Podjeli

Antifašizam je pokret protiv fašizma i nacizma, koji se od sredine 1930-ih pojavio u gotovo svim europskim zemljama, i koji je u različitim oblicima otpora okupljao različite političke stranke (demokrate, liberale, socijaliste, komuniste, demokršćane i dr.).
Antifašizam je politički pokret utemeljen na najširim demokratskim osnovama i na negaciji bitnih ideoloških postavki ovih dvaju pokreta.
U fašističko-nacističkim agresijama 1930-ih i u vrijeme II. svjetskoga rata antifašizam prerasta u državnu politiku mnogih zemalja radi očuvanja neovisnosti protiv fašističkog presezanja.
Nakon pakta između Hitlera i Staljina sjedište kominterne u Moskvi izdaje nalog, prema kojom se zabranjuje nazivati rat “borba protiv fašizma” nego kao borba protiv “kapitalističko-imperijalističkih država.
U skladu s tim komunističke stranke morale su promijeniti svoj stav, u vrijeme početaka Drugog svjetskog rata, kada su Nacistička Njemačka i Sovjetski Savez bili saveznici.
Pakt Ribbentrop-Molotov , inače poznat kao naci-sovjetski pakt, potpisali su ga Vjačeslav Molotov ( sovjetski ministar vanjskih poslova) i Joachim von Ribbentrop ( njemački ministar vanjskih poslova) na 23. kolovoza 1939. godine.
Sporazum je obećavao da ni Sovjetski Savez ni nacistička Njemačka neće napadati jedni druge.
Pakt je uspostavio interesne sfere u Istočnoj Europi, a granica između obje zemlje postojala je nakon što su napale i podijelile Poljsku
Kasnije je Hitler prekršio pakt 22. lipnja 1941. napadom na Sovjetski Savez u operaciji Barbarossa.
Istog dana u šumi Brezovica kod Siska skupina Jugoslavenskih komunista, koji su sa Ustašama do tada bili u primirju organiziraju se i dižu nazovi ustanak.
Samo zato jer je Hitler prekršio pakt napadom na Sovjetski Savez!!!
Nije to bio nikakav Antifašistički pokret već ideološki pokret čiji je cilj bio stvaranje komunističke Jugoslavije na po uzoru na Sovjetski Savez i Staljinovu vladavinu.
U početku sa Hitlerom i nacistima kao saveznicima!
Tek nakon njemačkog napada na Sovjetski Savez 1941. stvorena je antifašistička koalicija SSSR-a sa Sjedinjenim Državama, Francuskom i Velikom Britanijom
U takozvanom antifašističkom pokretu u Hrvatskoj, i na razini Jugoslavije, komunisti su uvijek imali ključne funkcije.
U svim novoosnovanim organizacijama i državnim tijelima, i u onima koje su imale tzv. antifašistički predznak, bili su zastupljeni pojedinci iz različitih političkih stranaka, ali su njima praktički rukovodili komunisti jugoslovenske političke ideologije, a ne Hrvatske!
Isključivi cilj komunističkog pokreta, osvajanje vlasti pod krinkom antifašističkog pokreta i uspostavljanje komunističke diktature na teritoriju Jugoslavije.
Komunistička „”narodno oslobodilačka borba“ je imala za posljedicu da je u bivšoj Jugoslaviji bilo preko milijun žrtava.
Za usporedbu u Francuskoj je taj broj bio upola manji sa 3 puta većim brojem stanovnika.
Ili Bugarska, sa samo 25.000 poginulih, Danska sa 3.200 poginulih.
Tako veliki broj žrtava u odonosu na druge zemlje  je bio isključiva posljedica “narodno oslobodilačke borbe” i cijena dolaska komunista na vlast.
Ovako i onako oslobodili bi  nas Rusi ili Amerikanci.

Pitanje je samo pod čiju interesnu zonu bi potpali.

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Politika