Podjeli

Hidroelektrana Zakučac ili HE Zakučac je derivacijska hidroelektrana koja je izgrađena u donjem toku rijeke Cetine, kod Omiša (Splitsko-dalmatinska županija), dva kilometra od ušća rijeke u grad Omiš uzvodno.
Najveće je postrojenje na slivu rijeke Cetine, a po instaliranoj snazi i po mogućoj proizvodnji  električne energije najveća je hidroelektrana u Hrvatskoj.

Evo, ovo gore navedeno je osnovni podatak o HE Zakučac, ali nažalost pozadina mog pisanja i objavljivanja ovog teksta je upravo i ponovno anonimno pismo, u kojem mi je „moj“ anonimni dojavljivač dao do znanja da se oko HE Zakučca događaju „čudni posli“.
Već sam i ja sam svojevremeno pokušao doći do odgovornih u HEP Proizvodnji d.o.o. i zamoliti ih da mi odgovore na pitanja nakon što se dogodila „havarija“.

Što se tiče odgovornosti stvar je skoro pa jasna. Bivšeg direktora HEP Proizvodnje d.o.o. za njegov „vrlo uspješan rad“, ondašnji-bivši predsjednik Uprave Perica Jukić, je smijenio, a za postizanje“ tako dobrih rezultata“, Plenković i njegovi istog su nagradili na način da je postao član Uprave HEP-a d.d., pored svih onih koji ne samo što imaju odgovarajuće stručne spreme i radna iskustva, a i rezultate puno bolje od „igrice kako potopiti HE(hidroelektranu)!.

Naša najveća hidroelektrana Zakučac, započela je svoju revitalizaciju 2003.godine , nakon izrade tehničke dokumentacije i dužih priprema. Natječaj za nabavu 4-turbine realiziran je tijekom 2005. godine. Nažalost bilo je i sporova, oko kašnjenja izrade samog turbinskog modela pa onda i žalba od ALSTOM-a, i na kraju je izabrana firma VOLTH .
Navodno je predviđen završetak revitalizacije bio 2008/2009. godine. Isto tako, navodno je tijekom 2006.godine odlučeno da se potpiše direktni ugovor sa KONČAR – GENERATORIMA, umjesto da se provede JAVNA NABAVA, a cijena je bila cca 35 milijuna EUR-a, a procjene su bile da bi konkurencija ALSTOM i SIMENS izradili za manje od 20-milijuna EUR-a.

Izabran je generalni konzultant EDF – direkcija za hidroelektrane iz Francuske, nažalost ugovor je raskinut nakon dvije godine tj. tijekom 2009.godine.

Dolazi do višegodišnjeg zastoja u realizaciji projekta, a onda u 2013.godine ugrađena je turbina A , i pripadajući generator. Pojavile su se vibracije na turbini tako da je rad agregata limitiran na 120 MW, a od planiranih 144 MW, a proizvođač VOLTH već pet godina nije htio zamijeniti defektnu turbinu.

HEP potpisuje ugovor sa EDF-om iz Francuske , o mjerenju vibracija i to u listopada 2017.godine . Izvještaj je bio završen u mjesecu travnju 2018.godine, te se u njemu iskazuju prekomjerne vibracije na agregatu A , dok se na agregatu B vibracije u granicama dozvoljenog. Unatoč izvještaju EDF-a i jasnim očitovanjima o nedopuštenim vibracijama VOLTH ne želi promijeniti turbinu. Tijekom ovih dana se turbina demontira i šalje u Austriju na pregled, a HE ZAKUČAC će biti bez turbine najmanje šest mjeseci!?

Napominjem da je 2016.godine pušten u pogon agregat C, a zbog dva velika kvara na statoru generatora, agregat je bio van pogona 17 mjeseci, a ove godine je popravak trajao sedam mjeseci. Ozbiljno se postavlja pitanje konstrukcijske greške kod izrade generatora, te je upitna pouzdanost ostalih generatora.

Osim gore navedenih kvarova prisutan je kontinuirani prekomjerni gubitak ulja u ležajevima što osim opasnosti od ispada agregata dovodi do prisilnog zaustavljena agregata zbog dolijevanja ulja i kontrole stanja ležajeva ( također konstrukcijska greška ).

Samo da Vas podsjetim da je u ljeto 2016.godine zbog pogrešne manipulacije dispečera ,koji je greškom usmjerio vodu u strojarnicu agregata A i B , voda je napunila više od pola strojarnice te načinila direktnu štetu od 7 milijuna kuna te indirektnu u vidu neproizvedene električne energije od 40-tak milijuna kuna.

Može se konstatirati, da je revitalizacija trajala 15 godina , dok se u svijetu npr. Njemačkoj ili Francuskoj takav zahvat obavi za najkasnije 4 godine. Očigledno da je u pitanju i opravdana sumnja na niz koruptivnih radnji, tijekom cijelog perioda revitalizacije.
Vrlo je čudno što je svojevremeno direktor HE Zakučac I.M. pristao da razgovara sa mnom, ali isto tako, naglo odustao.
Kako je svoju ulogu kao predsjednik Uprave HEP-a d.d. shvatio Frano Barbarić? Je li dovoljno „uresiti“ se funkcijom, preko veza i poznanstava i ne raditi ništa, pa čak niti donesti odluku o osnivanju-imenovanju Povjerenstva za HE Zakučac, koja bi svakako utvrdila važne činjenice za sve nas skupa! HEP-ovci dajte shvatite, dužni ste nas informirati o svom radu i djelovanju!
Mislim da nam HEP d.d. duguje objašnjenje, ali ne samo za Zakučac.
Premijeru, Ima li ovakvim ponašanjima kraja? Pa, gdje su osnovne postavke lijepog ponašanja i osnovne kulture, a da o lijepom ophođenju i komunikaciji ne govorim!

Što se događa sa HEP-om i u HEP-u?

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika