Podjeli

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 24. 4. 2024.  je donijela odluku na Upravnom vijeću kojom se poništava postupak za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom.

Natječaj je poništen na dan kad se trebala biti donesena odluka tko će 650.000 kućanstava prodavati plin u javnoj usluzi. (https://www.hera.hr/hr/html/index.html ).

Zanimljivo da se ovo događa sada ako znamo krenemo da prema odredbi zakona o regulaciji energetske djelatnosti (“NN 68/18) članak 8.  kaže da je (1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, i (2) Agencija za svoj rad odgovara Hrvatskom SABORU.

Razlog navjerojatnije leži u činjenici da se dogodio potencijalni sukob interesa od strane članice upravnog Vijeća HERA-e Alenke Kinderman Lončarević??

O tome je već pisao Nacional – https://www.nacional.hr/sef-hep-a-lobirao-da-se-u-upravno-vijece-hera-e-postavi-supruga-njegova-bliskog-suradnika/

Poznato je da je suprug dužnosnice g. Damir Lončarević, trenutačno direktor Sektora za pravne poslove HEP-a. A bio je i član Nadzornih odbora trgovačkih društava HEP-Plin d.o.o., HEP-Proizvodnja d.o.o., HEP-Opskrba d.o.o., HEP-Trgovina d.o.o. i HEP-Telekomunikacije d.o.o. i HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. u kojem suprug dužnosnice obnašao funkciju predsjednika Nadzornog odbora.

Prema odluci  Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa br. P-131-2 od  21. listopada 2022., Povjerenstvo upućuje dužnosnicu (Alenke Kinderman Lončarević), koja je i obveznica u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.), da je sukladno odredbama članka 9. navedenoga Zakona, ako se pojave okolnosti koje se mogu definirati kao potencijalni sukob interesa, dužna deklarirati ga na odgovarajući način i razriješiti tako da zaštiti javni interes.

Dužnosnica (Alenke Kinderman Lončarević) je isto tako dužna, izuzeti se od donošenja odluka odnosno sudjelovanja u donošenju odluka i sklapanju ugovora koji utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili poslovni interes s njim povezanih osoba ili poslodavaca kod kojih je bio u radnom odnosu u posljednje dvije godine prije stupanja na dužnost.

Poništavanje natječaja će se negativno odraziti na povjerenje među sudionicima u plinskom sektoru, a potencijalno je i politički osjetljivo u trenutku kada se formira Vlada nakon izbora.

Pitamo se:

Zašto je regulator poništio natječaj, koji je, navodno, uredno proveden u dva koraka, bez primjedaba i dvojbi te što će HERA sada napraviti?

Koja je uloga ministra gospodarstva ali i državnog tajnika za energetiku u ovom najblaže rečeno, čudnom događaju? Pogotovo kad znamo da se čeka formiranje novog saziva Sabora RH.

Anđelko Jeličić

 


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika