Podjeli

Hrvatska država je visoko koruptivna što pokazuju sva izvješća i sve analize.

Udio korupcijskih kaznenih djela u gospodarskom kriminalitetu za razdoblje 2016. – 2019. god. iznosi 13% a za razdoblje 2020. – 2023. god. iznosi 18.3%. Ovo nisu rezultati percepcije o korupciji već službeni podatci Ministarstva unutarnjih poslova.

Udio koruptivnih kaznenih dijela se iz godine u godinu povećava što je dokaz da se država ne želi ozbiljno uhvatiti u koštac sa korupcijom.

Da se isplati baviti koruptivnim aktivnostima bez ikakvih posljedica davnih godina su shvatili pojedinci na rukovodećim mjestima u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava – HOPS d.d. Zloupotrebom položaja i ovlasti , protuzakonitim pogodovanjem u postupcima javne nabave počinili su brojna kaznena dijela i sebi priskrbili imovinsku korist u milionima eura. Najhrabriji u počinjenju kaznenih dijela putem kojim su ostvarili imovinsku korist koja nije u skladu sa njihovim redovnim prihodima su bivši predsjednik Uprave Mario Gudelj, direktor Prijenosnog područja Zagreb Ivan Sičaja i direktor Prijenosnog područja Split Zoran Sinovčić.

U MUP-ovu programu za suzbijanje korupcije pored ostalog navodi se da treba nastaviti na podizanju svijesti građana o važnosti prijavljivanja koruptivnih kaznenih dijela. Radnici HOPS-a su 2021. god. ozbiljno shvatili MUP-ov program i podnijeli kaznene prijave protiv prethodno navedenih i drugih odgovornih osoba. Kaznene prijave su prihvaćene i provedene su određene izvidne radnje od strane DORH-a. Od dana podnošenja kaznenih prijava do dana provođenja izvidnih radnji proteklo je vremena i svaki od prijavljenih sebi je  mogao priskrbiti zavidnu imovinsku korist, zloupotrebom položaja i ovlasti u primjeni Zakona o javnoj nabavi. I ovo je jedan od dokaza da pravna država ne funkcionira i da tijela progona ne mogu ili se ne žele uhvatiti u koštac sa korupcijom, što potiče i druge da se isplati baviti korupcijom u uvjetima kakvi vladaju u Hrvatskoj ili ako imaš nekog zaštitnika.

Prema pouzdanim informacijama u HOPS – su provedene određene izvidne radnje na način da je od optuženih i drugih osoba traženo očitovanje na sadržaj iz kaznene prijave bez izuzimanja potrebne dokumentacije što je sve detaljno navedeno u kaznenim prijavama. Dugi period od dana podnošenja kaznenih prijava i načina obavljanja izvidnih radnji su razlog za osnovanu sumnju da odgovorne osobe iz HOPS-a imaju svog/svoje zaštitnike i da su nedodirljivi bez obzira na sve neosporne navode i dokaze navedene u kaznenim prijavama.

Neučinkoviti represivni aparat, pohlepa, gramzljivost i korumpiranost prethodno navedenih, omogućio im je da steknu  imovinu koja je nesrazmjerna njihovim redovnim prihodima.

Gdje su ostale institucije sustava koje trebaju spriječavati i sankcionirati počinitelje koruptivnih kaznenih dijela. Zašto Porezna uprava ne koristi svoje alate u borbi protiv korupcije, prvenstveno koristeći analizu i relacije između prijavljenih prihoda, plaćenih poreza i stvarnog imovinskog stanja, odnosno uočavajući nelogičnosti između ta tri pokazatelja, pri čemu je vrlo lako uočiti nesrazmjer, odnosno nezakonito stečenu imovinu. Međutim, za razliku od uređenih zapadnih država gdje je plaćanje poreza jedan od temelja pravnog sustava, gdje nikome ne pada na pamet kupiti stan ili kuću i potom ih knjižiti,  a da pri tome ne može dokazati da je to stekao legalnim prihodima, Hrvatska se potrudila napraviti derivat zakona koji regulira tu problematiku.

Dakle, temeljem hrvatskih zakona u slučajevima kada građanin u određenom vremenskom razdoblju stekne imovinu koja nema opravdanje u prihodima što su ih prijavili državi i na njih platili porez u takvim slučajevima država naplaćuje „kazneni porez“ na dio prihoda koji se koriste za stjecanje imovine. Država može provjeravati izvore za nečiju imovinu najviše za 6 godine unatrag!? Ako imate nesrazmjer prihoda i imovine platit ćete  porez na razliku u iznosu od 60%. Ako ste koruptivnim dijelom stekli imovinu u iznosu od 1.000.000 € država će Vam naplatiti porez u iznosu od 600.000 € i Vama ostaje vrijednost u iznosu od 400.000 € što je u osnovi sasvim normalno kad se sagleda način na koji se Hrvatska država bori protiv korupcije.

Prema podatcima iz Porezne uprave, država godišnje više naplati od prometnih prekršitelja nego od osoba kod kojih je utvrđen nesrazmjer između vrijednosti imovine i redovnih prihoda što je dokaz da ni Porezna uprava ne provodi zakone vezane za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta.

U HOPS-u je teško pronaći Ugovor o izvođenju radova u posljednjih 20 godina, a da na svakom od njih nije prisutno pogodovanje i zloupotreba položaja i ovlasti što je po zakonu kazneno djelo.

Pored brojnih objava o načinima ostvarivanja koruptivnih kaznenih dijela koje je objavljivao ovaj portal, HOPS je oštećen i zbog zloupotrebe službenih vozila u privatne svrhe.

Zloupotrebu službenih vozila u privatne svrhe javno je otkrio i javno objavio Državni ured za reviziju.

Državni ured za reviziju početkom 2022. godine obavio je reviziju u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava – HOPS d.d.

U Izvješću o obavljenoj reviziji i usklađenosti društva od 13. lipnja. 2022. god. pored brojnih primjedbi iz područja javne nabave navedeno je „da u društvu nisu uređeni uvjeti i način korištenja službenih vozila“.

U odnosu na dostupne podatke Državnog ureda za reviziju i na podatke iz povjerljivih izvora iz HOPS-a, zloupotrebom službenih vozila u privatne svrhe od 2015. god. do danas HOPS je oštećen za iznos od 1.784.000 €.

Zbog zloupotrebe službenih vozila u privatne svrhe i štete koja je počinjena proračunu HOPS-a, radnici HOPS-a su podnijeli kaznene prijave protiv odgovornih. Do današnjeg dana optužnica nije podignuta.

Da u Hrvatskoj nismo svi jednaki pokazuje nam javno objavljeni podatak sa stranica USKOK-a od dana 06. rujana 2023. god. Prema kojoj je Uskok podigao optužnicu protiv dvojice policajaca PU Primorsko – goranske s ciljem da su se nepripadno materijalno okoristili i najmanje u deset navrata neovlašteno koristili službeno vozilo u svoje privatne svrhe. Tako su na štetu MUP-a pribavili korist od najmanje 206,56 €, koliko iznosi ukupni trošak potrošenog goriva.

HOPS – u se svaki dan, gotovo svaki sat zloupotrebom službenih vozila nanese veća šteta nego što su je počinili policajci PU Primorsko – goranske i još nije podignuta optužnica protiv odgovornih osoba iz HOPS-a

Nakon ovog i brojnih drugih objava nije Hrvatska slučajno na začelju Europske unije po percepciji korupcije , a predsjednik Vlade uporno izjavljuje „nulta stopa tolerancije na korupciju“, pri čemu sustav malo ili ništa ne radi ako nadležna istražna tijela ne dobiju nalog odozgo, pri čemu se utemeljeno stječe dojam da za svako procesuiranje onih koje je na odgovorna mjesta postavila politika, mora postojati i politička volja, što predstavlja poraz pravne države i negaciju neovisnosti istražnih tijela, a zbog čega mladi naraštaji najviše i gube vjeru u ovu državu pa zato iz nje i odlaze.

Tko štiti kriminal u HOPS-u ?

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika