Podjeli

Nakon održane tiskovne konferencije platforme UMIROVLJENICI ZAJEDNO ne prestaju stizati reakcije sa svih strana pa je red da se malo osvrnem na neke od njih, posebno na ove koje svi pratimo na društvenim mrežama. Sve reakcije bi se na određeni način mogle podijeliti na dvije grupacije, onih koji su izuzetno angažirani na društvenim mrežama i onih koji nisu prisutni na istima. U obje grupacije su opet podjele na nazovimo ih dva izrazita  „tabora“ od kojih je jedan izuzetno brojan i veoma zadovoljan ovakvim razvojem događanja u umirovljeničkom civilnom i političkom  djelovanju u Gradu Zagrebu koje bi se vremenom trebalo proširiti na cijelu Hrvatsku, i onih, uglavnom politički angažiranih u nekim strankama na potpuno suprotnoj strani.

Tko god činu  suradnje umirovljeničkih udruga i stanaka pristupa sa točke interesa samih umirovljenika, predstavljenoj platformi UMIROVLJENICI ZAJEDNO u Gradu Zagrebu daje bezrezervnu potporu jer je to objektivno gledište i jedini ispravni put koji može omogućiti da umirovljenici sa svojim predstavnicima  budu  kvalitetno zastupljeni u predstavničkim tijelima Grada Zagreba. Kako je dio umirovljenika na neki način već od ranije angažirana ili vezana uz neke od mnoštva političkih stranaka, jasno je da iz svojih, rekao bih isključivo sebičnih interesa svako udruživanje umirovljenika ne gledaju i kao svoj interes. Takav stav, mada potpuno pogrešan, i njima samima ne donosi ništa dobroga, je razlog zašto se dio njih ponaša krajnje iracionalno. To su oni koji potpuno iracionalnim, često i uvredljivim, komentarima po društvenim mrežama nastoje omalovažiti svako udruživanje umirovljenika mada je i slijepcu jasno da i sami od toga mogu imati samo korist.

Platforma UMIROVLJENICI ZAJEDNO će nakon što dobije službene odgovore, na naš poziv da nam se pridruže, od još nekoliko aktera sa umirovljeničke scene Grada Zagreba tijekom druge polovine slijedećeg tjedna obaviti dodatne konzultacije svih članica i u najskorije vrijeme predstaviti svog kandidata za gradonačelnika/cu Grada Zagreba. Kako se među sastavnicama Platforme doslovno sve dogovara to znači da nitko od nas nije niti je u bilo kojem trenutku postavljao bilo kakve uvjete. Na svim se sastancima nakon iznesenih prijedloga raspravlja uz puno uvažavanje mišljenja i argumenata svih, a onda između više raznih prijedloga sa početka rasprava odabire onaj ili kombinira više njih u neki novi prijedlog koji je u datom trenutku najbolji za sve.

Možda je dobro napomenuti i da svi dosadašnji eventualni nesporazumi ili bilo koji drugi odnosi između pojedinih sastavnica platforme UMIROVLJENICI ZAJEDNO  koji su možda bili razlog izostanka suradnje su sa predstavljanjem Platforme i službeno ostavljeni iza nas stog ni u kom slučaju neće remetiti buduću suradnju. Isto se odnosi i na sve one, posebno HSU i SU čije službene odgovore očekujemo u narednim danima uvjereni da će i oni sami reagirati na isti način.

Vjerujem da će donijeti odluku koja je u interesu svih umirovljenika, u ovom konkretnom slučaju umirovljenika Grada Zagreba.

U Zagrebu, 28.03.2021.

Predsjednik BUZ

Milivoj Špika


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema