Podjeli

Obraćam se javno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u pogledu zahtjeva za objavom liste kandidata za članove Uprave HEP-a d.d. , uključujući predsjednika trgovačkog društva HEP d.d.

U Hrvatskoj državi je prema važećim zakonskim i pod zakonskim aktima izbor članova Uprave društava od strateškog i posebnog značaja za Republiku Hrvatsku (Uredba NN 19/2017) procedura koja bi trebala biti jasna i transparentna. Međutim, unatoč tome što je to pravno lijepo sročeno, javnost je zakinuta u pogledu informacije o punim imenima i prezimenima kandidata za važne funkcije u energetici općenito.

Uputio sam Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) zamolbu da dostave podatke o potencijalnim članovima Uprave HEP d.d. Nažalost dobio sam odgovor iz kojeg citiram neke bitne stavke:

„Ured Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske dostavio je dana 15. prosinca 2022.

Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) predstavku

korisnika prava na pristup informacijama Andelka Jeličića (u daljnjem tekstu: Korisnik) kojom je Korisnik zatražio informaciju o imenima i prezimenima osoba koje su se u 2021. godini javile na natječaj za članove Uprave te predsjednika trgovačkog društva HEP d.d.“

nadalje…..

„člankom 16. stavkom 1. Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciju ćlanka 15. stavka 4. ovog zakona , dužno prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.“

Sada ću prestati s citiranjima i obavijestiti javnost kako je MINGOR proveo „test razmjernosti i javnog interesa“ 23. prosinca 2022.,  te zaključio da prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa dijelu informacija u odnosu na javni interes. Nije udovoljio javnoj objavi kandidata za Upravu HEP-a.

Dakle, dragi čitatelji ovog portala obavještavam Vas da je javni interes hrvatske administracije skrivanje podataka o kandidatima jer sumnjam da je jedan  od 30 aspiranata  završio u Remetincu. To je pravi razlog zašto Ministarstvo ne želi iznijeti imena s napomenom da nisam tražio niti njihove adrese stanovanja niti njihove osobne identifikacijske brojeve.

Građanima Republike Hrvatske se uskraćuje minimum informacija o tome kako državna administracija bira „elitu“ koja će voditi energetsku tvrtku od posebnog državnog značaja, HEP d.d.

Ipak, obzirom da duboko sumnjam u gore navedene „testove razmjernosti“ potrudit ću se da javnost sazna tko je odgovorna osoba za provođenje, koje su metode testiranja uporabljene i naposljetku pismeno izvješće o obavljanju radnji predmetne razmjernosti.

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarstvo