Podjeli

Na svojoj 3. sjednici, održanoj 23. 2. 2019, godine, a radi zaštite nacionalnih, sigurnosnih,
političkih i gospodarskih interesa Republike Hrvatske, HRVATSKI SABOR U SJENI donio je

                                                                              ODLUKU
                                            O POKRETANJU POSTUPKA ZA NACIONALIZACIJU
                                                             INA – Industrije nafte d.d.
sa sjedištem u Aveniji Većeslava Holjevca 10 u Zagrebu

i stoga zahtjeva od Vlade Republike Hrvatske da u roku od 30 dana pripremi prijedlog
ZAKONA O NACIONALIZACIJI INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d.
a do tada stavljaju se izvan snage svi zakoni, dopune i izmjene ZAKONA O PRIVATIZACIJI
INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d., Narodne novine br. 32/2002., tiskane 28.3.2002.
Radi koruptivnih i nezakonitih radnji stavlja se moratorij na Ugovor o prodaji 25 posto + 1
dionica INA-e MOL-u Hungarien oil and gas plc.
Upozoravamo i sve burze da zaustave i onemoguće daljnju prodaju dionica INA-e d.d.

OBRAZLOŽENJE
1. MOL nije ispunio svoje ugovorne obveze iz Ugovora o kupnji 25 +1 dionica INA-e d.d. iz
2003. godine.
2. MOL je prije izrade ponude o kupnji 25 +1 dionica INA-e d.d. raspolagao s informacijama o
stanju i vrijednosti INA-e d.d. do kojih je došao na koruptivan način.
3. U 12 (dvanaest) knjiga tendera o imovini Ine nisu obuhvaćena sva naftna polja u Siriji u
vrijednosti od oko 23 milijarde dolara.
4. MOL je na nezakoniti način kupovao dionice INA-e d.d., o čemu svjedoči prijava Uskoku od
strane HANFA-e.
5. MOL je koruptivnim metodama, i davanjem mita ondašnjem predsjedniku Vlade Ivi Sanaderu
2009. godine, nezakonitim putem došao do nelegalnih upravljačkih prava, o čemu se još uvijek
vode sudski procesi.
6. Prodane su dionice INA-e MOL-u a da se ne znaju vlasnici MOL-a, što ugrožava nacionalnu
sigurnost Hrvatske.
7. Postoji opravdana sumnja da su vlasnici skrbničkih i pod-skrbničkih računa, pohranjenih u
Zagrebačkoj banci, hrvatski državljani, a time i skriveni suvlasnici dionica INA-e. Za taj novac
trebaju dokazati podrijetlo, odnosno da to nije nezakonito otuđeni novac Republike Hrvatske.

Predsjedavajući

Ivan Valek, dipl. ing. arh.
vr.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika