Podjeli

Sve se čini da se izbriše i ovaj vojnički grob kod Bleiburga, kao što su svojedobno partizani-komunisti preorali sve grobove hrvatskih vojnika po grobljima u čitavoj Hrvatskoj.

Od hrvatske borbe za slobodu ne smije ostati ni kamen.

To su  poručili i Austrijanci svojom zabranom dolaska Hrvata u Bleiburg.

Oni, baš kao ni Titovi „pobjednici“, ne pitaju, jel na tom krvavom polju bilo i (nebrojeno) nevinih ljudi, oni jednostavno kao i brojni Jugoslaveni, predvođeni SDP-om, (aktualnim komunistima), žele ukloniti  sve optužene svjedoke jednog zločina, kakav nije zabilježen nigdje u Europi nakon II. svjetskog rata.

Nu, svi ti ogrezli u zločinu, ne shvaćaju da Bleiburg, što je vremenski dalje, to je sve strašniji kao krimen, da je sve veličniji i sve značajniji kao simbol, kao opomena, kao pouka.

Dugo je uspijevalo jugoslavenskim komunistima skrivati hrvatsku „posljednju tajnu“, ali sada je ona pred nama rastvorena knjiga.

Koliko se samo pričalo i pisalo da Josip Broz Tito „nema veze“ s Bleiburgom, da su tamo stravični zločini učinjeni bez  njegova znanja?

Lagali su, kao što nastoje lagati i danas.

A taj isti Tito, kojeg svrstavaju i u rang listu najvećih zločinaca XX. stoljeća, 15. svibnja 1945., osobno je, kao Vrhovni komandant, pohvalio jedinice 3. armije ovim riječima:

„Brzim i energičnim nadiranjem prema gornjem toku reka Drave, trupe naše Treće armije presekle su otstupnicu ostacima nemačkih i ustaško-četničkih bandi i, zaokruživši ih na području Slovenski Gradec –Guštanj – Pliberg- Dravograd, posle trodnevnih žestokih borbi, razbile ih i prisilile na kapitulaciju.

Ovim su likvidirane posljednje neprijateljske snage, koje su pred našim trupama još pružale organizovani otpor.

Zarobljeno je preko 20.000 ustaša, među kojima ima veliki broj poznatih zlikovaca. Sa ustašama zarobljen je i veći broj četnika.  Osim toga prisiljeni su na kapitulaciju posljednji ostaci nemačke balkanske grupacije  feldmaršala Lera i zarobljeno je preko 10.000 Nemaca. U borbama je poginulo više od 5.000 neprijateljskih vojnika i oficira i oslobođeno oko 8.000 građanskih lica koje su ustaške bande silom odvele sa sobom.

Zaplenjene su ogromne količine oružja i ratnog materijala.

Trupe Treće armije za posljednjih petnaest dana zarobile su oko 100.000 neprijateljskih vojnika i oficira.

Za izvojevanje ove pobede, kao i za brzo, uspešno i potpuno izvršenje postavljenog zadatka, pohvaljujem  hrabre trupe  naše Treće armije pod komandom general-lajtnanta Koste Nađa, pukovnika Branka Petričevića i pukovnika Vukašina Subotića.

Izražavam svoju zahvalnost svim borcima i rukovodiocima jedinica koje su izvojevale ovu pobedu i uspešno izvršile postavljeni zadatak.

Neka je slava palim junacima za oslobođenje naše otađbine!

Smrt fašizmu – sloboda narodu!“

 1. maja 1945. god.

Beograd

VRHOVNI KOMANDANT

MARŠAL JUGOSLAVIJE

 1. B. TITO, s.r.

(Preuzeto iz: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda, tom II, (knjiga 1), Beograd, Vojnoistoriski Institut  Jugoslavenske Armije, 1949.), str. 637. Dokument je bio originalno objavljen u Službenom listu Ministarstva narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije (Beograd), godina 1. (1945.) br. 4-7 (april-juli). Cijeli taj četverobroj Službenog lista pretiskan je u toj knjizi Zbornika, na str. 631-649.).

Mladen Pavković


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Top tema