Podjeli

Poziv svim biračima u Hrvatskoj zahtjevajte poništenje izbora zbog činjenica iz teksta koji vam dajem na uvid !!! 
Dakle, Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je odluku prema kojoj je djelomično potvrđuje presudu iz ponovljenog postupka u slučaju “Fimi media”. Prema toj odluci Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki u državni proračun mora vratiti 14,6 milijuna kuna (gotovo dva milijuna eura), ali i platiti novčanu kaznu od 3,5 milijuna kuna (pola milijuna eura). Sanader svojim postupanjem znatno urušio sustav povjerenja u institucije vlasti jer je svoj položaj koristio za osobno bogaćenje, a naročito za nezakonito financiranje stranke kojoj je bio na čelu. “Njegovo ponašanje je bilo usmjereno na opstanak stranke i ostanak na vlasti, stvarajući sliku politike kao zanimanja u kojem je politička korupcija pravilo, a ne izuzetak. Riječ je o najtežem obliku političke korupcije na čijem vrhu je bio premijer”, stoji u obrazloženju Vrhovnog suda.
Neki koji su tada bili u Predsjedništvu HDZ-a i danas imaju visoke dužnosti. Gordan Jandroković je predsjednik Sabora, a Branko Bačić, koji je hodao Zagrebom s torbom punom novaca, sada je šef Kluba zastupnika. Ljudi koji su morali ili mogli znati što se događa, prave se da ovo nema nikakve veze s njima. To je sramotno. Korupcija je jedan od najvećih problema u Hrvatskoj i danas, a stranka koja joj je na čelu je kažnjena za korupciju. I to nije etiketa, to je činjenica. To je nečiji životni cilj”, Mantra koja se provlači kroz medije i stručnu javnost da li je HDZ kao pravomoćno osuđena politička stranka za određena kaznena djela i tu stranku, kao pravnu osobu, može se nazvati koruptivnom i kriminalnom? Normalno da da ! Međutim, nije istina da članovi stranke kao fizičke osobe nemaju i kolektivnu odgovornost, ali isto tako svako odgovara za sebe što je DO u optužnici nije navelo i tako ekskulpiralo vrh HDZ-a koji je apsolutno znao za kriminalna događanja.
U procesu pred sudovima dovoljno je iskaza u kojima su članovi HDZ-a znali za prikupljanje sredstava maltene reketom nad Javnim poduzećima, bankama, ministarstvima, županijama, gradovima itd itd. Navedimo samo neke od kaznenih dijela koja su sudionici reketa počinili, a za to nisu odgovarali jer nisu bili u fokusu djelovanja DORH-a i USKOK-a? Zakon o kaznenoj odgovornosti: Zlouporaba položaja i ovlasti Članak 291. (1)Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Nezakonito pogodovanje Članak 292. (1)Službena ili odgovorna osoba koja na temelju sporazuma pogoduje jednom od gospodarskih subjekata prilagođavanjem uvjeta javne nabave ili sklopi ugovor s ponuditeljem čija je ponuda u suprotnosti s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Trgovanje utjecajem Članak 295. (1)Tko iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2)Tko zahtijeva ili primi mito, ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti, ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti,kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
Zločinačko udruženje Članak 328. (1)Tko organizira ili vodi zločinačko udruženje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2)Tko sudjeluje u udruženju iz stavka 1. ovoga članka , a da nije još počinio ni jedno kazneno djelo za to udruženje, ili poduzme neku radnju koja nije kazneno djelo, ali za koju zna da doprinosi ostvarenju cilja zločinačkog udruženja, ili financijski ili na drugi način podupire zločinačko udruženje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Članak 329 Počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja Tko znajuči za cilj zločinačkog udruženja ili njegove kriminalne aktivnosti počini kazneno djelo u sastavu takvog udruženja ili potakne drugoga na počinjenje kaznenog djela u sastavu takvoga udruženja kaznit će se: (4)Zločinačko udruženje čine najmanje tri osobe koje su se udružile sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više kaznenih djela, za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju duljem od tri godine, a koje ne uključuje udruženje koje čine osobe slučajno povezane za neposredno počinjenje jednog kaznenog djela Zakon o odgovornosti pravnih osoba Članak 3. 1. Pravna osoba kaznit će se za kazneno djelo odgovorne osobe ako se njime povređuju neke dužnosti pravne osobe ili je njime pravna osoba ostvarila korist za sebe ili drugoga. 2. Pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka pravna osoba kaznit će se za kazneno djelo odgovorne osobe kojoj je povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe i ako je do počinjenja kaznenog djela došlo zbog propuštanja ndzora ili kontrole od strane odgovorne osobe koja vodi poslove pravne osobe. 3. Pod uvjetima iz stavka 1. i 2. ovog članka pravna osoba kaznit će se za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela. Članak 5. 1. Odgovornost pravne osobe temelji se na krivnji odgovorne osobe. 2. Pravna osoba kaznit će se za kazneno djelo odgovorne osoba i u slučaju kada se utvrdi postojanje pravnih ili stvarnih zapreka utvrđivanje odgovornosti odgovorne osobe.
Zakon o političkim strankama u svojim odredbama kaže: IV. PRESTANAK POLITIČKIH STRANAKA Članak 23. Političke stranke prestaju: 1. ako je nadležno upravno tijelo donijelo odluku o prestanku političke stranke, 2. ako se utvrdi da su prestale djelovati, ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupa najvišeg upravnog tijela, a sjednica nije održana, 3. ako je njihovo djelovanje zabranjeno odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske. Činjenice iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo uprave. Rješenje o prestanku političke stranke u slučaju iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo uprave. U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka politička stranka se briše iz registra danom objave odluke o zabrani rada. Ustav Republike Hrvatske Članak 6. (1) Osnivanje političkih stranaka je slobodno. (2) Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima. (3) Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine. (4) Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske.
O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske. Ustavni zakon o Ustavnom sudu u svojim odredbama decidirano kaže: VIII. NADZOR NAD USTAVNOŠĆU PROGRAMA I DJELOVANJA POLITIČKIH STRANAKA Članak 85. Ustavni sud nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka, te zabranjuje njihov rad ako utvrdi da su se za to stekli Ustavom i zakonom utvrđeni uvjeti. Članak 86. Zahtjev za zabranu rada političke stranke, odnosno njezina dijela mogu podnijeti predsjednik Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, Vrhovni sud Republike Hrvatske, tijelo koje obavlja registraciju stranaka i Državni odvjetnik Republike Hrvatske. Temeljem svih Ustavnih i zakonskih članaka koji tretiraju osnivanje, život i prestanak političkih stranaka iz navedenih činjenica primjenom svih pravnih normi nameće se samo jedan zaključak, HDZ kao politička stranka je davno trebala biti, temeljem presude o zločinačkom udruženju, ukinuta odlukom Ustavnog suda i brisana iz registra političkih stranaka.

Skanuny


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Izbori