Podjeli

S obzirom na rezultat izbora za gradonačelnika grada Zagreba i njegove stranke „Možemo“ za Skupštinu grada Zagreba, te osnovanu sumnju na njihovo dugogodišnje nezakonito financiranje političkog djelovanja od stranih političkih stranaka i pravnih osoba po čl. 46. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, NN 29/19, 98/19.

Te osnovana sumnja u prikriveno i nezakonito financiranje medija od istih izvora u svrhu favoriziranja Tomislava Tomaševića i „Možemo“, te stvaranja histeričnog dojma u javnosti da jedino „Možemo“ može donijeti promjene.

Postavlja se pitanje da li izborni rezultat Tomislava Tomaševića i „Možemo“ ima Legalitet i Legimitet?

Što ukoliko se u budućnosti pokaže da je osnovana sumnja u nezakonitost financiranja Tomislava Tomaševića istinita.

Proizlazi da je do izbornog rezultata tj. Legimiteta došao na nelegalan (nezakonit) način.

Da li netko koji je došao do Legimiteta na nelegalan način ima legalitet i da li su njegove buduće političke i pravne odluke imaju legalitet i Legimitet?

Prema izbornom Zakonu Republike Hrvatske i Ustavu Republike Hrvatske ima i imaju!

Ali ostaje mrlja da su do izbornog rezultata došli na nepošten način uz pomoć stranih faktora.

Uplitanje stranih faktora u izborni proces bilo koje zemlje je ozbiljan sigurnosni problem, jer ima za posljedicu da strane interesne grupacije direktno pomoću svojih marioneta utiču na unutarnja politička zbivanja.

Što je direktni udar na suverenitet države!

Tim pitanjem bi se više trebala baviti Sigurnosno-Obavještajna Agencija Republike Hrvatske – SOA!

Sociološki i filozofski gledano Legalitet i Legimitet su dva usko povezana pojma i međusobno se isprepliću.

U ovom slučaju možemo usporediti sa narodnom poslovicom;

Što je bilo prije? Kokoš ili Jaje?

Da pojasnimo;

Demokratska Legitimnost označava da je vlast priznata od strane stanovništva jedne države.

Naime legitimnost vlasti proizlazi iz volje naroda, odnosno državna vlast vrši volju naroda (jer je narod suveren).

Pod legitimitetom se ne podrazumijeva načelo legitimizacije političke vlasti.

Gordan Sataić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika