Podjeli

Izazovi i perspektive zajedništva

MOSTAR

 1. lipnja – 3. srpnja 2022.

 

ČETVRTAK, 30. lipnja 2022.

18 sati

Svečana sveta misa za sudionike Kongresa

̶̶   IZRAVNI TV PRIJENOS   ̶

Katedrala Marije Majke Crkve

Nadbiskupa Čule bb, Mostar

 

20 sati

UVODNI PROGRAM – KULTURNA VEČER

Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača

Trg hrvatskih velikana bb, Mostar

Moderatorica: Anita Martinac

 

Uvodna riječ

Danijel Vidović, Ravnatelj Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače

 1. sc. Marin Sopta, Predsjednik Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva

 

Izložba „Dio nas“u Galeriji kraljice Katarine Kosače

Otvorenje Izložbe: Nevenko Herceg,

predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanske županije

Autori – akademski umjetnici:

Dario Pehar, Mario Šunjić, Dalibor Nikolić, Željko Koren i Tamara Herceg

 

Kulturno-umjetnički program uz prigodni domjenak

 

*****

PETAK, 1. srpnja 2022.

Filozofski fakultet u Mostaru

Matice hrvatske bb, Mostar

 

Predvorje dvorane Sokrat

8 – 9 sati

REGISTRACIJA I PRIJAVA SUDIONIKA

 

DVORANA SOKRAT

9 – 10 sati

CEREMONIJA OTVARANJA

Voditeljica programa: dr. sc. Josipa Mijoč

POZDRAVNI GOVORI

 • sc. Marin Sopta, predsjednik Programskog odbora HIK-a
 • Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski administrator trebinjsko-mrkanski
 • Gordan Jandroković, predsjednik Sabora RH
 • sc. Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH
 • sc. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara
 • sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru
 • Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH
 • Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade RH
 • sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
 • sc. Mario Jareb, potpredsjednik Matice Hrvatske
 • Mijo Marić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika
 • sc. Nevenko Herceg (predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije)

 

10 – 11.30 satijasna

PLENARANA PREDAVANJA

Moderator: dr. sc. Marin Sopta

 • sc. Stjepan Šterc (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Demografske teme
 • sc. Damir Zorić (Hrvatska udruga poslodavaca): Gospodarske teme
 • sc. Boris Crnković (Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u

 

 • Osijeku): Znanstvene teme
 • dr. sc. Tomo Vukšić (nadbiskup vrhbosanski i apostolski administrator Vojnog ordinarijata BiH): Aktualni trenutak Katoličke Crkve u BiH

 

Predvorje dvorane Sokrat

11.30 – 12.00 sati

Stanka za osvježenje

 

12 – 13.30 sati

PARALELNI PROGRAM

 

DVORANA SOKRAT

12 – 13.30 sati

GOSPODARSKI FORUM

Panel-rasprava

Moderator: dr. Ivić Pašalić

 • Darinko Bago (Udruga hrvatskih izvoznika)
 • sc. Darijo Jerković (Sveučilište VITEZ, Vitez, Bosna i Hercegovina)
 • Vedran Šimunović (Intera tehnološki park Mostar)
 • sc. Marko Šantić (Gospodarska komora Federacije BiH)
 • sc. Đuro Njavro (Zagrebačka škola ekonomije i managementa)
 • sc. Mario Kordić (gradonačelnik Mostara)

 

DVORANA 2

12 – 13.30 sati

DOPRINOS KATOLIČKE CRKVE

BOSNE I HERCEGOVINE INOZEMNOJ PASTVI

Moderator: dr. sc. Tomislav Markić

 • dr. sc. Ratko Perić (biskup u miru, Mostar): Don Petar Vuletić – Šjor
 • sc. Pavo Jurišić (Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu): Svećenički život Dragutina Kambera u službi crkvi i narodu
 • dr. sc. Anto Orlovac (Banja Luka): Doprinos banjolučke biskupije hrvatskoj inozemnoj pastvi
 • Anto Pranjkić (Hrvatska radio televizija, Zagreb): Fra Serafin Zečević – Hrvatski glas u dalekoj Kanadi
 • fra Ante Marić: Djelovanje fra. Dominika Mandića
 • sc. Zvonimir Ancić (Hrvatska biskupska konferencija): Don Mato Kolić hrvatski misionar na Novom Zelandu

 

DVORANA 3

12 – 13.30 sati

DIGITALNA BAŠTINA

Moderatorica: dr. sc. Sanja Seljan

 

 • sc. Tatjana Petrić (Sveučilište u Zagrebu): Pristup i promocija glagoljskoj baštini u digitalnom okruženju
 • sc.Toni Marić (Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine, Široki Brijeg): Digitalizacija podataka o elementima nematerijalne kulturne baštine Hrvata u BiH
 • sc. Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb): Virtualna suradnja – suradnja bez granica.
 • sc. Vlatka Lemić (ICARUS Hrvatska / Sveučilište u Zagreb): Živa baština – digitalni alati
 • sc. Ilija Musa (Sveučilište u Mostaru): Multimedijalna prezentacija kulturne baštine BH Hrvata – kulturna ruta Kosača

 

Fakultet prirodnoslovno matematičkih i odgojnih znanosti

DVORANA 4

12 – 13.30 sati

DRUŠTVO PROMJENA – IZAZOVI ZA POJEDNICE I ZAJEDNICE

Moderator: Vlatka Lemić

 • sc. Elizabeta Mađarević (Zagreb): Suvremene migracije – ekonomski neoliberalizam i kulturološke promjene
 • Caroline Hornstein Tomić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Kako remigracija može pridonjeti razvoju domovine: javne politike praksa
 • Marko Soldo (Klinka Dr. Soldo & Soldo): Migracije u kontekstu funkcionalne i disfunkcionalne zajednice: psihosocijalni aspekti
 • Mirko Vukšić (Privatni psihijatrijski studio u CH za psihoterapiju): Emotivnost iseljenika
 • sc. Sanja Seljan (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Ivan Šimek (Kearney – Global Management Consulting, Chicago), dr. sc. Marko Odak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru), dr. sc. Ivan Dunđer (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Izazovi i mogućnosti online komunikacije u višejezičnom okruženju
 • Rozalija Bregović Pračić (Centar za poslovnu etiku – Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu): Od Meljana do Melbournea – od migracija do iseljavanja

 

 

 

Predvorje dvorane Sokrat

13.30 – 14.30 sati

Stanka za ručak

 

14.30 – 16 sati

PARALELNI PROGRAM

 

DVORANA SOKRAT

Panel-rasprava

VRIJEDNOST KONTAKATA I ISKUSTAVA HRVATA IZ DIJASPORE ZA POSLOVNE PRILIKE U HRVATSKOJ

Moderator: Don Markušić

 • Fred Hrkač, povratnik iz Kanade
 • Josip Pavičić (Likro, Toronto, Kanada)
 • Ivan Vlaho (Zagrebačka banka)
 • Franjo Pašalić (Marina Frapa, Rogoznica)
 • Karlo Starčević (Pivovara Ličanka)

 

DVORANA 2

14.30 – 16 sati

DOPRINOS KATOLIČKE CRKVE

BOSNE I HERCEGOVINE INOZEMNOJ PASTVI

DJELOVANJE FRANJEVACA U BIH

Moderator: dr. sc. Iko Skoko

 • fra Zdravko Dadić (Bosna Srebrena): Bosna Srebrena – o nastanku i razvoju Bosne Srebrene
 • fra dr. sc. Iko Skoko (Filozofski fakultet sveučilišta u Mostaru): Hercegovačka franjevačka provincija – o nastanku i razvoju
 • fra dr.sc. Robert Jolić (Župa Klobuk): Djelovanje u inozemstvu Hercegovačke franjevačke provincije
 • fra Marinko Šakota (Župa Međugorje): Fra Didak Buntić i iseljavanje iz Hercegovine

 

DVORANA 3

14.30 – 16 sati

KULTURNA BAŠTINA – IDENTITET

Moderator: Anita Martinac

 • sc. Mario Jareb (Matica hrvatska / Hrvatski institut za povijest): Matica hrvatska kroz 180 godina – njezina misija i djelovanje s naglaskom na povezanosti s hrvatskim iseljeništvom
 • sc. Jure Krišto (Zagreb): Korespondencija fra Dominika Mandića i fra Davida Zrne o politici
 • sc. Nikola Čiča (Hrvatsko kulturno društvo Napredak): HKD Napredak 120 godina u službi čovjeka
 • Danijel Vidović (Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača): Kulturne institucije Hrvata u BiH – stanje i perspektive
 • Vedran Vidović (UHAKUD u BiH): Očuvanje nematerijalne kulturne baštine Hrvata u BiH kroz programe aktivnog rada s kulturno-umjetničkim društvima – UHAKUD u BiH
 • Petar Elez (Državni arhiv Vukovar): Doprinos Državnog arhiva u Vukovaru istraživanju zavičajne prošlosti i promidžbi hrvatske kulturne baštine u Srijemu

 

 

Fakultet prirodnoslovno matematičkih i odgojnih znanosti

DVORANA 4

14.30 – 16 sati

MIGRACIJSKI PROCESI

Moderator: dr. sc. Stjepan Šterc

 • Ljiljana Benčik (Hrvatske pravice): Istarski egzodus
 • sc. Tado Jurić (Hrvatsko katoličko sveučilište): Big Data u istraživanju hrvatskih migracija
 • sc. María Florencia Luchetti, dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti): Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike – Prema izgradnji transdisciplinarnog i transnacionalnog polja proučavanja
 • sc. Jelena Nadinić (Asociacišon Croata Jadran Buenos Aires/CACIC): Prvi popis Hrvata i njihovih potomaka iz Argentine
 • sc. Monika Komušanac (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Procjena vanjskoga migracijskoga potencijala Hrvatske uslijed dugotrajnih depopulacijskih procesa

 

16 – 16.30 sati

Stanka za osvježenje

Predvorje dvorane Sokrat

 

16.30 – 18 sati

PARALELNI PROGRAM

 

DVORANA SOKRAT

16.30 – 18 sati

 

IDENTITETI I SUVREMENE POLITIKE

Moderator: dr.sc. Jasna Horvat

 

 • sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) dr. sc. Josip Ježovita (Hrvatsko katoličko sveučilište) dr. sc. Mateja Plenković (Hrvatsko katoličko sveučilište): Biti Hrvat u globaliziranom svijetu – poimanje hrvatskog identiteta među hrvatskim iseljenicima u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi te Australiji
 • Borna Mažar (Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, doktorand): Identitet i migracijske perspektive Hrvata iz BiH u Zagrebu: Istraživanje stavova studentske populacije
 • Rozalija Bregović Pračić (Centar za poslovnu etiku – Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu): Od Meljana do Melbournea – od migracija do iseljavanja
 • Alex Tudor (CROCHAM, Cámara chileno croata de Comercio y Turismo): CROCHAMOVA putanja; od osnutka i posjeta predsjednika Tuđmana do danas (online)
 • Daniel Nadinić (Dalban S.A., CACIC, Buenos Aires): Argentinsko-hrvatske komore
 • Ivan Soldo (projekt ZA-JEDNO): O projektu ZA-JEDNO

 

STUDIO SUM TV

16.30 – 18 sati

POVEZIVANJE DIJASPORE I DOMOVINE KROZ SPORT

Panel-rasprava

Moderator: Miljenko Karačić

 • Joe Šimunić
 • Niko Kranjčar
 • John Gašparac
 • Stipe Hrkač
 • Predstavnik HNS-a

 

DVORANA 2

16.30 – 18 sati

ISELJENICI – PROTAGONISTI VREMENA

Moderator: dr. sc. Dražen Živić

 • sc. Ivan Hrstić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Rasna diskriminacija hrvatskih iseljenika u Australiji i Novom Zelandu tijekom prve polovice 20. stoljeća (online)
 • María Cecilia Fernández Šarić (Asociacion Croata Jadran- Buenos Aires) 75 godina povijesti Hrvatske udruge Jadran iz Buenos Airesa
 • sc. Marin Sopta (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Hrvatski islamski centar u Torontu, Kanada
 • sc. Stipan Tadić, Pavo Norac-Kevo (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Uloga Hrvatske zajednice Hercegovina u Stuttgartu u očuvanju hrvatskog identiteta kroz kulturu i jezik
 • Katica Špiranac (Slovenija), Nada Strasser (Švicarska): Čuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Zajednice u dijaspori
 • sc. Marija Benić Penava (Sveučilište u Dubrovniku), Zlata Živaković-Kerže (Osijek): Iseljavanje iz Slavonije i Dalmacije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
 • Vlado Glavaš (Povratnik iz Sjedinjenih američkih država, bivši politički emigrant): Međuodbor hrvatskih društava

 

 

Fakultet prirodnoslovno matematičkih i odgojnih znanosti

DVORANA 3

16.30 – 18 sati

Panel-rasprava

DJECA POVRATNIKA U OBRAZOVNOMU SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE

Moderatot: dr.sc. Zrinka Jelaska

 • sc. Dunja Pavličević-Franić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • sc. Lidija Cvikić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • sc. Katarina Aladrović Slovaček (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • sc. Marija Bošnjak (Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu)

 

*****

Hotel Mepas, Dvorana QUEEN

21 sat

SVEČANA VEČERA

Glazbeni program: Lucija Zovko

 

*****

 

SUBOTA, 2. srpnja 2022.

Filozofski fakultet u Mostaru

Matice hrvatske bb, Mostar

 

9 – 10.30 sati

PARALELNI PROGRAM

 

DVORANA SOKRAT

9 – 10.30 sati

RATOVI I RATNI TRAGOVI

Moderator: dr. sc. Hrvoje Mandić

 • sc. Ante Nazor (Hrvatski memorijalni centar Domovinskog rata): Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u BiH
 • Anita Martinac (Središte HSK za istraživanje posljedica totalitarizama u BiH): Žrtve Drugog svjetskog rata i poraća u Bosni i Hercegovini
 • Stjepan Šulek: Esej o prisutnosti njemačkih, austrijskih i drugih novinara, publicista, povjesničara i političara u slomu Jugoslavije
 • sc. Velimir Veselinović (Sveučilište u Zagrebu): Hrvatska stranka prava u Bosni i Hercegovini (1990. – 1999.)

 

DVORANA 2

9 – 10.30 sati

 KULTURA SJEĆANJA – IDENTITETSKI I EKONOMSKI ASPEKTI

Moderator: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

 • dr. sc. Josipa Mijoč, Tihomil Matković, Ivana Jobst (Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku): Kružna kreativnost i očuvanje autentičnosti
 • sc. Jasna Horvat, dr. sc. Josipa Mijoč, Ivana Plaščak (Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku): Uloga kulturne jezgre u projektnim povezivanju
 • Tanja Trošelj Miočević (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Mirila – od rituala do kulturne baštine
 • Andrej Steven Horvat,Vinko Hrkać (Udruga Hrvatski korijeni): Predstavljanje aktivnosti i projekata udruge Hrvatski korijeni
 • Vinko Hrkać (Udruga Hrvatski korijeni): Postojanje groba kao dokaz postojanja života

 

DVORANA 3

9 – 10.30 sati

UTJECAJ ISELJENIKA NA HRVATSKO DRUŠTVO I JAVNE POLITIKE

Panel-rasprava

Moderator: Don Markušić

 • Don Markušić (odvjetnik, povratnik iz Australije)
 • Marion Dužić (povratnik iz SAD-a i investitor u turizam)
 • Katarina Matošević (odvjetnica iz Australije)
 • Luke Jurčević (Australija)
 • Karlo Starčević (Grad Gospić)
 • Ivan Paulić (München)

 

 

SUM TV – STUDIO

9 – 10.30 sati

KOMUNIKACIJSKI MODELI HRVATSKE INOZEMNE PASTVE

Moderator: dr. sc. Siniša Kovačić

 • dr. sc. Jerko Valković (Hrvatsko katoličko sveučilište) na temu: Radio Vatikan – medij od posebnog značenja za Hrvate u inozemstvu
 • dr. sc. fra Iko Skoko (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru) na temu: Mediji i Hrvatska kustodija sv. Obitelji za SAD i Kanadu
 • dr. sc. Adolf Polegubić (Živa zajednica) na temu: Hrvatski crkveni mediji u njemačkom govornom području
 • Ksenija Abramović (vlasnica i glavna urednica LAUDATO TV) na temu: “Važnost hrvatsk medija danas u okupljanju hrvatskog naroda
 • Slavica Karačić (ravnateljica RTV Herceg-Bosna) na temu: Sinergija kao komunikacijska paradigma hrvatskog medijskog bića – iskustvo Bosne i Hercegovine

 

Fakultet prirodnoslovno matematičkih i odgojnih znanosti

 

DVORANA 4 za termin u SUM?

9 – 10.30 sati

Panel-rasprava

      ULOGA MEDIJA U POVEZIVANJU DOMOVINE I ISELJENIŠTVA

                                  Moderator: Ivana Rora

 • Stipe Puđa (Večeranji list, Frankfurt)
 • Jozo Pavković (Večernji list, Mostar)
 • Ruža Studer Babić (Portal Moja domovina)

 

 

                                                  Predvorje dvorane Sokrat

10.30 – 11 sati

Stanka za osvježenje

 

11 – 12.30 sati

PARALELNI PROGRAM

 

DVORANA SOKRAT

11 – 12.30 sati

POVIJESNI OSVRTI – AKCIJA BUGOJNO

Moderator: dr. sc. Marin Sopta

 • Bože Vukušić (Udruga Hrvatski križni put): Akcija Fenix ’72 – priprema, tijek i završetak
 • sc. Ivica Lučić (Institut za povijest): Sigurnosno-obavještajni aspekti Akcije Fenix ’72
 • Igor Omerza (Slovenija): Akcija Fenix ’72 prema arhivu Slovenske službe državne varnosti

POVIJESNI OSVRTI – UDBA

                                                   Moderator: Bože Vukušić

 • sc. Dražen Živić, (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) Vinko Živić: Djelovanje bosansko-hercegovačke Udbe: kvantitativna analiza dosjea suradničke mreže
 • sc. Miroslav Akmadža (HIP): Jugoslavenske komunističke vlasti o djelovanju komesarijata Svete Obitelji u SAD-u
 • sc. Wollfy Krašić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Represija jugoslavenskog komunističkog režima nad Hrvatima Bosne i Hercegovine u Švedskoj – primjer Ivana Dragičevića (online)

 

DVORANA 2

11 – 12.30 sati

SVEUČILIŠNA NASTAVA, STUDENTI I HRVATSKA DIJASPORA

Moderatorice: dr. sc. Zdenka Weber i dr. sc. Sanja Vulić

 • sc. Sanja Vulić, Lidija Bogović (Fakultet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Potrebe nastavnika hrvatskog jezika u hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori
 • sc. Natalia Stagl-Škaro (Sveučilište u Dubrovniku): Što će nam stranac predavati u Dubrovniku? Hrvatski obrazovni sustav iz druge perspektive…
 • sc. Gordana Laco (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu): Poticanje zanimanja studenata za hrvatsku iseljeničku književnost
 • sc. Sanja Seljan, Antonio Kovač, dr. sc. Ivan Dunđer (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Izazovi digitalne komunikacije: Kako prepoznati lažne i zlonamjerne poruke kojima se traže informacije ili financijska sredstva?
 • sc. Matijas Baković, dr. sc. Katica Jurčević (Institut za migracije i narodnosti): Poznavanje povijesnih pisama učenika srednjih škola

 

DVORANA 3

11 – 12.30 sati

POVIJESNI OSVRTI – OSOBNE PRIČE

Moderator: Rozalija Bregović Pračić

 • živićdr. sc. Marijana Borić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti): Mate Ujević
 • Anja Vlašić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, doktorand): Hrvatski misionar u dijaspori: otac Ante Gabrić u povijesnim izvorima
 • sc. Šimun Musa (HAZU BiH): Nikola Martić, pjesnik i ustrajni branitelj hrvatskoga jezika
 • sc. Zdenka Weber (hrvatska muzikologinja i diplomatkinja): Skladateljska sudbina između Hrvatske i Bosne i HercegovineJosip Magdić (1937. – 2020.)

 

 

Fakultet prirodnoslovno matematičkih i odgojnih znanosti

DVORANA 4

11 – 12.30 sati

HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA U PRIVATNIM ZBIRKAMA

Moderatorica: dr. sc. Vlatka Lemić

 • sc. Mislav Rubić (Inicijativa za očuvanje hrvatske zrakoplovne baštine): Udruge u Republici Hrvatskoj koje okupljaju vlasnike privatnih zbirki u domovini i iseljeništvu
 • sc. Tamara Štefanac, dr. sc. Vlatka Lemić (ICARUS Hrvatska): Arhivi u kontekstu iseljeništva – međunarodni projekt „Arhivi i tragovi migracija“
 • sc. Irena Miholić (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb): Referentni centar za nematerijalnu kulturu – njegovanje, umrežavanje i diseminacija
 • Zoran Delibašić: Kulturno blago Jadranskoga mora – problemi očuvanja, dostupnosti i prezentacije artefakata koje čuvaju morske dubine
 • Željko Pračić (Inicijativa za očuvanje hrvatske zrakoplovne baštine): Očuvanje hrvatske zrakoplovne baštine s osvrtom na privatne zbirke

 

Predvorje dvorane Sokrat

12.30 – 13.30 sati

Stanka za ručak

 

13.30 – 15 sati

PARALELNI PROGRAM

 

DVORANA SOKRAT

13.30 – 15 sati

DEMOGRAFSKI IZAZOVI

Moderator: dr. sc. Elizabeta Mađarević

 • sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Demografske perspektive revitalizacije stanovništva Republike Hrvatske
 • sc. Mislav Rubić (Središnji državni ured za demografiju i mlade): Demografski procesi u Republici Hrvatskoj
 • Domagoj Šutalo (Središnji državni ured za demografiju i mlade): Studenti Sveučilišta u Mostaru u migracijskim kretanjima
 • Damir Milić (Za domovinsku hrvatsku, Vukovar): Novi prijedlozi i projekti povezivanja Hrvata iz BIH i Hrvatske sa iseljeništvom u izgradnji prosperitetnog svehrvatskog zajedništva i mogućnosti povratka Hrvata u domovine porijekla
 • Ana Marija Jasak (Fakultet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Demografski opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini – stvarnost ili utopija?
 • sc. Rebeka Mesarić Žabčić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Demografske značajke Hrvata Bosne i Hercegovine

 

DVORANA 2

13.30 – 15.00 sati

JEZIK – IDENTITET – KOMUNIKACIJA

Moderatorice: dr. sc. Zdenka Weber i dr. sc. Sanja Vulić

 • Tuga Tarle (Hrvatski svjetski kongres, SAD): Hrvatski kulturni identitet – temelj nacionalne svijesti hrvatskih zajednica u dijaspori
 • sc. Marija Musa (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru): Hrvatski jezik u BiH između zakonske odredbe i stvarne uporabe
 • sc. Hrvoje Mandić, Miljana Glamuzina (Sveučilište u Zagrebi): Potomci Hrvata iz BiH u iseljeništvu
 • sc. Krešimir Bušić, dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti): Mogućnosti unapređenja primarnog obrazovanja Hrvata izvan Republike Hrvatske na primjeru hrvatskih zajednica u Vojvodini i BiH
 • Zlata Vasiljević (Hrvatska riječ):
 • Nada Pomper (Matica Hrvatska, Munchen):

 

 

DVORANA 3

13.30 – 15 sati

LAIČKE UDRUGE I ZAJEDNICE KAO MOST IZMEĐU HRVATA U DOMOVINI I ISELJENIŠTVU

Moderator: dr. Ivić Pašalić

 • Predstavljanje Zaklade Rhema te laičkih udruga i zajednica u RH
 • Alan Hržica – Udruga Molitvena zajednica Srce Isusovo
 • Nanovo rođeni
 • Udruga Božja pobjeda
 • Molitveno-glazbeni program uz duhovni nagovor – Alan Hržica

 

15 – 15.30 sati

Stanka za osvježenje

 

DVORANA SOKRAT

15.30 – 17.30

IZVJEŠĆA S PANELA / REZOLUCIJA I RASPRAVA

 

*****

 

21 sat, subota

 

VEČERA UZ TAMBURAŠKU GLAZBU

Vinski restoran Romanca

Konjusi bb, Mostar

 

*****

NEDJELJA, 3. srpnja 2022. – IZLET U MEĐUGORJE

okupljanje i polazak autobusa u 8.30

ispred hotela MEPAS


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.