Podjeli

Poštovani Ministre,
Moj liječnički poziv, stručnost i iskustvo mi nalaže da Vas moram upozoriti na zbivanja u Klinici za tumore, gdje se pokušava ukinuti jedna dežurna liječnička kolona, na štetu hrvatskih pacijenata, liječnika, ministarstva zdravstva i hrvatskog proračuna.
Naime Klinika za tumore je jedina specijalizirana onkološka klinika koja se sastoji od nekoliko velikih Zavoda redom :
1. Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
2. Zavod za kiruršku onkologiju
3. Zavod za onkološku patologiju i kliničku citologiju
4. Zavod za radioterapiju i internističku onkologiju
5. Zavod za onkoplastiku i rekonstruktivnu kirurgiju
Cijela Klinika, koja zapravo djeluje i radi kao samostalna jedinica, bivša je središnja bolnica za tumore i slične bolesti, koja je administrativnom odlukom pripojena bolnici Sestara Milosrdnica! Na Klinici ima oko 200 bolesničkih kreveta, jedinica intenzivne njege s 8-10 kreveta, pet operacijskih sala i oko 3000 operacija godišnje. Prije nekoliko godina naziv Klinike proširen je u Centar za maligne bolesti. Svaka treća pacijentica iz cijele Hrvatske s malignim oboljenjem dojke, operira se u našoj Klinici.
Visokozahtjevnih abdominalnih operacija, koje se izvode samo u adekvatno licenciranima velikim centrima, a izvode ih isključivo licencirani subspecijalisti abdominalne kirurgije ima oko 800, a uključuju izvođenje najkompliciranijih otvorenih i endoskopskih operacija jetre, želuca, gušterače, debelog crijeva i rektuma .
Visokozahtjevnih najtežih ginekoloških operacija koje se izvode u našoj klinici poput egzenteracija zdjelica, limfadenektomija, endoskopskih i otvorenih zahvata ima oko 500.
Na odjelu za kirurgiju glave i vrata izvode se oko 500 najsloženijih zahvata operacija tumora baze lubanje, vrata, ždrijela, grkljana kao i kirurgije režnjeva i slobodnih transplantata. Zavod za onkoplastiku i rekonstruktivnu kirurgiju izvode oko 800 najsloženijih zahvata operacija tumora dojki uz dio operacija koje uključuju rekonstrukcije implantatima.
Znači, kada se ovo jasno napiše razvidno je da se radi o izrazito značajnoj, visoko specijaliziranoj, nacionalno bitnoj medicinskoj Klinici (ustanovi) koja je kao takva jedinstvena u našoj državi.
I sada dolazimo  do problema, a problem je ukidanje jedne dežurne kolone liječnika kirurške struke zbog viška prekovremenih sati.
Sadašnja organizacija dežurne službe u našoj Klinici, također je neadekvatna i nedostatna jer dežuraju samo dva liječnika. U dežurnoj kombinaciji je ili kirurg abdominalac i ginekolog, ili ginekolog i specijalist ORL ili specijalist ORL i kirurg plastičar, bez da imamo pokriveno pripravnošću specijalnost koja taj dan nije dežurna. Ako je dežuran ginekolog i specijalist ORL nemamo pripravnost niti za abdominalnu kirurgiju kao niti za plastičnu kirurgiju.
Takav sustav do sada je funkcionirao jer je bio baziran na dobroj volji i humanizmu liječnika svih kirurških i drugih specijalnosti da svojevoljno dolaze subotom, nedjeljom i praznicima raditi vizite te na našem internom dogovoru ako nastanu ikakve komplikacija dođe prvi slobodni specijalist određene grane. I taj dolazak je izvan radnog vremena u bilo koje dana i noći radi pomoći dežurnoj službi BEZ IKAKVE NAKNADE! Našom dobrom voljom i odricanjem od plaćanja pripravnosti bolnica je uštedjela ogromnu količinu novca, jer nije plaćala tu dobrovoljnu pripravnosti liječnika. Liječnici su svojevoljno, bez naknade dolazili zbog pacijenata i pomoći kolegama.
I takav loš organizacijski sustav je održiv samo kada je baziran na dobrovoljnosti liječnika.
U praksi to izgleda ovako. Dežuran je ginekolog i specijalist ORL. Subota je i vikend. U petak je operiran pacijent s velikim tumorom u abdomenu, u subotu pacijent naglo prokrvari jer se radilo o operacijama gdje su koliziji bile velike krvne žile i takva komplikacija je više nego moguća. Što se dešava? Ginekolog i specijalist ORL nisu licencirani niti smiju izvoditi zahvate u abdomenu, a pogotovo ne rješavati komplikacije koje zahtijevaju još veće znanje, iskustvo i stručnost.
Ginekolog tada ako je starija služba zove prvoga slobodnog abdominalnoga kirurga na telefon. Kirurg se javi i odazive na poziv pa dođe u bolnicu. Službeno nema pripravnosti i nema obavezu se javljati, ali kako sam rekao radi se o našem internom dogovoru da se odazovemo i dođemo u bolnicu BEZ NAKNADE radi pacijenta i kolega. Naravno to vrijedi samo za komplikacije i krvarenja gdje ima dovoljno vremena da kirurg stigne. Pitam što bi se desilo da kirurg nije stigao na vrijeme, a nema obavezu niti biti jer nije ni dežuran niti pripravan?
Osim stručnih problema koji su vise nego jasni u opisanim navodima cijelo vrijeme je otvoreno pitanje potencijalne kaznene odgovornosti liječnika koji dolaze na hitna zbrinjavanja pacijenata, a nisu u nikakvom pravnom statusu izvan radnog vremena. Možebitni loš ishod u praksi otvara pitanja odgovornosti za sto imamo primjere u drugim bolnicama.
Znači na taj loš sustav dežurstava, koji je održiv jedino na bazi dobrovoljnosti liječnika da dolaze bez naknade ako zatreba sada se još dodatno pokušava ukinuti još jedna dežurna kolona liječnika tako da ne bi bilo čak niti dvoje liječnika kirurške struke u bolnici koja ima 200 kreveta i 5 operacijskih sala nego bi dežurao samo jedan liječnik koji bi bio ili kirurg abdominalac ili plastičar ili specijalist ORL ili ginekolog.
Od dva liječnika u dežurstvu bez pripravnosti lošije je jedino da ostane samo jedan u dežurstvu. Dva liječnika se ipak mogu mnogo bolje snaći u hitnoj situaciji nego jedan sam samcat, a bolnica od 200 kreveta.
Sada moram postaviti pitanje na koje molim da mi dadete nedvosmislen i jasan odgovor po pitanju odgovornosti.
Ako se ukinu dva liječnika u dežurstvu molim da mi odgovorite na pitanje!
1. Ako je dežuran jedan jedini liječnik i po struci je abdominalni kirurg i dođe do hitne situacije krvarenja u abdomenu gdje morate reagirati odmah. Tko je licencirana osoba koja će s njime odmah ući u operacijsku salu, a nema vremena niti za zvanje niti za dolazak pripravnih liječnika?
2. Ako dođe do istovremene komplikacije kod dva pacijenta, a taj jedan jedini sam liječnik pokušava sam zbrinuti jednoga pacijenta tko će zbrinuti drugoga pacijenta? Tko je dežuran i brine o ostalim pacijentima dok taj jedan liječnik je zauzet prvim pacijentom?
3. Ako je dežuran ginekolog i dođe do naglog krvarenja iz karotide na pacijentu kojem je operiran tumor na vratu (vrlo čest slučaj). Što će ginekolog napraviti? Nema vremena za zvanje pripravnog liječnika jer pacijent iskrvari u dva minuta!
4. Ako je dežuran specijalist ORL a dođe do krvarenja u abdomen kod pacijenta kojemu je operirana jetra i šivana kava. Hoće li Specijalist ORL to rješavati i otvarati abdomen dok ne dođe pripravni liječnik kirurg? Pacijent je u međuvremenu već ili preminuo ili kritično.
5. Kada na KBC Zagreb dođe do potrebe za reoperacijom na Klinici za kardiokirurgiju, koga dežurni kardiokirurg zove da izvede operacijski zahvat s njime? Zove li kardiokirurga koji je pripravan ili traži po bolnici nekog liječnika druge struke
Iz vlastite prakse mlađi kolege su me zvali za pomoć kod ozbiljne abdominalne komplikacije u noći u dva sata iako su već dva specijalista kirurga bila tu, a trebao je i treći stariji i iskusniji. Odazvao sam se i odmah došao naravno bez naknade i to sve zbog pacijenata i pomoći kolegama.
Molim da mi se jasno i nedvosmisleno odgovori na ta pitanja pisanim putem, jer smatram da sam jedan od onih koji je najkompetentniji govoriti o ovakvim stvarima zbog kvalifikacija koje imam, a i zbog iskustva provedenog u bolnici s mnogo hitnih operacija!
Dežurstva postoje da liječnik bude nazočan u bolnici u slučaju da zatreba, a ne daj Bože da ikada zatreba. Dežurstva se određuju ne prema opisu bolnice je li bolnica hitna ili elektivna nego prema tipu i složenosti zahvata koji se izvode u bolnici.
Želite li se vi ili Vaša obitelj operirati u bolnici gdje kada operirate jetru u petak, nema dežurnog kirurga do ponedjeljka, ali dežuran Vam je specijalist za uho, grlo i nos?
To što mi hvala Bogu nemamo mnogo komplikacija i naknadnih zahvata je samo zato što se radi o vrhunskim liječnicima operaterima u svojim strukama.
Kvalitetom rada smo došli do toga, ali ako netko kvalitetno radi ne znači da zato može postati neoprezan i ostaviti bolnicu i pacijente bez liječnika iz razloga nerezonske štednje na prekovremenim satima liječnicima.
Bolnica nije profitabilna ustanova i nedopustivo je štedjeti na sigurnosti naših pacijenata ukidanjem dežurstava da bi se uštedjeli prekovremeni sati.
Ako baš želite uštedjeti na našoj klinici možete odmah i to tako da zamijenite najskuplje lijekove za liječenje malignih bolesti s potpuno istim generičkim lijekovima ili istim lijekovima drugih proizvođača po višestruko manjim cijenama do 40 posto. Tako će te uštedjeti milijune kuna umjesto par tisuća kuna na prekovremenim satima, a pacijent će dobiti isti lijek mnogo jeftiniji, a imati sigurnost u bolnici jer će liječnik biti cijelo vrijeme uz njega tijekom boravka.
U Hrvatskoj imamo jedinicu Kanadera koji tijekom ljeta gase požare, no kako sam upućen jer poznam neke pilote, posade Kanadera su dežurne svakodnevno, stoje i čekaju požar, ali daj Bože da nikada ne polete! No moraju biti tu! Osim njih u dežurstvu na aerodromu još je par posada pripravno kod kuće ako zatreba dodatna pomoć. Brojimo li njima prekovremene sate i ukidamo im dežurstva ili su oni tu zbog nas kao liječnici u bolnici zbog pacijenata!
Dežurstvima spašavate ljudske živote, ne dovodite bolnice u troškove zbog sudskih tužbi jer nije bilo adekvatne liječničke dežurne ekipe i time štedite naš novac poreznih obveznika.
I zadnje pitanje! Molim odgovoriti mi koliko prekovremenih sati košta jedan ljudski život koji bi mogao biti izgubljen zbog ovih loših odluka?
Jedino normalno i logično rješenje je uvođenje dežurnog liječnika za svaku struku uz jednog pripravnoga kod kuće!
Ako smatrate dalje da je ispravno ovako organizirati kiruršku službu onda ja smatram da ova bolnica i kirurško liječenje nemaju smisla ovdje nego treba zatvoriti kirurške odjele i kirurge razmjestiti po bolnicama gdje postoji kompletna skrb za pacijenta, a javnost obavijestiti o tome!
To je vaša dužnost!
dr.med. Hrvoje Tomasović
specijalist opće kirurgije
subspecijalist abdominalne kirurgije


Hrvoje Tomasović

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema