Podjeli

„POVRATAK – STVARNOST ILI UTOPIJA?“

 

Zbog pandemijom uvjetovanih okolnosti ovogodišnji se Kongres organizira u dva dijela. Prvi, radni dio programa, koji se sastoji od izlaganja i rasprava održat će se 5. – 6.  studenoga 2020. dok će se drugi dio s tradicionalnim kulturno-umjetničkim programom, svečanom večerom i prigodnim izlaganjima održati u proljeće 2021. kada se steknu organizacijski uvjeti.

————————————————————————————————

ČETVRTAK, 5. 11. 2020.

MATICA HRVATSKA

Ulica Matice Hrvatske 2, Zagreb

8.30 sati

 

8,30 –  9,00 sati

REGISTRACIJA SUDIONIKA / AKREDITACIJA

 

9,00 –  10,00 sati

CEREMONIJA OTVARANJA

Voditeljica programa: Josipa Mijoč

 

POZDRAVNI GOVORI

 

 • dr. sc. Željko Holjevac, ravnatelj Instita društvenih znanosti Ivo Pilar
 • Mijo Marić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika
 • dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku
 • dr. sc. Vlado Majstorović, prorektor Sveučilišta u Mostaru
 • dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
 • sc. Tomislav Markić, ravnatelj Ureda HBK i BK BiH za dušobrižništvo Hrvata u inozemstvu
 • Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
 • Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH
 • Marin Sopta, Predsjednik Programsko-organizacijskog odbora Četvrtog hrvatskog iseljeničkog kongresa

10.00 – 10.15   STANKA ZA KAVU

10.15 – 11.15 sati

UVODNI PANEL

Voditeljica programa: Josipa Mijoč

 

 • Marin Sopta (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Domovina i dijaspora – da li je realno očekivati masovni povratak iseljenika?
 • Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu): (Re)definiranje suvremenog hrvatskog identiteta kao motivacijski element u smislu poticanja povratka iseljenika, ulaganja i jačanja veza s domovinom
 • Mladen Vedriš (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu): Povratak u Hrvatsku : kako da postane win-win opcija?
 • Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu): Baština i kultura – korijeni i krila
 • Don Markušić (povratnik iz Australije): Croatia, a nice place to live or a nice place to leave?

11.15 – 12.45 sati

POLITIKA POVRATNIŠTVA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Moderator: Tanja Trošelj Miočević

 

 • Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca
 • Karlo Starčević, gradonačelnik Gospića
 • Ivo Radica, gradonačelnik Visa
 • Ernest Svažić, načelnik općine Krapinske Toplice
 • Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske županije
 • Stipe Hrkač (povratnik iz Kanade): Digitalno – nomad – viza
 • Damir Zorić (Hrvatska udruga poslodavaca – HUP): Rad na daljinu – aspekti
 • Karolina Kudelić (Salvia Senior Residence, Crkvenica): Salvia Senior Residence– dašak luksuza u Primorju

 

12.45 – 14.30   PAUZA ZA RUČAK

Importanne Gallerija, Iblerov trg 10 / Centro restoran (etaža -1)

 

14.30 – 16.00   PARALELNI PROGRAM

 

NEKADA  I SADA (DVORANA 1)

Moderator: Marin Sopta

 

 • Mario Bara, Vid Kovačić (Hrvatsko katoličko sveučilište): Otok i iseljenici između o(p)stanka i povratka: primjer iseljenika otoka Suska
 • Zvonimir Ancić (Hrvatska biskupska konferencija): Povratak Hrvata iz Janjeva u Hrvatsku. Slučaj doseljavanja u mjesto Kistanje.
 • Rebeka Mesarić Žabčić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), Ana Malnar (Institut za migracije i narodnosti): Austrija: stara – nova privlačna destinacija za Hrvate
 • Zrinka Duspera Casella (Švicarska): Moje tri Domovine: Svicarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina.Sačuvati i obogatiti svoj izvorni identitet. Iskustvo pozitivnog hrvatstva
 • Mislav Rubić (Središnji državni ured za demografiju i mlade): Hrvati iseljenici i povratnici

DUHOVNOST I KULTURA (DVORANA 2)

Moderator: Marija Žebec

 

 • Ksenija Abramović (TV Laudato): Utjecaj hrvatske televizije s kršćanskim vrijednostima na zajedništvo iseljene i domicilne Hrvatske
 • Mile Bogović: Projekt Kombi.hr
 • Tuga Tarle: Emisija Hrvatskog katoličkog radija Živa veza, posvećena Hrvatima izvan domovine
 • vlč.Josip Levaković: Najmlađa hrvatska katolička misija – HKM Dublin
 • fra Ivica Jagodić: Franjevci u Vukovaru – povijest, duhovnost, baština
 • fra Josip Bebić: Franjevački samostan Zaostrog

16.00 – 17.30   PARALELNI PROGRAM

FILOZOFSKO-ETIČKA I PRAVNA PITANJA MIGRACIJA(DVORANA 1)

Moderator: Rozalija Bregović Pračić

 

 • Rozalija Bregović Pračić (Centar za poslovnu etiku, Zagreb): Nužnost interdisciplinarnog pristupa u proučavanju migracija
 • Domagoj Novosel (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH): Migracije i dijaspora kao dio hrvatskog identiteta
 • Ivana Đuras (Ustavni sud RH): Azil – pr(a)vi cilj migracije
 • Neda Rogošić (Državni ured za reviziju): IskustvoemigracijeietikaPaulaTillicha
 • Ratka Jurković (Visoko učilište Algebra, Zagreb): „Sweatshops“ – ekonomski i etički problem eksploatacije migrantskog rada

PREDSTAVLJANJE MISIJSKIH JUBILEJA (DVORANA 2)

Moderator: Tomislav Markić

 

 • fra Josip Koren: 60 godina Hrvatske katoličke misije Beč
 • fra Anto Bobaš: 50 godina Hrvatske katoličke misije Hamburg

·         fra Ljubomir Šimunović, 50 godina Hrvatske katoličke misije London

·         vlč. Vilim Koretić: 50 godina Hrvatskih katoličkih zajednica Aalen i Heidenheim

·         fra Ivan Čikara: 50 godina Hrvatske katoličke zajednice Darmstadt

 

19,30 SVEČANA VEČERA

Importanne Gallerija, Iblerov trg 10 / Centro restoran (etaža -1)

 

Večera će biti organizirana u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

 

————————————————————————————————

PETAK, 6. 11. 2020.

MATICA HRVATSKA

Ulica Matice Hrvatske 2, Zagreb

 

9.30-11.00 PARALELNI PROGRAM

MIGRACIJSKE POLITIKE (DVORANA 1)

Moderator: Marina Perić Kaselj

 

 • Tado Jurić (HKS): Povratak kao pusta želja
 • Nada Rajić (Grad Zagreb): Nacionalna migracijska politika i mjere za povratak iseljenih
 • Jure Vujić (Institut za geopolitiku i strateška istraživanja, Zagreb): Ideologija globalne mobilnosti i pitanje remigracije hrvatskog iseljeništva
 • Saša Borić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Hrvatska znanstvena politika u uvjetima globalne digitalne transformacije
 • Krešimir Sever (Nezavisni hrvatski sindikati): Iseljavanje iz hrvatske i promjene na tržištu rada

 

BAŠTINSKI TEMELJI – KULTURA I JEZIK(DVORANA 2)

Moderator: Jasna Horvat

 

 • Dario Magdić (SDUHIH): Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj
 • Ivana Hebrang Grgić, Ana Barbarić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Čuvanje kulturne baštine : novine novozelandskih Hrvata kroz povijest
 • Zdenka Weber: Pola stoljeća vjernosti Bogu i Domovini – Glazbom čuvani nacionalni identitet u povodu 50. obljetnice djelovanja Hrvatskih katoličkih misija u Berlinu i Beču
 • Nada Pupačić (povratnica iz SAD), Ivana Bačić Srdarević i Drago Šaravanja (povratnici iz Australije): Hrvatska iseljenička lirika 2000. – 2020.
 • Petar Elez (Državni arhiv u Vukovaru): Kulturno-znanstvena i odgojno-obrazovna djelatnost Državnog arhiva u Vukovaru – doprinos istraživanju i usvajanju znanja o novovjekovnoj prošlosti Srijem

11,00 -11,30 PAUZA

11.30-13.00 PARALELNI PROGRAM

IDENTITET (DVORANA 1)

Moderator: Marin Sopta

 

 • Dario Magdić (SDUHIH): Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske
 • Željko Holjevac (Institut Ivo Pilar): Očuvanje identiteta gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj u povijesnoj perspektivi
 • Marina Perić Kaselj; Zlatko Šram; Natasha Ružić (Institut za migracije i narodnosti): Vrijednosne orijentacije, osobine ličnosti i katolička religioznost: relacije unutar hrvatske nacionalnemanjine u Vojvodini (Srbija)
 • Đanino Kutnjak i Renata Praća (Savez hrvatskih društava u Sloveniji): Djelovanje Saveza hrvatskih društava u Sloveniji na području očuvanja hrvatske kulturne baštine i razvijanja nacionalnog identiteta u hrvatskoj zajednici
 • Jim Hlavač (Monash University, Melbourne, Australija)i Diana Stolac (Filozofski fakultet u Rijeci): Hrvatski kao nasljedni jezik – sociolingvistički pogled

 

POVIJESNI OSVRTI (DVORANA 2)

Moderator: Tanja Trošelj Miočević

 

 • Stjepan Šulek (povratnik iz Njemačke): Kako su njemacki povjesnicari, publicisti i politicari ocjenjivali socijalisticku Jugoslaviju i hrvatsko pitanje nakon Drugoga svjetskog rata do 1991.
 • Darija Hofgräff (Hrvatski državni arhiv): Karta u jednom smjeru: Razlozi povratka i razine zbrinjavanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
 • Vlado Glavaš (povratnik iz SAD): Hrvatski radio “Slobodna Hrvatska” Chicago
 • Marin Knezović (Hrvatska matica iseljenika): Iseljeništvo u periodici Hrvatske matice iseljenika 50-tih godina 20. st.
 • Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb): Etnološka i folkloristička istraživanja u Gradišću od 1966. do 1976.

13.00–14.30PAUZA ZA RUČAK

Importanne Gallerija, Iblerov trg 10 / Centro restoran (etaža -1)

14.30-16.00 PARALELNI PROGRAM

KOMUNIKACIJA BAŠTINE (DVORANA 1)

Moderator: Vlatka Lemić

 

 • Jasna Horvat, Josipa Mijoč (Ekonomski fakultet u Osijeku), Ivana Jobst (Andizet): Kružna kreativnost u kulturnom brendiranju grada – primjer grada Osijeka
 • Josipa Mijoč, Dora Radl Ćućić (Ekonomski fakultet u Osijeku), Ana Zrnić (Andizet): Veleposlanička uloga Milenijskog natjecanja iz kreativne industrije
 • Vlatka Lemić(Sveučilište u Zagrebu): Digitalna platforma Topoteka
 • Željko Trbušić (HAZU): hr – kulturna baština bez granica
 • Jasminka Faber Bogdan (HAZU): DIZBI – Digitalni repozitorij HAZU

ZNAMENITI I ZASLUŽNI HRVATI U POVIJESTI (DVORANA 2)

Moderator: Mijo Korade

 

 • Mijo Korade: Ivan Vreman (1583. – 1620.) između Kine i Japana. Uz 400. obljetnicu smrti
 • Marijana Borić (HAZU, Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti): Nikola Tesla – ‘ kao rođeni sin svoje zemlje’
 • Anto Pranjkić: Fra Augustin Augustinović: Hrvatski misionar i znanstvenih u dalekoj Venecueli
 • Marija Benić Penava, Anja Vlašić: Otac Ante Gabrić: svećenik i misionar u Indiji
 • Sanja Vulić, Tamara Bodor (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Krsto Spalatin – promicatelj hrvatskoga jezika i identiteta u iseljeništvu

Pregled programa

ČETVRTAK, 5. 11. 2020.

Vrijeme                                                        Aktivnost

 

8.30 – 9.00 Registracija sudionika

 

9.00 – 10.00 Ceremonija otvorenja

 

12.00 – 12.30 Stanka za osvježenje

 

10.15 – 11.15 UVODNI PANEL
11.15 – 12.45 POLITIKA POVRATNIŠTVA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA
12.45 – 14.30   STANKA ZA RUČAK

Importanne Gallerija, Iblerov trg 10, Centro restoran (etaža -1)

   

Dvorana 1

 

 

Dvorana 2

14.30 – 16.00   NEKADA  I  SADA DUHOVOST I KULTURA
16.00 – 17.30   FILOZOFSKO-ETIČKA I PRAVNA PITANJA MIGRACIJA PREDSTAVLJANJE MISIJSKIH JUBILEJA

 

PETAK, 6. 11. 2020.

Vrijeme                                                        Aktivnost

 

   

Dvorana 1

 

 

Dvorana 2

9.30-11.00 MIGRACIJSKE POLITIKE

 

BAŠTINSKI TEMELJI – KULTURA I JEZIK
11-11,30 Stanka za osvježenje

 

11.30-13.00 IDENTITET POVIJESNI OSVRTI
13.00 – 14.30 STANKA ZA RUČAK

Importanne Gallerija, Iblerov trg 10, Centro restoran (etaža -1)

14.30 – 16.00   KOMUNIKACIJA BAŠTINE ZNAMENITI I ZASLUŽNI HRVATI U POVIJESTI

 Marin Sopta


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.