105.886 -18.581 -8,39 -9.698 1
ME 118.426 113.804 109.130 -9.296 -4,11 -4.674 1
OB 330.506 305.032 270.877 -59.629 -11,20 -34.155 3
VP 93.389 84.836 72.843 -20.546 -14,14 -11.993 1
I.1. 799.872 739.020 664.290 -135.582 -10,11  -74.730 7
BP 176.765 158.575 136.429 -40.336 -13,97 -22.146 1
KA 141.787 128.899 114.804 -26.983 -10,93 -14.095 1
PS 85.831 78.034 65.614 -20.217 -15,92 -12.420 1
SM 185.387 172.439 144.599 -40.788 -16,14 -27.840 1
VS 204.768 179.521 149.489 -55.279 -16,73 -30.032 1
I.2. 794.538 717.468 610.935 -183.603  -14,85 -106.533 5
I. 1.594.410 1.456.488 1.275.225 -319.185 -12,45 -181.263 12
NUTS 2 JADRANSKA HRVATSKA
IS 206.344 208.055 209.955 3.611 0,91 1.900 2
LS 53.677 50.927 44.346 -9.331 -12,92 -6.581 1
PG 305.505 296.195 281.945 -23.560 -4,81 -14.250 2
ZD 162.045 170.017 168.055 6.010 -1,15 -1.962 1
II.1. 727.571 725.194 704.301 -23.270 -2,88  -20.893 6
DN 122.870 122.568 122.449 -421 -0,10 -119 1
SD 463.676 454.798 448.153 -15.523 -1,46 -6.645 4
ŠK 112.891 109.375 98.899 -13.992 -9,58 -10.476 1
II.2. 699.437 686.741 669.501 -29.936 -2,51  -17.240 6
II. 1.427.008 1.411.935 1.373.802 -53.206 -2,70 -38.133 12
NUTS 2 ZAGREBAČKA STATISTIČKA REGIJA
GZ 779.145 790.017 809.235 30.090 2,43 19.218 7
III.1. 779.145 790.017 809.235 30.090 2,43 19.218 7
KZ 142.432 132.892 124.407 -18.025 -6,38 -8.485 1
VA 184.769 175.951 165.885 -18.884 -5,72 -10.066 1
ZG 309.696 317.606 309.611 -85 -2,52 -7.995 3
III.2. 636.897 626.449 599.903 -36.994 -4,43  -26.546 5
III. 1.416.042 1.416.466 1.409.138 -7.328 -0,49 -6.904 12
RH 4.437.460 4.284.889 4.058.165 -379.295 -5,29 -226.724 36

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                 

ŽUP = županija: BB = Bjelovarsko-bilogorska, BP = Brodsko-posavska,  DN = Dubrovačko-neretvanska, GZ = Grad Zagreb,                IS = Istarska, KA = Karlovačka,  KK = Koprivničko-križevačka, KZ = Krapinsko-zagorska, LS = Ličko-senjska,                                    ME = Međimurska, OB = Osječko-baranjska, PG = Primorsko-goranska,  PS = Požeško-slavonska, SD = Splitsko-dalmatinska, ŠK = Šibensko-kninska, SM = Sisačko-moslavačka, VA = Varaždinska, VP = Virovitičko podravska, VS = Vukovarsko-srijemska,  ZD = Zadarska, ZG = Zagrebačka, RH = Republika Hrvatska,                                                                                                    S1 = broj stanovnika popisan 2001. godine,                                                                                                                                                 S11 = broj stanovnika popisan 2011. godine,                                                                                                                                                 S19 = broj stanovnika prema procijeni Državnog zavoda za statistiku 31. prosinca  2019. godine,                                                                                                                                                 ΔS1 = S19 – S1 = promjena broja stanovnika 31. prosinca 2019. godine prema popisu stanovnika 2001. godine,                                            ΔS2 = S19 – S11 = promjena broja stanovnika 31. prosinca 2019. godine prema popisu stanovnika 2011. godine,                                            p = ΔS2 / S11 x 100% = promjena broja stanovnika na sto stanovnika popisanih 2011. godine                                                                      ( predznak – odgovara smanjenju broja stanovnika, a bez predznaka povećanju broja stanovnika do 31. prosinca 2019. godine u odnosu na popis 2011. godine ),                                                                                                                                              IJ = izborna jedinica:                                                                                                                                                                                          I.1. obuhvaća: Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Međimursku, Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju,                                                                                                                                                                                                                                                                 I.2. obuhvaća: Brodsko-posavsku, Karlovačku, Požeško-slavonsku, Sisačko-moslavačku i Vukovarsko-srijemsku županiji,                                                       I.  je NUTS 2 statistička regija i izborna jedinica Središnja i Sjeverna Hrvatska koja obuhvaća I.1. i I.2. izborne jedinice,                       II.1. obuhvaća: Istarsku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku i Zadarsku županiju,                                                                                         II.2. obuhvaća: Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku i Šibensko-kninsku županiju,                                                                         II. = Statistička NUTS 2 regija i izborna jedinica Jadranska Hrvatska koja je podijeljena na dvije izborne jedinice:I I.1. i II.2. kod podjele Hrvatske na šest izbornih jedinica,                                                                                                                                                III.1. obuhvaća Grad Zagreb,                                                                                                                                                                       III.2. obuhvaća Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju,                                                                                                     III. je NUTS 2 Zagrebačka statistička regija i izborna jedinica koja obuhvaća: II.1. i II.2. izborne jedinice i                                                                         Zv = broj zastupnika po županijama koje bismo birali većinski kod mješovitog izbornog sustava.

II. UDIO NACIONALNIH MANJINA U SASTAVU STANOVNIŠTVA PREMA POPISU 2011. GODINE I PODJELE HRVATSKE NA TRI NUTS 2 STATISTIČKE REGIJE I NA TRI ILI ŠEST IZBORNIH JEDINICA
IJ S P1 P2-6 Pm p1 p2-6 pm p Z3r Z6r
I.1. 739.020 38.798 33.844 72.642 5,25 4,58 9,83 3,48   16
I.2. 717.468 71.038 20.738 91.776 9,90 2,89 12,79 0,46   16
I. 1.456.488 109.836 54.582 164.418 7,54 3,75 11,29 1,97 20 32
II.1. 725.194 37.227 46.511 83.738 5,13 6,41 11,54 1,55   16
II.2. 686.741 18.410 9.767 28.177 2,68 1,42 4,10 -3,84   16
II. 1.411.935 55.637 56.278 111.915 3,94 3,99 7,93 -1,15 20 32
III.1. 790.017 17.526 24.024 41.550 2,22 3,04 5,26 10,62   18
III.2. 626.449 3.634 7.221 10.855 0,58 1,15 1,73 -12,28   14
III. 1.416.466 21.160 31.245 52.405 1,49 2,21 3,70 -0,82 20 32
RH 4.284.889 186.633 142.105 328.778 4,36 3,32 7,68 60 96

 

Oznake:                                                                                                                                                                                                 

IJ = izborna jedinica,                                                                                                                                                                                          S = broj stanovnika popisan 2011. godine,                                                                                                                                                 I.1. obuhvaća: Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Međimursku, Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju,                                                                                                                                                                                                                                                                 I.2. obuhvaća: Brodsko-posavsku, Karlovačku, Požeško-slavonsku, Sisačko-moslavačku i Vukovarsko-srijemsku županiji,                                                       I.  je NUTS 2 statistička regija i izborna jedinica Središnja i Sjeverna Hrvatska koja obuhvaća I.1. i I.2. izborne jedinice,                       II.1. obuhvaća: Istarsku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku i Zadarsku županiju,                                                                                         II.2. obuhvaća: Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku i Šibensko-kninsku županiju,                                                                         II. = Statistička NUTS 2 regija i izborna jedinica Jadranska Hrvatska koja je podijeljena na dvije izborne jedinice:I I.1. i II.2. kod podjele Hrvatske na šest izbornih jedinica,                                                                                                                                                III.1. obuhvaća Grad Zagreb,                                                                                                                                                                       III.2. obuhvaća Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju,                                                                                                     III. je NUTS 2 Zagrebačka statistička regija i izborna jedinica koja obuhvaća: II.1. i II.2. izborne jedinice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NM = grupe nacionalnih manjina:  1. = srpska, 2. = mađarska, 3. = talijanska, 4. = češka i slovačka, 5. = austrijska, bugarska, njemačka, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, turska, ukrajinska, vlaška i židovska nacionalna manjina, 6. = albanska, bošnjačka, crnogorska, makedonska i slovenska,                                                                                                                                                                          p = Si / Spr x100% =  odstupanje od prosječnog broja stanovnika izbornih jedinica  u postotcima,                                                                         Si = broj stanovnika izborne jedinice,                                                                                                                             S3pr  = Srh /3 = prosječni broj stanovnika kod tri izborne jedinice,              S6pr  = Srh / 6 = prosječni broj stanovnika kod šest izbornih jedinica,                                                                                                                        Z3r = broj zastupnika koji se bira razmjerno po izbornoj jedinici kod mješovitog izbornog sustava s tri izborne jedinice u Hrvatskoj za razmjerni izborni sustav i                                                                                                                                                                            Z6r = broj zastupnika koji se bira po izbornoj jedinici kod čistog razmjernog izbornog sustava s podjelom Hrvatske na šest  izbornih jedinica Hrvatskoj.                                                                                                                           Broj zastupnika po izbornim jedinicama izračunao sam razmjerno broju stanovnika prema popisu 2011. godine.

mr. sc. Edo Zenzerović, dipl. ing. elektr.

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika