Podjeli

Pred Upravnim sudom u Splitu dana 14. veljače 2020. održano je ročište povodom tužbe Ljiljane Zmijanović protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a u svezi imenovanja ravnateljice NP Krka. U javnosti je već najavljeno ovo ročište kao prijelomno, a radi podsjećanja  javnosti, radi se o postupku povodom natječaja o imenovanju ravnatelja JU NP Krka koji je raspisan koncem 2018. godine, imenovanje ravnateljice Nelle Slavice prvi puta se zbilo u veljači 2019, tijekom ljeta 2019 odluka o izboru je poništena pravomoćnom presudom Upravnog suda u Splitu, nakon čega je ministar Tomislav Ćorić ponovo imenovao Nellu Slavicu za ravnateljicu, a nakon čega je ponovo uslijedila tužba Upravnom sudu u Splitu.

Javno na upit novinara HRT-a obznanjeno je da će odluka biti donesena koncem veljače ove godine.

Današnjem ročištu nije pristupila zainteresirana osoba Nella Slavica, već samo opunomoćenik resornog ministarstva Igor Vuković. Uoči rasprave sud je obznanio da je:

„neposredno pred zakazano ročište zaprimljen zahtjev za izuzeće sutkinje za postupanje u predmetnom sporu.“

Pitali smo Branimira Zmijanovića, punomoćnika tužiteljice Ljiljane Zmijanović kako komentira ovaj postupak ministra, i isti nam kaže:

Moje je mišljenje da, iako je tražiti izuzeće legitimno, se radi o gruboj zlouporabi procesnih ovlaštenja od strane Ministarstva i osobe koja ju predstavlja. Ovo tvrdim iz razloga što ne nalazim nikakvog utemeljenja izuzeću sutkinje. Gotovo je nestvarno, ali obzirom na dosadašnja iskustva u ovom sporu, ništa me više ne može iznenaditi. Osobno sam mišljenja da je ovaj manevar prvenstveno usmjeren na odugovlačenje postupka, a s kojim ciljem ili razlogom mogu samo nagađati.“

Izuzeće višeg državnog inspektora tražila ravnateljica Nella Slavica, što je odbijeno

Istodobno dok Ministarstvo traži izuzeće sutkinje  Upravnog suda u Splitu, JU NP Krka, odnosno, izabrana ravnateljica, koja predstavlja tu javnu ustanovu, traži izuzeće višeg inspektora državnog inspektorata, koje izuzeće je odbijeno. Doneseno je Rješenje od 23.prosinca 2019. godine kojim je usvojen zahtjev dr.sc. Ljiljane Zmijanović i utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju, te je utvrđeno da to pravomoćno rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu ravnateljici Nelli Slavici. Na to Rješenje uložena je žalba.

Za komentar smo pitali Ljiljanu Zmijanović

„Očit je zajednički interes ravnateljice Slavice i ministra Ćorića da na snazi opstane ovo nezakonito Rješenje o imenovanju, a upravo u tom interesu nalazim očiglednu sinkroniziranost  postupanja Slavice i Ćorića. Ako tu nema logičke povezanosti koju očito motivira interes, ne znam gdje bi našli očitiji primjer. Zašto ministar Ćorić traži izuzeće sutkinje i s kojim motivom?  Zašto se tražilo izuzeće višeg državnog inspektora i s kojim motivom? – retorički se pita Zmijanović, i dodaje

Ovaj postupak je iznjedrio i nove kategorije bodovanja ministra Ćorića kao što je „entuzijazam“, „dojam“, „ugodna osoba“…

Opravdano mogu promišljati kakvi su to kriteriji koji zadovoljavaju ministra, pa kojim to ugodama,  entuzijazmima i dojmovima bi trebalo nastupati ili postupati. Primjenom koje to znanstvene metodologije ministar boduje entuzijazam i zašto javnosti ne daje odgovor kojom je to metodologijom loše prepisani rad ‘Koncepcija rada i razvoja’ autorice Nelle Slavice ocijenio čistom desetkom. Poglavito što je znano da je znanstvena zajednica potvrdila plagijat , i to nitko nije osporio.“  – kaže Zmijanović

Životna logika

Ipak, izgleda da je zahtjev za izuzeće iznjedrio još jednu novu kategoriju. U zahtjevu za izuzećem sutkinje se navodi:

„Imenovanje ravnatelja je upravna stvar, a u postupku se mora primjenjivati Zakon o općem upravnom postupku te koristiti sva dokazna sredstva radi potpunog utvrđenja činjenica i odlučivanja. Sud ne navodi koji je propis povrijeđen, u potpunosti zanemaruje Zakon o općem upravnom postupku, životnu logiku i uvjerenje kako za ravnatelja javne ustanove nije nužno provoditi intervju, a što dovodi do narušavanja povjerenja u nepristranost“

Zahtjev za izuzeće donosimo u  presliku, a upravo kako bi javnost, a poglavito stručna bila upoznata sa sadržajem zahtjeva za izuzećem, a koji zahtjev na nedvojben način imputira pristranost, iako ne navodi niti jedan razlog koji bi bio relevantan za okrepu takvog zaključka.

Anđelko Jeličić

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo