Podjeli

Pored unosnih ugovora za isporuke roba, tvrtka Brodometalurgija d.o.o., od 2015. god., odaziva se i na javne pozive za dostavu ponuda u Prijenosnom području Split i Rijeka, za izvođenje različitih vrsta specijalističkih radova, kao što su:

 • radovi revizije prekidača Minel;
 • usklađenje obračunskog mjernog mjesta prema načelima razgraničenja;
 • sanacija priobalne zaštite podmorskih kabela;
 • sudjeluju kod radova izvlačenja i postavljanja novih podmorskih kabela;
 • radovi i prateći radovi za polaganje podmorskog kabela 110 kV Dugi Rat – Postira.

Od svih potrebnih uvjeta za obavljanje specijalističkih radova (ljudski resursi, reference i licence), tvrtka Brodometalurgija d.o.o. ne udovoljava nijednom uvjetu i koristeći mogućnost oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata bude odabrana kao najpovoljniji ponuditelj.

U niti jednom predmetu nabave, za radove koji su ugovoreni sa tvrtkom Brodometalurgija d.o.o,, radove nisu izvodili radnici tvrtke Brodometalurgija d.o.o., jer tvrtka nema radnike za izvođenje predmetnih radova.

Za radove na reviziji prekidača marke Minel (srpski proizvod), u Hrvatskoj ne postoji tvrtka koja posjeduje rezervne dijelove za prekidač Minel i radnike specijalizirane za predmetne poslove. I prije osnutka tvrtke Brodometalurgija Prijenosno područje Split imalo je potrebu obavljati reviziju na visokonaponskim prekidačima Minel. Ugovaranje poslova revizije prekidača sa tvrtkom iz Slovenije, obavljalo se bez posrednika.

Za predmetne radove, osposobljene radnike i rezervne dijelove nema ni tvrtka Brodometalurgija d.o.o., ali tvrtka zna tko te poslove može obaviti jer ih je netko iz PrP-a Split unaprijed obavijestio o predmetu nabave i o tvrtki koja može izvesti radove. Stručnjaci u PrP-u Split također znaju tko može obaviti reviziju prekidača i umjesto da na zakonit način tvrtku pozovu iz Slovenije, raspisuju poziv za dostavu ponude na koju se odaziva jednino tvrtka Brodometalurgija d.o.o. Ponuda tvrtke Brodometalurgija d.o.o. prihvaćena je kao najpovoljnija i sklopljen je ugovor na iznos od  448.830,00 kuna. Koliki iznos je tvrtka Brodometalurgija platila slovenskoj tvrtki je poslovna tajna.

Za radove na usklađenju obračunskih mjernih mjesta, raspisuju se javni pozivi za dostavu ponuda. Na pozive za dostavu ponuda, pored ostalih ponudu dostavlja i tvrtka Brodometalurija d.o.o. Tvrtka Brodometalurgija d.o.o. nema ljudske i materijalne resurse za obavljanje predmetnih radova, u svojoj ponudi oslanja se na sposobnost drugog gospodarskog subjekta. Iz dokumentacije sa kojom raspolažemo u svim nabavama tvrtka Brodometalurgija oslanja se na sposobnost tvrtke Baso d.o.o., u pogledu referenci, ljudskih i materijalnih resursa. Zašto tvrtka Baso d.o.o. ne dostavi samostalno ponudu za izvođenje predmetnih radova nije teško zaključiti. Tvtka Baso d.o.o je svakodnevni ugovorni ili neugovorni izvoditelj radova u objektima Prijenosnog područja Split. Učestalost radova i radnika je tolika, da u svakom objektu, ispod svake ploče kabelskog kanala, možete pronaći radnika tvrtke Baso d.o.o.. Kod svih nabava najpovoljnija ponuda je tvrtke Brodometalurgija d.o.o.

Za radove na usklađenju obračunskih mjernih mjesta prema načelima razgraničenja, tvrtka Brodometalurgija d.o.o je u vremenu od 2015. – 2021. god. ostvarila prihod u iznosu od 3.901.802,00 kuna.

Kod radova na sanaciji priobalnih zaštita, vađenju i postavljanju podmorskih kabela priča je nešto složenija u odnosu na prethodno. Sanaciju priobalnih zaštita mogu obavljati isključivo specijalizirane tvrtke koje obavljanju podmorske (ronilačke) radove. Prije osnivanja tvrtke Brodometalurgija d.o.o. tvrtke i obrti za podmorske radove dostavljale su ponude i samostalno obavljali poslove sanacije priobalne zaštite po pozivima iz Prijenosnog područja Split, bez posrednika. Osnutkom tvrtke Brodometalurgija d.o.o. prestalo se sa pozivima u smislu obavještavanja malih obrta o raspisanim natječajima za dostavu ponude. Tvrtke koje mogu izvoditi radove u morskim dubinama i na moru su male tvrtke ili obrti koji ne prate Oglasnike javne nabave, nisu vješti u ispunjavanju tkzv. ESPD obrazaca i dostave ponude elektronskim putem. U Prijenosnom području Split, znaju tko ima ljudske i materijalne resurse, da može obaviti podmorske radove i radove na/u moru. Da bi se obavio postupak javne nabave na zakonit način, trebalo bi prije poziva za dostavu ponude, pozvati tvrtke i da se istim pomogne pri sastavljanju ponude, jer drugog izbora nema osim da se inženjering prepusti  tvrtki Brodometalurgija d.o. što je po svemu sudeći krajnji cilj. Iznosi ponuda tvrtki koje imaju ljudske i materijalne resurse bez posrednika sigurno bi bili manji, od ponuda tvrtke Brodometalurgija d.o.o..

Za radove sanaciji priobalnih zaštita i izvlačenju podmorskih kabela, tvrtka Brodometalurgija d.o.o, ostvarila je prihod u iznosu od 21.000.000,00 kuna, a da pritom nisu smočili niti ruke niti noge u moru.

Nastavlja se,

Anđelko Jeličić


Podjeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Energetika