Podjeli

general  ŽELJKO  GLASNOVIĆ

gospodin  sa  velikim  slovom „G“

Dana 13.03.2018. godine  general gospodin  ŽELJKO GLASNOVIĆ  se  je   usudio  javno  iznijeti  da  su  ZEMLJIŠNE  KNJIGE  NIŠTAVNE , 

na  web  adresi : https://www.youtube.com/watch?v=Wq78mDc5wCk

može  se  pogledati  i  poslušati  što  je  gospodin  general  ŽELJKO  GLASNOVIĆ rekao  pod  naslovom :

Željko Glasnović o Zemljišnim Knjigama, Gruntovnoj Mafiji i “Heroju” Knezu Drpislavu!! 13.03.2018.

General  ŽELJKO  GLASNOVIĆ  ima  poseban  način   izražavanja , karakterističan  isključivo  za  njega.

Kada  je  najavljen  General  ŽELJKO  GLASNOVIĆ  da  će  za  govornicom u SABORU  REPUBLIKE HRVATSKE  iznijeti  problematiku   katastra i  zemljišne  knjige mnogi  gledatelji i  slušatelji  pred  malim  ekranima   imali  su znak  upitnik (?) iznad  glave .

Izlaganje  Generala  ŽELJKA  GLASNOVIĆA bilo  je  briljantno  onako  kako  general  govori  bez  uvoda  pogađa  metu .

U    pravnoj  stvari   primjena  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina (zemljišna knjiga , katastarski plan , posjedovni list , GUP  i  PUP)  u  statusu  javne  vjere  u  pravnim  i  upravnim  radnjama , a  pri  tome  su  javne  isprave iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  VAN  SNAGE  UPORABE   po  osnovi  „UREDBE-UKAZA“  donesenog  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine  sa  punom  pravnom  snagom , sa  punim pravnim  učinkom i  sa  punom  pravnom  posljedicom  od  dana 01.01.2010. godine

Samom  primjenom  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  s  javnom  vjerom  stavljenih  VAN  SNAGE  UPORABE  permanentno se  čini  kazneno  djelo od  strane  državnih  službenika  i  namještenika  uposlenim  u  državnim administrativnim tijelima REPUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima  i  HRVATSKOM PRAVOSUĐU  :   KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE ,  KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  NEOSNOVANO STJECANJE  MATERIJALNE DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE  i  ZLOUPORABA  POLOŽAJA I  OVLASTI..

Za VALJANOST i ZAKONITOST  javnih isprava iz  domene prostornog registra nekretnina :

PRVOG  PRAVNOG  REDA

 1. ZEMLJIŠNA KNJIGA
 2. Zbirka položenih  ugovora

 

DRUGOG  PRAVNOG  REDA

 1. KATASTARSKI PLAN
 2. POSJEDOVNI LIST
 3. Zbirka pomoćnih  računanja

TREĆI  PRAVNI RED

 1. Generalni Urbanistički Plan (GUP)
 2. Provedbeni Urbanistički Plan (PUP)
 3. Lokacijska dozvola
 4. Građevinska dozvola
 5. Uporabna dozvola

jamči  REPUBLIKA  HRVATSKA , shodno navedenom   kazneno i  materijalno  odgovara  za   NIŠTAVNOST   istih  javnih  isprava.

N A P O M E N A : Javne  isprave iz  domene prostornog registra nekretnina „TREĆEG  PRAVNOG REDA“  su  izvedenice  „PRVOG PRAVNOG REDA“  i  „DRUGOG PRAVNOG REDA“

Za  pravni postupak „NIŠTAVNOSTI JAVNIH ISPRAVA  IZ  DOMENE PROSTORNOG REGISTZRA NEKRETNINA“ dovoljno je  dokazati  da  je  ZEMLJIŠNA KNJIGA – javna isprava  PRAVOG  PRAVNOG  REDA  „VAN  SNAGE  UPORABE“  putem  automatizma  su  „VAN SNAGE UPORABE“ u  statusu  ZASTARE  ili  NIŠTAVNOSTI   javne isprave iz domene  DRUGOG  PRAVNOG  REDA  i TREĆEG PRAVNOG REDA.

Povjeren je  dužni nadzor  nad ISPRAVNOSTI  i VALJANOSTI javnih isprava iz  domene prostornog registra nekretnina  u  pravnom i upravnom  korištenju  javnih  isprava iz domene prostornog registra nekretnina  administrativnim državnim tijelima  REPUBLIKE HRVATSKE   sa prenesenim ovlastima

PRVI  PRAVNI  RED  JAVNIH ISPRAVA

MINISTARSTVO  PRAVOSUĐA  REPUBLIKE HRVATSKE

Ul. Grada Vukovara 49, 10000, Zagreb

Zemljišno – knjižni  odjeli nadležnih  Općinski  sudova

su  sastavni  dio   suda  na  teritorijalnom prostoru  REPUBLIKE HRVATSKE

 

TREĆI  PRAVNI  RED  JAVNIH ISPRAVA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE

Ul. Republike Austrije 14, 10000, Zagreb

 

DRUGI  PRAVNI  RED  JAVNIH ISPRAVA

DRŽAVNA  GEODETSKA UPRAVA  REPUBLIKE HRVATSKE

Gruška ul. 20, 10000, Zagreb

 

NE POŠTIVANJE   UREDBE  VLADE  REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine od  strane  državnih  administrativnih  tijela  REPUBLIKE HRVATSKE  sa prenesenim  ovlastima  dovelo  je  do  NEPOBITNE činjenice  „NIŠTAVNOSTI“ javnih  isprava iz  domene  prostornog registra nekretnina  na  cijelom  teritorijalnom  prostoru  REPUBLIKE HRVATSKE.

NIŠTAVNE  javne isprave iz domene  prostornog registra nekretnina  su   TRAJNA PROCESNA SMETNJA  pri  upravnim i pravnim  radnjama   iz  razloga  što  su  sve  odluke , zaključci , rješenja  ili presude  donesena  po  osnovi   NIŠTAVNIH  javnih  isprava iz  domene   prostornog registra nekretnina i same  odluke , zaključci , rješenja i presude NIŠTAVNE.

General  ŽELJKO  GLASNOVIĆ nepogrešivo  je  zaključio  da  su  svi  zakoni i  odluke  i  ugovori  doneseni  od  SABORA  REPUBLIKE  HRVATSKE neprovedivi , ništavni  i  izazivaju  kaznenu  i  materijalnu  odgovornost saborskih zastupnika jer  svjesno i  namjerno  čine  štetu  građanima  REPUBLIKE HRVATSKE.

Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović  još  01. veljače  2017. godine  donijelo  je  zaključak  da  je  za NIŠTAVNOST   ZEMLJIŠNE  KNJIGE  i  KATASTARSKIH  PODATAKA  isključivo odgovorno  MINISTARSTVO   PRAVOSUĐA  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA   REPUBLIKE  HRVATSKE.

Predmetni  ZAKLJUČAK  može  se  pogledati  na  „web“ stranici :

http://predsjednica.hr/files/Vije%C4%87e%20za%20gospodarska%20pitanja%20-%20ADMINISTRATIVNE%20I%20BIROKRATSKE%20PREPREKE%20POSLOVANJU%20I%20ULAGANJU.pdf

Digitalizacija  katastarskih  planova  i  zemljišne  knjige koje  su  VAN  SNAGE  UPORABE  od  17. 11. 1924. godine  , a  to  je   80% katastarskih  planova  i  zemljišne  knjige  i  dodatnih  20% katastarskih  planova  i  zemljišne  knjige koje  su  VAN  SNAGE  UPORABE  od  01.01.2010. godine nema  pravne   i  zakonske  osnove .

Da  li  je   prostorni  podatak  na  „papirnatom  nosiocu“  ili  „elektronskom  nosiocu“ kada  je  VAN  SNAGE  UPORABE , onda  je on  VAN  SNAGE  UPORABE.

Ništavni  podatak  na  papirnatom  nosiocu , digitaliziranjem  prešao  je  na  elektronski  nosač    ali  i  dalje  je  ostao  ništavan podatak.

ZAKONI  i  pod zakonski  akti  su  tehnički  i  pravno   neprovedivi  jer   se  odlučuje  po  osnovi   NIŠTAVNIH  DOKUMENATA.

Predmeti  koji  su  na  čekanju   u  zemljišno knjižnim  odjelima  nadležnih  sudova  za  2015 godinu   iznosio  je  broj  32.551 predmet   za  godinu  2016 broj  neriješenih  predmeta  popeo  se  je  na 44.709 predmeta a  2017 godine  uvećan  je  broj  neriješenih  predmeta  za  dodatnih  6000 novih  predmeta.

U  stvari  nije  ni  bitno  koliki  je broj  neriješenih  predmeta  u  zemljišno  knjižnim  odjelima  nadležnih  Općinskih  sudova jer  su  i  onako   NIŠTAVNI   bili  oni  riješeni i  provedeni  ili  ne.

Kada je  Ministar  pravosuđa  gospodin   Dražen Bošnjaković  naveo  da  bi  se neažurnost  zemljišne – knjige odnosno   broj  neriješenih  predmeta  mogao  smanjiti  prekovremenim  radom  ili  dodatnim  zapošljavanje   pretpostavljam  da  se  je   šalio   na  račun  građana  REPUBLIKE  HRVATSKE  iz  razloga, citiram:

 1. Da bi  nešto  bilo  ažurno  ili   neažurno  mora prethodno  biti  pravno  i  tehnički 
 2. Ažurnost i neažurnost definira  provedbu   pravno  valjanih  i  tehnički  ispravnih  podataka  (brže  ili  sporije)
 3. Kako su  sve  od  reda   ZEMLJIŠNE  KNJIGE   u  REPUBLICI  HRVATSKOJ   „NIŠTAVNE“  u  tom  slučaju  nema  rasprave  o  provedbi  ili  ne  provedbi           NIŠTAVNIH 
 4. NIŠTAVNI PODATAK  je  uvijek  NIŠTAVNI    

General  ŽELJKO  GLASNOVIĆ  dao  je  par  slikovitih  primjera  kako  se   manipulira – krade  nekretnina.

Pri  iznošenju  primjera  uočeni  su  veliki  upitnici (?) iznad  glava   SABORSKIH  ZASTUPNIKA   o  čemu  to  govori General  ŽELJKO  GLASNOVIĆ  .

Na  žalost  General  ŽELJKO  GLASNOVIĆ  govori   o  HRVATSKOJ  REALNOSTI i  NIŠTAVNOSTI  javnih  isprava  iz  domene   prostornog  registra nekretnina.

Bilo  da  su to  na  vlasti  „plave“ koalicije“  ili  „crvene“ koalicije vladajući  ne  žele   riješiti  problem  nekretnina iako  su  dobili  od  EUROPSKE  UNIJE  više  od   5 milijardi EUR- a (5.000.000.000,00EUR-a)za  izradu  valjanog  i  zakonitog  registra  nekretnina . Novac  je  potrošen , ali  posao  nije  urađen.

Dolazimo  do  najbolje   organizirane  pljačke  građana  po  osnovi  :

ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Klasa: 011-01/12-01/93  ; Urbroj: 71-05-03/1-12-2  ; Zagreb, 18. srpnja 2012. godine

a  pri  tome  su  svi  izgrađeni  objekti  u  fizičkom  prostoru  izgrađeni  do  01.01.2014. godine   LEGALNO  I  ZAKONITO   izgrađeni  objekti  u  fizičkom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE.

NIŠTAVNOS  javnih  isprava katastarskog plana , prijepis posjedovnog  lista , zemljišne knjige  , PUP – a  i  GUP – a  definira  da  je  ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA  protu  USTAVAN  i  da  je  donesen  isključivo  za  provedbu   PLJAČKE   GRAĐANA  REPUBLIKE HRVATSKE   u  skladu  sa  zakonom.

General  ŽELJKO  GLASNOVIĆ   o  NIŠTAVNOSTI   JAVNIH  ISPRAVA  – zemljišne  knjige  i  katastarskih  podataka   govorio je samo  pet (5) minuta . Za  utvrđivanje štete i  štetnih  posljedica zbog  primjene   NIŠTAVNIH  DOKUMENATA – ZEMLJIŠNE  KNJIGE  potrebna  je jedna  i  više  od  jedne  tematskih  sjednica   SABORA  kako  bi  dobili  uvid  u  štetu  koju  su  saborski zastupnici  počinili  donošenjem brojnih  zakona i  pod zakonskih uz  pretpostavku  valjanosti  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina a  u  stvari  su  prostorni  registri  nekretnina  NIŠTAVNI.

 

BOŽIDAR  VIDUKA  magistar inženjer geodezije i geoinformatike.


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe