Podjeli

Tako jegovorio Bruno Bušić

Frankfurt,1975

Da smo složni davno bi imali državu.

Biće i rodit će se slobodna Hrvatska

kad padne berlinski zid

kad se budu rušila komunistička carstva

kao kule od prokleti karata

Nema države bez krvavih gaća.

Pobit ćemo se za slobodu sa Srbima,

a možda s poturicama i našim izdajicama.

Teret rata podnijeti svi podjednako.

Kad se oslobodimo srpskog ropstva,

komunističkog mraka i zlosilja

i stvorimo konačno državu,

vidjet će se kako naši kradu.

Svatko nas je krao i potkradao,

oslobađao nas slobode i nade,

a najteže će biti kad nas naši budalaši

budu varali, lagali, krali i prodavali

raznim maherima i makro lopovima.

Navalit će na nas malene

velike svjetske ptice grabljivice.

I zato do neba dižem svoj glas

Kako tada nas spasiti od nas?’

                                               

Ante Matić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema