Podjeli

PREDMET:               KAZNENA PRIJAVA zbog uskraćivanja i ograničavanja slobode mišljenja, te slobodnog dijeljenja i primanja informacija velikom broju građana RH.

 

PODNOSITELJ:

Matjaž-Mate Debeljak HRVI

23000 Zadar

mob: 095/364-2242

[email protected]

 

PRIMATELJ:

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

REPUBLIKE HRVATSKE

Gajeva 30a

10000 Zagreb

[email protected]

 

Poštovani, 

obraćam Vam se u vjeri da ćete pročitati ovu ˝Kaznenu prijavu˝ zbog kršenja mojih ljudska prava na slobodu mišljenja i govora koji vam prosljeđujem te zakonski djelovati po njoj!

Da se najprije predstavim. Hrvatski sam građanin, branitelj-Dragovoljac, Veteran i 70% HRVI – Matjaž-Mate Debeljak sa stalnom adresom prebivališta u Zadru. U Domovinski rat došao sam ’91 godine iz Slovenije te kraj ’94 godine bio časno otpušten nakon trećeg ranjavanja. U vojnu mirovinu koja je bila privremena otišao sam u 6. mjesecu ’96. godine da bi 2001. ostvario trajnu sa 70% tjelesnog invaliditeta.

 

 1. godina nakon Domovinskog rata svjedoci smo kako se veterane i članove naših obitelji na dnevnoj bazi omalovažava, vrijeđa, proganja, krše nam se ljudska prava na slobodu mišljenja i govora te na kraju u mnogo slučaja zatvara bez osnovanih dokaza samo na temelju insinuacija pojedinaca ili pak vladajuće političke (nazovimo to tako) elite. Na sve moguće načine provodi se diktatura i cenzura pisane riječi pod izgovorom ˝govora mržnje˝ i bilo kakva obavijest, komentar ili članak koji nije u skladu sa ideologijom koju zastupa ova otuđena antihrvatska vlast s premijerom Plenkovićem i njegovim ministrima se u javni prostor ne propušta. Koalira se sa dojučerašnjim srpsko-četničkim zločincima te na široka vrata provode u djelo njihovu politiku SAN 1. i SAN 2. Sve ono što nisu uspjeli tijekom agresije na našu Domovinu uspjeti će sad dok im u tome zdušne pomaže briselski činovnik koji za vrijeme agresije nije našao za shodno stati u obranu Lijepe Naše, ˝navodno zbog teške dijagnoze kao što je anemija˝! Čak se ide toliko daleko, da pojedine osobe po nalogu vladajuće elite, mogu sami procijeniti što je u skladu sa njihovom takozvanom ideološkom doktrinom, a što nije!

 

Zbog toga podnosim naslovu slijedeći,

P R I J E D L O G:

 

za poduzimanje hitnog kaznenog progona protiv:

 1. OSUMNJIČENI: PETAR VIDOV glavni urednik udruge Faktograf.hr
 2. OSUMNJIČENI: SANJA DESPOT nova glavna urednica udruge Faktograf.hr

III. OSUMNJIČENI: Nepoznate osobe koje djeluju na društvenom mrežama kao ‘faktografi’ a koje osobe su poznate gore navedenim osumnjičenicima pod I. i II.

 1. OSUMNJIČENI: Protiv pojedinih medija koji cenzuriraju objave ili članke po nalogu antihrvatskih nalogodavaca kao i protiv cjelokupne Hrvatske vlade na čelu s premijerom Plenkovićem i njegovim ministrima jer bez njihove dozvole i upute ne bi mogli vršiti sve navedeno.

 

A      Z B O G :

 

Kontinuirano i nezakonitog uskraćivanja te ograničavanja temeljnih ljudskih i građanskih prava, odnosno zbog cenzure slobode mišljenja i govora velikom broju građana na društvenim mrežama. Stoga postoji osnovana sumnja da namjerno grubo krše temeljna ljudska prava, Ustav RH, članak 20. Isto tako grubo krše i sve EU te međunarodne zakone o temeljnim ljudskim pravima, a ograničavanje i sprječavanje slobode mišljenja i slobodno dijeljenje takvog mišljenja kažnjivo je prema Kaznenom zakonu članak 127., stoga podliježe kaznenom progonu.

Nadalje ističem da je Faktograf.hr obična udruga bez ikakvog legalnog i zakonskog prava ili statusa, niti im taj status bilo tko može dati, djeluje na način da samovoljno određuje i odlučuje o tome što je istina, a što nije, samovoljno onemogućava velikom broju građana ostvarivanje svojih temeljnih ljudskih prava širenja i primanja bilo kakvih informacija, te sprovodi samovoljnu i namjernu cenzuru, kako je to opisano u Kaznenom zakonu, članak 127.

 

Radi komentiranja, dijeljenja članaka te drugih obavijesti, faktograf potpomognut od strane antihrvatske vlade i njihovih jugo sljedbenika ponovo u kratkom roku već 4 put odlučio je i donio odluku slijedećeg sadržaja:

Vaš je korisnički račun ograničen na 24 h. Aktivnost vašeg korisničkog računa nije bila u skladu s našim standardima zajednice pa ne možete poduzimati još jednu radnju koju ste inače mogli.

Bez da mi pri tom objasne tu svoju nakaradnu odluku! Na djelu je ograničavanja ljudskih sloboda, govora i mišljenja od strane faktografa, vladajućih i sličnih jugo sljedbenika. Svjesni smo da nitko bez podrške vladajuće izdajničke politike, primjera i svih ministara u njoj ne bi mogao provoditi diktaturu ograničavanja ljudskih prava koja su nam zajamčena Ustavom Hrvatske Države!

 

Do sad sam podnio dvije ´Kaznene prijave´ Uskoku u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu i to 19. i 21. rujna 2023.godine. Moje dvije ´Kaznene prijave˝ odnosile su se na kršenja mojih ljudska prava na slobodu mišljenja, govora i pisanu riječ!

Nadao sam se da će djelovati po njoj, što su zakonski dužni ali očigledno je da njihova institucija služi samo za određene političke nalogodavce dok za nas građane bez obzira na kršenje ljudskih prava slobode mišljenja, govora  i pisanu riječ – to nije slučaj!

Krajnje vrijeme jest da institucija kao što je ˝Uskok˝ zaštiti sve građane u Hrvatskoj Državi i prekine ovu diktatorsku cenzuru pisane riječi koja je svakim danom sve očitija!

Ali oni u tome ne vide ništa spornog jer po njihovom nahođenju iz navedene prijave ne proizlazi osnovne sumnje u počinjenje kaznenog djela iz stvarne nadležnosti tog istog ureda!

Zbog čega onda postoji njihov ured i troši naš porezni novac kad nije zbog kršenja Ustava i Zakona Hrvatske Države?

Zbog korupcije i kriminala u kojem također nemaju nikakvih rezultata jer po starom dobrom običaju kako to biva kod nas – predmeti idu u zastaru ili pak nije dovoljno materijalnih dokaza!

Poruka koja ostaje na kraju svega ovog je da bez obzira što se građanima krši Zakon i Ustav Hrvatske Države, institucije neće raditi po njoj. Prije svega jer se gleda tko krši ta navedena prava i tko ih prijavljuje! U konkretnom slučaju ni za njih kao i mnoge druge – to nije tema!!!!!

 

“KAZNENI ZAKON: Povreda slobode mišljenja i izražavanja misli

Članak 127.

(1) Tko uskrati ili ograniči slobodu govora ili javnog nastupa, slobodu tiska ili drugih sredstava priopćavanja ili slobodno osnivanje ustanova javnog priopćavanja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko naredi ili provodi cenzuru, ili novinaru protupravno uskrati ili ograniči slobodu izvještavanja.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko protupravno spriječi tiskanje, prodaju ili raspačavanje knjiga, časopisa, novina ili drugih tiskanih stvari, ili proizvodnju i emitiranje radijskog i televizijskog programa, programa novinskih agencija ili objavljivanje drugih medijskih sadržaja.

 

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE: III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Članak 20.

Tko se ogriješi o odredbe ovoga Ustava o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građanina, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.

Članak 38. st. 1, 2. i 3.

Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.

Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.

Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.

 

MEĐUNARODNI ZAKON O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA:

Članak 19.

 1. Svatko ima pravo zadržati svoja uvjerenja bez miješanja sa strane.
 2. Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja svake vrste, usmeno, pismeno, tiskom ili umjetničkim oblikom, ili kojim drugim sredstvom prema svom osobnom izboru i bez obzira na granice.
 3. Ostvarenje prava predviđenih stavkom 2. ovoga članka nosi sa sobom posebne dužnosti i odgovornosti. Stoga se ono može podvrgnuti određenim ograničenjima, ali samo takvima koja su predviđena zakonom i koja su prijeko potrebna radi:
 4. a) poštivanja prava i ugleda drugih;
 5. b) zaštite državne sigurnosti, javnog reda (ordre public), zdravlja ili morala.

Članak 5.

 1. 1. Ništa se u ovom Paktu ne smije tumačiti tako da podrazumijeva pravo neke države, grupe ili pojedinca da poduzmu bilo koju akciju ili izvrše bilo koji čin kojim se poništava neko od ovdje utvrđenih prava i sloboda, ili ograničava u većoj mjeri nego što je to Paktom predviđeno.
 2. Nije dopušteno nikakvo ograničavanje ili derogiranje temeljnih ljudskih prava koja su priznata ili koja prema zakonu, konvenciji, propisima ili običaju postoje u nekoj državi stranci ovoga Pakta, pod izgovorom da ovaj Pakt ne priznaje takva prava ili da ih priznaje u manjem opsegu.

 

EUROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA:

Članak 9. Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi

 1. 1. Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi; to pravo uključuje slobodu da se promijeni vjeroispovijed ili uvjerenje i slobodu da se pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoju vjeroispovijed ili uvjerenje bogoslužjem, poučavanjem, praktičnim vršenjem i obredima.
 2. Sloboda iskazivanja vjeroispovijedi ili uvjerenja podvrgnut će se samo takvim ograničenjima koja su propisana zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa javnog reda i mira, zaštite javnog reda, zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.

Članak 10. Sloboda izražavanja

 1. Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj članak ne sprečava države da podvrgnu režimu dozvola ustanove koje obavljaju djelatnosti radija ili televizije te kinematografsku djelatnost.

 

POVELJA EUROPSKE UNIJE O TEMELJNIM PRAVIMA

Članak 10. Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi

 1. Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. To pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja te slobodu, pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazivanja vjeroispovijedi ili uvjerenja bogoslužjem, poučavanjem, praksom i obredima.
 2. Priznaje se pravo na prigovor savjesti, u skladu s nacionalnim zakonima koji uređuju ostvarivanje tog prava.

Članak 11. Sloboda izražavanja i informiranja

 1. Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo uključuje slobodu mišljenja te primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja tijela javne vlasti i bez obzira na granice.

 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

Članak 19.

Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.

Članak 30.

Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti tako da podrazumijeva pravo bilo koje države, grupe ili osobe da poduzmu bilo koju aktivnost ili izvrše bilo koji čin usmjeren na uništenje ovdje utvrđenog bilo kojeg prava i sloboda.”

 

Iz gore navedenih hrvatskih, europskih te međunarodnih zakona nedvojbeno je da gore navedene osobe namjerno krše ljudska prava svim građanima Hrvatske koji imaju drugačije mišljenje nego oni, tj. urednici te članovi udruge ‘Faktograf.hr’. Isti nezakonito cenzuriraju i onemogućavaju slobodno širenje i primanje raznoraznih informacija, stoga očekujem brzo djelovanje DORH-a u sprječavanju ovakvih radnji od strane urednika i članova udruge ‘Faktograf.hr’ kao i ostalo navedenih, s obzirom da se radi o velikom broju građana.

 

Znamo da je cenzura postupak nadziranja slobode izražavanja. Cenzura se u Hrvatskoj provodi u širokom rasponu korištenim sredstvima i postupcima, od uništavanja nepoželjnih sredstava izražavanja, preko brisanja ili precrtavanja nepoželjnih dijelova, do mijenjanja, izokretanja, odnosno falsificiranja onih dijelova koji se ne podudaraju sa svjetonazorom ili zakonskim odredbama antihrvatske vlasti ili urednika.

Posebno zlokoban aspekt situacije je da će zbog nedostatka pravne jasnoće u vezi s definicijom “govora mržnje“ vladajuća vlast određivati što je uvredljivo i kažnjivo. Čak i objektivno istinite izjave mogu biti kazneno gonjene ako se procijene uvredljivima.

 

Pa tako na objavu članaka koji su nedavno bili objavljeni i moji komentari, koje citiram:

Najavljen projekt srpske televizije u Hrvatskoj.!!! Moj komentar:Ma nabijem vas više na neku stvar! Gamad nakaradna dokle ćete četnike na velika vrata dovoditi u Hrvatsku? Ovo je prešlo sve granice. Što Hrvatska ima sa tom izdajničkom zemljom, krvoločnicima, ubojicama, silovateljima – pitam vas? Zar nisu dovoljno zla napravili za vrijeme Domovinskog rata? Treba nam još! Dok ova veleizdajnička karikaturna politička gerila s njihovim koalicijskim partnerima, dojučerašnjim četnicima i koljačima radi upravo na povratu nekakvog jugosranja, neke treće tvorevine gdje bi se oni mogli kotiti kao miševi? Nadam se da će vas narod kazniti na izborima te nakon toga privesti pred lice pravde!  To što radite je zločin prema narodu, Domovini i prema hrvatskoj povijesti! Gadite mi se svi od reda!!!!

Božinović u Karlovcu potvrdio da će Centar za migrante biti kod Krnjaka: Povećani pritisci ilegalnih migracija u cijeloj Europi.!!! Moj komentar:Kog vraga onda imamo Šengensku granicu? Božinović nemoj onda trošiti naš porezni novac na osoblje na granici kad istovremeno stvaraš državu otvorenih vrata kao javnu kuću! Kako vas nije stid? Ova država nije vaša prćija niti će biti. Ona je od svih nas – od nas koji smo krvarili za nju!

Inflacija u Hrvatskoj ne usporava već ubrzava! Stigli novi podaci.!!! Moj komentar:Nemoguće! Koliko se sjećam, a sjećanje me još služi – briselski činovnik potrčko od Plenkovića prilikom krađe Nacionalne valute ´Kuna˝ obećavao je boljitak i napredak za sve građane. Ne zaboravimo da su do sad Hrvatskoj i hrvatskom narodu samo dva puta na podmukli način ukrali Nacionalnu valutu ´Kunu˝. Prvi put je to učinio bivši diktator i notorni zločinac Broz dok je drugi put to učinio briselski plaćenik i njegova gerila. Pitam Vas gdje je to tkz blagostanje, otvaranje novih radnih mjesta i prosperitet za sve građane Hrvatske Države!

Svi moji komentari ili članci koje sam objavio su vam dostupni na spomenutoj aplikaciji facebook ili u grupi ˝Sindikata Hrvatskih Veterana Zadar˝ gdje sam jedan od administratora!

 

Nakon ovih mojih istinitih komentara koji se mnogima ne sviđaju slijedi uskraćivanje ljudskih prava na govor, mišljenje i pisanu riječ jer prema nekima to nije bilo u skladu sa njihovim standardom!!!!!! Ovom prigodom pozivam sve relevantne institucije da zakonski djeluju. Gdje su granice njihove oholosti, bahatosti, stigmatizacije i diskriminacije prema svima nama?

 

Isto tako, s obzirom da djeluju kao ‘agenti/faktografi’ za društvene mreže, urednici te članovi udruge faktograf vrše diskriminaciju prema svim osobama koje ne dijele njihovo mišljenje te im se zbog djelovanja ovih agenata-faktografa objave uklanjaju, označavaju kao neistinitima, ili si ti agenti, koji su bez ikakve stručne spreme i znanja, dozvoljavaju svoje mišljenje iznositi kao ‘činjenična točnostbez utvrđivanja svih činjenica ili znanstvenih dokaza, nego isključivo navode samo one koji idu u prilog njihovom mišljenju, odnosno vrše propagandu i širenje isključivo njihovih mišljenja i informacija. Tu svoju činjeničnu ‘točnost’ donose isključivo na temelju vlastitog uvjerenja.

Uvjeren sam kao i mnogi drugi da bez pristanka, dozvole pa čak i uputa izvršne politike nešto slično ne bi bilo izvedivo! Sjetimo se ne tako davno kad je premijer Plenković imao sastanak sa vlasnicima medija i portala te njegove direktive na koji način, što i kako moraju izvještavati! Nakon toga svaka insinuacija ili pokušaj negiranja da u Hrvatskoj Državi ne vlada teror cenzure i diktature uskraćivanja temeljnih ljudskih prava na slobodu govora, mišljenja i pisanu riječ – je suvišna!!!

 

S poštovanjem,

 

PODNOSITELJ:

 

hrvatski branitelj-Dragovoljac, veteran, HRVI

 

Matjaž-Mate Debeljak

 

U Zadru, 09.10.2023.


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Pravosuđe