Podjeli

Poštovani!

Gospićko-senjska biskupija, potaknuta vjernicima katolicima iz Srba, koji su 1995. kao izbjeglice doselili iz Bosne i Hercegovine, pokrenula
je projekt izgradnje kapelice u Srbu za njihove vjerske i sakramentalne potrebe. Sada se sv. misa služi u dvorani pošte.
U tom pogledu Biskupija je do sada učinila
slijedeče: kupila zemljište u naselju, naručila projekt kapelice koji je sada u zavrsnoj fazi pred dobivanje građevinske dozvole.
Prema projektantskom troškovniku radovi na
izgradnji kapelice koštali bi 1.500.000,00 kn. Za našu Biskupiju koja još uvijek sanira ratom razrušene crkve i kapelice, a tu su i drugi važni  projekti u Biskupiji, ovaj iznos premašuje njene mogučnost  u zatvaranju
financijske konstrukcije. Želja nam je da ova mala zajednica vjernika u Srbu dobije što prije kapelu, kako bi u njoj mogla slaviti otajstvo sv.
mise. Ispod kapelice p.redvidjeli smo i dvoranu gdje ie se moii okupljati u raznim vjerskim
prigodama i slavljima: krštenja, prve pridesti, krizme i ostalim drr.r5tvenim dogadanjima.
Povijesno mjesto Srb pripadaLupi Boridevac koja je u II. sv. ratu, u prolje6e 1941. pretrpjela velika ljudska i materijalna stradanja t tazaranja. Njihove kude, crkva, župni stan su spaljeni i razorcni. Svi vjernici katolici ove Zupe, njih oko dvije tisu6e, morali su napustiti svoja stoljetna ognjiSta, 1 na Zalost jo5 do danas njihovi potomci to pravo povratka nisu ostvarili. MjeStani sela Iveziii, njilr 37, nisu se uspjeli spasiti, svi supobijeni i badeni u jamu, kod Brotnje, na Dabinu vrhu. Godine 2017 . izvrsena je njihova ekshumacija i pokopani su na katolidkom groblju u Boridevcu.
Znaju(,t svu teSku proSlost i stradanja ove Zupe, radujemo se povratku katolika na ove prostore i molimo stoga sve vjernike i ljude dobre volje da prema svojim pogodnostima pomognu ovoj maloj zajednici vjernika u Srbu da u Sto skorije vrijeme dobiju svoju crkvu.
Novdana sredstva moZete uplatiti na liro radun; Gospidko-senjske biskupije, Senjskih
Žrtava 36, s3000 Gospii. Kunski: PBZ HRTB 2340 0091 3103 1023 0
Devizni ; HR 78 2340 0091 31031 0230, SWIFT PBZGHR 2X.
Svim darovateljima, u ime Gospiiko-senjske biskupije i u irne vjernika katolika u Srbu, od srca zahvaljujem na svakoj va5oj donaciji.

S poštovanjem

Biskup:
mons. Zdenko Križić

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema