Podjeli

Bez ikakve sumnje, grabež i gramzljivost u neuređenoj tvrtki i u sustavu gdje nema nadzora nad provedbom Ugovora o izvođenju radova sa vanjskim izvođačima su svakodnevnica u objektima HOPS-a.

Neupitna je kaznena odgovornost svih sudionika ovih nečasnih aktivnosti, od naručitelja radova do ugovornih izvoditelja.

Malo previše zar ne. Sramota za cijelu upravu HOPS-a, za sve direktore Prijenosnih područja, direktora Sektora za razvoj, izgradnju .., i direktore svih ugovornih tvrtki koje krše zakone, interne akte HOPS-a i ugovore između naručitelja i  izvođača radova, ako sramota kao pojam postoji.

Svaki ugovor, svako gradilište je priča za sebe i za svako gradilište posjedujemo podatke temeljem kojih je moguće napisati serijal za svaki ugovor koji se odnosi na izgradnju ili rekonstrukciju objekata u HOPS-u.

Sve ugovore za navedene investicijske radove od strane HOPS d.o.o., potpisuje Predsjednik uprave uz supotpis na prethodno dostavljenu dokumentaciju od strane člana uprave i direktora organizacijskim jedinica.

Nevjerojatno je da Predsjednik uprave, potpisuje ugovor sa tvrtkom Končar – Inženjering za energetiku i transport d.o.o., je jednim podugovarateljem za Rekonstrukcija i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Čakovec, , na iznos od 34.746.871,97 kuna,  i da se ne pita, može li ugovorena tvrtka izvesti ugovorene radove na način propisan ugovorom. Predsjednik uprave zna ili bi trebao znati da tvrtka Končar – Inženjering za energetiku i transport d.o.o., ima resurse da izvede radova, maksimalno 10-15 % u odnosu na ugovoreni iznos. Predsjednik uprave zna ili bi trebao znati da Končar – Inženjering za energetiku i transport d.o.o., do prije 7 mjeseci ne izvodi niti 10-15% radova za koje ima resurse, nego angažira neugovornog podizvoditelja, po cijeni nižoj od ugovorene.

Nevjerojatno je da Predsjednik Uprave, potpisuje ugovor za izgradnju TS 110/20(10) kV Sućidar u Splitu,  na iznos od 108.337.356,00 kuna i da se ne pita mogu li ugovorni izvoditelj i jedan podugovaratelj izgraditi tako zahtjevan objekt bez ugovorenih brojnih specijalističkih tvrtki u svojstvu ugovornih podugovaratelja. Na izgradnji TS Sućidar radove je izvodilo 15 različitih neugovornih tvrtki

Nevjerojatno je da Predsjednik Uprave, potpisuje ugovor za izgradnju novih poslovnih građevina u kompleksu PrP-a Osijek, na iznos od 48.687.502,43 kune sa tvrtkom Kamgrad i tri podugovaratelja, i da se ne pita tko će izvesti sve vrste završnih radova na građevini.

Navedeni primjeri nisu atak na tvrtku Končar – Inženjering za energetiku i transport d.o.o., Dalekovod d.d. i Kamgrad d.o.o, i ostale. Svi ugovorni izvođači sa kojima je sklopljen ugovor (Simens, Končar-montažni inženjering, i ostali), ponašaju se na isti način, jer im to odobravaju Predsjednik Uprave i direktori organizacijskih jedinica HOPS-a, kroz postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja, zatim Uprava HOPS-a koja prihvaća i potpisuje Ugovor i ponovno direktori organizacijskih jedinica koji dozvoljavaju angažiranje neugovornih podizvoditelja na način protivan brojnim zakonskim i internim aktima.

Svi ugovorni izvođači u manjem ili većem obimu obavljaju protuzakoniti inženjering angažiranjem brojnih neugovornih podizvoditelja.

Pojam inženjering ili posrednik, Zakon o javnoj nabavi ne poznaje i nije dozvoljen.

Prethodno navedeno odnosi se i na završene radove, radove u tijeku i za radove koji se trebaju izvoditi: Izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko, Izgradnja RP 110 kV u TS Zadar Istok, Izgradnja TS 110/10 kV Split 3, Dogradnja 2VP u TS Benkovac, Izgradnja RP Stenjevac, Izgradnja VP 110 kV Rakitje 1 i 2 u TS Botinec, Polaganje 110 kV energetskog kabela od TS Cvjetno naselje do TS Savica, radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Meline, Izgradnja kabelskog priključka 2X110kV za TS 110/10 kV Zamet, Rekonstrukcija TS 110/35 kV Ston, Rekonstrukcija postrojenja 220 kV u TS 220/110/10 kV Mraclin itd.

Novčana sredstva koja su uprihodovali ugovorni izvođači, na razlici cijene, ugovorene sa naručiteljem, i cijene ugovorene sa neugovornim podizvoditeljem,  ne pripadaju ugovornim izvođačima. Novčana sredstva ostvarena na razlici cijena pripadaju HOPS-u. HOPS d.o.o., trebao bi tražiti povrat novčanih sredstava od ugovornih izvođača koji su ostvarili prihod na razlici cijena na način protivan zakonu.

U posjedu sam Narudžbenice između jednog ugovornog izvoditelja i podizvoditelja kojeg je angažirao ugovorni izvoditelj u kojoj je navedeno: izvođenje građevinskih radova. I to je sve. Koliko radova, koja vrsta radova i za koji iznos ništa nije navedeno. Ova narudžbenica sve govori o odnosu između ugovornih izvoditelja i podizvoditelja.

 Novčani iznos koji se ostvaruje na razlici između ugovorene cijene radova i cijene po kojoj radove izvode neugovorni podizvoditelji radova i pogodovanje brojnim podizvoditeljima, razlog su za formiranje kriminalne hobotnice, sastavljene od odgovornih osoba vanjskih izvođača i odgovornih osoba iz HOPS d.o.o.

Nastavak – I ti možeš biti ugovorni izvođač radova u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.

Anđelko Jeličić


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika