Podjeli

Sve Hrvatske Vlade redovno od 2002.godine isplaćuju novac SPC, crkvi koja nije registrirana u RH, na osnovu ništetnog ugovora. Ministarstvo pravosuđa što radite 30 godina?

Redovno se na ovom blogu i svojim kolumnama, osvrćem na Srpsku pravoslavnu crkvu-SPC, kao  nositelja i instrument agresivne velikosrpske politike ili Srpskog sveta, glavnog uljeza i neprijatelja  hrvatske državotvornosti.

Nesrazmjer njene imovine i političke moći koju rabi u RH u odnosu na  broj vjernika iznijela  sam u nizu  analiza. Međutim na njen nelegalan rad i djelovanje u RH do sada se nisam osvrnula. Potakao me istup saborskog zastupnika generala Ante Prkačina  koji je o toj temi u više navrata govorio u Hrvatskom Saboru

I prije Prkačinova govora u Hrvatskom Saboru bilo je zahtjeva da se ispita valjanost Ugovora [1]između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa NN 196/2003

Međutim Vlada RH, Ministarstvo Pravosuđa, Ustavni sud i Vrhovni sud ne reagiraju, nego se redovno  svaku godinu SPC isplaćuju sredstva iz Proračuna RH na osnovu pravno ništetnog  ugovora.

Pokret za hrvatsku budućnost je u rujnu 2021.godine poslao Vladi RH zahtjev za poništenje tog ugovora[2]

Hrvatska pravoslavna crkva, koju Vlada RH ne želi priznati, niti dopustiti upis u registar vjerskih zajednica, 2.prosinca 2021.godine, postavila je pitanja Vladi RH i premijeru Plenkoviću o  ništetnosti ugovora RH i SPC-a.[3]

Pitanja koja proizlaze iz ovog ništetnog ugovora;[4]

SPC nije u Hrvatskoj upisana u Evidenciju vjerskih zajednica već se djelovanje SPC temelji na jednom ugovoru, koji nije međunarodni ugovor, kao ugovor između RH i Svete Stolice, koja je zasebni subjekt međunarodnog prava. To nije niti ugovor s nekom Crkvom koja ima pravnu osobnost po svom vlastitom (kanonskomu) pravu.

Ugovor o financiranju SPC potpisan je 2002. godine između predsjednika vlade RH Ivice Račana (SDP) i „predsjednika episkopskog savjeta SPC u Hrvatskoj,,, gospodina Jovana, koji se lažno predstavljao, jer u članku 5. Ustava SPC navodi se koje su pravne osobe SPC, a u članku 10. koje su crkveno-hijerarhijske i samoupravne vlasti i tijela.

U Ustavu SPC ne postoji takav savjet, pa stoga niti takav predsjednik. Odredbe članka 8. Ustava SPC: “Imovinsko-pravne interese crkve pred državnim vlastima … zastupaju oni crkveni organi, koji su određeni ovim Ustavom” a kako osoba koja je potpisala Ugovor ne postoji, ovaj ugovor s Republikom Hrvatskom pravno je ništetan.

Ne postoji i bilo kakav odvojeni dio SPC koji bi mogao biti nazvan „SPC u Hrvatskoj“ nego u RH postoji pet eparhija SPC, koje nisu nikako odvojene od onih u Srbiji. Ugovor o djelovanju SPC na tlu RH jest, dakle, de facto ništetan.

U vrijeme potpisivanja ugovora SPC nije bila registrirana ni u Hrvatskoj , ni u Srbiji

Uz to SPC, ne samo da nije upisana u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, nego u vrijeme potpisivanja navedenog ugovora s Račanovom vladom SPC nije bila registrirana niti u Srbiji. Tamo je SPC registrirana godine 2006 .godine, dakle 4 godina nakon ugovora s Račanom.

Sve to znači da Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj djeluje ilegalno odnosno protuzakonito, a iz toga proizlazi da je SPC iz Hrvatskog Državnog proračuna od 2002. do 2018.godine  dobila protuzakonito više od pola milijarde omraženih „ustaških“ kuna. Iz proračuna lokalnih jedinica isto.

Ugovor se temelji na Ustavu SPC, koji u 2002. nije važio niti u Srbiji. U RH SPC nije upisana u Evidenciji vjerskih zajednica te na ovaj način nije mogao niti biti utvrđen njen ustav, kojeg nema. Potpuni kaos!

Ugovor ne propisuje koji iznos mora dobivati tzv. SPC u Hrvatskoj iz državnog proračuna kao što je to slučaj kod drugih vjerskih zajednica nego „Episkop odnosno episkopski savjet podnosi zahtjev”. Kako to da je episkop i episkopski savjet jedno te isto, nije jasno, ali jasno je da podnositelj zahtjeva traži ne neki propisani  iznos,  nego što je njemu potrebno. „Sredstva za uzdržavanje dostavljaju se Episkopskom savjetu SPC u Hrvatskoj, odnosno njegovom središnjem  fondu” (čl.23 ZPPVZ), a Ustav SPC tvrdi da u SPC postoji samo jedan budžet – onaj u Beogradu i njemu se dostavljaju svi prihodi.

Znači, novac iz Hrvatskog državnog proračuna odlazi ravno u Beograd!

Hrvatske Vlade daju novac SPC koja nije registrirana u RH, na osnovu ništetnog ugovora.

Sve slijedeće Hrvatske vlade nakon Račanove, isto dodjeljuju hrpu novca jednoj stranoj Crkvi – Crkvi strane države, koja djeluje u RH na temelju nepostojećeg ugovora. Ivica Račan je lijepo poklonio stranoj Crkvi svu pravoslavnu imovinu u RH, bez obzira na to što je većina stečena u stoljetnom postojanju Ugarsko-Hrvatske pravoslavne Crkve, zvane Karlovačka mitropolija (čiji je poglavar nosio titulu Patrijarh Hrvatski), sa sjedištem u Srijemskim Karlovcima, koji su se tisućljeće i pol, sve do 1946. nalazili u sklopu hrvatske države, dok jugoslavenski komunisti, iz Hrvatske nisu istočni Srijem, s hrvatskim gradovima: Zemunom i Srijemskim Karlovcima, poklonili „bratskoj“ srpskoj socijalističkoj republici.

Po srbijanskom Zakonu o Crkvama i vjerskim zajednicama (članak 29.) srbijanska država plaća samo zdravstveno i mirovinsko osiguranje svećenstvu.  SPC  se u Srbiji mora sama uzdržavati.

U RH država podmiruje sve troškove poslovanja vjerskih zajednica pa tako i plaće episkopa i svećenika, stan, režije … U Hrvatskoj, u svih pet eparhija ima sveukupno, oko 50 svećenika SPC-a. Znači deset svećenika po eparhiji. U Srbiji ne postoji niti jedna eparhija koja ima manje od 200 svećenika, jer manji broj svećenika ne bi mogao uzdržavati eparhijskog arhijereja. U Hrvatskoj u jednoj eparhiji ima prosječno deset svećenika koji, uz troškove administracije, stanovanja režija, automobila… ne mogu, naravno, uzdržavati arhijereja, ali nikog nije briga kakvi su troškovi kad sve plaćaju Hrvati1)

Osnovna plaća svećenika SPC-a u RH duplo je veća od plače svećenika SPC-a u Srbiji. Za dodatne 3 parohije ide još 25% na plaču. Kako  ima svega 50 svećenika na 400 parohija – prosječno 8 parohija po svećeniku. Svećenik može biti i član nekog eparhijskog savjeta ili drugog organa i za to bi dobivao još jednu plaću. Osim toga plaćeni su i stan, režije …

Od svega navedenoga slijedi da svećenik SPC-a u Hrvatskoj, u usporedbi sa svećenicima SPC-a u Srbiji. dobije i do 10 puta veću plaću. Sve to plaća država Hrvatska.

U vjerskim školama SPC-a u RH svi su učitelji iz Srbije i BiH(RS), ponajviše u bogoslovije u manastiru Krka, gdje uopće nema državljana RH,  ni učitelja ni učenika. Dakle, nitko od njih nije državljanin RH, ali država RH uzdržava te ustanove.

Vlada RH time nanosi ogromnu štetu hrvatskom  narodu koji puni Proračun,  jer su se ta sredstva mogla usmjeriti u hrvatsko zdravstvo, školstvo ili kulturu.

SPC nositelj velikosrpske ideologije

Nakon potpune propasti srpske srednjovjekovne države, Osmanlije su priznali srpsku crkvu, iako u prvo vrijeme nakon osvajanja nije uspjela očuvati punu crkvenu samostalnost. Zahvaljujući,  po nekim povjesničarima,  Mehmed Paši Sokoloviću, 1557. godine, sultanovom odlukom obnovljena je Pećka patrijaršija, usprkos negativnom stavu Ohridske arhiepiskopije (kojoj je do 1557. godine, Pećka patrijaršija bila podčinjena) i Carigradske patrijaršije. Kroz ovu obnovu nije ostvarena samo crkvena samostalnost nego je uspostavljeno i duhovno i narodno jedinstvo srpskog naroda kao i ostalih pravoslavnih kršćana na području Patrijaršije.

Srpska crkva je u svijest naroda usađivala tekovine Dušanove države, a kroz čuvanje te tradicije i uspomene na slavnu srpsku državu, uspjela je uz sebe vezati srpski narod te ga pridobiti za trajnu aktivnu suradnju, što je postalo ključno kasnije u borbi za oslobođenje od osmanske vlasti. Pored toga, značajan je utjecaj srpskog klera na kreiranje ideologije kojom će srpski narod biti vođen u slijedećim stoljećima. To je ta tekovina Srpskog sveta,  koju je SPC usadila u svijest Srba, a koja se održala do danas.

Naime, po utvrđenoj praksi i kanonskim propisima crkve na Istoku, granice crkvenog područja bile su u  skladu  s državnim granicama. U vezi s tim, a pod utjecajem srpskih vjerskih krugova, Srbi su i kasnije bili skloni izjednačavati granicu jurisdikcije srpske crkve s političkim granicama srpske države i to je ta misao vodilja, ta ideologija  Velike Srbije ili sada Srpskog sveta, gdje je ijedna srpska crkva to je sveta srpska zemlja!

Podsjećam na neke dokumente koji  su  vezani uz  štetan rad SPC  po hrvatsku državotvornost

1.SPC u hrvatskoj evidenciji vjerskih zajednica ne postoji. Taj propust nije slučajan. Da je SPC željela, mogla se uključiti u evidenciju, što ne želi, jer bi ovdje morala imati svoj statut, svoju riznicu i morala bi priznati Republiku Hrvatsku.

2.Beatifikacija Bl.Alojzija Stepinca, koju je izravno svojim lažima spriječila SPC

2.1U “Glasniku”, službenom listu Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve od 14. srpnja  1920. godine, objavljena je odluka Aleksandra Karađorđevića, donijeta  17. lipnja 1920. godine, o “Ujedinjenju svih pravoslavnih crkvenih oblasti u Kraljevstvu SHS”. Tim aktom regent Aleksandar praktično  ‘’ukida’’  Crnogorsku crkvu.

Odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda Vaseljenske patrijaršije br. 2056 od 19.ožujka  1920. godine  se ‘’priznaje proglašeno ujedinjenje Crkava Srpske, Crnogorske i Karlovačke, kao i dviju dalmatinskih eparhija.’’  Podatak  o tome nalazi se  u Glasniku Srpske pravoslavne crkve od 14. listopada 1920. godine U tom glasniku piše da Carigradska patrijaršija ‘’priznaje proglašeno ujedinjenje autokefalnih Crkava Srpske, Crnogorske i Karlovačke, kao i dviju dalmatinskih eparhija’’.

Srpska pravoslavna crkva formalno je priznata 1879. godine  (kao Mitropolija), znači  tek nakon proglašenja samostalne i nezavisne srpske države na Berlinskom kongresu 1878. godine,  što je još jedna potvrda pravoslavnog principa autokefalnosti  crkve o poklapanju državne granice sa crkvenom jurisdikcijom. To je ustvari crkvena teritorijalna agresija koju SPC sustavno provodi na nesrpske zemlje.

3.Valerianov memorandum dokument je Srpske Pravoslavne Crkve,  episkopa Valerijana, vikara njegove svetosti Patrijarha koji je predan 9. srpnja 1941.godine njemačkomu vojnom zapovjedniku Srbije, generalu Schroderu sa 100 000 ubijenih  Srba od strane NDH,  te ponovno generalu Danckelmannu, u kolovozu 1941.godine sa 180 000 pobijenih  Srba od strane NDH. Da bi se brojka do kraja rujna 1941. godine popela na 300 000 ubijenih Srba!?

Taj  pamflet, s 24  krivotvorene fotografije navodnih hrvatskih zvjerstava nad Srbima, u inozemstvo je odnio dr. Miloš Sekulić.  Nije isključeno, da su one djelo njemačke obavještajne službe. Na taj je dokument odgovorio dr. Rudolf Bićanić, memorandumom objavljenim u: Jugoslavenske vlade…, I., dok. 118., str. 257-268.; Bićanićevje tekst izazvao bijes srpskih ministara. (Usp. Milan Grol, Londonski dnevnik, Filip Višnjić, Beograd, 1990., str. 34-39. i d.)

Upravo taj dr Miloš Sekulić bio je četnički kurir od posebnog povjerenja Draže Mihailovića i upravo je on iznio klevetnički „Valerijanov memorandum SPC“ u inozemstvo, nakon čega je ta strašna kleveta Hrvata razglašena po čitavom svijetu. Apsurdno  je da taj isti Sekulić u svom izvješću vladi generala Simovića u listopadu 1941. godine sam izrijekom svjedoči, da do kraja lipnja i napada Njemačke na Sovjetski savez od strane Hrvata nije bilo (osim pojedinačnih slučajeva) „nikakvog značajnijeg progona Srba“

Sa Valerijanovim memorandumom počinje srpsko „igranje „sa brojkama ubijenih Srba , do milijunskih  visina.

I samo logičkim zaključivanjem, ne može se u roku tri mjeseca ( od lipnja , do rujna 1941 godine) pobiti 300 000 ljudi!

4.SPC osuđena za pomaganje i poticanje na  Genocid . Samo dva mjeseca poslije genocida u Srebrenici, njemačko Društvo za ugrožene narode (Gesellschaft für bedrohteVölker) objavilo je dokumentaciju Felicitas Roder i Tillmana Zülcha pod naslovom ‘Za jedinstvo svih srpskih zemalja – Srpska pravoslavna crkva podupire genocid nad bosanskim muslimanima’, rujan 1995. godine, iz koje je vrijedno citirati važnije ulomke. I to ne samo radi zadane teme nego i kao izraz čuđenja zašto to nije poznato u Vatikanu; postavlja se pitanje  zašto je papa Franjo dopustio da takva  Crkva suodlučuje o tome je li  veliki mučenik i blaženik Alojzije Stepinac dostojan postati svecem?[5]

„Patrijarha Pavla odveli su 1995.godine  u spaljenu Foču, nazvali su je tada Srbinje, i raspisala se evropska štampa – posebno Le Mond, Figaro i Liberation u Parizu – da SPC u Bosni podržava etničko čišćenje. Navedeno je bilo i ime patrijarhovo, pa je SPC podnela tužbu u Parizu protiv tih listova. Mučno i tužno. Na suđenju u Parizu svedočili su mnogi, među njima istoričar Paul Garde i srpski vizantolog Ivan Đurić. Branio je SPC vladika Atanasije Jevtić i to tako „dobro“ da se suđenje završilo sudskom osudom SPC. Ne, kazao je sudija, fakta su fakta, a francuska se istina ne može ućutkati. I tu je gorku čašu ispio pokojni patrijarh – a da li smo i svi mi sa njim, o tome je rano suditi. Jeste, stigao je da kaže i da ponovi kako neće ne veliku, nego ni najmanju Srbiju, po cenu zločina – i to će mu biti s pravom zapisano – ali ga sabraća arhijereji slušali nisu, još manje pak raspomamljene ratovođe! „ Mirko Đorđević,[6]

5.SPC i kanonizacija Bl.Kardinala Alojzija Stepinca

Patrijarh Irinej je u intervjuu za Politiku (koji je prenijela agencija Tanjug 2. srpnja 2014.godine ) rekao da su najave iz Vatikana da bi kardinal Stepinac mogao biti kanoniziran do kraja 2014. godine bile ‘’veliko iznenađenje za srpske arhijereje’’, jer – ‘’da neko bude svet, to mora biti zaista svijetla i sveta osoba koju prihvaćaju kao takvu i drugi kršćani’’.

Licemjerno, podlo i pokvareno, jer SPC nikada nije tražila suglasnost kod proglašavanja svojih sveca-četnika koljača od drugih kršćana, a pogotovo nije od Katoličke crkve. Ali uspjeli su spriječiti kanonizaciju bl.Alojzija Stepinca do daljnjega

6.I gle pohlepe SPC-a, nije joj  bilo dovoljno redovno financiranje  je tužila RH Europskom sudu za ljudska prava, 23. srpnja 2020.   da je financijski oštećena za  zemljište  koje joj je oduzeto još u vrijeme SFRJ, a na kojem se danas nalazi hidroelektranu Peruča, kao i da joj je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje zbog retroaktivne primjene domaćih propisa.[7]

Zahtjev br. 10149/13, SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, protiv Hrvatske

Taj proces SPC je izgubila.  Europski sud je prigovor SPC proglasio nedopuštenim,  jer su domaća upravna tijela imala pravo primijeniti posljednji propis koji je bio na snazi prije donošenja odluke o naknadi, a temeljem kojeg je SPC dodijeljena tri puta veća naknada od one koju bi ostvarila temeljem propisa koji je bio na snazi ranije.

7.U Rezoluciji EU Parlamenta  od 9. ožujka 2022. godine o vanjskom upletanju u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje (2020/2268(INI)) [8]

U članku 121, SPC je označena kao  izvor nemira i nereda na Balkanu i glavni zastupnik Putinove ruske politike na ovim prostorima. EU Parlament je „ zabrinut zbog pokušaja Pravoslavne Crkve u zemljama kao što su Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, a posebno u njezinu entitetu Republici Srpskoj, da promiče Rusiju kao zaštitnicu tradicionalnih obiteljskih vrijednosti i učvršćuje odnose između države i crkve; izražava zabrinutost zbog toga što Mađarska i Srbija pomažu Kini i Rusiji u njihovim geopolitičkim ciljevima;

8.Jasenovac je uz pomoć hrvatskih vladajućih poklonjeno sredstvo za  stigmatiziranje Hrvata.  Neprestano komemoriranje događaja iz 2.svjetskog rata, koje usput mi Hrvati plaćamo iz Proračuna, stalna su hajka na Hrvate, a i Hrvatska Vlada i Ured za nacionalne manjine „zaboravili su da je Sabor 8.listopada 1991.godine prekinuo sve državnopravne sveze sa Jugoslavijom. Tko o tom još vodi računa, ionako Hrvatsko pravosuđe nije osiguralo funkcioniranje pravne države.

Izgradnja memorijalnog centra Jasenovac –Donja Gradina, kao stalni podsjetnik na „ugroženost“ Srba i „genocidnost“ Hrvata

Ana Brnabić je najavila ulaganja u Spomen-kompleks u Donjoj Gradini kako sjećanja na nevino stradale nikada ne bi izblijedjela.

„Nastojat ćemo njegovati uspomene na žrtve Jasenovca, snažnije i odlučnije ih štititi od zaborava i iskazivati ​​poštovanje prema njima i svemu što su oni predstavljali, a značajna sredstva i energiju uložit ćemo u obnovu i izgradnju zgrade. Memorijalni centar Donja Gradina žrtvama, ali i generacijama da iz godine u godinu podsjećaju svijet na razmjere monstruoznog zločina počinjenog u Jasenovcu”,

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle razgovora sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirijem u Beogradu da je postignut dogovor o izgradnji velikog memorijalnog centra koji će „podsećati  na sve zločine nad srpskim narodom”.

Centar će, kako je najavio Vučić, „biti izgrađen u Donjoj Gradini, u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, gde je za vreme Drugog svetskog rata bio jedan od logora u okviru jasenovačkog sistema.“

“Danas smo konačno postigli dogovor, i prenosim potvrdu srpskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, o izgradnji nečega što bi trebalo da bude svesrpsko svetilište u Donjoj Gradini”, rekao je Vučić u zajedničkom obraćanju sa Porfirijem.

“Činimo to da sećanje na srpsko ime i prezime ne bude zatrto”, dodao je Vučić, navodeći da će biti uložen “veliki novac”.[9]

Srbija će, kako je rekao“ finansirati izgradnju memorijalnog centra sa 80 odsto, a Republika Srpska sa 20 procenata.“

I eto nove srbijanske „batine“ za Hrvate!

  1. Izjave patrijarha Irineja ( 1930-2020)

Bio je na čelu Srpske pravoslavne crkve od siječnja 2010. godine do smrti 2020.godine, otvoreno je cijeli svoj život zagovarao velikosrpsku politiku.

„Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u BiH, Vojvodini, Crnoj Gori ili na drugim mestima“

„Čini se da je srpsko stradanje nadmašilo stradanja židovskog naroda“

„Hrvati su jedini u Europi imali ustaške logore“

(Nisu mogli imati četničke logore!)

„ Kroz jasenovački logor prošlo je 50.000 nevine djece čiji se plač i lelek čuo do Zagreba. Svi su ga čuli, samo nije nadbiskup zagrebački, zato što ga nije htio čuti. I dok je jedna  žena koja je bila Austrijanka spasila više od 15.000 srpske djece od smrti, to nisu činili naši stoljetni susjedi Hrvati, koji su jedini u Europi imali dječje logore“

Papi Franji napisao je da je „ Jasenovac progutao 20.545 dječjih života“ a tu kaže 50.000 nevine djece. Nevjerojatna lakoća kojom se i nabacuje brojkama ljudskih života kao da su krumpiri, a ne ljudske duše!

„U ustaškom zločinu u Jasenovcu sudjelovali su i oni koji su trebali širiti ljubav i čitati Evanđelje. Mnogi su okrvavili ruke do lakata, čak bili rekorderi u činjenju zločina“

„Stepinac je ustaški vikar i nacistički suradnik“

Patrijarh Irinej mjerio je po svojim mjerilima, drugačije ne zna, pa je sve ono što je radila SPC prebacio na Katoličku Crkvu.

Lili Benčik/hrvatskepravice

[1] https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_12_196_3109.html#:~:text=1.%20Prihva%C4%87a%20se%20Ugovor%20izme%C4%91u%20Vlade%20Republike%20Hrvatske,Republike%20Hrvatske%2C%20Ivica%20Ra%C4%8Dan%2C%20predsjednik%20Vlade%20Repub%C2%ADlike%20Hrvatske.

[2] https://hrvatskonebo.org/2021/09/20/zahtjev-za-ponistenje-ugovora-vlade-sa-srpskom-pravoslavnom-crkvom-u-hrvatskoj/

[3] https://hrvatskapravoslavnacrkva.wordpress.com/2021/12/02/aktualna-pitanja-predsjedniku-vlade/

[4] https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_12_196_3109.html

[5] https://croexpress.eu/pogled-iz-iseljenistva-srpska-pravoslavna-crkva-podupirala-je-genocid-nad-muslimanima/

[6] https://pescanik.net/wp-content/PDF/mirko_djordjevic-kisobran_patrijarha_pavla.pdf str129

[7]https://uredzastupnika.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Presude%20i%20odluke//Srpska%20Pravoslavna%20Crkva%20protiv%20Hrvatske,%20Odluka.pdf

 

 

[8] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/917f60bc-300f-11ed-975d-01aa75ed71a1/language-hr/format-PDF

[9] https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=495681


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema