Podjeli

Da se osvrnemo na problematiku veterana, njihovih prava koje proizlaze iz Zakona koji je na snazi od 2017. godine nadalje, dok su Izmjene i Dopune za isti izvršene 2018. godine.
U javnom prostoru svako malo se spominje kako je novi zakon omogućio enormni broj
novih zahtjeva za status HRVI-a kao i zahtjeva za odlazak u mirovinu bila ona prijevremena
starosna mirovina, starosna ili pak po osnovu statusa HRVI-a te statusa branitelja-Dragovoljca.
Mean stream mediji, pojedine civilne Udruge kao i sami političari svako malo iznose
neistinite podatke o toj problematici kao i iznosu samih mirovina koje sjedaju na račun
branitelja koji su istu ostvarili. Osvrnimo se na problem djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih
službenih osoba koji su otišli u mirovinu, a koji su oštećeni kad je riječ o pravima koje proizlaze
iz spomenutog Zakona.
U igri riječi tako vidimo da se u zakonu decidirano navodi kako jedino hrvatski branitelji
i HRVI-i mogu biti korisnici mirovine temeljem ZoPHBIDR-a dok ta prava istovremeno ne
mogu ostvariti DVO i OSO. Naime, DVO i OSO nemaju status branitelja – nego status djelatne
vojne osobe ili ovlaštene službene osobe.
Nadležnom ministarstvu MHB-a i ministru Tomi Medvedu postavili smo kratko,
jasno, direktno i nedvosmisleno pitanje:
da li DVO i OSO koji su u mirovinu otišli temeljem Zakona o pravima iz mirovinskog
osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba, a koji ispunjavaju uvjete koje
propisuje novi ZoPHBIDR-a kao što su status Dragovoljca ili ostvare status HRVI-a imaju
prava ostvariti povoljniju mirovinu po novom ZoPHBIDR ili ne?
Naime, od 2005. godine jako malo branitelja je otišlo u mirovinu temeljem ZoPHBIDRa. Većina je otišla po zakonu o DVO ili OSO. Iz Zakona je vidljivo da mogu za invalidnost
predati oni koji imaju već status HRVI-a i koji povećavaju tu invalidnost što do sada nije bilo
moguće. Ovaj drugi dio branitelja kad je MUP u pitanju ˝naši suborci˝, po Zakonu o DVO i
OSO nisu hrvatski branitelji nego djelatne vojne osobe ili ovlaštene službene osobe. Njih se ne
tretira kao hrvatske branitelje i njih nema u definiciji Zakona o umirovljenju kao DVO ili OSO.
U odgovorima nadležnih stoji da ˝Sukladno stajalištu hrvatskih sudova nije
moguće koristiti povoljnije uvjete iz dva ili više propisa¨.
Uvijek je lijepo prevaliti krivicu na nekog drugog. U ovom slučaju na hrvatske sudove
u kazivanju da se ne mogu koristiti uvjeti iz više propisa. Da li je MHB-u palo na pamet da se
temeljem instituta povoljnije mirovine i ako za istu postoje uvjeti i ako su oni povoljniji, možda
samo traži novi izračun prava iz jednog Zakona – i to novog ZoPHBIDR-a.
Iz MHB-a tvrde da su svjesni postojanja problema u svezi mirovinskih prava za
branitelje koji su korisnici prava iz Zakona o pravima iz Mirovinskog osiguranja DVO i
OSO. Navodno je MHB poslao inicijativu za ˝Izmjenu i dopunu zakona o pravima iz
mirovinskog osiguranja za spomenute kategorije prema Ministarstvu rada i mirovinskog
osiguranja!
Pa je tako opet netko drugi kriv. Netko drugi treba rješavati pitanja hrvatskih branitelja,
a ne Ministarstvo hrvatskih branitelja!!!
Da su možda u početku razmišljali o pravima braniteljima, a ne o podobnicima i
njihovom zbrinjavanju mogli su kroz novi ZoPHBIDR propisati mogućnost izbora povoljnije
mirovine ako ispunjavaju uvjete.

MHB se hvalio da su pokrenuli inicijativu izmjene i dopune ZOMO-a!
Kad se pokrenula inicijativa o povratu 2 x 10% ukradenih mirovina, državna tajnica za
vrijeme Freda Matića rukama i nogama branila je razdvajanje mirovina.
MHB je bio upoznat sa uvjetima povrata mirovina od 10. mjeseca 2016. godine ali je
tek predajom masovnih žalbi Vlada popustila te pritom oštetila branitelje za 11. mjeseci duga,
zaboravili su spomenuti prijevarnu radnju iz ˝Javne rasprave˝ sa ostvarivanjem mirovinskih
prava branitelja i produživanjem agonije dok su ispijali ˝gemište˝ na Thompsonovoj zabavi uz
glasno skandiranje 50 tisuća branitelja, mučki šuteći o onome što su im samo par sati prije
napravili.
MHB naglašava da branitelji koji su korisnici mirovinskih prava temeljem Zakona
o pravima iz mirovinskog osiguranja DVO i OSO mogu podnijeti zahtjev za ostvarenje
statusa HRVI-a, te ako isti ostvare, može im se odrediti novi iznos mirovine!
Pa ti gledaj čudo neviđeno. Odjednom ako kojim slučajem branitelj sa statusom DVO i
OSO ostvari status HRVI-a može zatražiti prava iz novog ZoPHBIDR-a dok suprotno u drugim
oblicima Sud to ne dozvoljava. Vrlo različita (oprečna) razmišljanja u ostvarivanju prava ako
za ista postoje uvjeti. Nije li to čin kojim MHB tjera branitelje koji samo žele ostvarivanje prava
koja ih pripadaju i proizlaze iz novog ZoPHBIDR-a i onome što su činili i borili se, u nekakve
muljaže i radnje koje ne žele. Što će biti sa pripadnikom gardijskih postrojbi ili specijalne
policije ili pak dragovoljcima koji ne žele ili ne mogu dobiti status HRVI-a???
U odgovoru MHB-a na naš upit o postojećoj problematici zamolili su nas da se za
sva pitanja koja se odnose na uvjete i način ostvarivanja mirovinskih prava za spomenute
kategorije obratimo nadležnom tijelu HZMO-a!
Već viđena i ujednačena praksa onih koji su prvenstveno zaduženi za rješavanje
problema hrvatskih branitelja. Resor MHB-a na čelu sa ministrom Medvedom kao i svih
prijašnjih ministra koji su obnašali tu funkciju drugim riječima nam poručuju: ˝Nemojte nas
ništa pitati jer mi ništa ne znamo˝ – ˝Mi smo samo Ministarstvo Hrvatskih Branitelja˝!. Službena
statistika govori, da se radi o broju većem od 40 tisuća branitelja sa statusom DVO ili OSO, a
koji su zakinuti po spomenutom Zakonu!!!!
Sjetimo se i onog famoznog ˝HVALOSPJEVA˝ kad je novi Zakon ugledao svjetlo
dana: ˝OBJEDINILI SMO SVA PRAVA U JEDAN ZAKON˝!!!!!
Pitamo vas, imate li bar ˝Zrno srama˝! Gdje su vam rezultati? Šte ste učinili osim što ste nas, našu djecu i buduće naraštaje stoljećima unaprijed zadužili i stavili u robovlasničke okove?

S poštovanjem,
povj. SHVZ-a s rukovodstvom

Matjaž-Mate Debeljak HRVI

U Zadru, 02.10.2022.


Podjeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

Comments are closed.

More in:Branitelji