Život Bože…

Tužan život toplinu stenje
Ja te opravdano zovem

dozovi i ti sebe,

živote nad životom pokloni se

Nad Svevišnjim okom.
U vjeri silnoj vjerno blistaj na uštrb sebe,
I ne pomišljaj.

Život je izvor do rajskih vrata
Gospodin ga satko nitima zlata.
A ti se ljubi ko Svevišnjeg svoga jer život je
Vrijedan poklon od Boga.

Jadranka Balatinac