Podjeli

Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija HERA,  prema članku 8. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti, za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru.

Poznato je da Izvješće HERA-e za 2021. U Saboru NIJE PRIHVAĆENO, a kao i ključni zaključak sjednice Odbora za gospodarstvo na 43. sjednici od 16. 9. 2022., utvrdio je u Zaključku, citiramo..

“… HERA kao regulator u konkretnom medijski eksponiranom slučaju INA d.d. plinskog poslovanja nije postupala s dužnom pažnjom oslanjajući se na sve pozitivne pravne propise Republike Hrvatske kao i europsku regulativu koja se izravno primjenjuje.“  Navod iz točke 2. je posebno porazan jer kaže “Temeljem iznesenog u točci 1. ovoga Zaključka Odbor za gospodarstvo smatra da je UGROŽEN INTERES REPUBLIKE HRVATSKE te se poziva Upravno vijeće HERA-e na odgovornost.“

I tako se Upravno Vijeće HERA-e od 4. 11. 2022. (kada Sabor razrješuje Žambokija i Pudića) sastoji samo od tri (3) člana.  U članku 23. Zakona o RED  te odredbama članka 14. Statuta Agencije, određeno je da Upravno vijeće ima pet (5) članova, od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik.

U stavku (8) istog članka 23., Predsjednika Upravnog vijeća u njegovoj odsutnosti zamjenjuje njegov zamjenik kojega, na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća, Upravno vijeće bira između svojih članova i imenuje za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

Od tada Željko Vrban, nestatutarno i nezakonski, tj. pravnim nasiljem, postaje Zamjenik Predsjednika Upravnog Vijeća, što mu je i danas titula na mrežnoj stranici HERA-e (https://www.hera.hr/hr/html/agencija.html).

Sastav, način imenovanja odnosno izbora članova i način donošenja odluka, utvrđuju se zakonom, odnosno aktom o osnivanju i statutom.

Novi Predsjednik Upravnog vijeća HERA-e kako znamo, nažalost, nije imenovan te se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske njegovo ne imenovanje ne može definirati kao odsutnost. Prema pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske odsutnost s rada može biti uzrokovano zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti (godišnji odmor, plaćeni dopust i privremena nesposobnost) zbog kojih je osoba spriječena izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu.

Svi pravnici s iole iskustva u struci (a da ne govorimo o onima koji imaju pravosudni ispit) smatraju da  su od listopada 2022. sjednice Upravnog vijeća sazivane su od strane neovlaštene službene osobe odnosno zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

Na svim sjednicama od tada, odlučivalo se (i dan danas) većinom glasova tročlanog Upravnog vijeća iako je Zakonom (članak 27. stavak 3.) propisano kako Upravno vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Upravnog vijeća (pet članova).

O svemu je detaljno pisao FAKTOGRAF.HR a pogotovo nakon nepovoljnog mišljena Državne revizije o poslovanju HERA-e iz studenoga 2023. – https://faktograf.hr/2023/12/20/hera-ne-posluje-u-skladu-s-propisima-koji-reguliraju-njen-rad/ . Naravno da nam se nakon ovakvog stanja energetskog regulatora, strani Investitori podsmjehuju!

A zašto Vlada RH (Andrej Plenković) prema članku 24. Zakona o RED, (još od studenog 2022.) nije dostavila obrazloženu listu kandidata Saboru, za dva (2) upražnjena mjesta u Upravnom Vijeću HERA-e?

Što bi se dogodilo da je Željko Vrban dao ostavku 5. studenog 2022.  Zašto je Željko Vrban pristao biti “smokvin list“ pri pokrivanju ali i izazivanju novih afera u energetskom sektoru?

Anđelko Jeličić

foto – Sabor RH


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika