Podjeli

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji koju je lista BUZ-a održala u jednoj zgradi na Zelenom dolu br. 2 u Zagrebu je na najslikovitiji način pokazano i objašnjeno kako mnogi sugrađani u Gradu zagrebu mogu isti problem brzo riješiti, mnogi od njih i bez ikakvog financijskog učešća.

Mnogi ljudi tijekom života dođu u situaciju da im je iz nekog razloga kretanje otežano poput male djece, osoba sa slomljenom ili povrijeđenom nogom, roditelj s dječjim kolicima, starija osoba, ili se pak u krajnjem slučaju radi o osobi sa invaliditetom. Nitko dakle nije cijeli svoj život u dobroj fizičkoj kondiciji tako da je važno je naglasiti kako životni okoliš mora biti bez barijera i pogodan za ispunjenje potreba svakog pojedinca bez razlike. Zapravo se i potrebe osoba s invaliditetom kao i starijima i nemoćnima u nekom trenutku poklapaju sa potrebama većine, pa su zato i svima razumljive.

Dizalo u stambenoj zgradi je već dulje vrijeme standard, no isto tako postoji puno stambenih zgrada sa 4 ili više etaža koje nemaju ugrađeno dizalo što predstavlja veliki problem za stanare, posebno za osobe sa invaliditetom koje su u najtežem položaju. Mnogi od njih na žalost iz svog stana gotovo da uopće ne izlaze. Veliki je to problem i za majke sa malom djecom ili trudnice tako da problem dizala postaje jedan od najvećih problema u stambenim zgradama sa više etaža. Hrvatska  na žalost nije do sada iskoristila mogućnost financiranja ugradnje dizala iz fondova EU, no usprkos toj n postoji mnogo zgrada za koje postoji rješenje ugradnje dizala a da to u nekom veliko iznosu ili uopće troškovno ne optereti stanare.

Postoje dakle mnoge zgrade koje su projektirane tako da bez ikakvih problema uz određene izmjene projekta mogu dograditi kat ili polukat od laganih građevinskih materijala i time u cijelosti financirati ne samo ugradnju dizala već i kompletnu energetsku obnovu zgrade. Uz suradnju sa gradskim službama, što im je i posao, administrativno – tehnički dio bi se mogao riješiti u veoma kratkom roku i tako omogućiti da veliki dio od 6500 tisuća ulaza u stambene zgrade sa 4 i više etaža u rekordnom roku dobiju svoje dizalo. Ako se uzme u obzir cijena stambenog kvadrata u Gradu Zagrebu u odnosu na cijelu ugradnje dizala i energetske obnove zgrade sasvim je izvjesno da bi interes investitora bio ogroman. O koristi koju bi imali stanari kroz poboljšanu kvalitetu života i povećanju vrijednosti zgrade odnosno svakog stana u istoj ne treba posebno ni pričati.

U Hrvatskoj imamo cca 16000 ulaza u višekatne stambene objekte (6500 samo u Zagrebu) u kojima živi preko 500 tisuća ljudi od kojih je cca 10-ak% osoba sa invaliditetom. Na žalost ex ministrica Žalac je u svom programu prije nekoliko godina ispustila ugradnju dizala pa isto trenutno nije moguće financirati iz EU fondova, no kako sada stvari stoje možda se u narednom financijskom periodu to ispravi, ali tada već i sa osjetnim učešćem stanara odnosno vlasnika objekta, no i to je bolje no da sami stanari sve sami financiraju. Cijena dizala sa ugradnjom je cca 50 000 EUR.

 Mi smo razradili više varijanti u kojima i bez financijske pomoći JLS ili EU fondova ugradnja može biti znatno jeftinija pa do potpuno besplatna, a sve ovisno o statici zgrade i mogućnost dogradnje kata ili polukata laganim građevinskim materijalima….. Na ovom projektu je moglo odnosno može biti zaposleno tisuće radnika za ugradnju dizala i energetsku obnovu,  a također veliki broj i za održavanje…. ” zaključio je Špika.

Dakako da danas predstavljeno rješenje ne isključuje i sufinanciranje ugradnje dizala iz sredstava EU fondova što znači da se iz istih izvora, EU fondova, može nadoknaditi dio ili cijeli trošak ugradnje dizala i za sve one koji to u međuvremenu urade vlastitim sredstvima.

U Zagrebu, 06.05.2021.

Predsjednik BUZ

Milivoj Špika prof. v.r.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema