Podjeli

Na početku je najbolje navesti poznatog kolumista Ivana Brodića koji u tekstu od 6. ožujka 2024., naslovljenog s „Od obezglavljene HERE do drugog bloka NE Krško, energetski sektor čeka rješenja“ piše, između ostalog:

„Za početak, treba se dotaknuti Hrvatske regulatorne energetske agencije (HERA-e), koja je , kadrovski obezglavljena još od tzv. afere Škugor, a pod pritiskom je negativnih nalaza Državne agencije za reviziju iz prošlih godina. Umjesto dosadašnjih privremenih kadrova, morat će se razmisliti o kadrovima s punim mandatom. Jer, imati obezglavljenog regulatora tržišta energije, neodgovorno je kako prema igračima na tržištu, tako i prema građanima i poreznim obveznicima ove zemlje.“

Karijere dvojice tzv. državnih dužnosnika isprepleću se punih 15 godina. Zajedničko im je članstvo u

HSS-u i HDZ-u, obojica su bili i/ili jesu načelnik općine, pomoćnik direktora ili ministra, državni tajnik, ravnatelj Uprave, presdsjednik upravnog Vijeća.

Milatić i Žamboki su klasični tzv. PRELETAČI, u svakoj Vladi i za svaku ideologiju!

Ponovo im se pruža prilika za užu zajedničku suradnju, jer se 9.7.2021. u NN 78/2021 objavljuje POZIV Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Već je ovdje protuzakonito postupanje je činjenica da ovo Povjerenstvo NIJE OVLAŠTENO ZA PREDLAGANJE KANDIDATA, jer je na temelju članka 24., stavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnost određeno je da je Vlada Republike Hrvatske dužna dostaviti obrazloženu listu kandidata, prethodno dostavljenu od strane spomenutog Ministarstva za izbor novoga člana Upravnog vijeća.

Naravno na poziv se javlja i Dalijel Žamboki, iz ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u kojem je ravnatelj uprave a prije toga pomoćnik ministra i već je od 2010. do 2012. bio je predsjednik Upravnog vijeća HERA-e.

Na razgovor su pozvana i druga dva kandidata koja zadovoljavaju sve uvjete iz Javnog Poziva.

I to, Lahorko Wagman tada i danas direktor Sektora za električnu energiju u samoj HERA-i te Dalibor Mikulić s zavidnom međunarodnom karijerom u energetskom sektoru.

Dalibor Mikulić je zbog ugovornih uvjeta s američkim poslodavcem tom trenutku nezaposlen ali i u braniteljskom statusu pa se i poziva u prijavi na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava.

U Izvješću o provedenom Javnom pozivu za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog Vijeća HERA-e (KLASA: 011-01/21-01/486 URBROJ: 517-14-21-2), Ivo Milatić, Igor Vuković i Ivana Palinić Galović ocjenjuju Žambokija sa 43 boda, Wagmana sa 40 bodova a Mikulića sa 32.

Povjerenstvo “lukavo“ skriva činjenicu (i od ministra i od predsjednika Vlade i od saborskog odbora za gospodarstvo a i većine saborskih zastupnika) da je Mikulić, kandidat, nezaposlen i u braniteljskom statusu i zadovoljava sve uvjete Javnog Poziva,

Istu Pirovu pobjedu (prevaru) ostvario je i u slučaju odabira Alenke Kinderman Lončarević a što se može vidjeti na poveznici saborskog odbora   https://youtu.be/wzbL4koq33I?t=2775 i poveznici s plenarne sjednice Sabora https://youtu.be/vedawcQlmLQ?t=5784 .

Hrvatski sabor je petak 15. 10. 2021. je za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) imenovao Danijela Žambokija. Sudbina novog predsjednika Upravnog vijeća HERA-e je da je na istoj dužnosti bio i u razdoblju od 2010. do 2013. i Žamboki je se te funkcije razriješen na osobni zahtjev, a Vlada Zorana Milanovića potvrdila je to na sjednici u srpnju 2012. pa na tu funkciju imenovala Tomislava Jurekovića. Sada Žamboki nasljeđuje Jurekovića.

Međutim, ovoga puta, Predsjednik Upravnoga vijeća HERA-e, Danijel Žamboki u ponedjeljak 19. 9. 2022. je podnio je neopozivu ostavku. A hrvatski sabor u petak 4. 11. 2022. je s 117 glasa za, jednim suzdržanim i jednim protiv formalno potvrdio razrješenje predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) Danijela Žambokija na osobni zahtjev. Sabor je potvrdio i razrješenje člana Upravnog vijeća HERA-e Dalibora Pudića zbog isteka mandata. Pudiću je mandat istekao 1. listopada 2022.

Tako se Upravno Vijeće HERA-e od 4. 11. 2022. sastoji samo od TRI (3) ČLANA. A u članku 23. Zakona o RED  te odredbama članka 14. Statuta Agencije, određeno je da Upravno vijeće ima pet (5) članova, od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik. Ujedno je i Vlada je u ponedjeljak, 17. 9. 2022., zaključila da Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za 2021. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna HERA-a za 2021. godinu nije zadovoljavajuće te takvo mišljenje proslijedila saboru.

Sada već notorni državni tajnik Milatić ipak 26. listopada 2022. izjavljuje:

„Otkad je Žamboki podnio ostavku prezadovoljan sam s radom HERA-e, ljudi su se “probudili”, samo da to tako ostane, ali i dodao da se Vlada zalaže za dodatne promjene u HERA-i.“

Navodimo ovdje samo dio činjenica  koje govore o razini zakonitosti unutar same Agencije:

 • Odbor za gospodarstvo, hrvatskoga sabora, na 43. sjednici od 16. 9. 2022., utvrdio je u Zaključku, citiramo..

“… HERA kao regulator u konkretnom medijski eksponiranom slučaju INA d.d. plinskog poslovanja nije postupala s dužnom pažnjom oslanjajući se na sve pozitivne pravne propise Republike Hrvatske kao i europsku regulativu koja se izravno primjenjuje.“  Navod iz točke 2. je posebno porazan jer kaže “Temeljem iznesenog u točci 1. ovoga Zaključka Odbor za gospodarstvo smatra da je UGROŽEN INTERES REPUBLIKE HRVATSKE te se poziva Upravno vijeće HERA-e na odgovornost.“

 • Na 12. sjednici Hrvatskog Sabora, 23. rujna 2022. jednoglasno, NIJE PRIHVAĆENO godišnje izvješće o radu HERA-E za 2021. godinu na 12. sjednici te NIJE PRIHVAĆENO Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu.
 • Godišnje izvješće o radu Agencije za 2022. godinu je primljeno na znanje. (na 19. sjednici, 15. prosinca 2023. (77 glasova “za”, 30 “protiv”), 10-tog saziva Hrvatskoga sabora).
 • STATUT HERA-e nema prethodnu suglasnost Hrvatskog sabora, tj. predlagatelj (Upravno Vijeće HERA-e) je 6. 12. 2022. povukao Statut iz procedure u hrvatskom Saboru.
 • Pravila kojima se utvrđuju uvjeti koje moraju ispunjavati stručni voditelji te njihova prava, dužnosti i odgovornosti, donosi ih Upravno vijeće Agencije – nisu donesena, (članak 7. stavak 7. Zakona o RED) a ipak HERA provodi Javne natječaje. Istodobno 20. lipnja 2023. HERA objavljuje poništenje dijela Javnog natječaja za imenovanje i to ni manje ni više, direktora Sektora za plin i naftu.

Međutim, i tzv. državni tajnik (za energetiku) Ivo Milatić, za to vrijeme ipak zna da se od 17. siječnja do 10. studenoga,, 2023., u prostorijama HERA-e vode postupci revizije o usklađenosti poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

O usklađenosti poslovanja izraženo je nepovoljno mišljenje.  Izvješće  o obavljenoj  reviziji usklađenosti od 10. studenoga 2023. ima oznake KLASA: 041-01/23-01/1 URBROJ: 613-02-05-23-15.

Obavljenom revizijom za 2021. i 2022. u HERA-i su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na

 • Sustav unutarnjih kontrola tj Rad Upravnog vijeća i Upravljanje rizicima;
 • Potraživanja za naknade za obavljanje energetskih djelatnosti;
 • Obavljanje osnovnih poslova Agencije – Unutarnji akti Agencije, Provođenje nadzora, Izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, Produženje dozvola i utvrđivanje razdoblja na koja se produžuju dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti i Praćenje ulaganja u plinski sustav;
 • Upravljanje ljudskim potencijalima – Godišnji planovi zapošljavanja, Sistematizacija radnih mjesta, Zapošljavanja na temelju javnih natječaja i oglasa, Zapošljavanja prijašnjih članova Upravnog vijeća, Utvrđivanje koeficijenata radnih mjesta, Unaprjeđenja zaposlenika;
 • Javnu nabavu – državni ured za reviziju preporučuje upućivati pozive na dostavu ponuda većem broju gospodarskih subjekata;

Jedina konstanta energetskog sustava treba biti (je) državni tajnik za energetiku. Misli tzv. državni tajnik za energetiku Milatić da se  „spasio „ jer je raspuštanje Sabora najavljeno za petak, 15. ožujka 2024.

Kad se formira novi saziv Sabora te izabere Vladu u mandatu 2024 – 2028. jasno je kako je gore navedeno samo dio problema koja traže brza, kvalitetena i pravedna rješenja u hrvatskom energetskom sektoru.

Poveznice

https://www.poslovni.hr/kolumne/od-obezglavljene-here-do-drugog-bloka-ne-krsko-energetski-sektor-ceka-rjesenja-4432685

https://www.maxportal.hr/vijesti/hdz-se-slozio-ministar-filipovic-bit-ce-saslusan-na-odboru-za-gospodarstvo/?fbclid=IwAR2JMe4wuPZk-cZRHobe0sYM0VPs2lTd1w0TKAu1jXogx4IR12D2sSJGK-k )

https://youtu.be/wzbL4koq33I?t=2775

https://youtu.be/vedawcQlmLQ?t=5784

https://www.revizija.hr/UserDocsImages/izvjesca-novo/Revizije%20-%202023/IZVJESCA_%20O_OBAVLJENIM_REVIZIJAMA/REVIZIJE_USKLADJENOSTI/PRORA%C4%8CUNSKI%20KORISNIK%20DP/HRVATSKA%20ENERGETSKA%20REGULATORNA%20AGENCIJA.pdf

Anđelko Jeličić


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika