Podjeli

Primiče  nam se još jedna turistička sezona, a s njom kukanje onih kojima se turizam događa, a nisu ga sposobni ili ga ne znaju živjeti.

Tako nam mnoge lokalne zajednice upiru strelice u centralnu državu i od nje traže sve ono što u pripremama sezone nisu same odradile iz zone svoje odgovornosti, pa tako traže uređivanje bankina, molova i druge infrastrukture koja je u službi turizma, a u njihovoj je ingerenciji. Njima se pridružuju iznajmljivači apartmana i soba sa hotelijerima i ugostiteljima koji udaraju na Ministarstvo financija i traže manje poreze na njihove zarade koji su već i onako svedeni na najmanju moguću mjeru. Većina tih aktera u turizmu kao i svake godine, tako i ove, do lipnja sjedi i gudi kao cvrčak na grani po raznim mondenim odmaralištima i čeka da netko drugi odradi posao koji bi trebali sami, a onda kada se vrate i počnu zarađivati – ne prestaju gunđati na gužvu i buku, pri tome snimaju debljinu džepova turista.

No ima i svijetlih primjera gdje su lokalna zajednica, ugostitelji i iznajmljivači već davno uzeli stvar u svoje ruke i kojima se turizam ne događa već se turizam živi cijele godine.

Tako je jedno malo nekad ribarsko mjesto do izgradnje „Pelješkog mosta“ sasvim nepoznato, davno shvatilo da im Bogom dane ljepote, osim ribarstva i sitnog vinogradarstva, turizam pruža neiscrpne nove mogućnosti, a poglavito od ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Prije dvadeset godina grupa mještana Komarne u sastavu općine Slivno u  Dubrovačko neretvanskoj županiji uvidjela je nove mogućnosti u organiziranju i organiziranom nastupu na turističkom tržištu kroz zajedničko istupanje i organizaciju aktivnog odmora za svoje goste, a poglavito za njihovu najmlađu populaciju.

Vinari Komarne kroz godine su podigli respektabilne vinograde i izgradili podrume sa kušaonicama, a uz njih i prostore za najmlađe goste, ugostitelji su podigli kategoriju ponude, te također odvojili prostore za najmanje, dok pak su se svi oni zajedno sa vlasnicima i obiteljima vlasnika apartmana koji su također podigli kategorije smještaja, udružili na daleko poznatu udrugu građana ovog prekrasnog dalmatinskog mjesta „DITE KOMARNE“.

Članovi udruge su već u oči Uskrsa počeli sa aktivnostima pripreme nadolazeće turističke sezone i to uređenjem mjesta, pa se tako kosila trava, čistilo more, plaže i riva, uređivao se zeleni otok, sportski tereni i dječja igrališta, kao i druge pripreme kako bi se gosti osjećali ugodno. Vodstvo udruge pak je iskoristilo blagodati raznih županijskih, državnih i EU natječaja, te je osmišljene programe koje će provoditi kroz ljeto za aktivan odmor gostiju i mještana u roku prijavljivalo na iste. Ovaj su vikend članovi udruge uređivali „OKUKU“ palme i oleandre na ulazu u mjesto, te se tom prilikom pohvalili kako su im svi prijavljeni programi prošli, te najavili zabavno i živo lito, čime će opet dokazati da se kod njih turizam ne događa već živi.

Antun Berljak


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo