Podjeli

Teške teme i polemike se konstantno vode ovih dana , o tome tko je ratni dezerter tko nije .Onda imamo francuske izvedenice što ta riječ znači, ok ako nisu dezerteri onda su šta  kukavice? Konstantno me se proziva da pitam Gospodina Škoru gdje je bio 91 ne točno , evo molim sve da mi daju odgovor na to pitanje , a krenut ću od sebe . Rođena sam 4.4 1974 i bila sam sudionica Domovinskog rata dragovoljno, sad neka se nađu svi sa svih lista počevši od mog datuma jer ne vidim ako sam mogla ja zašto vi ne a krojite nam sudbine, da se zbog vas međusobno na mrtvo svađamo,pa krenimo.

POLITIČKE STRANKE KOJE SU PODNIJELE PRIJEDLOGE LISTA ZA IZBORNE JEDINICE I.-XI. ZA LISTE IZBORNIH JEDINICA I. – XI. RBR. Politička stranka 1. ABECEDA DEMOKRACIJE – ABECEDA 2. AKCIJA MLADIH – AM 3. AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS 4. AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP 5. ”BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” 6. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ 7. BLOK ZA HRVATSKU – BLOK 8. BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE – BDSH 9. DEMOKRATI 10. DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE – DOMOVINSKI POKRET 11. FOKUS 12. GENERACIJA OBNOVE – GO 13. GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS 14. HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU 15. HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA – HBPS 16. HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA – HDS 17. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 18. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS 19. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS 20. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 21. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 22. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ – HSS – SR 23. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ 24. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS 25. HRVATSKA STRANKA BUDUĆNOSTI – HSB 26. HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA – HSGO 27. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP 28. HRVATSKA STRANKA REDA – HSR 29. HRVATSKA STRANKA SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA – HSSČKŠ 30. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 31. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA 32. HRVATSKI SUVERENISTI 33. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS 34. LISTA ZA RIJEKU 35. MOJA VOLJENA HRVATSKA – MVH AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA – APIS IT D.O.O. 36. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST 37. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA 38. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI 39. NEOVISNI ZA HRVATSKU – NHR 40. NEZAVISNA LISTA BURA – BURA 41. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP 42. NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH 43. NOVA LJEVICA – NL 44. ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORAH 45. PAMETNO 46. POKRET ZA MODERNU HRVATSKU 47. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS 48. PROMIJENIMO HRVATSKU – PH 49. RADNIČKA FRONTA – RF 50. SLOBODNA HRVATSKA 51. SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA 52. SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB 53. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 54. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP 55. STRANKA HRVATSKI VIDIK – SHV 56. STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA – UMIROVLJENICI – UMIROVLJENICI 57. STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ 58. STRANKA IVANA PERNARA – SIP 59. STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM 60. STRANKA UMIROVLJENIKA – SU 61. UNIJA KVARNERA – UNIJA 62. ZA GRAD 63. ZAGORSKA STRANKA ZA ZAGREB – ZSZ 64. ZAGREB JE NAŠ! 65. ZELENA LISTA 66. ZELENI SAVEZ – ZELENI 67. ŽELJKO KERUM – HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA 68. ŽELJKO LACKOVIĆ – NEZAVISNE LISTE 69. ŽIVI ZID AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA – APIS IT D.O.O. NEOVISNE LISTE KOJE SU PODNIJELE PRIJEDLOGE LISTA ZA IZBORNE JEDINICE I.-XI. RBR. Neovisna lista Izborna jedinica 1 NEOVISNA LISTA – DINO DEBELJUH VIII. 2 NEOVISNA LISTA – IRENA FRANCEKOVIĆ VII. 3 NEOVISNA LISTA – ŽELJKO GLASNOVIĆ XI. 4 NEOVISNA LISTA – DAMIR GRÜNBAUM VIII. 5 NEOVISNA LISTA – MARIN ŠKIBOLA VIII. POLITIČKE STRANKE KOJE SU SAMOSTALNO PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I. – XI. RBR. Politička stranka Izborne jedinice 1 ABECEDA DEMOKRACIJE – ABECEDA I., VII. 2 AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS VI., VII. 3 AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. 4 ”BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” I., II., III., VI., VII., IX. 5 BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ I., II., III., IV., VI., VII., VIII., IX., X. 6 HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA – HDS I., II., III, VI., VII. 7 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,XI. 8 HRVATSKA STRANKA BUDUĆNOSTI – HSB III., X. 9 HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA – HSGO II., III., VII. 10 HRVATSKA STRANKA REDA – HSR II., IV. 11 MOJA VOLJENA HRVATSKA – MVH I., VI., VII., VIII., XI. 12 MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. 13 NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI IV. 14 NEZAVISNA LISTA BURA – BURA VIII. 15 POKRET ZA MODERNU HRVATSKU I., VI. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA – APIS IT D.O.O. 16 SLOBODNA HRVATSKA III. 17 SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB IV., V. 18 SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP I., VI., VIII., X. 19 STRANKA HRVATSKI VIDIK – SHV II. , IV., VII., IX. 20 STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ VII., IX. 21 UNIJA KVARNERA – UNIJA VIII. 22 ŽELJKO KERUM – HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA IX., X. KOALICIJE KOJE SU PREDLOŽILE LISTE U IZBORNIM JEDINICAMA I.-XI. RBR. Predlagatelj Izborna jedinica 1. BDSH, HBPS I., II. , IV., VI. 2. DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA I. , II. , III. , IV. , V. , VI. , IX. , X. 3. DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU VIII. 4. DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU, ZELENI VII., XI. 5. DOMOVINSKI POKRET, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK, HKS, HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, SU, ZELENA LISTA I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. 6. HDZ, HDS X. 7. HDZ, HSLS I., II. 8. HNS, HSS BRAĆE RADIĆ IV. 9. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, NL, RF, ORAH, ZAGREB JE NAŠ!, ZA GRAD III.,IV.,V.,VII.,IX.,X.,XI. 10. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, RF, NL, ORAH, ZAGREB JE NAŠ!, ZA GRAD VIII. 11. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, RF, ORAH, ZA GRAD I.,II.,VI. 12. REFORMISTI, HSS BRAĆE RADIĆ, UMIROVLJENICI I.,III.,V.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. 13. NHR, HSP, GO I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. 14. NLSP, AM, ŽIVI ZID, PH, SIP IX. 15. SDP, HSS, HSU, SNAGA, GLAS, IDS, PGS I.,II.,III.,IV.,V.,VII.,IX.,X. 16. SDP, HSS, HSU, SNAGA, GLAS, IDS, PGS, REFORMISTI VI. 17. SDP, IDS, PGS, HSS, HSU, SNAGA, GLAS VIII. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA – APIS IT D.O.O. 18. IP, PAMETNO, FOKUS I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. 19. ŽELJKO LACKOVIĆ – NEZAVISNE LISTE, REFORMISTI, HSS BRAĆE RADIĆ, NSH, HDS II. 20. ŽIVI ZID, PH, HSS – SR, SIP, HSSČKŠ, ZSZ, NLSP I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,X. 21. ŽIVI ZID, SIP, PH, HSS – SR XI. POLITIČKE STRANKE KOJE SU SAMOSTALNO ILI U KOALICIJI PREDLOŽILE LISTE U SVIM IZBORNIM JEDINICAMA I. – XI. RBR. Politička stranka 1. AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP 2. DEMOKRATI 3. FOKUS 4. GENERACIJA OBNOVE – GO 5. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 6. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP 7. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA 8. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST 9. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA 10. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI 11. NEOVISNI ZA HRVATSKU – NHR 12. NOVA LJEVICA – NL 13. ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORAH 14. PAMETNO 15. PROMIJENIMO HRVATSKU – PH 16. RADNIČKA FRONTA – RF 17. STRANKA IVANA PERNARA – SIP 18. STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM 19. ZA GRAD 20. ZAGREB JE NAŠ! 21. ŽIVI ZID AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA – APIS IT D.O.O. POLITIČKE STRANKE I UDRUGE KOJE SU PREDLOŽILE KANDIDATE U XII. IZBORNOJ JEDINICI RBR. Politička stranka odnosno udruga 1. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE – DZMH 2. DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS 3. MATICA SLOVAČKA OSIJEK – MSO 4. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 5. SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ “KALI SARA” – SRRH “KALI SARA” 6. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE 7. UDRUGA ALBANACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – UASMŽ 8. UDRUGA GRAĐANA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POREČA I POREŠTINE – UDRUGA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE POREŠTINE 9. UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK 10. UDRUGA TURAKA HRVATSKE – UDRUGA TURAKA 11. UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ – UARH PREDLAGATELJI KOJI SU PREDALI LISTE U SVIM IZBORNIM JEDINICAMA OD I. DO XI. Prihvaćene liste Rbr. Naziv liste Izborna jedinica 1. NHR, HSP, GO I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. 2. AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. 3. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. 4. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, NL, RF, ORAH, ZAGREB JE NAŠ!, ZA GRAD III., IV., V., VII., IX., X., XI. 5. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, RF, NL, ORAH, ZAGREB JE NAŠ!, ZA GRAD VIII. 6. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, RF, ORAH, ZA GRAD I., II., VI. 7. IP, PAMETNO, FOKUS I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA – APIS IT D.O.O. STATISTIKA SPOLNE ZASTUPLJENOSTI NA LISTAMA PO IZBORNIM JEDINICAMA Izborna jedinica UKUPNO IMA 40% NEMA 40% I. IZBORNA JEDINICA 20 15 5 II. IZBORNA JEDINICA 19 14 5 III. IZBORNA JEDINICA 18 14 4 IV. IZBORNA JEDINICA 17 15 2 V. IZBORNA JEDINICA 13 12 1 VI. IZBORNA JEDINICA 19 15 4 VII. IZBORNA JEDINICA 22 16 6 VIII. IZBORNA JEDINICA 20 17 3 IX. IZBORNA JEDINICA 17 14 3 X. IZBORNA JEDINICA 16 13 3 XI. IZBORNA JEDINICA 11 8 3 UKUPNO 192 153 39 STATISTIKA SPOLNE ZASTUPLJENOSTI NA LISTAMA PO PREDLAGATELJIMA Predlagatelj UKUPNO Ima 40% Nema 40% ABECEDA DEMOKRACIJE – ABECEDA 2 2 0 AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS 2 2 0 AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP 11 10 1 ”BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOST” – 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” 6 6 0 BDSH, HBPS 4 3 1 BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ 9 5 4 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA 8 8 0 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU 1 1 0 DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU, ZELENI 2 2 0 DOMOVINSKI POKRET, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK, HKS, HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, SU, ZELENA LISTA 10 9 1 HDZ, HDS 1 0 1 AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA – APIS IT D.O.O. HDZ, HSLS 2 0 2 HNS, HSS BRAĆE RADIĆ 1 0 1 HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA – HDS 5 0 5 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 8 0 8 HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 9 9 0 HRVATSKA STRANKA BUDUĆNOSTI – HSB 2 1 1 HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA – HSGO 3 2 1 HRVATSKA STRANKA REDA – HSR 2 2 0 IP, PAMETNO, FOKUS 11 11 0 MOJA VOLJENA HRVATSKA – MVH 5 2 3 MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST 11 11 0 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, NL, RF, ORAH, ZAGREB JE NAŠ!, ZA GRAD 7 7 0 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, RF, NL, ORAH, ZAGREB JE NAŠ!, ZA GRAD 1 1 0 MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NL, RF, ORAH, ZA GRAD 3 3 0 NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI 1 1 0 NEOVISNA LISTA – DAMIR GRÜNBAUM 1 1 0 NEOVISNA LISTA – DINO DEBELJUH 1 1 0 NEOVISNA LISTA – IRENA FRANCEKOVIĆ 1 1 0 NEOVISNA LISTA – MARIN ŠKIBOLA 1 1 0 NEOVISNA LISTA – ŽELJKO GLASNOVIĆ 1 1 0 NEZAVISNA LISTA BURA – BURA 1 1 0 NHR, HSP, GO 11 4 7 NLSP, AM, ŽIVI ZID, PH, SIP 1 1 0 POKRET ZA MODERNU HRVATSKU 2 2 0 REFORMISTI, HSS BRAĆE RADIĆ, UMIROVLJENICI 8 8 0 SDP, HSS, HSU, SNAGA, GLAS, IDS, PGS 8 7 1 SDP, HSS, HSU, SNAGA, GLAS, IDS, PGS, REFORMISTI 1 1 0 SDP, IDS, PGS, HSS, HSU, SNAGA, GLAS 1 0 1 SLOBODNA HRVATSKA 1 1 0 SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB 2 2 0 AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA – APIS IT D.O.O. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP 4 4 0 STRANKA HRVATSKI VIDIK – SHV 4 3 1 STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ 2 2 0 UNIJA KVARNERA – UNIJA 1 1 0 ŽELJKO KERUM – HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA 2 2 0 ŽELJKO LACKOVIĆ – NEZAVISNE LISTE, REFORMISTI, HSS BRAĆE RADIĆ, NSH, HDS 1 1 0 ŽIVI ZID, PH, HSS – SR, SIP, HSSČKŠ, ZSZ, NLSP 9 9 0 ŽIVI ZID, SIP, PH, HSS – SR 1 1 0 UKUPNO 192 153 39.

Pa evo po radi javnosti neka se svi izjasne o svojim kandidatima,gdje su bili i zašto nisu bili ako su mogli biti, pa da riješimo taaj problem prepucavanja preko medija.

Za Portal Bez cenzure:Književnica i Novinarka, Jadranka Balatinac


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Izbori